hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU? - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?. Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet. Stärka upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för små och medelstora företag att deltaga i upphandling Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?' - sutton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkurrensverkets m l f r det upphandlingsst djande arbetet
Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet
 • Stärka upphandlingens strategiska betydelse
 • Underlätta för små och medelstora företag att deltaga i upphandling
 • Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling
 • Bidra till hållbar utveckling
 • Uppmuntra innovationsfrämjande upphandling
 • Främja frivillig förbättring av näringslivets och offentliga sektorns miljöarbete (från 1 juli 2014)
prioriterade uppgifter inom t illsyn respektive s t d
Prioriterade uppgifter inom tillsyn respektive stöd
 • Otillåtna direktupphandlingar ska vara i fokus, och särskild vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift.
 • Vidta åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.
 • Stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn ska koncentreras, förbättras och förstärkas.
rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsst det 1 2
Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (1/2)
 • Hur vi arbetat med inordnandet av metodstöd m.m. inom områdena innovation, hållbarhet (miljö och sociala hänsyn), underlätta för SME i upphandling samt upphandlingsjuridik och ekonomi.
 • Visa på åtgärder för att hantera uppdrag angående MSR och beskriva arbetet med att vidareutveckla kriterier för miljökrav i offentlig upphandling.
rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsst det 2 2
Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (2/2)
 • Särskild handlingsplan för samarbetet med Vinnova med målsättningen att verka för mer innovationsupphandling.
 • Presentera förslag till hur upphandlingsstödet kan utvecklas, förbättras och förstärkas samt hur stödet kan synliggöras och tydliggöras.
varf r innovationsupphandling
Varför innovationsupphandling?
 • Drivkraft för utveckling och förnyelse inom den offentliga sektorn och den privata sektorn.
 • Kan leda till kostnadsbesparingar för den upphandlande myndigheten.
 • Kan leda till näringslivsutveckling och tillväxt.
f ruts ttningar f r innovationsupphandling
Förutsättningar för innovationsupphandling?
 • Stöd från ledningen.
 • Stöd från verksamheten.
 • Kunskap.
 • Relevans.
hur kan innovationsupphandling genomf ras
Hur kan innovationsupphandling genomföras?
 • Behovsidentifiering – kan vi upphandla färdiga lösningar eller behövs nya lösningar?
 • Behovsanalys – Vad har verksamheten för behov av färdiga lösningar eller nya lösningar?
 • Marknadsanalys – Vilka lösningar finns på marknaden?
 • Behovsverifiering – Är behoven väl definierade och kan de tillfredsställas?
 • Möjlighetsanalys – Är innovationsupphandling ett möjligt verktyg?
 • Genomförandeplanering – Val av innovationsupphandlingsmetod
vilka metoder och f rfaranden kan anv ndas inom lou
Vilka metoder och förfaranden kan användas inom LOU
 • Funktionskrav/funktionsupphandling.
 • Projekttävling.
 • Anbud med alternativa utföranden.
 • Förhandlat förfarande.
 • Konkurrenspräglad dialog.
f rhandlat f rfarande
Förhandlat förfarande
 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering får endast användas undantagsvis.
 • Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna för att anpassa anbuden till de krav som ställts.
 • Förhandling kan äga rum i successiva steg.
 • Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer:
 • om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar
 • Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar
konkurrenspr glad dialog
Konkurrenspräglad dialog
 • Får användas vid särskilt komplicerade kontrakt.
 • Utgångspunkten är den upphandlande myndighetens behov.
 • Dialogen kan äga rum i successiva steg.
 • Tilldelning sker enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
 • Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer:
 • om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar
 • Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar
vilka metoder och f rfaranden kan anv ndas utanf r lou luf
Vilka metoder och förfaranden kan användas utanför LOU/LUF
 • Innovationstävlingar.
 • Avsiktsförklaringar avseende kommande upphandlingar.
 • Förkommersiell upphandling.
f rkommersiell upphandling
Förkommersiell upphandling
 • Bygger på två juridiska undantag
 • FoU – undantaget.
 • Tolkningen av statsstödsreglerna.
slide15

Förkommersiell upphandling

LOU/ LUF-upphandling

Leverantör A

Anbud A

Projekt A

Leverantör B

Anbud leverantör B

Anbud B

Projekt B

Projekt B Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Projekt D Projekt D

Anbud leverantör D

Anbud D

Projekt D

Leverantör E

Möjlighet att avbryta

(om prototyp ej är tillfredsställande)

Anbud E

Projekt E

Leverantör F

Anbud leverantör X

Anbud F

Leverantör X

Anbuds-period

Fas 1 utveckling av koncept/idé

Fas 2prototyper & testserier(kan även vara separata faser)

Upphandlingi enlighet med upphandlingslagarna

Tilldelning av kontrakt fas 1

Anbuds-förfrågan

Tilldelning av kontrakt fas 2

Baserat på figur från EU-kommissionen

innovationspartnerskap
Innovationspartnerskap
 • Nytt förfarande - implementeras i svensk lagstiftning 2016.
 • Upphandlande myndighet får inrätta partnerskap med en eller flera partner för att utveckla och sedan upphandla innovativa produkter.
 • Partnerskapen ska delas upp i successiva etapper.
 • Upphandlande myndighet kan avsluta partnerskapet efter varje avslutad etapp.
 • Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna.
slide17

Innovationspartnerskap

Leverantör A

Anbud A

Projekt A

Leverans från leverantör B

Leverantör B

Anbud B

Projekt B

Projekt B Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Projekt D Projekt D

Anbud D

Projekt D

Leverantör E

Anbud E

Projekt E

Leverantör F

Anbud F

Leverantör X

Anbuds-period

Fas 1 utveckling av koncept/idé

Fas 2prototyper & testserier

Leveransfas

Tilldelning av kontrakt fas 1

Anbuds-förfrågan

Tilldelning av kontrakt fas 2 och leverans

teknikupphandling

Teknikupphandling

Katalytisk upphandling, katalytisk innovationsupphandling

Stimulera till att sprida nya lösningar – ej för eget bruk

Produkt/tjänst- inkrementellt slag

Företag utvecklar produkterna på egen bekostnad (utanför LOU/LUF)

slide20
TACK!

Niklas Tideklev LinaGroth

[email protected]@energimyndigheten.se

08 - 700 16 16 016 - 544 24 07

ad