M lnedrulning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Målnedrulning PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Målnedrulning. At have fælles mål for afdelingens virke er af stor betydning for ethvert firmas fremtid Ledelsen bør klart melde ud hvilke mål og strategier der arbejdes med, så medarbejderne i høj grad kan arbejde i den rigtige retning og påvirke målene, ofte gennem flere led

Download Presentation

Målnedrulning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M lnedrulning

Målnedrulning

At have fælles mål for afdelingens virke er af stor betydning for ethvert

firmas fremtid

Ledelsen bør klart melde ud hvilke mål og strategier der arbejdes med, så

medarbejderne i høj grad kan arbejde i den rigtige retning og påvirke

målene, ofte gennem flere led

Fastholdelse af mål og synliggørelse af fremdrift gøres bedst på manuelle

tavler, som er synlige for alle og let tilgængelige

Der følges op, og sættes handlinger i gang ved tavlemøder i fast interval


Form l med m lnedrulning

Formål med målnedrulning

At skabe sammenhæng mellem topledelsens visioner og mål med afdelingernes og medarbejdernes konkrete handlinger

• At sætte fokus på resultater gennem hele organisationen

• At der er gennemsigtighed og tydelighed i prioriteringer af løbende forbedringer i forhold til resultater af målene

At målene skal være kendte og bruges aktivt igennem hele herakiet (skal være vedkommende – give mening)

• At medvirke til at skabe fælles sprog i hele organisationen

Ikke opnåede mål kræver forslag til forbedringer for at nå målet


M lherakiet kan se s ledes ud

Målherakiet kan se således ud

= Krav

= Resultat

Visioner/Strategi

Topledelsens mål

Afdelingschefers mål

Sektions-/afdelingslederens mål

Medarbejdernes mål


Eksempel

Eksempel

Vision/strategi:

Størst i branchen

Lav sygefravær (under 2%)

Minimal overarbejde

Xx ordre pr. medarbejdere pr. dag

Xx kr. bundlinje pr. måned


Topledelsens m l

Topledelsens mål

 • Bundlinje (budgettal)

 • Omkostning pr. produktionstime

 • Udnyttelsesgrad maskiner

 • Udnyttelsesgrad lagre

 • Fakturering inden 5 dage

 • Medarbejdertilfredshed

 • Sygefravær

 • Overarbejde

 • Personaleomsætning

 • Vikarforbrug

 • Kvalitet

 • Kundetilfredshed

 • Markedsandele

 • Brug af elektroniske løsninger

 • Audit score for 5S

 • Audit score for lean


Afdelingschefernes m l

Afdelingschefernes mål

Fokuspunkter kan skifte i forhold til mål fra topledelse

Der måles på 2-4 fokuspunkter ad gangen

Fokuspunkter afstemmes med sektions-/afdelingsledere

Forslag til målepunkter:

Kundeklager

Ordrer i eget ansvarsområde

Effektivitet i eget ansvarsområde

Medarbejdertrivsel

Faktureringshastighed

Budgetoverholdelse

Omsætning/indtjening pr. medarbejder

Salgstiltag

Lean audit – fremdrift

Driftsomkostninger


Afdelingsledernes m l

Afdelingsledernes mål

Mål for det enkelte team

Fokuspunkter kan skifte i forhold til mål fra afdelingschef

Fokuspunkter afstemmes med medarbejderne ved ugentlig/daglig tavlemøde

Forslag til målepunkter:

Ordrer pr. mand/dag

Salgstiltag – kundebesøg - salesleads

Kompetencer – uddannelse af medarbejdere

Idegenerering – antal gennemførte – i pipeline osv.

Lean tiltag iht. krav fra audit

Brugen af elektroniske hjælpemidler

Medarbejdertrivsel

Fejl (forskellige typer)

Proces-og gennemløbstider (lean)

Indføre standarder (SOP)

Forbrug af evt. papir og øvrige forbrugsgoder


Medarbejdernes m l

Medarbejdernes mål

Reaktion hos den enkelte medarbejder for at nå teamets mål

Fokus på hovedopgaven – hvad er vi her for!

Fejl sker kun en gang – der arbejdes med løbende forbedringer og vidensdeling

Korrekt udfyldelse i EDB systemer – ingen tilbageløb

Kend kunden – evt. er kontrakter inden arbejde sættes igang

Elektroniske løsninger overfor kunder og leverandører

Hurtig afregning efter ordre er effektueret (påvirker cash flow)

Gennemførte handlinger i lean-handleplan

Hjælp en kollega hver dag

Udvid kompetencer hver uge (hos dig selv eller andre)

1 forbedringsforslag pr./mand/uge – præsenteres ved tavlemøde

Fortæl den gode historie – fokus på det, der fungerer godt – hvad kan man lære af det?!


 • Login