Hydrobiologia Formacje ekologiczne
Download

Hydrobiologia Formacje ekologiczne

Advertisement
Download Presentation
Comments
sutton
From:
|  
(133) |   (0) |   (0)
Views: 153 | Added: 03-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Formacja ekologiczna Definicja. Formacja ekologiczna obejmuje gatunki i ich stadia rozwojowe charakteryzujace sie podobienstwem w przystosowaniach w biologii do zasiedlanego srodowiska. Wyr?znia sie piec formacji ekologicznych: dwie bytujace w toni wodnej - plankton i nekton, dwie zwiazane z warst
Tags
,
Hydrobiologia Formacje ekologiczne

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Hydrobiologia Formacje ekologiczne Plankton Nekton Neuston Pleuston Bentos

2. Formacja ekologiczna Definicja Formacja ekologiczna obejmuje gatunki i ich stadia rozwojowe charakteryzujace sie podobienstwem w przystosowaniach w biologii do zasiedlanego srodowiska. Wyr?znia sie piec formacji ekologicznych: dwie bytujace w toni wodnej - plankton i nekton, dwie zwiazane z warstwa styku woda-atmosfera - neuston i pleuston, oraz jedna zasiedlajaca dno - bentos.

3. Plankton - charakterystyka Nazwe planktonu wprowadzil do nauki Hensen w 1887 roku. Pochodzi ona od slowa greckiego planktos (tzn. blakajacy sie) Sa to organizmy roslinne i zwierzece unoszace sie swobodnie w wodzie, przewaznie o drobnych rozmiarach ciala. Organizmy te albo nie maja wcale narzad?w ruchu, albo narzady te sa na tyle slabe, ze nie pozwalaja na przeciwstawianie sie silniejszym ruchom wody i uniemozliwiaja poruszanie sie pod prad.

4. Kategorie planktonu I kryterium podzialu: sklad Fitoplankton - plankton roslinny, Zooplankton - plankton zwierzecy. Niekt?rzy autorzy wyr?zniaja jeszcze jedna grupe obejmujaca bakterie planktonowe, czyli bakterioplankton.

5. Kategorie planktonu II kryterium podzialu: wielkosc - megaloplankton, kt?ry obejmuje duze formy zwierzece, o wielkosci powyzej 1 cm, - makroplankton, o wielkosci 1-10 mm, - mezoplankton, - od 500 ?m do 1 mm, - mikroplankton, - 60-500 ?m, - nannoplankton - 5-60 ?m; - ultraplankton - mniejszy niz 5 ?m.

6. Kategorie planktonu III kryterium podzialu: typ zbiornika - haliplankton - plankton m?rz; - hyphalmiroplankton - plankton slonawych ujsc rzecznych lub m?rz o slabym zasoleniu; - salinoplankton - plankton sr?dladowych w?d slonych; - limnoplankton - plankton w?d slodkich.

7. Kategorie planktonu IV podzial limnoplanktonu eulimnoplankton (z greckiego limne jezioro) - plankton jezior, heleoplankton (gr. helos - moczar, staw) -plankton staw?w, potamoplankton (gr. potamos - rzeka) - plankton rzek, krenoplankton (gr. krene - zr?dlo) - plankton zr?del, telmatoplankton (gr. telma - kaluza) - plankton kaluz i innych kr?tkotrwalych zbiornik?w.

8. Kategorie planktonu V kryterium podzialu: stopien zwiazania z formacja planktonu - Euplankton - plankton wlasciwy = gatunki, kt?re prawie caly cykl zyciowy spedzaja zawieszone w toni wodnej. - Meroplankton - gatunki, kt?re zasadniczy cykl swojego zycia spedzaja jako osiadle, a jedynie w pewnym stadium sa planktonowe. - Tychoplankton - gatunki przypadkowe w planktonie, normalnie zyja na dnie lub jako przytwierdzone do innych.

9. Czynniki wplywajace na sklad, ilosc i rozmieszczenie planktonu I Czynniki srodowiskowe oddzialujace mechanicznie na organizmy: Polozenie zbiornika wodnego w stosunku do oddzialywania wiatr?w;. Zmiennosc stan?w wody; Ruchu wody w samym zbiorniku; Obecnosc pokrywy lodowej; Wyksztalcenie uwarstwienia termicznego; Stosunki gestosciowe w zbiorniku.

10. Czynniki wplywajace na sklad, ilosc i rozmieszczenie planktonu II Druga grupa czynnik?w, to te kt?re wplywaja na biologie organizm?w planktonowych, czyli o oddzialywaniu ekologicznym. Sa nimi temperatura, swiatlo, biogeny oraz materia organiczna, a w wielu przypadkach scieki organiczne o r?znym stopniu mineralizacji.

11. Fitoplankton - sklad W sklad fitoplanktonu wchodza sinice oraz kilku grup glon?w: eugleniny, tobolki, zlotowiciowce, okrzemki, r?znowiciowce, zielenice. W fitoplanktonie morskim obecne sa jedynie niekt?re grupy, a przede wszystkim okrzemki, z tobolk?w bruzdnice, zas sposr?d wiciowc?w - wapienne i krzemionkowe

12. Fitoplankton zr?znicowanie w wystepowaniu W przezyznionych i dobrze nagrzanych stawach dominuja sinice, W glebokich i ubogich jeziorach liczne sa bruzdnice, W bogatszych w sole biogenne dominuja okrzemki, W zbiornikach humusowych przewazaja zielenice-desmidie.

13. Wsp?lczynniki fitoplanktonowe Nygaarda Im wartosc wskaznika jest wieksza, tym zbiornik jest zyzniejszy.

14. Zooplankton sklad taksonomiczny Kilka grup taksonomicznych: pierwotniaki, wrotki, jamochlony, zebroplawy, pierscienice, strzalki i stawonogi; stadia larwalne mieczak?w i szkarlupni, a takze proste formy kregowc?w oraz ikra i stadia mlodociane ryb. Dla zooplanktonu slodkowodnego typowe sa heterotroficzne pierwotniaki, wrotki oraz skorupiaki.

15. Zooplankton specyfika biologii Odzywianie; Rozmnazanie i rozw?j; Wedr?wki pionowe; Cyklomorfoza.

16. Zooplankton - odzywianie Odzywianie zooplanktonu odbywa sie droga sedymentacji czynnej lub filtracji. W niezbyt duzej liczbie gatunk?w notuje sie drapieznictwo

17. Zooplankton rozmnazanie i rozw?j W rozwoju obecnosc kilku stadi?w rozwojowych np. widlonogi (Copepoda) Duza intensywnosc namnazania, bo jest: kr?tki okres rozwoju zarodkowego jaj, skr?cony rozwoju postembrionalnego, szybkie nastepstwo pokolen (kilka w jednym roku)), zdolnosc rozrodu partenogenetycznego.

18. Stadia rozwojowe widlonog?w a- nauplialne, b - kopepoditowe

19. Zooplankton wedr?wki pionowe - cztery fazy - energiczne przemieszczanie sie w d?l po wschodzie slonca; - zaleganie na poziomie najnizszym dla danego gatunku w ciagu godzin rannych i poludniowych; - stopniowe wydzwiganie sie ku g?rze w godzinach popoludniowych, z osiagnietym maksimum pod powierzchnia wieczorem; - stopniowe opuszczanie sie w d?l noca, co robi wrazenie r?wnomiernego rozmieszczenia w pionie.

20. Zooplankton - cyklomorfoza u wioslarki Daphnia cucullata zmianom ulega ksztalt glowy.

21. Bakterioplankton - sklad Obecne prawie wszystkie rzedy z gromady Bacteria. Morfologicznie fprmy: kuliste, cylindryczne lub srubowate, nitkowate i stylikowate. Nitki sa pojedyncze, nierozgalezione lub rozgalezione, albo skupione w wiazki. Nienitkowate formy moga tworzyc skupienia kuliste, owalne, gwiazdziste, plytkowate.

22. Bakteriolpankton - wystepowanie I W jeziorach dobrze uzyznioych dominuja nieprzetrwalnikujace paleczki. W czystych jeziorach r?wnowaza je bakterie przetrwalnikujace. W jeziorach dystroficznych moga przewazac bakterie przetrwalnikujacych. W rzekach ilosc bakterii uzalezniona jest od intensywnosci splywu wody z dorzecza.

23. Bakteriolpankton - wystepowanie II W wiekszosci jezior przewazaja bakterie gramujemne. Wiekszosc bakterii morskich to r?wniez bakterie gramujemne. Zasadniczo bakterie morskie sa halofilami, kt?rym do optymalnego rozwoju potrzebny jest w srodowisku chlorek sodu.

24. Bakteriolpankton - wystepowanie III Obok bakterii heterotroficznych, kt?re w wodach naturalnych przewazaja nad innymi typami, notuje sie bakterie foto- i chemoautotroficzne. Bakterie fotoautotroficzne wystepuja gl?wnie w dostatecznie naswietlonych rejonach, gdzie obecny jest siarkowod?r, zas chemoautotroficzne takze w warstwach glebszych.

25. Bakteriolpankton - wystepowanie IV Stosunki liczebnosci bakterii heterotroficznych w wodzie scisle koreluja z zawartoscia materii organicznej. W rozkladzie pionowym maksimum bakterii przypada w warstwie podpowierzchniowej, nieco ponizej maksimum biomasy fitoplanktonu. W cyklu rocznym zmiennosc liczebnosci bakterii heterotroficznych taz wsp?lgra ze szczytami rozwojowymi fitoplanktonu.

26. R?zne typy siatek planktonowych oraz sploty gazy mlynarskiej Mankamenty siatek: drobne formy przeni-kaja przez oka sieci, duze uciekaja przed wlotem do siatki, trudnosc z dokladnym okresleniem objetosci wody przesaczonej.

27. Czerpacze wody (batometry) a - flaszka Meyera, b - czerpacz Ruttnera, c - czerpacz Patalasa

28. Nekton - definicja Nekton, w odr?znieniu od planktonu, obejmuje organizmy, kt?re dzieki dobrze rozwinietym narzadom ruchu moga dowolnie zmieniac miejsce przebywania, przemieszczajac sie w pionie i w poziomie. Zdolne sa takze do plywania pod prad.

29. Nekton - sklad W sklad nektonu wchodza ryby i niekt?re skorupiaki, a w morzach opr?cz tych dw?ch grup dochodza glowonogi, delfiny, kaszaloty, walenie.

30. Nekton - przystosowania anatomiczne Specyficzne przystosowania anatomiczne ulatwiaja poruszanie sie w wodzie poprzez zmniejszanie tarcia. Sa to: oplywowy ksztalt ciala, gladka powierzchnia, cialo pokryte sluzem lub tluszczem.

31. Nekton - frakcje siedliskowe limnonekton - nekton w?d stojacych, potamonekton - nekton potok?w i rzek; nekton morski, dzieli sie na: nekton pelagiczny, zasiedlajacy ton wodna otwartej przestrzeni, nekton nerytyczny zwiazany z plytkimi wodami przybrzeznymi.

32. Kategorie ryb jeziornych kryterium: rejon zasiedlenia oraz rodzaj pokarmu Pelagiczne + planktonozerne (sielawa, stynka, ukleja) i drapiezne (sandacz, troc); Glebinowo-denne (sieja, leszcz, brzana); Przybrzezno-denne + wszystkozerne (karp) i drapiezne (wegorz, okon); Przybrzezne + roslinozerne (ploc, lin, karas) i drapiezne (szczupak, mietus).

33. Kategorie ryb rzecznych kryterium: odcinek biegu rzeki W odcinku zr?dlanym dominuja lososiowate z pstragiem na czele. Odcinek potokowy okresla sie mianem krainy brzany. Rzeka nizowa to kraina leszcza.

34. Podzial ryb ze wzgledu na stopien przywiazania do srodowiska ryby dwusrodowiskowe (amfibiotyczne), odbywajace odlegle wedr?wki rozrodczo-zerowiskowe, przebywajace w ich trakcie w srodowisku morskim i slodkowodnym, ryby jednosrodowiskowe (monobiotyczne), zwiazane cale zycie z jednym typem srodowiska.

35. Kategorie ryb dwusrodowiskowych - potamotoca (anadromiczne), zerujace w morzu, a rozradzajace sie w wodach sr?dladowych, (losos na tarlo wedruje w g?re rzeki do jej zr?dla); - thalassotoca (katadromiczne), zerujace w rzekach i jeziorach a rozradzajace sie w morzu, (wegorz, kt?ry, na tarlo wedruje do Morza Sargassowego, tam ginie, a mlode wegorzyki w postaci larw unoszonych biernie przemierzaja Atlantyk, aby po dw?ch latach dotrzec do brzeg?w Europy).

36. Kategorie ryb jednosrodowiskowych Ryby jednosrodowiskowe moga byc albo slodkowodne, albo morskie. Morskie dzieli sie na osiadle, praktycznie nie wedrujace, jedynie nieco przemieszczajace sie (np. fladry), oraz na wykonujace dosc znaczne wedr?wki sezonowe o charakterze tarliskowo-zerowiskowym (np. sledzie w Morzu Norweskim).

37. Nekton - metody polowu Przyklady przyrzad?w sluzacych do polowu nektonu: a - siec plawnica, b - wlok, c - okreznica.

38. Neuston - definicja Drobne organizmy zasiedlajace warstwe styku wody i atmosfery. Zbiorowiska neustonowe tworza sie przy spokojnej, bezwietrznej pogodzie w postaci bloniastego filmu, niekiedy zabarwionego na kolor zielony, z?lty, brunatny lub fioletowy.

39. Neuston - sklad Zbiorowiska neustonu tworza: bakterie, grzyby (workowce, a przede wszystkim glonowce), glon?w okrzemki, r?znowiciowce, zielenice, eugleniny, bezbarwne wiciowce oraz pierwotniaki

40. Neuston - przystosowania do srodowiska niekorzystne promieniowanie i szybkie zmiany temperatury Grube sciany kom?rki lub ochronne domki. Adaptacja chromatyczna. Zmiana intensywnosci promieniowania powoduje niekiedy zmiane rozmieszczenia barwnik?w, np. przy silnym naswietlaniu na g?rnej powierzchni kom?rki bedzie wystepowal barwnik czerwony, natomiast przy slabym - zielony. Czasami zabarwienie oslonki powierzchni pochodzic moze od pyl?w i sadzy kominowej (trypto-neuston).

41. Kategorie neustonu Epineuston: ponad blonka napiecia powierzchniowego; Hyponeuston:pod nia Wyr?znia sie (sklad): fitoneuston - roslin; zooneuston -zwierzat.

42. Zbieranie organizm?w neustonowych Zbiera sie je na szkielka nakrywkowe lub inne podobne. Trzymane w szczypcach szkielko kladzie sie ostroznie na powierzchni blonki, a nastepnie nieco skosnym ruchem ostroznie podnosi sie je . Mozna je r?wniez zbierac uzywajac wygietej nieco ezy mikrobiologicznej. Pr?be neustonu utrwala sie parami kwasu osmowego lub parami jodu.

43. Pleuston - definicja Sklad Pleuston - nie zakorzenione, plywajace pod powierzchnia rosliny. Niekt?rzy autorzy wliczaja do tej formacji r?wniez zwierzeta, np. owady poruszajace sie po powierzchni ruchem slizgowym, a w morzu rurkoplawy powierzchniowe (np. zeglarz portugalski i zagielek). Sklad gatunkowy -podstawe stanowia rosliny, kt?re czesciowo (szczeg?lnie pedy kwiatowe) wystaja ponad wode, zas system korzeniowy zwisa swobodnie w wodzie.

44. Pleuston - ekologia Biernie przesuwane przez wiatr. Moga niekiedy tworzyc wyspy plywajace lub zbite darnie, odcinajac przez to doplyw promieniowania i hamujac rozw?j fitoplanktonu w wodzie. Przystosowania sluzace do utrzymania sie na powierzchni wody - zmniejszenie masy wlasciwej ciala poprzez wyksztalcenie duzych przestwor?w powietrznych.

45. Kategorie pleustonu Pleuston wlasciwy - gatunki rzes, ponadto zabisciek, rogatek itp. (W zbiornikach klimatu tropikalnego r?znorodnosc gatunkowa pleustonu jest znacznie wieksza). Pleuston okresowy - meropleuston. Sa nim oderwane czesci roslin zakorzenionych, np. galazki moczarki, wywl?cznika i r?znych gatunk?w rdestnic.

46. Wystepowanie pleustonu Zbiorowisko pleustonowe najbardziej rozwija sie w malych, zacisznych zbiornikach. Szczeg?lnie licznie wystepuje w plytkich zatokach jeziornych, starorzeczach i dolach potorfowych

47. Metody zbioru pleustonu Do zbierania roslin pleustonowych stosuje sie proste przyrzady, takie jak kotwiczki lub specjalnie przystosowane do tego celu grabie.

48. Bentos - definicja Bentos to organizmy, kt?re w swoim zasadniczym okresie rozwoju, jako formy dorosle, zyja osadzone na dnie lub innym podlozu, lub sa z dnem scisle zwiazane. Ze wzgledu na sklad wyr?znia sie bentos roslinny - fitobentos i zwierzecy - zoobentos.

49. Kategorie bentosu kryterium: tryb zycia i stopien zwiazania z podlzem rhizobentos, haptobentos, herpobentos, nektobentos.

50. Rhizobentos - charakterystyka Rhizobentos - to zakorzenione rosliny naczyniowe, a wiec makrofity. Rejon wystepowania to litoral, gdzie zachodzi fotosynteza. Rhizobentos wyksztalcony jest w zbiornikach jeziornych, zas w rzekach zalezy od intensywnosci przeplywu wody. W morzu roslin naczyniowych jest niewiele.

51. Rhizobentos specyficzne przystosowania do srodowiska Rozlegle systemy klaczy i korzeni, co uniemozliwia ich latwe wyrwanie; Wiotkie pedy dlatego sa elastyczne; Duze przestwory miedzykom?rkowe w lodygach i lisciach, gdzie jest powietrze. Zmagazynowane tam gazy sa wykorzystywane w procesach zyciowych, w fotosyntezie i oddychaniu. Ponadto nadaja lisciom lekkosc i plywalnosc. Dzieki tym przestworom liscie plywajace grazeli i innych roslin nie tona.

52. Form zyciowe u makrofit?w: 1. amfifity Rosliny ziemnowodne, bytujace w strefie przejsciowej miedzy ladem a woda; Zalicza sie do nich wiele traw, turzyc, jaskr?w itp

53. Form zyciowe u makrofit?w: 2. helofity Rosliny bagienne, zakorzenione w podlozu stale zalanym, natomiast czesci zielone i kwiaty sa wynurzone; Do nich zalicza sie m.in. trzcine, palke, sit, tatarak;

54. Formy zyciowe u makrofit?w: 3. nimfeidy Rosliny o lisciach plywajacych na powierzchni wody. Do grupy tej nalezy przede wszystkim lilia wodna i grazel.

55. Formy zyciowe u makrofit?w: 4. elodeiy Rosliny cale zanurzone pod powierzchnia wody. Takie jak moczarka kanadyjska, wywl?cznik i gatunki rdestnic. W niekt?rych typach zbiornik?w wodnych wazna role odgrywaja ramienice, a z mch?w Fontinalis.

56. Limnologiczne wskazniki roslinne W limnologii sa uproszczone systemy klasyfikacji makrofit?w. Sluza one do opisu r?znych typ?w jezior z uwzglednieniem poszczeg?lnych gatunk?w makrofit?w jako wskaznik?w

57. Kategorie roslinnosci w limnologii rybackiej Roslinnosc twarda, czyli wynurzona (helofity) zarastajaca zbiorniki wodne. Roslinnosc miekka, czyli zanurzona - jest miejscem schronienia dla wielu drobnych zwierzat, kt?re na niej zeruja, stajac sie jednoczesnie pozywieniem dla ryb. Ponadto jest dogodna do rozrodu zwierzat, w tym r?wniez miejscem tarliskowym dla ryb.

58. Haptobentos - definicja Organizmy nie zwiazane z dnem, wymagajace jednak stalego podloza. Stanowic je moze element dna, np. pale, umocnienia, duze glazy, wraki lodzi lub statk?w, albo tez element zywy jak rosliny, czy zwierzeta denne. Frakcje te tworza rosliny lub zwierzeta, kt?re przylegaja badz przyczepiaja sie do podloza.

59. Haptobentos - sklad Do haptobentosu zalicza sie wiciowce roslinne, osiadle okrzemki, a przede wszystkim glony nitkowate, zas ze zwierzat gl?wnie gabki i mszywioly oraz osiadle pierwotniaki i wrotki. Te drobne organizmy rosnace na wolnej powierzchni obiekt?w zanurzonych w wodzie okreslane sa przez wielu autor?w nazwa peryfitonu.

60. Haptobentos - ekologia Mikrocenoza z powiazaniami troficznymi. Producenci-glony. Reducenci: bakterie. Konsumenci- korzenion?zki, osiadle i plywajace wrotki, nicienie, brzuchorzeski, skaposzczety, takze wioslarki i larwy ochotek, a nawet mlode larwy jetek.

61. Haptobentos morski W morskiej faunie osiadlej spotyka sie przedstawicieli koralowc?w, pierscienic, czulkowc?w i oslonic. R?wniez osiadly tryb zycia, sposr?d skorupiak?w, prowadza wasonogi, np. pakle i kaczenice. Do tych morskich porosli zalicza sie takze niekt?re malze, np. omulka i ostryge.

62. Biocenozy peryfitonu struktura pietrowa Pierwsza warstwe tworza glony nitkowate chwytnikami przytwierdzone do podloza. Druga r?wniez glony nitkowate, ale bez chwytnik?w - oplataja one poprzednie. Trzecie pietro to okrzemki, kt?re osadzaja sie na poprzednich. Czwarte to zwierzeta i glony nie przytwierdzone, przemieszczajace sie miedzy poprzednimi pietrami.

63. Haptobentos - wystepowanie Sklad gatunkowy zbiorowisk peryfitonowych zalezy od chemizmu wody, a nie jest zwiazany z gatunkiem rosliny, czy zwierzecia. Charakter mechaniczny podloza moze jednak warunkowac wytworzenie sie peryfitonu. Na powierzchni gladkiej pokrytej sluzem tworzy sie on trudniej niz na powierzchni chropowatej.

64. Herpobentos - definicja Herpobentos, okreslany nazwa bentosu wlasciwego (eubentos), obejmuje organizmy zwierzece, zyjace na dnie lub w dnie, mogace sie po nim lub w nim przemieszczac

65. Herpobentos - sklad Tworza te formacje gatunki nalezace do wielu grup taksonomicznych, poczynajac od pierowtniak?w do najbardziej uorganizowanych bezkregowc?w wlacznie.

66. Herpobentos kategorie wielkosciowe Makrobentos, wielkosc powyzej 2 mm, Mezobentos (lub meiofauna), w zakresie wielkosci 0,2 (0,1) - 2 mm, Mikrobentos ponizej 0,1 (0,2) mm. Dolna granica wymiar?w meiofauny jest niejednolita i r?zna wedlug r?znych autor?w, od 0,1 do 0,5 mm.

67. Herpobentos przystosowania do srodowiska Zaopatrzone w ciezkie szkielety wapienne; (chityna jako budulec szkieletu jest zwykle przesycona wapniem). Wapienne szkielety wystepuja u licznych malzy, slimak?w, szkarlupni i skorupiak?w, szczeg?lnie wtedy, gdy sa wystawione na niszczace dzialanie fal. Wiele form ma zdolnosc wnikania w dno, co daje im daleko idace zabezpieczenie.

68. Katerorie herpobentosu kryterium: formy zyciowe Osiadle - sessilne: Zagrzebujace sie Budujace domki Drazace w dnie Ruchome - wagilne: Poruszajace sie swobodnie po dnie

69. Formy zagrzebujace sie Zalicza sie tu liczne gatunki z wielu grup taksonomicznych, przede wszystkim sposr?d malzy, krab?w i robak?w

70. Formy budujace domki Do fauny bytujacej na osadach miekkich nalezy sporo gatunk?w wytwarzajacych z mulu i wydzielanego przez siebie sluzu domki w formie rurek. W wodach slodkich typowym przykladem sa rureczniki (Tubifex). W morzach takie domki tworza liczne wieloszczety, obunogi oraz wiele innych mieszkanc?w strefy przybrz

71. Formy drazace Wiele gatunk?w osiadlych ma zdolnosc przenikania w twarde podloze. Jedne z nich, np. niekt?re malze (skalotocze), uzywaja ostrego brzegu skorupy jako swoistego swidra, wzglednie trawia podloze, zwykle wapienne, za pomoca wydzielanych przez siebie kwas?w. Inne, np. swidrak okretowy, znany niszczyciel drewnianych okret?w, budowli i umocnien portowych, ma muszle skrecona na ksztalt prawdziwego swidra

72. Formy denne ruchome Formy te trybem zycia sa scisle zwiazane z dnem, jednak moga sie swobodnie poruszac po jego powierzchni. Bentos wagilny tworza przedstawiciele licznych grup zwierzecych: jamochlon?w, robak?w, pierscienic, stawonog?w, mieczak?w, szkarlupni itp.

73. Kategorie herpobentosu kryterium: charakter dna Liton: wyksztalca sie na dnie kamienistym i sklada sie ze zwierzat majacych zdolnosc silnego przywarcia do podloza. Psammon: biocenoza dna piaszczystego. Zwierzeta tej biocenozy musza byc przystosowane do sypkosci podloza. Pelon: obejmuje zbiorowiska zwierzat zyjacych na dnie mulistym (osady drobne mineralne lub organiczne).

74. Nektobentos - definicja Sa to organizmy zwiazane z dnem , moga nawet przebywac na nim przysypane piaskiem, jednakze cecha specyficzna dla nich jest mozliwosc swobodnego plywania, co prawda tylko tuz ponad dnem, ale dzieki temu moga sie latwiej przemieszczac i zmieniac miejsce pobytu.

75. Nektobentos - sklad Do tej formacji naleza larwy wodzieni (Chaoborus) oraz ryby plaskie, plazy itp.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro