Ismy 19 a 20 stolet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

-ismy 19. a 20. století PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Bohutín, okres Příbram VY_3 2 _INOVACE_ UaK0 9_ismy 19. a 20. století. -ismy 19. a 20. století. Autor materiálu:. Barbora Havejová. Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Download Presentation

-ismy 19. a 20. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základní škola Bohutín, okres PříbramVY_32_INOVACE_UaK09_ismy 19. a 20. století

-ismy 19. a 20. století

Autor materiálu:

Barbora Havejová

Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

Tentovýukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.


Impresionismus

 • nerespektuje tehdy platná pravidla výtvarného umění

 • odmítá hledat ideální krásu

  • chce zachytit přirozenou krásu v danou chvíli

 • malíři nemalovali v ateliéru, ale přírodě, zahradě

 • znaky

  • krátké tahy štětcem

  • nemíchané barvy

  • zjednodušená kompozice

  • důraz na celkový efekt

 • hlavním téma

  • krajina a příroda

  • moderní město

  • společenský život

  • domácí život

  • každodenní intimní rituály

 • vliv na impresionistické malíře mělo vědecké bádání v oblasti optiky a barvy

  • vynález barvy v tubě

  • fotografie


Světoví

Camille Corot

Edgar Degas

Henri de Toulouse-Lautrec

Édouard Manet

Claude Monet

Camille Pissarro

Pierre-Auguste Renoir

Paul Gauguin

Vincent van Gogh

Paul Cézanne

Čeští

Antonín Slavíček

Antonín Hudeček

Václav Radimský

Soběslav Pinkas

Karel Purkyně

Antonín Chittussi

František Kaván

František Kupka

Umělci impresionismu


Camille Corot: Most v Narni


Edgar Degas: Zkouška tanečnic


Henri de Toulouse-Lautrec: Mytí (Rusovláska)


Édouard Manet: Olympia


Édouard Manet: Snídaně v trávě


Claude Monet: Imprese, Východ slunce


Camille Pissarro: Zahrada v Pontoise


Pierre-Auguste Renoir-Milenci


Paul Gaugin: Odkud přicházíme? Co jsme? Kam jdeme?


Vincent van Gogh: Slunečnice


Antonín Slavíček: Ve Veltruském parku


Antonín Chittussi: Dráha orleánská


Expresionismus

 • především německý umělecký směr

 • vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu

 • odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů

 • cíle

  • vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity

  • reagovat na civilizační krizi po 1. světové válce

   • pocity úpadku, marnosti, zkaženosti a beznaděje

 • pro zvýšení efektu dochází k deformaci reality

  • deformace barev a tvarů

  • vliv pravěkého a lidového malířství

  • barevné plochy ohraničovány linkou

  • použití čisté barvy

  • protiklad světla a stínu


Světoví

Vasilij Kandinskij

Oskar Kokoschka

Edvard Munch

Emil Nolde

Egon Schiele

Čeští

Josef Váchal

Václav Špála

Bohumil Kubišta

Willi Nowak

Rudolf Kremlička

Umělci expresionismu


Vasilij Kandinskij: Modrý jezdec


Oskar Kokoschka: Nevěsta větru


Edvard Munch: Výkřik


Emil Nolde: Prorok


Egon Schiele: Autoportrét


Bohumil Kubišta: Autoportrét se založenýma rukama


Futurismus

 • avantgardní (průkopnický, objevný) umělecký směr

 • charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot

  • odmítá jakoukoli tradici

 • cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu

  • námětem technika

  • snaha o rychlost

  • zkratkovitost

  • proměnlivost

 • populární především v Itálii a Rusku

 • velmi podobný kubismu

  • dostat zobrazovaný předmět do pohybu


Světoví

Umberto Boccioni

Giacomo Balla

Gino Severini

Carlo Carra

George Grosz

Kazimír Malevič

Luigi Russolo

Marcel Duchamp

Čeští

Bohumil Kubišta

Otto Gutfreund

Růžena Zátková

Umělci futurismu


Umberto Boccioni: Hluk ulice vnikl do domů


Otto Gutfreund: Hlava Dona Quijota


Otto Gutfreund: Cellista


Umberto Boccioni: Jednotné tvary kontinuity v prostoru


Natalia Goncharova: Cyklista


Giacomo Balla: Abstrakce rychlost + zvuk


Kubismus

 • avantgardní umělecké hnutí

 • pojímá výtvarné umění revolučním způsobem

 • princip

  • prostorová koncepce díla

  • předmět zobrazuje z mnoha úhlů současně

  • předmět rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary

  • zobrazené předměty vypadají jako deformované

   • objevují se zároveň z několika pohledů

 • architektura ovlivněná kubismem

  • Josef Gočár – Dům U Černé Matky Boží v Praze

  • Pavel Janák – Hlávkův most v Praze

  • Otakar Novotný – Učitelské domy v Praze


Světoví

Georges Braque

Robert Delaunay

Juan Gris

Fernand Léger

Jacques Lipchitz

Pablo Picasso

Čeští

Emil Filla

Josef Čapek

Otakar Kubín

Bohumil Kubišta

Antonín Procházka

Václav Špála

Umělci kubismu


Dům U Černé Matky Boží


Kovařovicova vila v Praze


Učitelské domy v Praze


Georges Braque: Housle a svícen


Juan Gris: Portrét Pabla Picassa


Pablo Picasso: Avignonské slečny


Bohumil Kubišta: Hypnotizér


Dadaismus

 • původ slova Dada je nejasný, existuje několik teorií o vzniku slova:

  • jedná se o slovo bez jakéhokoli významu, které si dadaisté vymysleli

  • pochází od rumunských umělců, kteří často používali slova „da, da“

  • při vzniku hnutí přemýšleli jak hnutí pojmenovat, a tak náhodně zabodli nůž do francouzsko-německého slovníku

   • „Dada “ je ve francouzštině dětské slovo pro „houpacího koně“

 • prosazuje osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a následné položení věcí do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů

 • základní techniky

  • tzv. objekt trouvé – tzn. nalezený objekt

  • ready made

  • znamenají rozebrání předmětu na části a jeho složení do něčeho jiného

  • tyto techniky daly podněty např. reklamě, filmu ale i typografii a fotografii


Hans (Jean) Arp

Marcel Duchamp

Max Ernst

Marcel Janco

Vasilij Kandinskij

Paul Klee

Francis Picabia

Man Ray

Umělci dadaismu


Marcel Duchamp: Fontána


Jean Arp


Surrealismus

 • evropský umělecký směr

 • usiluje o osvobození mysli

 • zdůrazňuje podvědomí

 • snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek

 • počátky navazovaly na dadaismus

 • negativní odpověď na první světovou válku

 • 1924 vydal André Breton Surrealistický Manifest

  • Breton definoval surrealismus jako „čirý psychický automatismus

 • mnoho umělců žilo v Paříži, která byla ve 20. a 30. letech 20. století kulturním centrem světa


Světoví

Max Ernst

Salvador Dalí

Joan Miró

Hans Arp

Paul Klee

René Magritte

Yves Tanguy

Čeští

Toyen

Jindřich Štyrský

Umělci surrealismu


Salvador Dalí: Stálost paměti


Salvador Dalí: Corpus Hypercubus


Joan Miró: Obdělané pole


Paul Klee: Červený balón


Zdroje a použitý materiál

Veškerý materiál je čerpán z internetových stránek:

http://commons.wikimedia.org

http://cs.wikipedia.org

Objekty použité k vytvoření sešitu pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.

Autor:

Barbora Havejová

Základní škola Bohutín, okres Příbram

[email protected]

říjen 2011


Metodický list

Název materiálu:VY_32_INOVACE_UaK09_-ismy 19. a 20. století

Autor materiálu:Barbora Havejová

Zařazení materiálu:

Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)

Sada: 32_INOVACE_UaK Číslo DUM:32_INOVACE_UaK09 Předmět: Výtvarná výchova

Ověření materiálu ve výuce:

Datum ověření:19.12.2011Třída:8. Ověřující učitel:Barbora Havejová

Anotace materiálu:

Materiál určený k výuce výtvarné výchovy, jako průvodce hlavními znaky uměleckého slohu.

Podrobný metodický popis možností použití materiálu:

DUM zpracován pro výuku výtvarné výchovy 8.ročníku ZŠ Bohutín a koncipován cca. jednu standardní vyučovací hodinu.

Žáci jsou pomocí jednoduchých poznámek seznámeni se základními uměleckého slohu. Součástí výuky je diskuse nad jednotlivými zobrazenými díly a rovněž práce se slovníkem cizích slov či výkladovým slovníkem, pro ujasnění pojmů. DUM je doplněn výkladem přizpůsobeným kolektivu žáků a prací s publikacemi.

Seznam literatury a pramenů:

http://commons.wikimedia.org

http://cs.wikipedia.org

Všechny použité objekty jsou součástí veřejných knihoven.

Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA.


 • Login