Andleg vanl an og einelti vinnusta og vinnuumhverfi n t mans
Download
1 / 21

Andleg vanlíðan og einelti á vinnustað og vinnuumhverfi nútímans - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Andleg vanlíðan og einelti á vinnustað og vinnuumhverfi nútímans. Ína Björg Hjálmarsdóttir Formaður vinnuumhverfisnefndar BHM. Lög um vinnuumhverfi. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 46/1980 Upphaflega gerð með áherslu á vélar og líkamlega vinnu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Andleg vanlíðan og einelti á vinnustað og vinnuumhverfi nútímans ' - sulwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Andleg vanl an og einelti vinnusta og vinnuumhverfi n t mans

Andleg vanlíðan og einelti á vinnustað og vinnuumhverfi nútímans

Ína Björg Hjálmarsdóttir

Formaður vinnuumhverfisnefndar BHM

Trúnaðarmannanámskeið BHML g um vinnuumhverfi
Lög um vinnuumhverfi nútímans

 • Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 46/1980

  • Upphaflega gerð með áherslu á vélar og líkamlega vinnu

  • Árið 2003 voru þau endurskoðuð og vægi samfélagslegra þátta aukið

 • Lögin má finna á www.vinnueftirlit.is

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Tilgangur laganna
Tilgangur laganna nútímans

 • Tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi

  sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu,

 • Tryggja skilyrði fyrir því, að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál

  í samræmi við gildandi lög og reglur, í samræmi við ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli VER

Trúnaðarmannanámskeið BHM


L gin fjalla m a um
Lögin fjalla m.a. um nútímans

 • Kerfi öryggistrúnaðamanna/-varða

 • Skyldur atvinnurekanda

 • Skyldur starfmanna

 • Vinnutíma og hvíld

 • Áætlun um forvarnir og öryggi

 • Verkefni vinnueftirlits

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Fyrirkomulag hj fyrirt kum
Fyrirkomulag hjá fyrirtækum nútímans

 • 1-9 starfsmenn,

  • náin samvinna atvinnurekanda við starfsmenn og félagslegann trúnaðarmann

 • > 10 starfsmenn

  • Öryggistrúnaðarmaður kosinn

  • Öryggisvörður tilnefndur

 • > 50 starfsmenn

  • Öryggisnefnd

  • 2 frá hvorri hlið

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Ryggistr na arma ur
Öryggistrúnaðarmaður nútímans

 • Starfsmenn óháð stéttarfélagi kjósa öryggistrúnaðarmann

 • Starfar að vinnuvernd

 • Sinnir öllum málum sem snerta vinnuumhverfi, öryggismál, inniloft, einelti, hvíldartíma svo nokkrir málaflokkar séu nefndir.

 • Tilkynna á kosningu til VER

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Ryggisv r ur
Öryggisvörður nútímans

 • Er tilnefndur af stjórnendum

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Skyldur atvinnurekanda
Skyldur atvinnurekanda nútímans

 • Atvinnurekandi

  • ber kostnað vegna starfs að bættum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi og

  • bætir þeim, sem að því vinna, tekjutap, sem af kann að hljótast.

  • veiti hæfilegan tíma til starfa að öryggismálum

 • Öryggistrúnaðarmenn og fulltrúar starfsmanna í öryggisnefnd njóta þeirrar verndar, sem ákveðin er í 11. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur

Trúnaðarmannanámskeið BHM


H ttumat
Áhættumat nútímans

 • Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé sérstakt áhættumat þar sem meta skal áhættu í starfi með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna og áhættuþátta í vinnuumhverfi

 • Viðbragðsáætlun/úrbætur

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Skyldur starfsmanna
Skyldur starfsmanna nútímans

 • Starfsmenn skulu stuðla að því, að starfsskilyrði innan verksviðs þeirra séu fullnægjandi …. og einnig að því, að þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru … samkvæmt lögum þessum, sé framfylgt.

 • Starfsmaður, sem verður var við ágalla eða vanbúnað, sem leitt gæti til skerts öryggis eða lakari aðbúnaðar eða hollustuhátta, sem hann getur ekki sjálfur bætt úr, skal umsvifalaust tilkynna það öryggisverði, öryggistrúnaðarmanni, verkstjóra eða atvinnurekanda.

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Verkefni vinnueftirlitsins
Verkefni Vinnueftirlitsins nútímans

 • Hafa eftirlit með framkvæmd laganna

 • Veita stofnunum, fyrirtækjum, félögum og starfsmönnum ráðgjöf

 • Veita þeim starfsmönnum er starfa að vinnuvernd innan fyrirtækja, sbr. 4.–6. gr., leiðbeiningar í störfum þeirra

 • Afla og viðhalda þekkingu á tæknilegri og félagslegri þróun í þeim tilgangi að stuðla að því að efla öryggi og bæta hollustuhætti í starfsumhverfi

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Vefur ver www vinnueftirlit is
Vefur VER www.vinnueftirlit.is nútímans

 • Vinnuumhverfisvísar

  • Félagslegur og andlegur aðbúnaður á vinnustað

  • Vinnustellingar

 • Fræðsluefni

  • Hávaði

  • Inniloft/mengun

  • Lýsing

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Hlutverk tr na armanna st ttarf laga
Hlutverk trúnaðarmanna stéttarfélaga nútímans

 • Skulu sjá um kosningu öryggistrúnaðarmanns

 • Aðstoða félagsmenn við að koma sínum málum á framfæri

 • Tilkynna um brot á vinnuverndarlögum

 • Þrýsta á að vinnuverndarstarf sé virkt hjá fyrirtækinu

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Andleg l an og einelti vinnusta
Andleg líðan og einelti á vinnustað nútímans

 • Atvinnurekandi skal skipuleggja vinnu þannig að dregið sé úr hættu á að þær aðstæður skapist í vinnuumhverfi, sem leitt geti til eineltis eða annarrar ótilhlýðilegrar háttsemi

 • Stjórnendur eiga að taka á slíkum vandamálum sem upp kunna að koma

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Skilgreining einelti
Skilgreining á einelti nútímans

 • Einelti er skilgreint, samkvæmt reglugerðinni, sem ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.

 • Undir skilgreininguna fellur ekki skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli t.d. stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða fleiri starfsmanna enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að ofan.

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Tr na armenn og samskiptavandi
Trúnaðarmenn og samskiptavandi nútímans

 • Trúnaðarmenn lenda oft í að taka á móti kvörtunum um samskiptavanda/stjórnunarvanda

 • Hvað á þá að gera?

  • Aðstoða viðkomandi félagsmann að koma kvörtun á framfæri við yfirmann “vandamálsins”

  • Hægt að óska eftir aðstoð stéttarfélags

  • Einnig má tilkynna beint til VER

 • Best er að taka á málum strax

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Tr na armenn og st ttarf l g
Trúnaðarmenn og stéttarfélög nútímans

 • Eiga ekki að leysa málin!

 • Úrbætur/lausn er á ábyrgð yfirmanns fyrirtækis

 • Þurfa að ræða síðar um einstaklingsmál og launamál við yfirmenn fyrirtækisins

  Hér verðum við að passa okkur!

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Andleg l an einelti og ver
Andleg líðan, einelti og VER nútímans

 • Ef samskiptavandamál eru vegna skipulagningar vinnunnar þá getur VER óskað eftir úrbótum annars ekki

Trúnaðarmannanámskeið BHM


En ef gerandi er yfirma ur fyrirt kis
En ef gerandi er yfirmaður fyrirtækis nútímans

 • Oft mjög erfið mál

 • Hægt að leita til stjórnar fyrirtækis

 • Hægt að leita til ráðherra ef um ríkisfyrirtæki er að ræða

 • Hægt að leita til VER

  Lausnir eru oft engar!

Trúnaðarmannanámskeið BHM


Vinnuumhverfisnefnd bhm
Vinnuumhverfisnefnd BHM nútímans

 • Bæta vinnuumhverfi háskólamanna

 • Bakland fyrir fulltrúa BHM í

  • Samráðsnefnd um vinnutíma

  • Stjórn VER

 • Álitsgjöf til aðildarfélaga og stjórnar BHM

 • Vera til staðar fyrir aðildarfélög

 • Samráð við önnur heildarsamtök

 • Skapa þrýsting og vinna að úrbótum

Trúnaðarmannanámskeið BHM


ad