โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 - PowerPoint PPT Presentation

2557 58
Download
1 / 32

 • 568 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58. กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 มิถุนายน 2557. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่. เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 5 ระดับ คือ - ส่วนกลาง : ดูรายงาน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2557 58

2557/58

27 2557


2557 58

 • 1 1 /

 • 5

 • - :

 • - :

 • - :

 • - :

 • - : /


2557 58

 • . . 25 .. 2557 2 2

 • / - -


2557 58

 • www.farmer-new.doae.go.th


2557 58

 • 1 .. 57

 • 1 .. 57

 • . www.ecoplant.doae.go.th


2557 58

 • www.farmer-new.doae.go.th 2557/58


2557 58

 • 2557/58 > 1 /

/


2557 58

/ (1)

 • / 2556/57 2557/58


2557 58

/ (2)

 • 2556/57 2557/58 , , , ,


2557 58

/ (3)

 • 2557/58


2557 58

/ (1)

 • /


2557 58

/ (2)

 • 2557/58


2557 58

/ (1)

 • /


2557 58

/ (2)


2557 58

/ (3)

 • 2557/58


2557 58

 • 2557/58 >


2557 58


2557 58

 • 2557/58 > /

/


2557 58

 • , ,

 • - 2556/57 - /

/


2557 58

 • /

/


2557 58

/

/


2557 58

 • /

/


2557 58

 • /

/

/


2557 58

 • 2557/58 > 3


2557 58

 • 2557/58 checkbox


2557 58

 • 1


2557 58

 • 2557/58 >


2557 58

 • / 50


2557 58

 • 2557/58 >


2557 58

 • 50


2557 58


2557 58


 • Login