Rådet for studenter med funksjonshemming - PowerPoint PPT Presentation

R det for studenter med funksjonshemming
Download
1 / 6

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rådet for studenter med funksjonshemming. Opprettet 1.1.1998. Mandat. A) Rådet er et rådgivende organ ovenfor Universitetsdirektøren.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rådet for studenter med funksjonshemming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R det for studenter med funksjonshemming

Rådet for studenter med funksjonshemming

Opprettet

1.1.1998


Mandat

Mandat

 • A) Rådet er et rådgivende organ ovenfor Universitetsdirektøren.

 • B) Rådet har, på eget initiativ og/eller på anmodning, forslags- og uttaleretti alle saker som angår funksjonshemmede studenter ved NTNU. NTNU har påtatt seg en rolle for å fremme arbeidet med å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for funksjonshemmede både regionalt, gjennom samarbeidet omkring LUCAS – forum for tilgjengelighet, og nasjonalt som nasjonal pådriver innen UH-sektoren. RFSF vil ha en rådgivende funksjon også i disse sakene

  Rådets innstilling bør, i saker som omhandler tilrettelegging for denne gruppen studenter, tillegges avgjørende vekt.


Mandat forts

Mandat (forts)

 • C) Rådet skal påse at ansvarlige enheter (så som fakulteter, administrative enheter, SiT) følger opp vedtatte handlingsplaner, og skal videre gi innspill til nye handlingsplaner.

 • D) Rådet skal i samarbeid med studieavdelingen vurdere eventuelle sentrale retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme funksjonshemmede studenters behov.

 • E) Rådet skal påse at fakultetene gir informasjon om eksisterende muligheter, rettigheter og tiltak for å bedre funksjonshemmede studenters studiesituasjon generelt.


Mandat forts1

Mandat (forts)

 • F) Rådet skal ved relevante bygningsmessige endringer og prioritering av slike, samt ved planlegging av nybygg, komme med som høringsinstans allerede i prosjekteringsfasen.

 • G) Rådet skal være kontaktledd mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU.

 • H) Rådet skal samarbeide med Studentsamskipnaden for å bistå i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU.

 • I) Rådet avgir årlig rapport og evaluering til Universitetsdirektøren


Handlingsplan for rfsf 2002 2005

Handlingsplan for RFSF2002 - 2005

 • A. Prinsipielt grunnlag

 • B. Tiltaksområder

  1. Opptak

  2. Mottak

  3. Fysisk tilgjengelighet

  4. Sikkerhet

  5. Pedagogisk tilgjengelighet

  6. Sosial tilgjengelighet

  7. Administrative og organisatoriske tiltak

  8. Rådet for studenter med funksjonshemming (RFSF)

  9. Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming


Virkemidler for rfsf

Virkemidler for RFSF

 • Rådgivningstjenesten ved SA

 • Teknisk Avdeling v/Randi Tiller

 • Fakultetskontaktene

 • LUCAS-senteret m/nettverk

  • Hjelpemiddelsentralen

  • Tolketjenesten

  • A-etat

  • Trygdeetat

  • Lånekassen

  • m. fl.

 • Nasjonal pådriverfunksjon m/Referansegruppe

  => Eget budsjett for RFSF-området


 • Login