Daad i jej oferta stypendialna dla polak w
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków. Rok akademicki 2010/2011. 1. DAAD. DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą. Stypendia dla cudzoziemców 83 mln euro. Stypendia dla

Download Presentation

DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DAAD i jej oferta stypendialna dla Polaków

Rok akademicki 2010/2011


1. DAAD

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany

Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.


Stypendia dla

cudzoziemców

83mln euro

Stypendia dla

Niemców

96 mln euro

Umiędzynarodowienie

niemieckich

uczelni

64mln euro

Współpraca oświatowa z

krajami rozwijającymi się

70 mln euro

Wspieranie germanistyki i

języka niemieckiego

43mln euro

Cele i zadania DAAD

ROK 2009


Pozostałe środki27 mln euro = 8 %

Unia Europejska50 mln euro = 14 %

356 mln euro

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju30 mln euro = 8 %

Ministerstwo Spraw Zagranicznych171 mln euro = 48 %

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych78 mln euro = 22 %

Budżet DAAD

ROK 2009


Sieć DAAD za granicą

475 Lektoratów

14 Przedstawicielstw DAAD

50Centrów Informacyjnych (IC)

St. Petersburg

Nowosybirsk

Ryga

Europa ŚrodkowowschodniaWNP 126

Moskwa

Warszawa

Europa Zachodnia 154

Mińsk

Londyn

Ameryka Północna 18

Praga

Kiów

Paryż

Budapeszt

Tbilisi

Almaty

Bukareszt

Toronto

Taszkent

NowyJork

Barcelona

Biszkek

Rzym

Istambuł

Baku

Seul

Tokio

Duszanbe

San Francisco

Pekin

Erewań

Ankara

Ateny

Teheran

Szanghaj

Wsch.Jerozolima

Afryka Północna/Bliski Wchód 14

Kair

Guangzhou

Tajpej

Hawana

Nowe Delhi

Hong Kong

Meksyk (miasto)

Bombaj

Hanoi

Chartum

Azja/Australia/Oceania 62

Chennai

Bangkok

San Jose

Ho Chi Minh

Carakas

Kuala Lumpur

Bogota

Akra

Nairobi

Singapur

Ameryka Łacińska 24

Afryka/Regiony Subsaharyjskie 16

Dżakarta

Rio de Janeiro

São Paulo

Johannesburg

Sydney

Santiago de Chile

Buenos Aires

Auckland


2. DAAD i Polska

 • W roku 2007 w ramach programów

  stypendialnych wsparcie otrzymało

  3121 Polaków i 2943 Niemców.

 • Przedstawicielstwo DAAD w

  Warszawie powstało w 1997 roku.

  Do jego zadań należy:

 • Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD

 • Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech

 • Opieka nad byłymi stypendystami DAAD

 • Wspieranie 20 lektoratów DAAD na polskich uczelniach


DAAD i Polska

 • Do szczególnych projektów wspieranych przez DAAD w Polsce należą:

 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim

 • „Szkoły Prawa Niemieckiego” na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • „Polsko-Niemieckie Forum Akademickie” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”

 • Kilka szkół letnich na polskich uczelniach


3. Stypendia dla Polaków

 • 3.1 Stypendia dla studentów

 • 3.2 Stypendia dla absolwentów

 • 3.3 Stypendia dla doktorantów

 • 3.4 Stypendia dla naukowców


3.1 Stypendia dla studentów

Stypendia krótkoterminowe

dla studentów germanistyki

ostatniego roku

Stypendia na wakacyjny kurs

języka niemieckiego dla

zaawansowanych studentów

Stypendia krótkoterminowe

dla studentów germanistyki

ostatniego roku

przynależących

do niemieckiej mniejszości

narodowej

Stypendia na wakacyjny kurs

języka niemieckiego dla

zaawansowanych studentów

przynależących do niemieckiej

mniejszości narodowej w Polsce

Stypendia na podróże grupowe

do Niemiec dla polskich grup

studenckich


Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów


Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku


Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich


3.2 Stypendia dla absolwentów

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla

absolwentów wszystkich kierunków


Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków


Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)


3.3 Stypendia dla doktorantów

Stypendia na pobyty

badawcze w Niemczech

dla doktorantów

Stypendia na pobyty

badawcze w Niemczech

dla doktorantów przynależących

do niemieckiej mniejszości

narodowej w Polsce

Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka

kosmos

transport

energia


Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów


Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów


Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce


Stypendia DLR-DAAD

 • Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

 • Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

 • Kontakt: dr Peter Röhlen,

  DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany

  E-mail: [email protected]


3.4 Stypendia dla naukowców (postdoc)

Stypendia na krótkie pobyty badawcze

dla młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Powtórne stypendium dla byłych

stypendystów DAAD

Nowoczesne zastosowania biotechnologii

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców

Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego

Stypendia DLR i DAAD

dla kandydatów z dziedzin

astronautyka

kosmos

transport

energia


Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców


Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich


Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD


Nowoczesne zastosowania biotechnologii


Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców


Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)


Stypendia DLR-DAAD

 • Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.

 • Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie www.daad.de/deutschland/förderung/ausschreibungen/09144.de.html

 • Kontakt: dr Peter Röhlen,

  DAAD, Ref. 421, Postfach 200404, D-53134 Germany

  E-mail: [email protected]


Stypendia innych organizacji

Baza danych niemieckich organizacji przyznających stypendia

do Niemiec:

http://www.funding-guide.de


Stypendia innych organizacji

 • Fundacja im. Alexandra von Humboldta (AvH)

  http://www.humboldt-foundation.de

 • Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

  http://www.dfg.de

 • Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG)

  http://www.mpg.de


Stypendia innych organizacji

 • Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF)

  http://www.bmbf.de

 • Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Leibniza (WGL)

  http://www.wgl.de

 • Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych

  im. Hermanna von Helmholtza

  http://www.helmholtz.de


Gdzie można uzyskać więcej informacji?

DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Czeska 24/2

03-902 Warszawa

Tel.: 022-617 48 47

E-Mail: [email protected]

Homepage:www.daad.pllub www.daad.de

DAAD i jej oferta stypendialna

Dr. Britta Stöckmann -Instytut Lingwistyki Stosowanej, ul. 28 czerwca 1956, nr 198

216 A Pon. 14-15

[email protected]


 • Login