Ch ng 2 i nh h ng pha t tri n nn nt n c ta hi n nay
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Chương 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NN NT NƯỚC TA HIỆN NAY PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chương 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NN NT NƯỚC TA HIỆN NAY. 1.1. Quan điểm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế vùng, miền. Tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ Phát triển kinh tế nhiều thành phần. 1.2. Mục tiêu. Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống

Download Presentation

Chương 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NN NT NƯỚC TA HIỆN NAY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chương 2:ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NN NT NƯỚC TA HIỆN NAY


1.1. Quan điểm

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế vùng, miền.

 • Tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ

 • Phát triển kinh tế nhiều thành phần


1.2. Mục tiêu

 • Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH, phát triển kinh tế biển

 • Giải quyết các vấn đề xã hội: xóa đói giảm nghèo, kết cấu hạ tầng

 • Xây dựng quy chế dân chủ, an ninh nông thôn


1.3. Định hướng

 • CNH – HĐH

 • Xây dựng cơ cấu sản xuất NN

 • Tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ

 • Hoàn thiện hệ thống thủy lợi

 • Tăng đầu tư, mở rộng thị trường vốn và tiêu thụ sản phấm

 • Ngoài ra, thực hiện một số vấn đề cụ thể


2. Một số chính sách phát triển NNNT

 • Chính sách đất đai

 • Chính sách đối với các thành phần kinh tế

 • Chính sách về khoa học công nghệ

 • Chính sách đầu tư tín dụng và thị trường

 • Chính sách phát triển kinh tế trang trại

 • Chính sách đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số

 • Các chính sách xã hội


2.1. Chính sách đất đai

 • Theo luật Đất đai 1993: Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân

 • Nhà nước định giá làm căn cứ để thu hồi, thế chấp khi vay vốn

 • Kiểm soát việc tích tụ ruộng đất, giữ mức hạn điền

 • Khoảng mở: QĐ 09/2001; QĐ 80/2007; QĐ 61/2009


2.2. Chính sách đối với các thành phần kinh tế

 • Kinh tế hộ gia đình

 • Kinh tế hợp tác xã (kiểu mới)

 • Kinh tế nhà nước

 • Các thành phần kinh tế khác


2.3. Chính sách về khoa học công nghệ

Khuyến khích mọi thành phần, mọi hình thức. Nhưng còn chung chung và chưa đạt hiệu quả.

 • Lúa: san La de, sạ hàng, gặt đập liên hợp, sấy – kho dự trữ

 • 3 tăng – 3 giảm, 1 phải – 5 giảm

 • GAP

 • Tàu đánh bắt xa bờ đạt chuẩn,…


2.4. Chính sách đầu tư tín dụng và thị trường

 • Mở rộng thị trường tín dụng, tăng vốn vay trung và dài hạn cho nông dân, thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất theo các chương trình dự án

  Thực trạng tại địa phương Anh/Chị như thế nào?


2.5. Chính sách phát triển kinh tế trang trại

 • NQ 03/NQ-CP- 2001. Nước ta có 72.000 trang trại – 7.000 tỷ đồng/2003, sử dụng 369.000 ha  bình quân 6.08 ha/trang trại, lợi nhuận 98Mđ/năm. 50% trang trại có quyền sử dụng đất.


2.6. Chính sách đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số

NQ5 khóa VII, NQ22 khóa VI về NoNT miền núi

 • Đẩy mạnh chuyển dịch

 • Giao đất, giao rừng, định canh, định cư

 • Cải thiện kết cấu hạ tầng

 • Hỗ trợ bằng các chương trình, dự án

 • Ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

 • Đổi mới hoạt động của các cơ quan về dân tộc, miền núi.


2.7. Các chính sách xã hội

 • Xóa đói, giảm nghèo

 • Nâng cao dân trí, văn hóa

 • Sinh đẻ có kế hoạch (?)

 • Giải quyết việc làm

  Anh/Chị vui lòng nêu vấn đề của địa phương mình và kinh nghiệm để lớp được trao đổi.


 • Login