9. Sınıf Alan Seçimi 2009 - PowerPoint PPT Presentation

9. Snf Alan Seimi
Download
1 / 43

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

9. Sınıf Alan Seçimi 2009. ALAN TERCİHLERİ VE MESLEK SEÇİMİ. MESLEK NEDİR? Kişinin belli bir eğitimle edindiği ve geçimini sağlamak için sürdürdüğü etkinlikler bütünüdür. Doğru mesleği seçmek için;. *Önce Kendini Tanımalısın. Nasıl biriyim? Özelliklerim neler? Neleri iyi yapıyorum?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

9. Sınıf Alan Seçimi 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


9 s n f alan se imi 2009

9. Snf Alan Seimi

2009


9 s n f alan se imi 2009

ALAN TERCHLER VE MESLEK SEM


9 s n f alan se imi 2009

MESLEK NEDR?

Kiinin belli bir eitimle edindii ve geimini salamak iin srdrd etkinlikler btndr.

Doru meslei semek iin;


9 s n f alan se imi 2009

*nce Kendini Tanmalsn....

Nasl biriyim? zelliklerim neler? Neleri iyi yapyorum?

En ok neleri yapmaktan zevk alyorum?

En baarl hissettiim alanlar nelerdi?

Nasl bir ortamda daha rahat ve verimli alabiliyorum?

10 yl sonra neler yapyor olacam?


9 s n f alan se imi 2009

Sonra meslekleri...

*Kendi zelliklerimi aktarabileceim meslekler nelerdir?

*Meslein gerektirdii beceriler neler?

*Bu ilerde ne gibi faaliyetlerde bulunuluyor?

*Bu meslekten kiiler hangi ilerde ve sektrlerde alabiliyorlar?


9 s n f alan se imi 2009

 • nsanlarn ok eitli ileri deiik dzeylerde yapabildikleri bir eitim programndan yararlanmada bireyler arasnda farklar olduu bilinen bir gerektir.

 • Yetenek bir eitim programndan bireyin ne derece baarl olacann ipularn veren bilgi ve beceriler btn olup, kaltmla getirilen renme gcnn evre destei ve deneyimle gelitirilmi ksmn ifade eder.


9 s n f alan se imi 2009

MESLEK SEMYLE NELER BELRLERZ?

Hayatmz nasl bir ortamda srdreceimizi,

Hayat boyu birlikte i yapacamz arkada evremizi,

alrken zevkle i yapp yapamayacamz,

Mesleimizden tatmin olup olamayacamz,

bulma zorluk veya kolayln,

Ailemizin nasl bir ortamda yaayacan,

Tatil srelerimizi,

Genel yaam biimimizi,

Toplumda hangi konumda olacamz,

Nelerden dn verip vermeyeceimizi.


9 s n f alan se imi 2009

MESLEKLER HAKKINDA NELER

BLMELYZ?

Meslein faaliyet alan nedir?

yi ya da kt yanlar nedir?

Hangi ortamda allacaktr?

Gnde ka saat allacaktr?

Gece ya da gndz nbeti var m?

Haftalk tatillerin, yaz tatillerinin sresi?

zel beceri gerektiriyor mu?


9 s n f alan se imi 2009

Ne gibi nitelikler gerektiriyor?

e balarken ayrca bir eitime gerek var m?

Kursa, staja gerek var m?

Hangi okullardan mezun olmak gerekiyor?

Meslekte ilerleme olanaklar nelerdir?

Gelir dzeyi ne olacaktr?

lkenin her blgesinde mi sadece belirli yerlerde mi alma olana var?


9 s n f alan se imi 2009

KLK ve MESLEK;

Yeteneklerimiz, ilgilerimiz, zevklerimiz, hobilerimiz,ve deer yarglarmzn toplamdr.


Meslek y nlend rme

MESLEK YNLENDRME


Meslek lg s ve kab l yet

MESLEK LGS VE KABLYET

 • lgi nedir?

  • Gerek meslek ilgisi

  • evrenin etkilemesinden kaynaklanan ilgi

 • Kabiliyet nedir?

  • lgi duymak yeterli deildir. Esas belirleyici kabiliyettir.


Lgi ve kabiliyetler nas l l lecek

lgi ve kabiliyetler nasl llecek?

 • Akademik Benlik Kavram Testi

 • Kuder Testi

 • Mesleki Ynelim Envanteri

 • Mesleki Kiilik Testi


M hendislik bilimleri

Mhendislik Bilimleri

 • Matematik ve Fizik yatknl ok iyi olmal

 • Mekanie ilgi

 • boyutlu dnebilme ve hayal gc

 • Blmler:

  • Bilgisayar, Elektrik Elektronik,

  • Makine, naat - Gemi naat Mhendislii,

  • Uak mhendislii

  • Tekstil Mhendislii,

  • Teknik Eitim Makine-Motor Blmleri


T bbi bilimler

Tbbi Bilimler

 • Kimya ve biyolojiye yatknlk

 • Hafza gc

 • Ezber ve yorum dengesi

 • nsan sevgisi ve tahamml

 • Blmler

  • Tp, Eczaclk, Di hekimlii

  • Gen mhendislii

  • Biyoloji, Biyokimya

  • Veterinerlik

  • Hemirelik


Sosyal bilimler

Sosyal Bilimler

 • Kitap okumaya yatkn

 • Tarih, Corafya ve Felsefe branlarnda iyi

 • nsanlarla iyi ilikiler kurmak, nsan sevgisi

 • Toplumsal olaylar yorumlama, Tarih uuru

 • Blmler:

  • Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe

  • Antropoloji, Arivcilik, Arkeoloji

  • Gazetecilik, Halkla likiler,

  • Rehberlik-Danmanlk,

  • Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

  • Tarih, Sosyal Bilgiler retmenlii,


Ktisadi dari bilimler

ktisadi dari Bilimler

 • Matematik ve Sosyal bilimler

 • statistik merak

 • Liderlik

 • Yazl-szl ifade

 • Prezantasyon kabiliyeti

  • Hukuk

  • SBF

  • ktisat, letme, Ekonometri


Retmenlik

retmenlik

 • fade kabiliyeti

 • nsan sevgisi, Fedakarlk

 • kna gc

 • Blmler:

  • Okul ncesi retmenlikleri

  • Snf retmenlikleri

  • Dier retmenlikler

  • Eitim yneticilii


9 s n f alan se imi 2009

ALAN ve MESLEK SEMNDE YAPILAN NEML YANLILAR

 • Lise dnemi gencin grup ilikilerine ok nem verdii bir ya dnemidir ve gen, gruptan ayrlmak istemez. Alan seiminde de grubun ounluu nereye yneliyorsa gen, arkadalarndan ayrlmamak iin ilgi ve yetenekleri dnda bir alan semek gibi bir yanla debilir.

 • renci bazen de ailesinin, okulun, evresinin ve hatta toplumun etkisinde kalarak ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan alan da seebiliyor.


9 s n f alan se imi 2009

 • Genlerin meslek seiminde nemli olan bir etken de ok popler ve gelir getiren mesleklere olan eilimdir. Eer ders baars ve yetenekler bu mesleklere uygun deilse ve buna ramen yine bu meslekleri seiyorsa, renimini tamamlayp mesleki yaama baladnda yapt iten zevk alamama, yeteneklerini kullanamama gibi olumsuzluklarla kar karya kalr.


9 s n f alan se imi 2009

RENCNN ALAN ve MESLEK SEMNDE ALEYE TAVSYELER

 • Lise birinci snftan itibaren balayan yllar, rencinin geleceine ilikin yeni kararlar almasn ve bu kararlar uygulamaya koymasn gerektiren yllardr. Lise rencileriyle yaplan aratrmalar, rencilerin en ok gelecek, meslek ve renim konusunda kaygya dtklerini gstermektedir. O halde bu yllar, kritik yllardr ve aile, yani anne-baba ve genle ilgili dier yetikin bireyler gence yardmc olmaldrlar.


9 s n f alan se imi 2009

Anne-babann izlemesi gereken tutumlar

 • ocuunuzun ders baarsn, ilgi ve yeteneklerini, serbest zamanlarnda ne tr etkinliklerde bulunduunu gzlemleyin.

 • Semeyi dnd mesleklerle ilgili aratrmay birlikte yapn.

 • Baz durumlarda anne-baba kendilerinin gerekletiremedikleri idealleri ocuklarnn gerekletirmesini isterler. ocuunuzun istek ve ideallerinin sizinkinden farkl olabileceini unutmaynz.


9 s n f alan se imi 2009

 • Alanlara kaynaklk eden derslerdeki baar ok nemlidir. nk bu dersler, semeyi dnd alanda daha geni ve kapsaml olarak okutulacaktr. Bu derslerde zorlanyorsa baars decek, bu da diploma notunun dk olmasna, dolaysyla orta retim baar puannn dk gelmesine sebep olacaktr.


9 s n f alan se imi 2009

Bazen de anne-babalar ocuklarnn ilgi, yetenek ve isteklerini dikkate almadan kendilerine ait kurulu bir dzeni devam ettirmeleri iin (baba tekstil iiyle ilgileniyorsa ocuktan tekstil mhendisi olmasn istemek gibi) onlara telkinde bulunmakta, hatta zorlamaktadrlar. Bireysel farkllklar dikkate almak gerekmektedir.


9 s n f alan se imi 2009

 • Ailede eler arasndaki atmalar veya ergenlik andaki genle yaplan ar tartmalar gencin baarsn ve salkl bir alan/meslek seimi kararn olumsuz ynde etkileyebilmektedir. zellikle aile ii ilikiler, iletiim ve destein olumlu bir ekilde yansmasnda yarar vardr.


9 s n f alan se imi 2009

ALAN SEM LE LGL BAZI TEMEL BLGLER

9.snflar dnem sonunda alan seimi yapacak.

10.snfa getikten sonra 1 ay iinde alan deitirilebilir.

11.snfa getikten sonra da alan deitirilebilir

Alana kaynaklk eden derslerin ortalamasnn en az 2.5 olmal.

26


9 s n f alan se imi 2009

Seebileceiniz Ka Alan Var?

Trke Matematik - Eit Arlk

Fen Bilimleri Saysal

Sosyal Bilimler Szel

Yabanc Dil

27


Zel yetenek

zel Yetenek

 • Yeteneklerin ortaokul anda kefedilmesi

  • Korumaya ve takibe alnmas

 • Blmleri kazanncaya kadar yaplacak iler

  • Klavuz bulunmas, nlerinin almas, tevik..

 • Okurken dikkat edilecek hususlar

  • Kaldklar ortamn uygun hale getirilmesi

  • Part-time i yapacaklarsa uygun tercih

 • Blmler:

  • Mzik, konservatuar

  • Resim, Grafik &Tasarm

  • Beden


9 s n f alan se imi 2009

Alan Alana Kaynaklk Eden Ders likisi

Bu derslerin ortalamas en az 2.5 olmal

Fen bil- kaynaklk eden dersler

1.

Matematik , Fizik , Kimya , Biyoloji

Szel /Sosyal bil alanna kaynaklk eden dersler

2.

Edebiyat , Tarih , Corafya

Trke Matematik alanna kaynaklk eden dersler

3.

Matematik , Edebiyat

Yabanc dil alanna kaynaklk eden dersler

4.

Y.Dil , Edebiyat

29


9 s n f alan se imi 2009

HANG ALAN HANG BLM TERCH EDEBLR ?

 • SAYISAL

 • TIP FAK.

 • MAT ,FZ,BY,KMYA

 • TM MHENDSLKLER

 • D HEKML

 • MMARLIK

 • MOLEKLER BYOLOJ

 • LETME - KTSAT

 • ECZACILIK vs

 • ET AIRLIK

 • HUKUK

 • KAMU YNETM

 • ULUSLAR ARASI LK.

 • LETME - KTSAT

 • REHB.PSK.DANMNLK

 • SINIF RT

 • PSK, FELS,SOSYOLOJ

 • ULUSLAR ARSI TC.vs..

30


9 s n f alan se imi 2009

HANG ALAN HANG BLM TERCH EDEBLR ?

 • SZEL

 • BASIN YAYIN

 • TRK DL ve TRKE RT

 • TARH , CORAFYA

 • SOSYAL BLG.RT

 • HALKLA LKLER

 • RADYO - TV , GAZETEC

 • LAHYAT vs

 • YABANCI DL

 • MTERCMLK TERCM.

 • YABANCI DL RETMENLKLER

 • ULUSLAR ARASI TC.

 • ULUSLAR ARASI FNANS

 • TURZM VE OTELCLK

 • TURST REHBERL vs

31


9 s n f alan se imi 2009

SAYISAL ORTAK ALANLAR


9 s n f alan se imi 2009

TRKE-MATEMATK ORTAK ALAN


9 s n f alan se imi 2009

SZEL ORTAK ALANLAR


9 s n f alan se imi 2009

1 - Alan seimi bir bakma meslek seimi demektir.

nk ssde alannza uygun tercih yapabilirsiniz.

Tm

Say

Alan ii olduu iin

0.8

Hukuk Fak.

Alan d olduu iin

0.3

Say

TM

Tp Fak.

Alan ii olduu iin

0.8

Alan d olduu iin

0.3

35


9 s n f alan se imi 2009

Alan d tercih yaparsanz

Aobpniz 0.8 yerine 0.3 ile arplr.

Ve

25-50 puan aras kaybnz olur.

36


9 s n f alan se imi 2009

YETENEKLER:

1SZEL 2- SAYISAL 3-EKL-UZAY

LGLER:

5- FEN BLMLER 6- SOSYAL BLMLER 7-KNA 8- YABANCI DL 10- RETM 11- MEKANK 12- AYRINTILARI 13- EDEBYAT 15- MZK 16- SOSYAL YARDIM

UYGUN ALANLAR:

18- FEN 19- SOSYAL 20- MATEMATK 21-OCUK GELM

22- TURZM


9 s n f alan se imi 2009

UNUTMAYIN!.....

HBR N GELECE YOKTUR, O YAPAN KNN GELECE VARDIR.

Dr.George W.Crane


 • Login