DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków - PowerPoint PPT Presentation

Daad i jej oferta stypendialna dla polak w
Download
1 / 34

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków. Rok akademicki 2010/2011. 1. DAAD. DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą. Stypendia dla cudzoziemców 83 mln euro. Stypendia dla

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków

Rok akademicki 2010/2011


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

1. DAAD

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany

Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.


Cele i zadania daad

Stypendia dla

cudzoziemców

83mln euro

Stypendia dla

Niemców

96 mln euro

Umiędzynarodowienie

niemieckich

uczelni

64mln euro

Współpraca oświatowa z

krajami rozwijającymi się

70 mln euro

Wspieranie germanistyki i

języka niemieckiego

43mln euro

Cele i zadania DAAD

ROK 2009


Bud et daad

Pozostałe środki27 mln euro = 8 %

Unia Europejska50 mln euro = 14 %

356 mln euro

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju30 mln euro = 8 %

Ministerstwo Spraw Zagranicznych171 mln euro = 48 %

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych78 mln euro = 22 %

Budżet DAAD

ROK 2009


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

Sieć DAAD za granicą

475 Lektoratów

14 Przedstawicielstw DAAD

50Centrów Informacyjnych (IC)

St. Petersburg

Nowosybirsk

Ryga

Europa ŚrodkowowschodniaWNP 126

Moskwa

Warszawa

Europa Zachodnia 154

Mińsk

Londyn

Ameryka Północna 18

Praga

Kiów

Paryż

Budapeszt

Tbilisi

Almaty

Bukareszt

Toronto

Taszkent

NowyJork

Barcelona

Biszkek

Rzym

Istambuł

Baku

Seul

Tokio

Duszanbe

San Francisco

Pekin

Erewań

Ankara

Ateny

Teheran

Szanghaj

Wsch.Jerozolima

Afryka Północna/Bliski Wchód 14

Kair

Guangzhou

Tajpej

Hawana

Nowe Delhi

Hong Kong

Meksyk (miasto)

Bombaj

Hanoi

Chartum

Azja/Australia/Oceania 62

Chennai

Bangkok

San Jose

Ho Chi Minh

Carakas

Kuala Lumpur

Bogota

Akra

Nairobi

Singapur

Ameryka Łacińska 24

Afryka/Regiony Subsaharyjskie 16

Dżakarta

Rio de Janeiro

São Paulo

Johannesburg

Sydney

Santiago de Chile

Buenos Aires

Auckland


2 daad i polska

2. DAAD i Polska

 • W roku 2007 w ramach programów

  stypendialnych wsparcie otrzymało

  3121 Polaków i 2943 Niemców.

 • Przedstawicielstwo DAAD w

  Warszawie powstało w 1997 roku.

  Do jego zadań należy:

 • Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD

 • Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech

 • Opieka nad byłymi stypendystami DAAD

 • Wspieranie 20 lektoratów DAAD na polskich uczelniach


Daad i polska

DAAD i Polska

 • Do szczególnych projektów wspieranych przez DAAD w Polsce należą:

 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim

 • „Szkoły Prawa Niemieckiego” na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • „Polsko-Niemieckie Forum Akademickie” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”

 • Kilka szkół letnich na polskich uczelniach


3 stypendia dla polak w

3. Stypendia dla Polaków

 • 3.1 Stypendia dla studentów

 • 3.2 Stypendia dla absolwentów

 • 3.3 Stypendia dla doktorantów

 • 3.4 Stypendia dla naukowców


3 1 st ypendia dla student w

3.1 Stypendia dla studentów

Stypendia krótkoterminowe

dla studentów germanistyki

ostatniego roku

Stypendia na wakacyjny kurs

języka niemieckiego dla

zaawansowanych studentów

Stypendia krótkoterminowe

dla studentów germanistyki

ostatniego roku

przynależących

do niemieckiej mniejszości

narodowej

Stypendia na wakacyjny kurs

języka niemieckiego dla

zaawansowanych studentów

przynależących do niemieckiej

mniejszości narodowej w Polsce

Stypendia na podróże grupowe

do Niemiec dla polskich grup

studenckich


Stypendia na wakacyjny kurs j zyka niemieckiego dla zaawansowanych student w

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia kr tkoterminowe dla student w germanistyki ostatniego roku

Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia na podr e grupowe do niemiec dla polskich grup studenckich

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich


3 2 st ypendia dla absolwent w

3.2 Stypendia dla absolwentów

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla

absolwentów wszystkich kierunków


Stypendia na pobyty studyjne dla absolwent w wszystkich kierunk w

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków


Stypendia na pobyty studyjne dla absolwent w kierunk w artystycznych architektura muzyka sztuka

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)


3 3 stypendia dla doktorant w

3.3 Stypendia dla doktorantów

Stypendia na pobyty

badawcze w Niemczech

dla doktorantów

Stypendia na pobyty

badawcze w Niemczech

dla doktorantów przynależących

do niemieckiej mniejszości

narodowej w Polsce

Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka

kosmos

transport

energia


Stypendia na pobyty badawcze w niemczech dla doktorant w

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów


Stypendia na pobyty badawcze w niemczech dla doktorant w1

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów


Daad i jej oferta stypendialna dla polak w

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia dlr daad

Stypendia DLR-DAAD

 • Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

 • Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

 • Kontakt: dr Peter Röhlen,

  DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany

  E-mail: roehlen@daad.de


3 4 st ypendia dla naukowc w postdoc

3.4 Stypendia dla naukowców (postdoc)

Stypendia na krótkie pobyty badawcze

dla młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Powtórne stypendium dla byłych

stypendystów DAAD

Nowoczesne zastosowania biotechnologii

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców

Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego

Stypendia DLR i DAAD

dla kandydatów z dziedzin

astronautyka

kosmos

transport

energia


Stypendia na kr tkie pobyty badawcze dla m odych naukowc w

Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców


Stypendia na pobyty badawcze dla naukowc w i nauczycieli akademickich

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich


Powt rne stypendium dla by ych stypendyst w daad

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD


Nowoczesne zastosowania biotechnologii

Nowoczesne zastosowania biotechnologii


Stypendia daad i roche diagnostics dla m odych naukowc w

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców


Wsp lny program daad i ministerstwa nauki i szkolnictwa wy szego mnisw

Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)


Stypendia dlr daad1

Stypendia DLR-DAAD

 • Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

 • Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

 • Kontakt: dr Peter Röhlen,

  DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany

  E-mail: roehlen@daad.de


Stypendia innych organizacji

Stypendia innych organizacji

Baza danych niemieckich organizacji przyznających stypendia

do Niemiec:

http://www.funding-guide.de


Stypendia innych organizacji1

Stypendia innych organizacji

 • Fundacja im. Alexandra von Humboldta (AvH)

  http://www.humboldt-foundation.de

 • Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

  http://www.dfg.de

 • Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG)

  http://www.mpg.de


Stypendia innych organizacji2

Stypendia innych organizacji

 • Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF)

  http://www.bmbf.de

 • Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Leibniza (WGL)

  http://www.wgl.de

 • Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych

  im. Hermanna von Helmholtza

  http://www.helmholtz.de


Daad i jej oferta stypendialna

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Czeska 24/2

03-902 Warszawa

Tel.: 022-617 48 47

E-Mail: daad@daad.pl

Homepage:www.daad.pllub www.daad.de

DAAD i jej oferta stypendialna

Dr. Britta Stöckmann -Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. 28 czerwca 1956, nr 198

216 A Pon. 14-15

bstoeckmann@googlemail.com


 • Login