Seurantaa kehitt m ss
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Seurantaa kehittämässä PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seurantaa kehittämässä. Ammattistartti-seminaari 24.11.2009. Jukka Vehviläinen / DiaLoog. Mitä nuorten seurannan kehittämiseksi on tehty, tehdään ja tullaan tekemään?. Keväällä 2009; selvitys peruskoulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmästä

Download Presentation

Seurantaa kehittämässä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seurantaa kehittämässä

Ammattistartti-seminaari 24.11.2009

Jukka Vehviläinen / DiaLoog


Mitä nuorten seurannan kehittämiseksi on tehty, tehdään ja tullaan tekemään?

 • Keväällä 2009; selvitys peruskoulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmästä

 • Syksyllä 2009: seurantajärjestelmän paikallinen mallintaminen Kokkolassa (Reimari2-hanke) ja Kokemäellä

 • Tammikuu 2010: seurantajärjestelmän kehittäminen osana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan hankkeita?

 • Yhteyshenkilöitä näihin hankkeisiin:

 • Kokkola ([email protected], [email protected]), Kokemäki ([email protected],[email protected])


Miten seurantajärjestelmä tulisi ymmärtää?

 • Seurantajärjestelmä osana yhteiskuntatakuuta

 • Orwellmaisesta painajaisesta ohjaukselliseen visioon

 • Seuranta on vain väline, ei itsetarkoitus

 • Tiedonkeruun, -käsittelyn, -välittämisen ja –hyödyntämisen prosessit

 • Seurantajärjestelmän tasot:

  -nuorten sijoittuminen ja henkilöseuranta

  -”asiakastyytyväisyys” ja ohjaustarpeet

  -palvelujärjestelmän kehittävä arviointi

  -taloudellisen ja määrällisen arvioinnin mallit

  -yhteys lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen


Nuorten seurantajärjestelmän yleistävä mallinnos


Seurannan kehittämishaasteet

 • Miten kopparitoiminta järjestetään?

 • Tietosuoja

 • Hajanainen ja päällekkäinen tiedonkeruu

 • Vanhanaikaiset, kirjavat ja työllistävät käytännöt

 • Nuorta tukevan ohjaustiedon ”katoaminen”

 • Seurannan intressien yhdistäminen; erilaiset syyt, samanlaiset käytännöt

 • Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja keskustelu

  >>>>>>Mitä Kokkolassa tehdään?: (aluksi) kehitetään teknistä työvälinettä…


Seuranta- ja ilmoitusjärjestelmä monialaisena ja koordinoituna yhteistyönä

Ammatillinen

koulutus

Ohjauspalvelut

Työllistäminen

Koordinaattori (tietokanta)

(www.nuortenpolut.fi)

Perusopetus

Sosiaali- ja

terveys

Koti

Lukio


Seuranta- ja ilmoitusjärjestelmä

 • Määrällinen tilastotieto (nuorten polut peruskoulun jälkeen)

 • Ilmoitukset sijoittumisesta ja ”pudokkuudesta”

 • Tulee täydentää paikallisesti sovittavilla sopimuksilla ohjaus- ja ilmoituskäytännöistä

 • Toimii www-kyselyjärjestelmän kautta; linkitetty www-sivulle (jatkuvasti voimassa)

 • Ilmoitukset ja tiedonkoonti: peruskoulun keväällä 2010 päättäneet, toisen asteen koulutuksen aloittaneet, ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret (kesä), yksittäisten nuorten muuttuneet tilanteet (esim. keskeyttäminen, projektin aloitus)


Jatkokehittämisen kysymyksiä?

 • Tietosuoja-asiat?

 • Palvelukartan rakentaminen (paikallinen, seudullinen)

 • Miten saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla? Ei haluta luoda ”uutta” ilmoitus- ja seurantakanavaa…

 • Nykyisten seuranta- ja tiedonsiirtokäytäntöjen selvittäminen

 • Ns. nivelvaihekyselyn yhdistäminen seurantajärjestelmään

 • Kannattaako näitä paikallisesti kehittää?

 • Miksi näitä (tätä) pitäisi kehittää?: AIKAA SÄÄSTETTÄVÄ TÄRKEIMPIIN TÖIHIN


Ammattistarttilaisten seuranta?

 • MIKSI seurantaa tehdään?(vaikuttavuus,tuloksellisuus, ohjauksen tukeminen)

 • KETÄ Seurataan? (”ryhmää” vai ”yksilöä”)

 • MIHIN seuranta ulottuu? (koulutusjärjestelmän sisälle vai nuorten palveluihin, työelämään: millainen on starttilaisten palvelukartta?)

 • MITEN seurataan? A) Starttilaisista tehdään oma seurannan ”alaryhmä” paikallisessa järjestelmässä (sijoittuminen), B) Osana nivelvaihe ja oppilaitoskyselyjä (opintojen eteneminen, tyytyväisyys, suunnitelmat jne.)

 • MISTÄ starttilaisen tunnistaa? (ryhmä- tai henkilökohtainen vastaajatunnus, taustatieto)


 • Login