t a munk hoz f rum dr so s adrianna f igazgat helyettes foglalkoztat si s szoci lis hivatal
Download
Skip this Video
Download Presentation
Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Budapest, 2009.február 9. A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes ' - suki-stuart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t a munk hoz f rum dr so s adrianna f igazgat helyettes foglalkoztat si s szoci lis hivatal
Út a munkához fórum

Dr Soós Adrianna

Főigazgató- helyettes

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Budapest, 2009.február 9.

slide2

A rendszeres szociális segélybenrészesülő álláskeresők száma régiónként

tvonalterv az t a munk hoz program bevezet s hez a 2009 jan1 2009 j nius 30 k z tti id szakra
Útvonalterv az Út a munkához program bevezetéséheza 2009.jan1.-2009. június 30.közötti időszakra

feladatok Önkormányzatok ÁFSZ határidők

 • Tájékoztatás x x 2009.jún.30.
 • Jogszabályok ,eljárások 2009.febr.15.
 • Egységes Fogl.Szoc. x

Adatbázis-kidolgozás 2009.márc.15.

bevezetés x 2009.márc.15-31.

 • Közfoglalkozatási terv x
 • Adatok átadása a tervhez x 2009.febr.15-ig
 • A terv elkészítése x 2009.márc.15
 • A terv véleményezése x 2009.márc.31.
 • A terv elfogadása x 2009.ápr.15
 • Képzések a végrehajtók 2009.máj. 31.

részére/önk.,áfsz/

 • Képzések előkészítése a x 2009.márc.31.

35 év alattiak részére

- Tananyagok kidolgozása x 2009.márc.31.

- A célcsoport iskolai vég- x x 2009.február 28.

zettségének felmérése

1 t j koztat si feladatok s form k
1.Tájékoztatási feladatok és formák
 • A végrehajtó szervezetek részére nyújtott információk:

- Call center útján telefonon 2009 január 10-jun 30 között FSZH –ban működik

Tel:06-1-459-1077,elsősorban a végrehajtók részére

- Szakmai tájékoztató anyagok,útmutatók,eljárásrendek, - önkormányzatok ,kirendeltségek részére/portálon elérhetőek –SZMM-FSZH,/

- Konferenciák - szakmai fórumok /-7000 fő részére-május végéig folyamatosan/

- Sajtó híradások - folyamatosan

 • Ügyfelek részére:

- call center, kirendeltségeken,önkormányzatoknál –telefonon

- írásos tájékoztató anyag –szórólap február 15-ig kikerül az önkormányzatokhoz,kirendeltségekhez

-SZMM-ÁFSZ honlap-portál aktuális információk

 • Közvélemény,kisebbségi önkormányzatok,vállalkozói képviseletek részére:

-szakmai fórumok,sajtó,portál

2 jogszab lyok elj r srendek
2.Jogszabályok,eljárásrendek
 • A tv felhatalmazása alapján:
 • Az egységes adatbázis vezetésére,adatszolgáltatásra,adatigénylés rendjére vonatkozó kormány rendelet
 • A tv által módosított álláskeresési és képzési szabályokra vonatkozó rendeletek módosítása-az ügyfél utak egyszerűbb szabályozására lenne szükség
 • A jogszabályok elfogadásának várható ideje 2009.február 28.
 • Az FSZH az igényelt szakmai javaslatokat a tárca részére elkészítette,átadta.
 • Eljárásrend készül a tv-ben foglalt feladatok egységes végrehajtására a munkaügyi központok kötelező használatra, az önkormányzatok részére ajánlásként - véglegesítés a jogszabályok elfogadását követően.
az gyf l tja
Az ügyfél útja
 • Önkormányzat: felülvizsgálat legkésőbb március 31- ig-de lehet hamarabb
 • aktív korúak ellátására jogosultság megállapítása
  • rszs törvény szerint , rát –ra jogosultak
    • Közfoglalkoztatás - -rát megállapítása ha nincs közfoglalkoztatás vagy képzési támogatás
 • Munkaügyi központ kirendeltsége-kötelező együttműködés

Álláskeresési megállapodás-közvetítés,elhelyezés-képzésbe vonás ,szolgáltatás

3 egys ges foglalkoztat si szoci lis adatb zis
3.Egységes Foglalkoztatási - Szociális Adatbázis
 • Az adatbázis fejlesztése novemberben elkezdődött, március 15-ig befejeződik. A felkészítések ,betanítás március 31-tartanak az önkormányzati és kirendeltségi vezetők ügyintézők részére.
 • Az adatbázist az FSZH működteti- elektronikus adattovábbítás.
 • Az adatbázis tartalmazza:
 • Rszs-ek teljes körét-statisztikai célra, azonosításra nem alkalmas módon
 • A jegyző csak azt a kört ,akit ő vitt az adatbázisba.
 • Közös adatbázis,mely az IR-ben és az önkormányzattól megkapott együttműködésre kötelezett RÁT-ra jogosult kör
 • Az OMFF –től megkapott adatok közül a foglalkoztatási kötelezettséget megsértők hatályos listáját,/jogerős határozatok alapján/melyet a közös adatbázissal összevetve az önkormányzat intézkedik a RÁT-tal összefüggésben/figyelmeztetés,támogatás megvonás/
adatb zis m k dtet fszh
Adatbázis működtető FSZH

AdatszolgáltatóAdattartalom

Önkormányzat

Kirendeltségek

OMMF

Aktív korúak ellátására jogosultak/rszs,rát/

Adatbázis/ álláskeresők, rát-ra jogosult közfoglal-

koztatottak

Álláskeresők,rát-ra

jogosultak is

jogsértők

4 k zfoglalkozat si terv
4.Közfoglalkozatási terv
 • Tervezett célcsoportok-tervezett feladatok-állami,vagy önkormányzati feladatok, amit az önkormányzat vagy saját maga,vagy más szervezet útján végez.
 • Adatok átadása a tervhez -ÁFSZ
 • A terv elkészítése -önkormányzatok
 • A terv véleményezése -ÁFSZ
 • A terv elfogadása Önkormányzatok Legkésőbb ápr. 15-ig
5 k zfoglalkoz st szervez k zfoglalkoztatottak
5.Közfoglalkozást szervező közfoglalkoztatottak
 • Pályázat önkormányzatok,illetve a közfoglalkoztatást végzők részére közfoglalkoztatást szervező munkaerő bevonására pályázat :február 15-április 30 között tervezett jelentkezési idő
 • kb 1500 közfoglalkoztatott, a tervezett közfoglalkoztatással arányosan leosztott létszám,leghátrányosabb kistérségekben kedvezőbb szám
 • rmk-k által készített településsoros lista a legalább érettségizett ,szakképzett álláskeresőkről,rszs-ekről,akik közül a nyertes önkormányzat választ
 • Forrás :MPA max 12 hónapos bér és közteher támogatás
 • Pályázatok értékelése rmk-knál
6 a szakemberek felk sz t se
6.A szakemberek felkészítése
 • Felkészítés tartalma.:Jogi változások,eljárási szabályok,fogalmak ,együttműködés,ügyfélút egységes értelmezése ,egymás szakterületeinek megismerése,adatbázis kezelése, információcsere
 • A felkészítés formái:
 • rövid 1-3 napos tréningek január 21-től március közepéig kiscsoportokban,régiókban az önkormányzati mintahelyekre támaszkodva, kirendeltségi multiplikátorok /180 fő/ február 9-től-február 28-ig
 • Szakmai fórumok-7200 fő-minden ügyintéző bevonására mód van - fontos az összehangolás,
 • -a rendezvények a portálon /előadók,önkormányzatoktól,áfsz-től/
 • Távoktatás március 15-től május végéig
7 a 35 v alatti 8 ltal nos iskolai v gzetts ggel nem rendelkez ll skeres k megoszl sa r gi nk nt
7.A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként
a k pz sre k telezettek sszet tele
A képzésre kötelezettek összetétele
 • A képzési részvételre kötelezett 35 év alatti befejezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma mintegy 8000 fő (az ÁFSZ nyilvántartásában múlt év decemberében: 6537 fő)-az átsorolások során várható növekedés 1500 fő
 • Ugyanennyire tehető, az egyéb /nem rát jogosultak közt a létszámuk/
 • Végzettség szerinti becsült összetétel.
  • 7. 8. osztály hiányzik 60-70 %
  • Kevesebb befejezett osztállyal rendelkezik:
  • 30 - 40 %.
a k pz s c lja
A képzés célja
 • a 7.- 8. osztály elvégzése vagy
 • olyan szakképzettség megszerzéséhez szükséges bemeneti kompetenciák közismeretek elsajátítása, amelyek a közfoglalkoztatásban hasznosítható szakmák vagy hiányszakmák tanulásához kellenek.
 • a befejezést követően szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzése.
a 35 v alatti alacsonyan iskol zottak k pz s nek el k sz t se
A 35 év alatti alacsonyan iskolázottak képzésének előkészítése
 • Adekvát képzési programok kidolgozása folyamatban /márc 31-ig rkk-k, NSZFI/

/felzárkóztató 7.-8.osztály,szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák-hiányszakmák,közfoglalkoztatás szakmáinak alapkompetenciái/

 • Az érintett mintegy 8000 fő, a célcsoportba tartozó álláskereső leválogatása ,képzési csoportokba való sorolása rmk-rkk együttműködés-február végéig
 • Képzésbe vonásuk kezdeményezése/forrás az rkk-kban rendelkezésre áll április 1-től
 • Információadás az önkormányzat részére a bevonásuk ütemezéséről, rendelkezésre állási támogatás megállapítása részükre
ad