slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 P cs 157000 lakos - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos. Felszíne: változatos, alacsony fekvésű síkságok, alacsony- és középhegységek sokszínű dombságok: Balaton déli partja, Duna-, Dráva-allúvium síkja,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 P cs 157000 lakos' - sunila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Baranya,

Somogy,

Tolna megye

14169 km2

Pécs 157000 lakos

slide2

Felszíne:

változatos, alacsony fekvésű síkságok, alacsony- és középhegységek

sokszínű dombságok: Balaton déli partja, Duna-, Dráva-allúvium síkja,

Sió-, Kapos-völgye, Mecsek-, Villányi-hegység, Somogyi-dombság, Marcali-hát, Zselic,Völgység, Szekszárdi-, Baranyai-, Geresdi-dombság, Tolnai-hegyhát.

A Mecsek legjellegzetesebb energiahordozója a feketekőszén, nagyüzemi kitermelése a XIX. századra nyúlik vissza.

Uránérc, mészkő – cementgyártás, díszítőkő (Villányi-hegységben is)

Harsány-hegy - bauxit

Pécsi-síkság, Baranyai-dombság: vastag lösztakaró.

Éghajlati adottságai kedvezőek, mezo- és mikroklímája sokszínű

aszály valószínűsége Mo. középső területeihez képest kisebb,

a mg termelés kockázata az éghajlati oldalról az országos átlag alatt van.

Déli tájain kedvezőek a természeti adottságok a szőlő és a bortermelésre, a 22 borvidék közül öt itt található.

slide3

Sűrű vízhálózat

Két dunai rész-vízgyüjtőhöz tartozik: Balaton-kaposi-, Drávai-,

több patakja közvetlenül a Dunába folyik

Ény-i határ: Balaton - idegenforgalmi szempontból meghatározó, több kisebb tó: pihenés

víztározókon halgazdaság

A löszön jó minőségű mezőségi, a homokon pedig humuszos vályogtalajok képződnek.

Belső-Somogyban nagy kiterjedésűek a savanyú homoktalajok,

az alluviális síkon öntéstalajok

Mecsek és Villányi-hegység mészkövein rendzina,

Nyugat-Mecsek homokkövein podzolos barna erdőtalaj

Növényföldrajz: Dél-Dunántúli flóravidék (Praeillyricum), öt flórajárás

-délről északra csökkennek a mediterán, szubmediterrán, alpin-bajkáli fajok,

-növekszik a pannon xeroterm elemek és a bennszülött fajok száma

-keleten sok a xeroterm-faj, pusztai elemek, nyugaton már a mezofil-higrofil fajok,

-rendszerint Atlanti-mediterrán vagy dealpin elemek túlsúlya.

Jellemző társulások: cseres-tölgyesek

illír gyertyános-tölgyesek

bükkösök

a síkságon

ligeterdők, láperdők

slide4

Az erdősültség különösen a Mecsek területén kedvező, főleg tölgy, kőris, juhar és hárs borítja.

A dombságra kis erdőfoltok jellemzők, a Duna és Dráva síkjára pedig a nagy kiterjedésű ártéri erdők

slide5

Természetvédelem

Sok országos és helyi jelentőségű védett terület

legnagyobb a Duna-Dráva Nemzeti Park.

Kis-Balaton somogyi területe a Balatoni Nemzeti Park része

tájvédelmi körzetek: Kelet-Mecseki TK,

Zselicség TK,

Boronka-melléki TK,

Dél-Mezőföldi TK

slide6

A Szársomlyó a régió egyik természetvédelmi értékekben leggazdagabb élőhelye,

ahol sok védett illetve fokozottan védett növény-és állatfaj él.

A régió legfontosabb természeti értékei

slide7

Magyar kikerics

A fokozottan védett

melegkorireliktumnövény

csak a Villányi-hegységben,

a Szársomlyó

sziklafüves lejtőjén él.

slide8

A bánáti bazsarózsa

preglaciális reliktumnövény,

amely nálunk csak a Mecsekben,

Szlovéniában a

Fruska Gorán,

a Vajdaságban

a Delibláti-

homokpusztán él.

slide9

Európa egyik legveszélyeztetettebb egyenesszárnyú-faja a magyar tarsza.

A fokozottan védett rovar a mecseki Tubes-hegy délies kitettségű gyepein él,

röpképtelensége miatt elszigetelt foltokban.

A Zengőről a Tubesre telepített NATO-radar építése akár el is pusztíthatja

a faj itt élő populációját.

slide10

Környezeti állapot:

az országos átlagnál jobb a helyzet mind a vizek állapotát,

mind a talajok és a levegő szennyezettségét tekintve.

Javult az ipari tevékenység és szénbányászat miatt terhelt Pécs és Komló levegője

A környezeti terhelés csökkenése:

gazdasági recesszió a környezeti állapotának javulásához nagyban hozzájárult.

Két kiemelt idegenforgalmi tájegység:

Balatoni-, Mecsek-Villányi körzet.

Jelentős még:

Gemenci erdő.

Kisebb idegenforgalmi körzetek: Kapos-völgye, Belső-Somogy

Az idegenforgalmi potenciál az országos átlagnál lényegesen jobb

slide11

Települési hulladék

- rendszeres, szervezett hulladékgyűjtés 2004 év végére valamennyi településen

- az ellátott lakások aránya 1990-ben 59,3, 2004-ben 95,4 %

- legjobb Somogy megyében 97,5 %

Szelektív gyűjtés:

- ténylegesen csak a városokban

- legtöbb helyen inkább csak alkalmi, tudatformáló kezdeményezés

- 4 hulladékudvar az egész régióban

- 2 válogatómű üzemel, Zamárdi, Pécs (24000 t/év)

- kerti zöldhulladék hasznosítására 4 komposztáló: Kaposvár, Pécs, Garé, Zamárdi,

- egyetlen égetőmű Zamárdiban (600 m3/év)

Általános gyakorlat a lerakás, az újrahasznosítás csak néhány kistérségben jellemző

- hulladéklerakó Baranya megyében 13, Somogyban 11, Tolnában 1 db

- csupán 6 rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel

- 2003-ban 368 felhagyott lerakó volt,

- az engedélyezett lerakók 2007. 10. 30-ig működhetnek

Hulladékgazdálkodás

slide12

A hulladékgyűjtésbe

bevont lakások száma

2004-ben

a legkisebb körök

50-100 lakást,

a legnagyobbak

50-60 ezer lakást

jeleznek

slide13

Hulladékgazdálkodás 2.

Termelési hulladékok

jelentős hulladéktermelő tevékenységek

uránbányászat: meddő, zagy;

mélyművelésű szénbányászat: meddőkőzet

széntüzelésű erőmű: pernye, salak

bőrgyártás: bőrhulladék

szennyvíziszap

megszűntek illetve mérséklődtek.

A keletkező veszélyes hulladékok közel fele hasznosul a régióban,

más régióból származó vesz.hull hasznosítására alkalmas létesítmény nincs.

Lerakás a régióban 5000 t, anyagában történő hasznosítás 4,7 t,

egyéb módon kezelt 29059 t (2004.)

slide17

Légszennyezés

Csökkenő tendencia

közlekedés

bányászati munkák

erőművi kibocsátás

Kibocsátás:

NOx: 6,7 ezer t/év (Mo 9,8), ennek 60 %-a a közlekedésből (1990. 48 %)

CO: 30,2 ezer t/év (Mo 62), ennek 73 %-a a közlekedésből (1990. 57%)

CO2: 1240 ezer t/év, (Mo 1600), ennek16 %a közlekedésből

Erőművek

Pécs 600 MW

Komló 50 MW

6 db 4 MW-nál kisebb hőteljesítményű

tüzelőanyag átállás (megújuló)

környezetvédelmi beruházások

slide19

Bányászat: 74 működő, 4 szünetelő bánya:

 • Baranya 34
 • Somogy 31
 • Tolna 9
 • A mélyművelésű mecseki érc- és szénbányászat,
 • az uránkihozatal a 90-es években leállt
 • rekultiváció – meddőhányók,
 • zagytározók – elszivárgó vizek uránsóktól való megtisztítása, monitoring
 • Somogy – Tolna:
 • homok, kavics, agyag, földpát, tőzeg
 • (egyszerű markolós megoldással, nincs szükség semmiféle lazító eljárásra)
 • Baranya:
 • 23 helyen robbantás nélkül,
 • 11 ponton mészkő, gránit, homokkő, andezit
 • (hetente 2-3 robbantással – zaj- és rezgéskeltés, porképződés)
 • Beremend, Mánfa, Bükkösd, Cserkút, Geresdlak, Pécs, Komló,
 • Máriagyűd, Nagyharsány, Siklós
slide20

Zajterhelés

 • Közlekedési zajterhelés
 • - kedvezőbb az ország más térségeihez képest
 • városokon kívül kevés település fekszik főutak mellett (kistérségenként 2-8)
 • aprófalvas települések – közúthálózati végponttelepülések
 • Közepes mértékű vagy nagyon zavaró zajterhelés:
 • Pécs, Balaton-part
 • külszíni bányák
slide21

Energetika

 • A vezetékes energiahordozók meghatározó szerepe
 • Paksi Atomerőmű Rt.
 • Pannonpower Rt Pécsi Erőmű
 • Közösségi rendeltetésű, kisebb szolgáltató egységek földgázzal üzemelnek
slide23

Megújuló energiaforrások:

biomassza: szigetvári Ligna-Therm Kft. fűtőműve

termálvíz: Bóly, Nagyatád, Harkány

szoláris energia: Mohács

szélenergia: Bicsérd (szentlőrinci kistérség), Gölle (Kaposvári Kistérség)

vízenergia hasznosítás nincs

slide25

A Dél-Dunántúli Régió Stratégiai Fejlesztési Programja

Környezetfejlesztés

Helyzetfeltárás és sratégia.

ad