Redniowiecze
Download
1 / 30

SREDNIOWIECZE - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

ŚREDNIOWIECZE . EPOKA SPOD ZNAKU KRZYŻA I MIECZA Opracowanie: Grażyna Kowerko. Krzyż i miecz jako symbole epoki. Krzyż – wskazuje na sferę sacrum Bóg - wiara – religia – hasła określające postawy ludzi epoki Życie doczesne jako etap przejściowy w dążeniu do wieczności

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SREDNIOWIECZE' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Redniowiecze

ŚREDNIOWIECZE

EPOKA SPOD ZNAKU

KRZYŻA I MIECZA

Opracowanie: Grażyna Kowerko


Krzy i miecz jako symbole epoki
Krzyż i miecz jako symbole epoki

 • Krzyż – wskazuje na sferę sacrum

 • Bóg - wiara – religia – hasła określające postawy ludzi epoki

 • Życie doczesne jako etap przejściowy

  w dążeniu do wieczności

 • Powszechny teocentryzm


Miecz jako symbol zdarze historycznych epoki
Miecz...jako symbol zdarzeń historycznych epoki

 • Epoka rozprzestrzeniania chrześcijaństwa

 • Epoka krucjat czyli wypraw krzyżowych

 • Walka z poganami – przekonywanie

  do nowej religii mieczem


Nazwa epoki
NAZWA EPOKI

 • Nazwa "średniowiecze" pochodzi od łacińskich słów media aetas, medium aevum, oznaczającym wieki, czasy pośrednie między starożytnością a renesansem. Określenie to pojawiło się w wiekach XVI-XVII w dziełach historyków. W XVIII w. zaczęto określać nim również epokę literacką. Początkowo nazwa ta była nacechowana negatywnie. Twórcy odrodzenia traktowali „wieki średnie” jako czasy barbarzyństwa i upadku kultury. Dopiero od XVIII w. nazwa straciła negatywny wydźwięk.


Ramy czasowe
RAMY CZASOWE

Epoki literackie nie oddzielają się ostro od siebie, ale

nakładają. Schyłek średniowiecza zachodził

równocześnie z początkiem renesansu (np. w XVI w.

nadal były popularne utwory średniowieczne,

drukowano je w dużych nakładach).

Wszystkie ramy czasowe mają więc charakter

umowny.

Z początkiem i końcem średniowiecza wiąże się kilka

ważnych dat.


Redniowiecze w europie czas trwania iv v xv wiek n e
Średniowiecze w Europie Czas trwania: IV/V-XV wiek n.e.

 • Początek:

 • 476 r n.e. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, data

  najczęściej podawana jako początek średniowiecza

 • Koniec:

 • 1450 r. - wynalezienie druku przez Gutenberga z Moguncji

 • 1453 r. - zdobycie przez Turków Konstantynopola i upadek

  cesarstwa bizantyjskiego

 • 1492 r. - odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Ameryki,

  początek wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji

  innych kontynentów przez Europejczyków

  We Włoszech schyłek średniowiecza rozpoczął się już w XIV wieku.


Redniowiecze w polsce czas trwania x xv xvi w
Średniowiecze w PolsceCzas trwania: X – XV/XVI w.

 • Początek:966 r. - chrzest Mieszka I czyli chrzest Polski, początek państwowości polskiej

 • Koniec:początek XVI w. (już pod koniec XV w. powstawały jednak w Polsce łacińskie utwory renesansowe)


Znaczenie chrztu polski
Znaczenie chrztu Polski

 • Przyłączenie Polski do wspólnoty chrześcijańskiej Europy

 • Przybycie misjonarzy, którzy mieli zająć się organizacją Kościoła katolickiego w Polsce

 • Rozwój architektury sakralnej

 • Rozwój szkolnictwa

 • Powstanie pierwszych tekstów

  i początki literatury


Podstawy filozofii redniowiecza
Podstawy filozofii średniowiecza

 • Scholastyka /łac. schola ‘szkoła’

 • Augustynizm

 • Tomizm

 • Franciszkanizm


Augustynizm
Augustynizm

św. Augustyn (354-430)

Pochodził z Afryki Północnej.

Ukończył studia w Kartaginie.


Podstawowe za o enia augustynizmu
Podstawowe założenia augustynizmu:

 • W hierarchii bytów człowiek znajduje się między zwierzętami a aniołami.

 • Człowiek jest istotą, która zastanawia się nad swoim losem.

 • Zdolność do refleksji i umiejscowienie między bytami wyższymi i niższymi powoduje, że człowiek ma poczucie rozdarcia między cielesnością (typową dla zwierząt) a duchowością (charakterystyczną dla aniołów). Człowiek jest też rozdarty między dobrem a złem.

 • Dzieje świata to historia walki dobra ze złem.


Tomizm
Tomizm

św. Tomasz z Akwinu

(1225-1274)

urodzony we Włoszech


Za o enia tomizmu
Założenia tomizmu

.

 • Człowiek umieszczony jest w hierarchii bytów, ale jego sytuacja nie jest tragiczna, ponieważ zajmuje op właściwe sobie miejsce.

 • Społeczeństwo zbudowane jest z hierarchicznie ułożonych stanów. Człowiek, kierujący się cnotą, powinien przestrzegać prawa i spełniać obowiązki właściwe dla warstwy, do której należy. Naruszanie hierarchii społecznej jest ciężkim grzechem.

 • Tomizm przykładał dużą wagę do zagadnień etycznych. Najwyżej cenioną cnotą była roztropność.

 • Człowiek musi realizować swoje powołanie walcząc z pokusami.


Franciszkanizm
Franciszkanizm

 • Twórcą był św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Wiódł życie wędrownego kaznodziei. Założył zakon żebraczy braci mniejszych, nazwanych później franciszkanami.

 • Najważniejsze dzieło nurtu franciszkańskiego to Kwiatki św. Franciszka - anonimowy zbiór legend o św. Franciszku i jego towarzyszach.


Podstawowe za o enia franciszkanizmu
Podstawowe założenia franciszkanizmu:

 • Podstawą wiary jest miłość do świata i stworzenia.

 • Dosłowne rozumienie ewangelicznych nakazów miłosierdzia, ubóstwa i braterstwa.

 • Ascetyzm

 • Wiara prosta i radosna.


Cechy sztuki redniowiecza
Cechy sztuki średniowiecza

 • Sztuka sakralna – religijna

  • Hasła epoki: Bóg – wiara – religia

 • Teocentryzm

 • Anonimowość

 • Łacina jako język literatury

 • Styl romański i gotycki


Styl roma ski
Styl romański

Rotunda romańska

na Górze Zamkowej

w Cieszynie


Rotunda

św. Prokopa

w Strzelnie

XII w.


Romańskie kolumny

w kościele św. Trójcy w Strzelnie

Bazylika w st denis
Bazylika w St.DenisRodkowy portal katedry notre dame
Środkowy portal Katedry Notre –Dame


Sklepienia

katedry

Notre – Dame


Katedra

św.Jana Chrzciciela

we WrocławiuArchikatedra

W Oliwie


Zajrzyj na
Zajrzyj na:

www.eduseek.interklasa.pl

obejrzyj

galerię sztuki

romańskiej i gotyckiej