Conferința de lansare a proiectului
Download
1 / 64

Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii” - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii” POSDRU/18/1.2/G/11495. Conv. univ . dr. Mihai Păunescu Managerul Proiectului Prezentarea generală a proiectului. Ruxandra – Elena Frâncu Expert organizare evenimente

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii”' - sven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Conferința de lansare a proiectului

„Inovare academică

și

succes pe piața muncii”

POSDRU/18/1.2/G/11495


Conv univ dr mihai p unescu managerul proiectului prezentarea general a proiectului
Conv. univ. dr. MihaiPăunescuManagerulProiectuluiPrezentareagenerală a proiectului


Ruxandra – Elena Frâncu

Expert organizare evenimente

Succintă prezentare a activităților proiectului


Activitatea 1 –A presupus investigarea necesarului de competențe solicitate pe piața muncii pentru cele trei specializări

Activitatea 2 – A vizat crearea unui Centru de Suport pentru e-learning - Școala Digitală

Activitatea 3 – În cadrul acestei activități se va realiza adaptarea conținuturilor educaționale în conformitate cu cerințele pieței muncii

Activitatea 4 – Va avea ca finalitate adaptarea în cadrul catedrelor a programelor analitice pentru cursurile incluse în noile planuri de învățământ

Activitatea 5 – Va avea ca rezultat adaptarea curriculumului universitar pentru e-learning


Conf. dr. Marius Precupeţu

Prezentarea Activității 1

Investigarea necesarului de competenţe solicitate pe piaţa muncii pentru absolvenţii FSP-SNSPA ai celor 3 specializări: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Sociologie


Echipa de cercetare
Echipa de cercetare

 • Manager proiect: Mihai Păunescu

 • Coordonator cercetare: Marius Precupeţu

 • Experti seniori cercetare: Gabriel Hâncean,

  Bogdan Iancu, Florian Niţu

 • Experte junioare cercetare: Cristina Boboc, Anca Drăghia, Diana Neaga

 • Expert organizare evenimente: Ruxandra-Elena Frâncu


Obiectiv
OBIECTIV:

 • Investigarea necesarului de competenţe solicitate pe piaţa muncii pentru absolvenţii FSP-SNSPA ai celor 3 specializări:

  ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, sociologie.

 • Scopul investigaţiei: o mai bună adaptare a programei de învăţământ la cerinţele pieţei muncii.


Instrumente de cercetare aplicate
Instrumente de cercetare aplicate

 • Chestionar online pentru absolvenţi ai FSP – SNSPA

  (156 participanţi, 120 chestionare finalizate. Rata de răspuns: 77%)

 • Discuţii de grup focalizate: 3 FG cu absolvenţi şi 7 FG cu angajatori


În ce măsură apreciaţi că v-a fost utilă calitatea de absolvent al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de muncă?


În ce masură apreciați că v-a fost utilă calitatea de absolvent al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de muncă?


Referitor la studiile de nivel universitar dvs sunte i exclusiv absolvent al fsp snspa
Referitor la studiile de nivel universitar, Dvs. absolvent al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de muncă?sunteți exclusiv absolvent al FSP-SNSPA?


Relevan a domeniului de preg tire universitar pentru locul de munc ocupat
Relevanţa domeniului de pregătire universitară pentru locul de muncă ocupat

Lucru în afara domeniului: secretariat, contabilitate-servicii financiare, activităţi administrative, administrare site IT, relaţii clienţi, jurnalism, avocatură.


Situa ia licen ia ilor fsp n privin a studiilor masterale i doctorale
Situa locul de muncă ocupatţia licenţiaţilor FSP în privinţa studiilor masterale şi doctorale


Status ocupa ional i continuarea studiilor
Status ocupa locul de muncă ocupatţional şi continuarea studiilor


Focus grup angajatori i absolven i centrat pe urm toarele aspecte
FOCUS GRUP locul de muncă ocupatANGAJATORI ŞI ABSOLVENŢIcentrat pe următoarele aspecte:

 • Caracteristicile şi evoluţia pieţei muncii pentru absolvenţii specializărilor FSP

 • Practici de accesare a locului de muncă. Recrutarea absolvenţilor

 • Expertiza absolvenţilor

 • Competenţe dobândite în facultate - competenţe dobândite după angajare

 • Cunoştinţele necesare la locul de muncă şi strategiile de formare ale angajatorilor

 • Percepţiile angajatorilor cu privire la “FSP – SNSPA” şi la „absolvent al FSP SNSPA”

 • Recomandări cu privire la oferta educaţională a FSP


Profilul absolven ilor fsp snspa n evaluarea angajatorilor
PROFILUL ABSOLVEN locul de muncă ocupatŢILOR FSP-SNSPA ÎN EVALUAREA ANGAJATORILOR


Debu ee pe pia a for ei de munc pentru absolven ii fsp
DEBU locul de muncă ocupatŞEE PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢII FSP


Caracteristici ale pie ei muncii
Caracteristici ale pieţei muncii locul de muncă ocupat

 • Piaţă a muncii saturată (odată cu încheierea perioadei de preaderare a României la UE şi ca efect al crizei economice şi al reducerilor de personal)

 • Piaţă a muncii slab structurată (îndeosebi pentru absolvenţii de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice)


Caracteristici ale absolven ilor fsp perspectiva angajatorilor
Caracteristici ale absolvenţilor FSP locul de muncă ocupat- perspectiva angajatorilor -

 • Prestigiul FSP-SNSPA se răsfrânge şi asupra absolvenţilor

 • Imagine preponderent pozitivă: extrovertiţi (“volubili”), au abilităţi analitice şi capacitate de sinteză. Alte calităţi: curiozitate, deschişi în gândire

 • Bună pregătire teoretică, au viziune de ansamblu asupra lucrurilor

  DAR:

 • Prezintă deficienţe în privinţa abilităţilor practice, aplicative


Recomand ri i
RECOMANDĂRI (I) locul de muncă ocupat

 • Creşterea importanţei acordate practicii de specialitate a studenţilor FSP (parteneriate de substanţă cu potenţiali angajatori)

 • Introducerea unor cursuri de drept (drept constituţional, drept administrativ, dreptul muncii – în special pentru specializările SP și RISE)

 • Dezvoltarea competenţelor de design şi realizare a cercetărilor sociale

 • Perfecţionarea seminariilor şi laboratoarelor de statistică, metode de cercetare, softuri de analiză a datelor (SPSS, Excel, analiză calitativă)


Recomand ri ii
RECOMANDĂRI (II) locul de muncă ocupat

 • Cursuri de politici sectoriale: sociale, politici economice, studii culturale centrate pe marile regiuni ale lumii

 • Introducerea unor cursuri de consultanţă

 • Competențe de comunicare scrisă: redactarea rapoartelor de cercetare, scriere academică, executive writing, web design

 • Cunoştinţe de management şi relaţionare cu clienţii


Lector drd. Florian Nițu locul de muncă ocupat

Expert senior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării

pentru specializarea științe politice


Tiin e politice
Științe locul de muncă ocupatpolitice

 • Dificultăți substanțiale la angajare:

  Piața muncii slab conturată (puține locuri de muncă dedicate direct și fără echivoc absolventilor de stiinte politice)

  Puțini angajatori (preponderent din sfera sectorului public)

  Specializarea este una de factură „generalistă” cu puține accente sectoriale.


Tiin e politice1
Științe locul de muncă ocupatpolitice

 • Angajatori:

  I. Organizaţii publice centrale cu responsabilităţi în elaborarea de politici publice: guvern, ministere, parlament, etc.

  II. Organizaţii publice locale cu rol în elaborarea de politici publice : consilii judeţene şi consilii locale.

  II. Partide politice

  IV. Organizaţii de consultanţă, evaluare şi analiză în domeniul politicii şi al politicilor publice.


Tiin e politice2
Științe locul de muncă ocupatpolitice

 • Particularități ale pieței muncii

 • O piață dominată de angajatori din sfera publică

 • Organizațiile publice locale interesate mai degrabă de competențe în domeniul administrației publice decât în domeniul științelor politice

 • Variații anuale substanțiale generate de ciclurile electorale

 • Organizațiile publice recrutează absolvenți în domeniul științelor politice printr-un proces puțin transparent

 • Subvalorificare a competențelor absolvenților de știinte politice și utilizarea lor ca absolvenți în domeniul administrației publice

 • Poziția dominantă este cea de Consilier (politici publice). Relația consilier-client implică un anumit grad de încredere de unde preferința de recrutare a consilierilor din rândul persoanelor deja cunoscute

 • Rol substanțial în analiza/evaluarea de probleme și politici


Tiin e politice3
Științe locul de muncă ocupatpolitice

 • Direcţii de îmbunătăţire a programei:

 • Creşterea importanţei acordată practicii de specialitate. 

  Utilitate:

  - formarea de abilitaţi practice

 • familiarizare cu piaţa muncii

 • construire de relaţii în vederea unei  viitoare angajări

  b. Introducerea de cursuri de consiliere/consultanţă -  majoritatea absolvenţilor ce îşi găsesc un loc de muncă în domeniul ştiinţelor politice ocupa un loc de consilier.

  c. Introducere cursuri de drept - în special drept constituţional şi drept administrativ.     

  d. Accent pe dezvoltarea competentelor de design şi realizare de cercetări sociale:  eşantionare , elaborarea chestionarelor sociologice, utilizarea SPSS. 

  e. Introducere cursuri de redactare de rapoarte – înlocuirea stilului academic cu un stil de scriere executiv.


Lector drd. Bogdan Iancu locul de muncă ocupat

Expert senior cercetare calitativă

Cristina Boboc

Expert junior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării pentru specializarea sociologie


Sociologie
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Piaţa muncii

  2005-2008:

 • Evoluţie accelerată - studenţii şi absolvenţii de sociologie erau recrutaţi chiar şi fără să fi trimis aplicaţii

 • numărul absolvenţilor de sociologie a crescut şi a creat o uşoara „inflaţie”

  2009-2010:

 • Temperarea pieţii

 • piaţa absoarbe mai puţini absolvenţi, o mare parte dintre aceştia îşi fac alte proiecte de carieră


Sociologie1
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Sectorul public:

  - departamentele de resurse umane, inspectoratele de poliţie (studii, analize, cercetare în devianţă socială şi delincvenţă), în institute de cercetare, în consultanţă

 • Sectorul privat:

  - departamentele de resurse umane, cercetare de piaţă, marketing, comunicare


Sociologie2
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Recrutarea:

  - Sectorul public – angajarea pe baza concursurilor anunţate oficial

 • Sectorul privat:

 • posturi inferioare - direct din facultăţi pe baza programelor de practică; anunţuri pe site-uri de specialitate

  b. posturi cheie: recomandări, promovări interne

 • Sectorul non-profit: voluntariat, stagii de practică


Sociologie3
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Concurenţa:

 • Universitatea Bucureşti

 • Universitatea Babes-Bolyai

 • ASE Bucureşti - Facultăţii de Marketing


Sociologie4
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Profilul median al absolvenţilor de sociologie SNSPA

  Pozitive:

  -capacitatea de a dezbate şi de a elabora analize în profunzime, capacitatea de interpretare a datelor, capacitatea de sinteză, cunoştinţe în întocmirea unui chestionar, eşantionare (tipuri de eşantionare avantaje/dezavantaje), analize descriptive, analize avansate, redactarea analitică şi coerentă a rapoartelor de cercetare

Negative:

-“boem”, “fiţos”, “sofisticat”, orgolios, are dificultăţi în a lucra în echipă, cunoştinţe insuficiente a softurilor SPSS, EXCEL, ACCESS, POWER POINT


Sociologie5
Sociologie locul de muncă ocupat

 • Recomandări:

 • Programele de practică adaptate intereselor studenţilor.

 • Teoria ar trebui completată cu actualizarea cursurilor de statistică, metode, tehnici (şi softuri) de cercetare îmbunătăţirea şi actualizarea cursurilor de redactare a materialelor cu conţinut ştiinţific, cursuri de sociologia internetului

Implicarea studenţilor în proiecte colective pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă

Actualizarea materialelor bibliografice studiate


Asist. univ. dr. Gabriel Hâncean locul de muncă ocupat

Expert senior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării pentru

specializarea relații internaționale și studii europene


Mobilitate nalt pe pia a muncii pentru absolven ii de rise
Mobilitate înaltă pe piaţa muncii pentru absolvenţii de RISE

Există o piaţă a muncii pentru absolvenţii de RISE?

 • Piaţa muncii pentru absolvenţii RISE nu s-a cristalizat încă;

 • Absolvenţii se pot angaja oriunde pe piaţa muncii, pe baza competenţelor transversale dobândite în facultate;

 • Absolvenţii de RISE pot accesa locurile de muncă vacante, pentru care angajatorii sunt dispuşi să ofere formare ulterioară, pentru nevoile specifice pe care le au;

 • Foarte puţini absolvenţi lucrează în domeniu,pentru care s-au pregătit, pentru că piaţa nu este dezvoltată încă.

RISE


Strategii specifice de recrutare i selec ie ale angajatorilor de pe pia a rom neasc a muncii
Strategii specifice de recrutare şi selecţie ale angajatorilor de pe piaţa românească a muncii

Cât de mult mai contează diploma de studii în domeniul RISE?

Sectorul public: modalitatea de angajare este definită legal – angajarea absolvenţilor RISE depinde de conţinutul anunţului de scoate la concurs al poziţiei vacante;

Sectorul privat: angajarea se face, indiferent de diploma pe care candidaţii o deţin, pe baza recomandărilor, potenţialului candidatului şi prestanţei de la interviul de selecţie.

RISE


Criterii determinante la angajare
Criterii determinante la angajare angajatorilor de pe piaţa românească a muncii

Ce au în vedere angajatorii atunci când angajează candidaţi?

 • Criteriile de angajare sunt slab conectate cu expertiza candidatului în domeniul de pregătire

 • Decisive sunt trăsăturile de caracter şi personalitate ale angajatului (e.g. punctualitate, onestitate, seriozitate, dorinţa de a învăţa şi de a rămîne în firmă o perioadă cât mai mare de timp) şi referinţele pe care acesta le are

RISE


Profilul posturilor ocupate de absolven ii rise
Profilul posturilor ocupate de absolvenţii RISE angajatorilor de pe piaţa românească a muncii

Sectorul privat: poziţia cea mai des întâlnită este cea de junior(i.e. poziţie de new-entry, aflată la baza piramidei), promovarea făcându-se, ulterior, în funcţie de performanţele demonstrate

Sectorul public: poziţia cea mai des întâlnită este cea de expert, promovarea făcându-se, ulterior, în funcţie de specificaţiile legale

RISE


Profilul absolven ilor rise
Profilul absolvenților RISE angajatorilor de pe piaţa românească a muncii

Care este imaginea pe care angajatorii o au cu privire la absolvenții de RISE?

Imaginea generală = foarte bine pregătiţi teoretic, dar cu o capacitate slab dezvoltată de a realiza lucruri practice;

Sectorul public: absolvenţilor de RISE le lipsesc cunoştinţele teoretice pentru domenii conexe (e.g. de dreptul muncii, de drept constituţional, de drept administrativ)

Sectorul privat: absolvenților de RISE le lipsesc abilități de genul: managementul aplicat și abilitățile de a comunica cu clienții

RISE


Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

1. oferta educaţională RISE a FSP are nevoie de o latură practică mult mai pronunțată (e.g. creşterea numărului de laboratoare în planul de învăţământ);

2. operaţionalizarea sistemului de credite transferabile, pentru a le oferi absolvenţilor RISE posibilitatea de a-şi decide singuri profilul de cursuri pe care să le urmeze;

3. modificarea ofertei de cursuri, în sensul introducerii de discipline complementare (e.g. logica, alte limbi străine decât engleza şi franceza, economia sectorului public, micro şi macroeconomie, epistemologie, metode şi tehnici de cercetare socială, statistică etc.);

RISE


Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise1
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

4. creşterea coerenţei disciplinelor din planul de învăţământ, în sensul de a elimina, pe de o parte, cursurile redundante (e.g. care repetă acelaşi conţinut informaţional), iar pe de altă parte, fragmentarea ofertei educaţionale (introducerea unor cursuri de an, în cazul disciplinelor cheie – e.g. teoria relaţiilor internaţionale);

5. existenţa unei corespondenţeîntreconţinutul fişelor de disciplină şi conţinutul cursurilor şi seminarilor;

6.actualizarea şi adaptarea cursurilor (e.g. bibliografie de actualitate, ajustare la cererea de pe piaţa muncii).

RISE


Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise2
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

7. condițiile de promovare a disciplinelor trebuie să fie mai severe (i.e. acest moment condițiile sunt laxe şi permit un nivel înalt de promovabilitate);

8. oferta de practică: a. dezvoltarea de parteneriate instituţionale cu angajatori din domeniu, entru realizarea stagiilor de practică; b. evaluarea, de către facultate, a stagiilor de practică realizate de studenții RISE.

RISE


Adaptarea conținuturilor educaționale educaționale a FSP în domeniul RISE

Prezentarea Activității 3:

Conf. univ. dr. Doina-Olga Ştefănescu


În cadrul proiectului vor fi organizate educaționale a FSP în domeniul RISE seminarii pentru spcializările:

- sociologie (25 noiembrie)

- relaţii internaţionale şi integrare europeană (26 noiembrie)

- ştiinţe politice (30 noiembrie)

Acestea vor urmări realizarea următoarelor finalităţi:

- adaptarea planurilor de învăţământ

- actualizarea profilurilor de formare ale fiecărei specializări

- adecvarea metodelor de predare-învăţare-evaluare


La seminariile organizate în cadrul proiectului vor participa reprezentanţi ai următoarelor grupuri ţintă:

 • angajatori

 • cadre didactice

 • absolvenţi ai cursurilor universitare de licenţă

 • studenţi în anii terminali


Rezultatele activității derulate în cadrul seminariilor vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

 • remodelarea profilului de formare pentru fiecare specializare FSP;

 • reconstrucţia curriculară în vederea creşterii gradului de adaptare a ofertei curriculare la cerinţele pieţei forţei de muncă;

 • adaptarea a documentelor definitorii pentru programele educaţionale (programa analitică şi fişa disciplinei) la profilul conturat prin competenţe al absolventului.


Activitatea 3 vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:, ca parte importantă a proiectului,

va contribui la redefinirea specializărilor FSP în vederea înscrierii adecvate a fiecărui absolvent al facultăţii în spaţiul

economic şi social oferit de realitatea românească actuală.


Inovare academic cu ajutorul e learning o perspectiv pedagogic

Prezentarea Activității 5 vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

Inovare academică cu ajutorul e-learningO perspectivă pedagogică

Expert e-learning Magdalena Balica


De ce avem nevoie de e learning n universitate
De ce avem nevoie de e-learning în universitate? vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

Mai folosește cineva e-learning la mine în universitate? Vreau să știu mai multe!

Pentru că folosim tehnologia oricum

Pentru că e la modă. E cool!

Cum mă poate ajuta e-learning?

Pentru că e accesibil, flexibil și mai dinamic

Ce înseamnă e-learning?

Chiar am nevoie de e-learning?


Alte ntreb ri esen iale c nd vine vorba de e learning
Alte întrebări esențiale când vine vorba de e-learning vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

 • Cum înțelegem învățarea și procesele ei?

 • În ce măsură cursurile în formatul actual produc învățarea pe care ne-o dorim?

 • Cum am putea să reorganizăm cursurile astfel încât acestea să devină mai relevante din perspectiva învățării?

 • Ce instrumente e-learning există și cum aș putea să le selectez?

 • De ce abilități am nevoie să pot utiliza e-learning?


Ce nseamn nv are
Ce înseamnă învățare? vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:


Teorii ale nv rii
Teorii ale învățării vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

 • Behaviorsim

 • Cognitivism

 • Constructivism

 • Învățare bazată pe activitate

 • Învățare situațională social

 • Învățare prin experiență directă

 • Învățare sistemică

 • Mediul conversational

 • Comunitati de practici


Modelul explicativ al lui g canole
Modelul explicativ al lui G. Canole vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:


Ghid pentru revizuirea cursurilor pa i de urmat
Ghid pentru revizuirea cursurilor: vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:pași de urmat

 • Analiza structurii actuale a cursului (nr. de ore, obiective, competențe, activități planificate, rezultate așteptate, evaluare)

 • Identificarea elementelor din structura actuală de curs care ar putea fi potențate cu ajutorul e-learning (puncte tari, puncte slabe)

 • Planificarea activităților de învățare cu ajutorul e-learning

 • Revizuirea formatului cursului în sistem blended learning


Practic ce nseamn revizuirea cursului
Practic, ce înseamnă revizuirea cursului? vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

 • Definirea activităților de învățare în concordanță cu obiectivele, competențele și rezultatele așteptate

 • Listarea unor “miniactivități” de învățare

 • Precizarea elementelor de context ale invatarii (resurse si constrangeri)

 • Planificarea evaluarii (context, instrumente interpreatare)


Exemplul 1 brainstorming pornind de la un un concept fundamental
Exemplul 1: vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:brainstorming pornind de la un un concept fundamental

Posibile variante de activități de învățare:

 • Discuții pe un forum online asicron

 • Discuții într-un chat online organizat sincron

 • Discuții timp de 1 ora într-un seminar față în față

 • Tema individuală – întocmirea unei hărți mentale pornind de la conceptul repsectiv


Exemplul 2 culegerea de informatii pe o tem dat
Exemplul 2: vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:culegerea de informatii pe o temă dată

Variante posibile de activități de învățare

 • Tema individuală în care indică studentului surse, inclusiv virtuale (site-uri, portaluri etc.)

 • Tema de grup – fiecare grup își distribuie sarcini astfel încât să acopere o cât mai mare varietate de surse

 • Prin împărtășirea experiențelor personale ale grupului

 • Tema individuală online prin utilizarea unui tutorial


Exemplul 3 autoevaluarea competen elor
Exemplul 3: vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:autoevaluarea competențelor

Variante posibile:

 • Discuții personalizate profesor-student

 • Evaluare în perche între studenți

 • Un instrument online de autoevaluare

 • Un instrument e tip benchmark deschis și vizibil pe o platforma de învățare


8 dimensiuni ale schimb rii
8 dimensiuni ale schimbării vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:


Ce am planificat s facem prin proiect
Ce am planificat să facem prin proiect? vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:

Centrul de resurse e-learning

 • Ghiduri, instrumente, resurse

 • Asistență personalizată în revizuirea cursurilor

 • Sesiuni de formare în e-learning și în utilizarea platformei Moodle


Vă mulțumim! vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:


ad