Y MARATHON - PowerPoint PPT Presentation

Y marathon
Download
1 / 29

  • 185 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Y MARATHON. Mae ras y marathon rydym ni yn gyfarwydd ag ef yn tarddu o’r stori am y milwr Groegaidd o’r enw Pheidippides. Mae’r hanes yn dweud i Pheidippides redeg ar draws yr paith Marathon i ddod a neges i Athen fod y fyddin Groegaidd wedi goroesi yn erbyn byddin y Persiaid.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Y MARATHON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Y marathon

Y MARATHON


Y marathon

Mae ras y marathon rydym ni yn gyfarwydd ag ef yn tarddu o’r stori am y milwr Groegaidd o’r enw Pheidippides. Mae’r hanes yn dweud i Pheidippides redeg ar draws yr paith Marathon i ddod a neges i Athen fod y fyddin Groegaidd wedi goroesi yn erbyn byddin y Persiaid.


Y marathon

Pan gyrhaeddodd Athen fe wnaeth Pheidippides ddweud "Rejoice, we conquer..." ac yna fe gwympodd yn gelain. Gwnaeth redeg pellter o ychydig dros 24 milltir.


Y marathon

Mae’r marathon modern yn cael ei redeg dros bellter od iawn sef 26 milltir 385 llathen. Pam mae dyma’r pellter heddiw? Mae’r ateb i’w gael oherwydd Olympics Llundain yn 1908.


Y marathon

Yn 1908 fe wnaeth y trefnwyr wneud y cwrs yn 25 milltir o hyd yn mynd o Windsor i’r Stadiwm Gwyn. Ond yna fe wnaeth Tywysog Cymru feddwl y byddai hi yn braf os byddai plant y teulu yn gweld dechrau y ras felly fe gafodd ei symud yn ol i lawnt ddwyreiniol Castell Windsor.


Y teulu brenhinol 1908

Y teulu brenhinol - 1908


Y marathon

Ar yr un pryd fe wnaeth y frenhines Alexandra mynnu y dylai hi gael yr olygfa orau o ddiwedd y ras felly fe wnaeth y diwedd gael ei symud i flaen Bocs y teulu brenhinol. Fe wnaeth hyn y ras yn bellter o 26 milltir 385 llathen.


Brenhines alexandra

Brenhines ALEXANDRA


Stadiwm gwyn 1908

Stadiwm Gwyn 1908


Y marathon

Y dyn cyntaf yn hanes i redeg y Marathon oedd Eidalwr o’r enw, Dolandro Pietre – er iddo gael ei ddiarddel am gael ei helpu pan wnaeth gwympo ar y trac yn y 385 llathen olaf.


Y marathon

Er i Dorando gael ei ddiarddel fe gafodd ei dderbyn yn arwr ac fe wnaeth y frenhines gwpan aur arbennig a’i gyflwyno iddo.


Y marathon

Y person cyntaf i ennill y marathon modern oedd Americanwr o’r enw Johnny Hayes.


Y marathon

Fe wnaeth y marathon 1908 ddal dychymyg y cyhoedd ac fe dyfodd i fod mor boblogaidd ag y mae heddiw.


  • Login