Cb 22r ocht na bhfungais
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Cb.22Ríocht na bhFungais PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cb.22Ríocht na bhFungais. Cuspoirí léann :. Cuir síos ar na gnéite a mbionn ag na fungais chin iad a aithint ó aon orgánaigh eile (ÁRD) cuir síos ar cén fáth gur cealla eocarotacha a mbíonn sna fungais Cothú I fungas & sámpla do fungas (1) saprafíteach (2) seadánach

Download Presentation

Cb.22Ríocht na bhFungais

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cb.22Ríocht nabhFungais


Cuspoiríléann:

 • Cuirsíosarnagnéite a mbionnagnafungais chin iad a aithint ó aonorgánaigheile

  (ÁRD) cuirsíosarcénfáthgurceallaeocarotacha a mbíonnsnafungais

 • Cothú I fungas & sámpla do fungas (1) saprafíteach(2) seadánach

  (fungas 1) Giosta- atáirgeadh & bunstructúir

  (fungas2) Rhizopus- atáirgeadh & bunstructúir

 • Tabhachteacnamaíochtfungas (tairbheach & díobhálach)


RíochtFungais

 • Orgánaighilcheallachis mó (eisceacht-giosta).

 • 100,000 speiceas. Muisiriún, múscán….

 • Snaithíní ‘hífe’inambíonn a láncealla.

 • Mícéiliam, grúpahífí.

 • Sapraifítíis ea a lán de nafungaisle rólsadianscaoileadh.


 • Ithtear an chuidsapraifítíáirithem.s.muisiriúin.

 • Seadáin is eacuidacu e.g. borrphéistnacoise.

 • Ionsaíonnfungaisseadánachabarraíagusdéanannsiad an-damáiste.

  Tástaidéar le déanamhardháfhungas– RhizopusagusGiosta (Saccharomyces).

  Tároinntfungastairbheach& roinnteiledíobháileach.

‘Plandaítráitífaoiionsaíag an fungas ‘Botrytis’

‘Trichophytonmentagrophytes‘ a cruthaíonnborrpheistnacoise.


FungaisThairbeacha (maith)

 • Penecilliumnotatum a tháirgeann an t-antaibheathachpenicillin.

 • Giosta- a úsaidtearsabhácáil& ghrúdaireacht.

 • Foinnsebiadúinn- muisiriúnáirithe , cáisgorm

 • Dianscaoileadhábharmarbh

‘Turkey Tail’- fungas a fásannaradhmadmarbh.


FungaisDhíobháileacha (droch)

1. Phythophthorainfestans is cúis le dúchánprátaí.

2. Trichophyton is cúisleis borrphéistnacoise (athletes foot).

3.Candidais cúis le thrush saduine.

4. ‘Chalarafraxinea’ an fungasatáagmarúnacrainnDarrach (Ash)

arfúdnahÉorapa. (D.F. 2012)


1. Giosta

 • Fungasaoncheallach is eaGiosta.

 • Cillsféarach a bhíonn ann.

 • Bíonnnúicléasamháinann, folúisínaguscillbhallatanaídéanta as an cairbahidráitChitin.


AtáirgeadhGiosta:

 • De gnáthéighnéasach.

  Bachlú a thugtarar.(miotóis).

 • Macsamhlaíonn an DNA.

 • Fásannbachlógarthaobhnacille& gluaiseann an daranúicleasisteachsabhachlóg.

 • Fásann an bhachlóguaireantascarannsínóuaireantadéantarslabhragearrchealla.

Bachlúanseo


TábhachtEacnamaíochta

 • Táan Giostaan tábhachtdúinn.

 • Is é coipeadhgráinnínótorthaíchunalcól a dhéanamh an ceadcineálbhith-theicneolaíocht.

 • Bácáil

 • Grúdóireacht

Coipeadh= ‘Fermentation’ in food processing typically is the conversion of carbohydrates to alcohols and carbon dioxide or organic acids using yeasts,bacteria, under anaerobic conditions.


http://www.youtube.com/watch?v=lK0MtXNKgKI

2. Rhizopus:

 • Ceannde namúscáinDUBH aráin.

 • Hífífadatanaí

 • Faigheannsécothútríeinsímí a scaoileadhar an aránchun é a dhíleá& natáirgídíleáitea ionsútríidirleathadh (diffusion).


StructúirRhizopus

http://www.youtube.com/watch?v=PXwLddA4Ctw&feature=BFa&list=PLCD6F7526AAE553CB&lf=results_mainb


3 Cineálhífí(snáithíní) agRhizopus:

 • Na stólain – fásannardromchlanasubstaintear a mbíonn an fungaisagfás.

 • Na Riosóidigh– hífí a fhásannsíosisteachsasubstráit/aránó áiteannaéagsúlaar an stólan

 • Na spórangafóir- hífí a fhásanndíreachsuasagus a bhfuilbaintacu le h-atáirgeadh.

Spórangafóir

Stólain

Riosóidigh


Seo SEM (fluro.) do múscán ‘Arcyriastipata’ féacharna sporangia ógaagfás.


AtairgeadhsaRhizopus

Atáirgeadhéighnéasach an modhis mó.

 • Déanannhífeingéarach (naspórangafóir) spóir.

 • Deantar a lánspóirbeagadhubhasaspóragántrí___________.

 • Nuaira bhíonnnaspóiraibípléascannballa an spóragáinagusscaoilteariad. Máthiteannsiadarshubstráitoiriúnachpeáchfaidhsiad.


Atáirgeadh‘gnéasach’ I Rhizopus

Nílaonmícéiliambaineannnáfireann.

Tácosúlachtsastruchtúr ACH bíonnceimicéandifrúiliontu.

Tugtarhífímóide(+) agushífílúide (-) arna 2 chineálhífí.

 • Nuair a fhásann an dáchineálseoararán le chéilefásannsínteáinamach ó hífeamháin(-) idtreo an hífeeile (+).

 • Bíonn an mícéiliamhaplóideach& cuireann an sínteángaiméithaplóideacharfáil.


hhhhjjj


 • Comhtháthaíonn(fuse) nagaiméitíagdéanamhsiogótdioplóideach.

 • Fasannfallatiubhar an siogót- tugtarsigeaspóranois air.

 • Péacannan sigeaspórtrímhéóistar éistréimhsesuanachtaigcoinníollachamíorúinach.

 • Cuireannséspóragánhaplóideachaergaamachinandéantarspóir.

 • Pléascann an spóragánagusscaiptearnaspóir.

 • Nuair a thiteannspóir(armheánoiriúnach) peacannsiad.


SteiriúileachtagusAiseipteacht

 • Támiocróbgacháit. Caithfidhgo bhfuiltú in anniad go léirnóroinntdóibh a scriosadh.

 • Steiriúil= substaintcóireáiltechunmiocrób a mharú.

 • Aiseipteacht= miocrób a coinneáilamachóntimpeallachtchomhfadaagus is féidir.


Tácúplaslíinaféidir é seo a dhéanamh:

 • Coimeádtar an ábhari teas taisag 120°C igcomhair 20 nóiméid. Marítearnamiocróibagusnaspoir.

 • San ospidéalclúdaítearéadaíaguscraiceanndaoineagusscagadh an t-aerchunnamiocrób a choimeádamach.

 • TurgnamhÉigeantach:Fásgiostaíduilleoige a fhiosrú.


FásGiosta ó Duilleoga:


 • Login