Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania
Download
1 / 19

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania - PowerPoint PPT Presentation


 • 715 Views
 • Updated On :

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania . Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 10 15 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot i t tl en, dwutlenek węgla i inne gazy szlachetne. .

Related searches for Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania' - sunila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania
Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

 • Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 1015 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot i t tlen, dwutlenek węgla i inne gazy szlachetne.


Do czego potrzebne jest powietrze
Do czego potrzebne jest powietrze?

Powietrze jest niezbędne do oddychania, jestrównieżsurowcempotrzebnym we wszelkiego rodzaju działalności człowieka, jego produkcji przemysłowej i rolnej. Problem niedoboru lub deficytu powietrza nie istnieje. Z tej strony nie zachodzi obawa ograniczania rozwoju gospodarki ludzkiej. Występuje natomiast problem jakości powietrza.

Jakość powietrza oznacza stopień zanieczyszczenia powietrza, rozumiany w ten sposób, że jakość powietrza jest wysoka, jeśli zawartość zanieczyszczeń jest mała. Jakość powietrza może być definiowana na podstawie pomiarów specjalistycznych, szacowana na podstawie oceny estetycznej lub według szkodliwości w aspekcie medycznym, botanicznym lub fizycznym .


Transgraniczne przenoszenie zanieczyszcze
TRANSGRANICZNE PRZENOSZENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Zanieczyszczenia atmosfery mogą być przenoszone na długie odległości, nawet ponad granicami państw. Około 50 % zanieczyszczeń w Polsce pochodzi z innych krajów.


Rodzaje zanieczyszcze
RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ


Zanieczyszczenia naturalne
ZANIECZYSZCZENIA NATURALNE

Powietrze może być zanieczyszczaneprzez zjawiska naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów).

Nasilenie zanieczyszczeń w Polsce

Wybuch Wezuwiusza


Zanieczyszczenia emitowane przez cz owieka
ZANIECZYSZCZENIA EMITOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA

 • Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw

 • Opad pyłu, którego źródłem jest przemysł hutniczy, elektrownie, cementownie i gospodarstwa domowe

 • Pył zawieszony w powietrzu

 • Wzrost stężenia tlenków siarki, azotu, tlenku i dwutlenku węgla

 • Zanieczyszczenia spowodowane chemizacją rolnictwa i leśnictwa

 • Zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące z np. elektrowni jądrowych

Zanieczyszczenia z elektrowniDziura ozonowa
Dziura ozonowa

Zdjęcie satelitarne dziury ozonowej (niebieska plama)

Rozrzedzenie ozonowe zmienia warunki życia w biosferze.

Ozon tworzy wokół Ziemi warstwę, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe.

Największa dziura ozonowa znajduje się nad Antarktydą, co widać na zdjęciu.


W arstwa ozonu zmniejsza się, bo rozkładają go gazy-freony, używane w lodówkach i areozolach.


W miejscach silnego rozrzedzenia łatwiej przenikają promienie ultrafioletowe . Powodują one u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyspieszenie procesu starzenia, choroby wzroku, oparzenia.

Zmiany skóry spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym.


Efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany promienie ultrafioletowe . Powodują one u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyspieszenie procesu starzenia, choroby wzroku, oparzenia.


Spowodowany jest on wzrostem dwutlenku węgla w powietrzu. Warstwa tego gazu działa jak dach szklarni, przepuszcza promienie słoneczne, a niezużyta część promieniowania nie wychodzi poza atmosferę.


W skutek gromadzenia się promieniowania cieplnego zmienia się klimat . Następuje jego ocieplenie , co prowadzić może do topnienia lodowców , a w przyszłości zatopienia niektórych lądów i wyginięcia wielu gatunków .


Kwa ne deszcze
KWAŚNE DESZCZE się klimat . Następuje jego ocieplenie , co prowadzić może do topnienia lodowców , a w przyszłości zatopienia niektórych lądów i wyginięcia wielu gatunków .


Kwaśne deszcze, to opady, zawierające trujące metale (glin, cynk, kadm, rtęć, ołów).Spadając na ziemię powodują duże zmiany w środowisku naturalnym. Niszczą przyrodę.


SMOG (glin, cynk, kadm, rtęć, ołów).Spadając na ziemię powodują duże zmiany w środowisku naturalnym. Niszczą przyrodę.


 • Zanieczyszczenia atmosfery ciągną za sobą inne niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi .Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza , w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza .

 • Wyróżniamy :

 • Smog kwaśny, który tworzy się w powietrzu wilgotnym , silnie zanieczyszczonym, głównie dwutlenkiem siarki i węgla, pyłem.Smog kwaśny w Londynie , w 1952 roku był bezpośrednią lub pośrednią przyczyną śmierci 4000 osób.

 • Smog fotochemiczny powstaje w upalne dni .Spowodowany jest wzrostem stężenia tlenków azotu, węglowodorów i innych składników, głównie spalin samochodowych.


Wska niki biologiczne
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi .Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza , w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza .

Bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są porosty. Ich powierzchnia jest gąbczasta, wchłania wodę, a także zanieczyszczenia. Obecność porostów mówi o niewielkim zanieczyszczeniu.


Zwalczanie zanieczyszcze
ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi .Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza , w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza .

 • Modernizacja zakładów przemysłowych i zastosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii,

 • Ograniczenie strat energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym, stosując ocieplanie budynków,

 • Likwidacja indywidualnych palenisk domowych i małych kotłowni opalanych węglem, stosując ogrzewanie gazowe,

 • Ograniczanie emisji dwutlenku siarki z elektrowni poprzez budowę urządzeń do odsiarczania spalin

 • Konstruowanie silników zużywających mniej paliwa ,

 • Zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych,

 • Budowa obwodnic.


ad