Istinitost sudova koji su u oprjeci
Download
1 / 16

Istinitost sudova koji su u oprjeci - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Istinitost sudova koji su u oprjeci. Zašto je istinitost ili neistinitost suda u oprjeci ponekad odmah očita a ponekad ne!. Istinitost kontrarnih sudova. a kontrarnost e suprotnost Ako je sud: Svi učenici su aktivni. I(stinit) Onda je sud: Svi učenici nisu aktivni. N(eistinit)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Istinitost sudova koji su u oprjeci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Istinitost sudova koji su u oprjeci

Istinitost sudova koji su u oprjeci

Zašto je istinitost ili neistinitost suda u oprjeci ponekad odmah očita a ponekad ne!


Istinitost kontrarnih sudova

Istinitost kontrarnih sudova

akontrarnoste

suprotnost

Ako je sud: Svi učenici su aktivni.I(stinit)

Onda je sud: Svi učenici nisu aktivni. N(eistinit)

i obratno:

Ako je sud: Svi učenici su aktivni.N

Onda je sud: Svi učenici nisu aktivni. I

ali ponekad kada je sudneistinit ne slijedi nužno da je kontrarni sud obavezno istinit, npr.:

Svi trgovci su pošteni.N

Nijedan trgovac nije pošten.nije nužno ni I ni N

Reći ćemo da se istinosna vrijednost ne može odrediti.


Istinitost sudova koji su u oprjeci

Na osnovu toga možemo postaviti ova dva pravila za istinitost (univerzalno-afirmativnog i univerzalno-negativnog suda s istim subjektom i predikatom) po kontrarnosti:

1. Od istinitosti jednog kontrarnog suda možemo zaključiti na neistinitost drugoga.

2. Od neistinitosti jednog kontrarnog suda ne možemo zaključiti ništa o istinosnoj vrijednosti drugoga.


Istinitost sudova koji su u oprjeci

a subalternacija i

Svaki trkač je atletičarI

Neki trkači su atletičariI(nužno slijedi)

e subalternacija o

Nijedan pas nije mačkaI

Neki pas nije mačkaI(nužno slijedi)

ali nužno ne slijedi:

i subalternacija a

Neki trkači su glazbeniciI

Svi trkači su glazbenicine slijedi nužno niIniN

ali

Neki trkači su glazbeniciN

Svi trkači su glazbeniciN(nužno slijedi)

Istinitost subalterniranih sudova


Pravila po subalternaciji

pravila po subalternaciji

  • Od istinitosti subalternirajućeg (nadređenog) suda možemo zaključiti na istinitost subalterniranog.

  • 2. Od neistinitosti subalterniranog možemo zaključiti na neistinitost subalternirajućeg (nadređenog).

  • 3. Od neistinitosti subalternirajućeg (nadređenog) ne možemo zaključiti ništa o istinosnoj vrijednosti subalterniranog.

  • 4. Od istinosti subalterniranog ne možemo zaključiti ništa o istinosnoj vrijednosti subalternirajućeg (nadređenog) .


Istinitost subkontrarnih sudova podsuprotnost

Istinitost subkontrarnih sudova (podsuprotnost)

Neki učenici su aktivniI

Neki učenici nisu aktivni N ili I

ali

Neki učenici su aktivniN

Neki učenici nisu aktivni I

Od dva subkontrarna suda jedan je uvijek istinit, a ponekad su istinita oba.


Pravila po subkontrarnosti

pravila po subkontrarnosti

  • 1. Od neistinitosti jednog subkontrarnog suda možemo zaključiti na istinitost drugoga.

  • 2. Od istinitosti jednog subkontrarnog suda ne možemo zaključiti ništa o istinosnoj vrijednosti drugoga.


Kontradiktorni sudovi

Kontradiktorni sudovi

akontradikcijao

Svaki vrabac jest pticaIali i N

Neki vrapci nisu pticeNI

ekontradikcijai

Nijedan kit nije ribaI ali i N

Neki kitovi jesu ribeNI


Pravila za kontradiktorne sudove

pravila za kontradiktorne sudove

Možemo postaviti ova dva pravila istinitosti za sudove sistim subjektom i predikatom koji su u kontradikciji:

1. Od istinitosti jednog kontradiktornog suda možemo zaključiti na neistinitost drugoga.

2. Od neistinitosti jednog kontradiktornog suda možemo zaključiti na istinitost drugog.


Istinitost svih sudova koji su u oprjeci u logi kom kvadratu

istinitost svih sudova koji su u oprjeciu logičkom kvadratu


Vje ba

Vježba

1. Koji je sud u

a) kontrarnosti, a koji u

b) kontradikciji sudu

Svaka srećka dobiva!


Istinitost sudova koji su u oprjeci

2. Što je kontradikcija sudu

Na nekim hrvatskim otocima ne uspijeva vinova loza!


Istinitost sudova koji su u oprjeci

3. Sudu:

Neke bolesti uništavaju zdravlje.

koji je sud:

a) kontraran

b) subalterniran


Istinitost sudova koji su u oprjeci

4. Neka je istinit sud

Nitko pametan ne voli rat.

Da li je istinit sud

Netko pametan voli rat.


Istinitost sudova koji su u oprjeci

5. Neka je neistinit sud

Svatko je svakom vuk.

Je li istinit

Nitko nikome nije vuk.


Istinitost sudova koji su u oprjeci

Navedite sve sudove koji stoje u odnosu logičkoga kvadrata prema sljedećem sudu:

Neki suci nisu nepristrani.


ad
  • Login