Czy polacy s zr nicowani kulturowo
Download
1 / 22

Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo? - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?. Zróżnicowanie kulturowe. Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych. Obecnie Polska jest uznawana za jednolity narodowościowo i wyznaniowo kraj. Mniejszości narodowe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?' - sugar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zr nicowanie kulturowe
Zróżnicowanie kulturowe

 • Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych.

 • Obecnie Polska jest uznawana za jednolity narodowościowo i wyznaniowo kraj.


Mniejszo ci narodowe
Mniejszości narodowe

 • Przynależność do mniejszości narodowych deklaruje dziś jedynie 2,5% społeczeństwa.

 • Na obszarze Polski mieszkają przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Czesi, Słowacy, Ormianie, Żydzi oraz 4 mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.


Mniejszo ci narodowe1
Mniejszości narodowe

 • Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych na terytorium Polski jest zróżnicowane.

 • Niemcy zamieszkują głownie województwa: opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz pomorskie i zachodnio-pomorskie.

 • Litwini, Ukraińcy czy Białorusini, Tatarzy zamieszkują pogranicze na wschodzie kraju.

 • Pozostałe grupy są rozproszone dość równomiernie na całym terytorium Polski.


Struktura wyznaniowa
Struktura wyznaniowa

 • Zdecydowanie większość polskiego społeczeństwa (aż 95%) to katolicy, głownie wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego i jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie.

 • W Polsce wyróżnia się trzy obrządki w obrębie Kościoła Katolickiego: rzymskokatolicki (łaciński), greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński), starokatolicki.


Ważne miejsce na mapie polskiego katolicyzmu zajmują sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

Jasna Góra (Częstochowa),

Licheń,

Święta Lipka,

Sanktuarium maryjne w Ludźmierzu.


Sanktuaria Maryjne w Licheniu sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

i na Jasnej Górze


Struktura wyznaniowa1
Struktura wyznaniowa sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

 • Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce .

 • Wyznawcy zamieszkują w przeważającej części obszar Polski wschodniej

  (głównie województwo podlaskie).


Ważnymi miejscami dla wyznawców Prawosławia w Polsce są: sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

Święta Góra Grabarka z monasterem i cerkwią Przemienienia Pańskiego,

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej.


Monastery w Jabłecznej sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

i na Górze Grabarce


Struktura wyznaniowa2
Struktura wyznaniowa sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

 • Protestantyzm w Polsce reprezentowany jest przez większość tradycji wyznaniowych istniejących w świecie.

 • Łączna liczba wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce wynosi ok. 160 tys. wiernych (w tym ewangelicy – ok. 85 tys., zielonoświątkowcy – ok. 35 tys., pozostali ewangeliczni chrześcijanie – ok. 27 tys., adwentyści i inne grupy – ok. 15 tys.), co czyni protestantyzm trzecim, po katolicyzmie i prawosławiu, największym kierunkiem religijnym w Polsce.

 • Oficjalnie na terenie kraju działa ponad 80 protestanckich związków wyznaniowych, najliczniej występują w Polsce południowej (województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie).


Ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:


Struktura wyznaniowa3
Struktura wyznaniowa sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

 • Muzułmanie stanowią w Polsce niewielką grupę. Największe skupisko wyznawców islamu znajduje się w północno-wschodniej Polsce, gdzie żyją potomkowie Tatarów.

 • Aktualny napływ imigrantów z Bośni, Czeczenii, Iraku oraz innych regionów, wpływa na wzrost liczby wyznawców islamu w kraju.


Meczet w Bohonikach sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:


Struktura wyznaniowa4
Struktura wyznaniowa sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:

 • Do II wojny światowej obszar Polski zamieszkiwała duża grupa wyznawców judaizmu (około 10-12%).

 • Aktualnie wyznawcy judaizmu stanowią niewielki odsetek w strukturze wyznaniowej kraju i mieszkają głównie w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław).


Synagoga Stara w Krakowie sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:


Zr nicowanie kulturowe wis y
Zróżnicowanie kulturowe sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to:Wisły


Wisłę zamieszkują górale śląscy. Według aktualnych danych miasto liczy 11 290 mieszkańców posiadających obywatelstwo polskie.

Społeczność tę charakteryzuje silna zasiedziałość wiślańskich rodów góralskich, co widoczne jest w funkcjonowaniu dużych grup tych samych nazwisk np.

- 1 058 osób o nazwisku Cieślar (9,3%)

- 765 osób o nazwisku Pilch    (6,7%)

- 411 osób o nazwisku Bujok   (3,6%)

- 374 osób o nazwisku Czyż     (3,3%)

- 366 osób o nazwisku Szalbot, Szalbót (3,2%).


Wisła jest miejscowością wyjątkową na mapie Polski, ponieważ działają tu wierni 13 różnych kościołów i związków wyznaniowych, przede wszystkim protestanckich.

Wisła jest jednym z największych ośrodków luterańskich w Polsce i jedynym miastem, w którym ludność tego wyznania stanowi większość.

Wierni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego stanowią ok. 50% społeczności, Kościoła Rzymsko – Katolickiego – ok.30%. Resztę stanowią mniej popularne konfesje, m.in. Świadkowie Jehowy, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego itp.

Na terenie miasta znajduje się 5 kościołów ewangelickich, 5 kościołów katolickich i 4 świątynie innych wyznań.


Budynki kościołów i zborów ponieważ działają tu wierni 13 różnych kościołów i związków wyznaniowych, przede wszystkim protestanckich.

W Wiśle


Bibliografia
Bibliografia ponieważ działają tu wierni 13 różnych kościołów i związków wyznaniowych, przede wszystkim protestanckich.

 • www.luteranie.pl

 • www.episkopat.pl

 • www.orthodox.pl

 • www.mzr.pl

 • www.jewish.org.pl

 • www.wikipedia.org / kościoły i związki wyznaniowe w Polsce/

 • www.wisla.pl

 • Czyż R., Pasek Z.: Monografia Wisły. Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. 2008, Wisła

 • Wyznania religijne. Stowarzyszenie narodowe i etniczne w Polsce. 2009, GUS Warszawa

 • Uliszak R., Wiedermann K.: Oblicza geografii., 2012, Nowa Era. Warszawa

 • Stasiak J. Zaniewicz Z.: Geografia., 2006, OPERON, Gdynia


ad