Download

PTAKI CHRONIONE W POLSCE


Advertisement
/ 11 []
Download Presentation
Comments
suzanne
From:
|  
(117) |   (0) |   (0)
Views: 145 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
PTAKI CHRONIONE W POLSCE. BIEGUS ZMIENNY Calidris alpina. Wielkość: 19cm Rozpiętość skrzydeł: 35cm Występowanie: nad morzem oraz nad Biebrzą, zasiedla łąki, pastwiska, bagna Składa 4-5 jaj Żywi się drobnymi bezkręgowcami. ORZEŁ BIELIK Haliaëtus albicilla . Długość ciała: 76-98cm
PTAKI CHRONIONE W POLSCE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ptaki chronione w polsce l.jpgSlide 1

PTAKI CHRONIONE W POLSCE

Biegus zmienny calidris alpina l.jpgSlide 2

BIEGUS ZMIENNYCalidris alpina

 • Wielkość: 19cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 35cmWystępowanie: nad morzem oraz nad Biebrzą, zasiedla łąki, pastwiska, bagna

 • Składa 4-5 jaj

 • Żywi się drobnymi bezkręgowcami

Orze bielik halia tus albicilla l.jpgSlide 3

ORZEŁ BIELIKHaliaëtus albicilla 

 • Długość ciała: 76-98cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 200-245cm

 • Waga: 5kg

 • Występowanie: północna i zachodnia część kraju

 • Żywi się: rybami, ptakami wodnymi, padliną

 • Składa: 2-3 jaja

B otniak stawowy circus aeruginosus l.jpgSlide 4

BŁOTNIAK STAWOWYCircus aeruginosus 

 • Wielkość ciała: 53cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 130cm

 • Występowanie: tereny podmokłe, w dolinach rzek, ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Składa: 4-5 jaj

 • Żywi się: młodymi ptakami i małymi ssakami

Bocian bia y ciconia ciconia l.jpgSlide 5

BOCIAN BIAŁYCiconia ciconia 

 • Wielkość ciała: 105cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 220cm

 • Waga: 3,5kg

 • Występowanie: zasiedla obszary podmokłe, ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Składa: 3-5 jaj

Sikorka bogatka parus major l.jpgSlide 6

SIKORKA BOGATKAParus major 

 • Długość ciała: 14cm

 • Jest ptakiem osiadłym

 • Zasiedla: lasy, parki, ogrody, zarośla, występuje nawet w miastach.

 • Składa: 6-14 jaj

 • Żywi się: owadami

Cietrzew lyrurus tetrix l.jpgSlide 7

CIETRZEWLyrurus tetrix

 • Wielkość: 51-68cm

 • Waga: 1-2kg

 • Występowanie: rozległe lasy z licznymi polami, bagna

 • Składa: 6-12 jaj

 • Żywi się: jagodami, nasionami oraz bezkręgowcami

Derkacz crex crex l.jpgSlide 8

DERKACZCrex crex

 • Długość ciała: 24-29 cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 41-49 cm

 • Zasiedla: pola rzepaku, koniczyny, zbóż i roślin okopowych, łąki oraz tereny podmokłe

 • Składa: 7-12 jaj

 • Żywi się: drobnymi bezkręgowcami, a także małymi kręgowcami.

Dudek upupa epops l.jpgSlide 9

DUDEKUpupa epops

 • Długość ciała: 32cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 48cm

 • Zasiedla: obrzeża lasów, parki, zadrzewienia śródpolne

 • Składa: 5-7 jaj

 • Żywi się: owadami i ich larwami

Jask ka dym wka hirundo rustica l.jpgSlide 10

JASKÓŁKA DYMÓWKAHirundo rustica 

 • Długość: 19 cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 35 cm

 • Zasiedla: wsie, pojedyncze zagrody wiejskie

 • Składa: 4-6 jaj

 • Ptak wędrowny, zimę spędza w Afryce

 • Żywi się: drobnymi owadami

Dzi cio du y dendrocopos major l.jpgSlide 11

DZIĘCIOŁ DUŻYDendrocopos major 

 • Wielkość: 23cm

 • Rozpiętość skrzydeł: 44cm,

 • Waga: 88g

 • Zasiedla: lasy, zadrzewienia śródpolne, parki, ogrody

 • Składa: 5-6 jaj

 • Żywi się: owadami, owocami, nasionami.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro