Advertisement
1 of / 11

PTAKI CHRONIONE W POLSCE


Download Presentation

PTAKI CHRONIONE W POLSCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Ptaki chronione w polsce l.jpg

PTAKI CHRONIONE W POLSCE


Biegus zmienny calidris alpina l.jpg

BIEGUS ZMIENNYCalidris alpina

 • Wielkość: 19cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 35cmWystępowanie: nad morzem oraz nad Biebrzą, zasiedla łąki, pastwiska, bagna

 • Składa 4-5 jaj

 • Żywi się drobnymi bezkręgowcami


Orze bielik halia tus albicilla l.jpg

ORZEŁ BIELIKHaliaëtus albicilla 

 • Długość ciała: 76-98cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 200-245cm

 • Waga: 5kg

 • Występowanie: północna i zachodnia część kraju

 • Żywi się: rybami, ptakami wodnymi, padliną

 • Składa: 2-3 jaja


B otniak stawowy circus aeruginosus l.jpg

BŁOTNIAK STAWOWYCircus aeruginosus 

 • Wielkość ciała: 53cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 130cm

 • Występowanie: tereny podmokłe, w dolinach rzek, ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Składa: 4-5 jaj

 • Żywi się: młodymi ptakami i małymi ssakami


Bocian bia y ciconia ciconia l.jpg

BOCIAN BIAŁYCiconia ciconia 

 • Wielkość ciała: 105cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 220cm

 • Waga: 3,5kg

 • Występowanie: zasiedla obszary podmokłe, ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Składa: 3-5 jaj


Sikorka bogatka parus major l.jpg

SIKORKA BOGATKAParus major 

 • Długość ciała: 14cm

 • Jest ptakiem osiadłym

 • Zasiedla: lasy, parki, ogrody, zarośla, występuje nawet w miastach.

 • Składa: 6-14 jaj

 • Żywi się: owadami


Cietrzew lyrurus tetrix l.jpg

CIETRZEWLyrurus tetrix

 • Wielkość: 51-68cm

 • Waga: 1-2kg

 • Występowanie: rozległe lasy z licznymi polami, bagna

 • Składa: 6-12 jaj

 • Żywi się: jagodami, nasionami oraz bezkręgowcami


Derkacz crex crex l.jpg

DERKACZCrex crex

 • Długość ciała: 24-29 cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 41-49 cm

 • Zasiedla: pola rzepaku, koniczyny, zbóż i roślin okopowych, łąki oraz tereny podmokłe

 • Składa: 7-12 jaj

 • Żywi się: drobnymi bezkręgowcami, a także małymi kręgowcami.


Dudek upupa epops l.jpg

DUDEKUpupa epops

 • Długość ciała: 32cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 48cm

 • Zasiedla: obrzeża lasów, parki, zadrzewienia śródpolne

 • Składa: 5-7 jaj

 • Żywi się: owadami i ich larwami


Jask ka dym wka hirundo rustica l.jpg

JASKÓŁKA DYMÓWKAHirundo rustica 

 • Długość: 19 cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 35 cm

 • Zasiedla: wsie, pojedyncze zagrody wiejskie

 • Składa: 4-6 jaj

 • Ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Żywi się: drobnymi owadami


Dzi cio du y dendrocopos major l.jpg

DZIĘCIOŁ DUŻYDendrocopos major 

 • Wielkość: 23cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 44cm,

 • Waga: 88g

 • Zasiedla: lasy, zadrzewienia śródpolne, parki, ogrody

 • Składa: 5-6 jaj

 • Żywi się: owadami, owocami, nasionami.