chemia klasa 1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chemia-klasa 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Chemia-klasa 1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

Chemia-klasa 1. Wszystko z klasy 1. Spis treści chemia klasa 1. Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna slajd 4. Metale i niemetale slajd 5,6. Mieszaniny i ich rozdzielanie slajd 7. Powietrze i tlen-reakcja analizy slajd 8,9. Dwutlenek węgla i wodór slajd 10,11. Budowa materii, atom slajd 12.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chemia-klasa 1' - sunee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chemia klasa 1

Chemia-klasa 1

Wszystko z klasy 1

slide2

Spis treści chemia klasa 1

Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna slajd 4

Metale i niemetale slajd 5,6

Mieszaniny i ich rozdzielanie slajd 7

Powietrze i tlen-reakcja analizy slajd 8,9

Dwutlenek węgla i wodór slajd 10,11

Budowa materii, atom slajd 12

slide3

Prawo zachowania masy slajd 13

Budowa atomu slajd 14

Izotopy slajd 15,16

Układ okresowy pierwiastków slajd 17,18

Wiązanie atomowe (kowalencyjne) slajd 19

Wartościowość pierwiastków-wzory slajd 20

Równania reakcji chemicznych slajd 21,22

slide4

Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna

Reakcja zjawiska fizycznego zachodzi wtedy gdy

Nie zmienia się rodzaj substancji lecz 1 lub więcej

Właściwości fizycznych np. stan skupienia itp.

Reakcja chemiczna zachodzi wtedy gdy zmienia się rodzaj substancji oraz jej wszystkie właściwości.

wróć

slide5

Metale i niemetale:

Pierwiastki dzielimy na metale ( sód, magnez, wapń)

i niemetale (węgiel, azot, tlen, fluor).

Właściwości metalu:

-stały stan skupienia prócz rtęci;

-srebrzystoszara prócz miedzi i złota;

-twarde, przewodzą ciepło i prąd;

-mają wysoką temperaturę wrzenia i topnienia;

-metaliczny połysk, kowalne, ciągliwe;

-na ogół duża gęstość.

wróć

slide6

Zastosowanie niektórych metali:

Żelazo-wchodzi w skład wielu ważnych dla życia organizmu barwników

Glin-stosowany na kable przez to że przewodzi prąd

stosowany do aparatury chemicznej i przewodów;

Cyna-stosowana do cynowania i jako składnik stopów;

Rtęć-używana do wyrobu lamp kwarcowych i termometrów;

Ołów-używany do płyt akumulatorowych (wyrób).

wróć

slide7

Mieszaniny i ich rozdzielanie

Mieszanina to zmieszane ze sobą w dowolnych ilościach co najmniej 2 substancje chemiczne które zachowują swoje właściwości.

Mieszaniny dzielimy na jednorodne i niejednorodne

Składniki mieszaniny jednorodnej nie jesteśmy w stanie rozróżnić ale niejednorodnej potrafimy gdyż składniki widać gołym okiem.

wróć

Sedymentacja to opadanie na dno ciała stałego pod wpływem ciężkości.

Dekantacja to zlewanie klarownej cieczy z nad ciała stałego.

Powyższe pojęcia to sposoby rozdzielania mieszanin

slide8

Powietrze i tlen

Powietrze jest niezbędne do oddychania i spalania,stanowi dolną warstwę atmosfery otaczającej Ziemię.Badaniem powietrza zajmowało się wielu uczonych m.in.Lavoisier,

Priestley,Z.Wróblewski.

Właściwości powietrza:

-gazowy stan skupienia

-bezbarwny

-bezzapachowy

-słabo rozpuszcza się w wodzie

wróć

slide9

W skład powietrza wchodzi azot (78%),tlen (21%)

i inne gazy (1%).Właściwości tlenu:

-gaz bezbarwny i bezwonny;

-słabo rozpuszcza się w wodzie;

-cięższy od powietrza (1,43 g/Dm)

-podtrzymuje spalanie.

Wykrywanie tlenu-rozżarzone drewienko zapala się jasnym płomieniem.

Reakcja analizy (rozkładu):

Tlenek rtęci  rtęć + tlen

substrat produkty

wróć

slide10

Dwutlenek węgla i wodór

Właściwości dwutlenku węgla:

-gaz bezwonny, bezbarwny. Powoduje zmętnienie wody wapiennej, rozpuszcza się w wodzie.

Wykrywanie: woda wapienna mętnieje.

Reakcja magnezu z dwutlenkiem węgla:

Magnez+ dwutlenek węgla  tlenek magnezu+węgiel

Magnez wymienił się miejscami z węglem wchodzącym w skład dwutlenku węgla. Jest to reakcja wymiany.

wróć

slide11

Wodór odkrył H.Cavendish w 1776r.Właściwości:

-gaz bezbarwny, bezwonny, rozpuszczalny w wodzie

palny, lżejszy od powietrza (0,089 g/Dm)

Łączy się z niemetalami np.:

Wodór +tlen  tlenek wodoru

Wodór +azot  amoniak

Wodór jest reduktorem ma zdolność do odbierania tlenu:

Tlenek miedzi + wodór  miedź + tlenek wodoru

Utleniacz reduktor redukcja utlenianie.

Reduktor to substancja odbierająca, a utleniacz tosubstancja oddająca tlen

wróć

slide12

Budowa materii, atom

Pierwiastki zbudowane są z atomów (zbiór jednakowych atomów) ,a związki chemiczne zbudowane są z cząsteczek (zbiór jednakowych cząsteczek). Obserwowanie różnych zjawisk np. dyfuzji świadczy o tym że materia ma budowę

ziarnistą-między drobinami są wolne miejsca, a drobiny są w ciągłym ruchu,

Wielkości atomów są niezwykle małe.

1u to jedna dwunasta masy atomu węgla=0,166 razy 10 do 23 potęgi. Masy atomowe możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków.

wróć

slide13

Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy sformułował M.Łomonosow w 1760 r. Treść brzmi:

Łączna masa substratów jest równa łącznej masie produktów reakcji.Oto zadanie:

Oblicz ile gramów tlenku srebra rozłożono,jeśli otrzymano 50 g srebra i 5 g tlenu:

srebro + tlen = tlenek srebra

50 g + 5 g = ?

50g+5g=55 g

Odp. Tlenku srebra przed rozłożeniem było 55 g

wróć

slide14

Budowa atomu.

Atom-najmniejsza cząstka pierwiastka. Zbudowana z cząstek elementarnych którymi są:

-Proton +1 1u jądro

-Neutron 0 1u jądro

-Elektron -1 1/1840u powłoka

Elektrony najbardziej oddalone od jądra to elektrony walencyjne.Liczbę elektronów na powłokach określa zależność: 2n2

wróć

slide15

Izotopy

Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą

neutronów w jądrze to izotopy, mają one te same właściwości chemiczne i nieco różne fizyczne.

Grupy izotopów:

-sztuczne (otrzymane sztucznie);

-naturalne (dzięki przyrodzie);

-promieniotwórcze;

-trwałe (nie ulegają przemianom).

wróć

slide16

Korzyści z wykorzystania izotopów:

Lecznictwo-diagnozy schorzeń mózgu i innych organów wewnętrznych;

Przemysł-zastosowanie promieniotwórczych izotopów pozwala na wykrycie wad wyrobu;

Czujniki dymu-przeciwpożarowe (Am)

Pracy silnika-kontrola pracy

Zasilacze izotopowe-rozruszniki serca, sondy kosmiczne

Wykopaliska archeologiczne oraz próbki geologiczne

wróć

slide17

Układ okresowy pierwiastków

Dimitr Mendelejew opublikował prawo okresowości oraz stworzoną na jego podstawie tablicę zwaną układem okresowym pierwiastków w 1869r.

Prawo brzmi: Właściwości pierwiastków ułożonych wg. Wzrastającej liczby atomowej Z powtarzają się okresowo

Budowa: grupy (1-18)-kolumny pionowe

Grupy główne:1,2,13-18 nazwy tych grup pochodzą od 1-ego pierwiastka w grupie

Okresy: (1-7) kolumny poziome

wróć

slide18

Układ okresowy pierwiastków-c.d.

Z układu okresowego pierwiastków możemy odczytać

informacje:

-charakter chemiczny pierwiastka;

-nr. grupy;

-nr. okresu;

-liczbę atomową Z

wróć

slide19

Wiązanie atomowe (kowalencyjne):

Każdy atom dąży do osiągnięcia trwałego stanu elektronowego jakim jest oktet elektronowy (8 elektronów walencyjnych), a w przypadku wodoru dublet elektronowy (2 elektrony walencyjne).

Wiązanie atomowe kowalencyjne polega na połączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronów. Występuje ono w cząsteczkach pierwiastków takich jak:H2,O2,Cl2.

wróć

slide20

Wartościowość pierwiastków-wzory

Wartościowość pierwiastka określa liczbę wiązań chemicznych jakie tworzy dany atom łącząc się z innymi atomami. Wartościowość pierwiastków określamy cyframirzymskimi od (I) do (VIII).

Oto przykład:

Mg2 O2

Wzór tlenku magnezu to MgO gdyż jeśli oba pierwiastki mają tę samą wartościowość nie dopisujemy indeksów, a jeśli wartościowość pierwiastków jest różna to indeksy zapisujemy metodą krzyżową.

wróć

slide21

Równania reakcji chemicznych

Równanie reakcji chemicznej to zapis przebiegu danej reakcji za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych.

W równaniu chemicznym liczby poszczególnych atomów po obu stronach musi być taka sama.

substraty  produkty

Oto przykłady:

N2O  N2 + O2

Fe + S  Fe2S3

wróć

slide22

Równania reakcji chemicznych c.d.

Pierwiastki gazowe takie jak tlen, azot wodór i chlor zapisujemy w postaci dwu atomowych cząsteczek:O2 ,H2 ,Cl2 ,N2.

Przykład:

Magnez + woda  tlenek magnezu + wodór

Mg + H2O  MgO + H2

wróć

slide23

Dziękuję za oglądnięcie prezentacji.

wróć

Powrót do spisu treści

ad