Program rozvojov spolupr ce moldavsko 2011 2017
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO 2011-2017 PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO 2011-2017. Miroslav Čančík MZV ČR. ZRS ČR v Moldavsku – historie. Moldavsko – programová (prioritní) země ZRS ČR. Moldavsko – programová země. potřebnost rozvojové spolupráce a připravenost jí přijímat na straně partnerské země;

Download Presentation

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MOLDAVSKO 2011-2017

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program rozvojov spolupr ce moldavsko 2011 2017

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCEMOLDAVSKO2011-2017

Miroslav Čančík

MZV ČR


Zrs r v moldavsku historie

ZRS ČR v Moldavsku – historie


Moldavsko programov prioritn zem zrs r

Moldavsko – programová (prioritní) země ZRS ČR


Moldavsko programov zem

Moldavsko – programová země

 • potřebnost rozvojové spolupráce a připravenost jí přijímat na straně partnerské země;

 • dosavadní úspěšná rozvojová spolupráce;

 • koordinační pozice ČR v rámci donorské komunity;

 • návaznost na další aktivity/aspekty zahraniční politiky ČR (Program transformační spolupráce, Východní partnerství)


Moldavsko program o spolupr ci v voj

Moldavsko – program o spolupráci, vývoj

 • květen 2010 – Moldavsko schváleno do kategorie zemí ZRS s nejvyšší prioritou

 • červenec 2010 – úvodní jednání pracovní skupiny pro Moldavsko (v rámci Rady pro ZRS)

 • září 2010 – jednání „u kulatého stolu“

 • říjen 2010 – programovací mise do Moldavska

 • listopad 2010 – zpracována 1. verze programového dokumentu

 • leden 2011 – zpracována 2. verze programového dokumentu

 • únor – březen 2011 – vypořádání připomínek (rezorty, ČRA, ZÚ)

 • duben 2011 – konzultace finálního dokumentu s moldavskou stranou

 • květen 2011 – oficiální předání moldavskému vicepremiérovi a ministrovi zahraničních věcí I. Leancovi na jednání v Praze


Zrs r v moldavsku budoucnost prioritn sektory

ZRS ČR v Moldavsku – budoucnostPrioritní sektory

 • Zásobování vodou a sanitace

 • Státní správa a občanská společnost

 • Vzdělávání a ostatní sociální infrastruktura a služby

 • Zemědělství, lesnictví a rybolov

 • Obecná ochrana životního prostředí


Zrs r v roce 2012 a st edn dob v hled jej ho financov n do roku 2014

ZRS ČR v roce 2012 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2014


Komer n n vaznost na rozvojov projekty

Komerční návaznost na rozvojové projekty

 • silný faktor exportního potenciálu ČR v zahraničí

 • vyšší efektivita a udržitelnost rozvojových projektů

 • kontakty, reference

  Analýza ČRA a informace ze ZÚ (červenec 2011)

  Návaznost – 4 skupiny: přímá, nepřímá, potenciální, žádná

  Úspěšné projekty:

 • Bosna a Hercegovina – dodávky cévních protéz

 • Moldavsko – technologie ČOV

 • Palestina – elektrifikace

 • Srbsko – odpadové hospodářství, teplofikace


V voj zrs r v moldavsku ve srovn n k dosahovan exportn v konnosti

Vývoj ZRS ČR v Moldavskuve srovnání k dosahované exportní výkonnosti


Zrs r v moldavsku budoucnost

ZRS ČR v Moldavsku - budoucnost

Konzultace náměstka ministra zahraničních věcí T. Duba

Mezinárodní smlouva o zahraniční rozvojové spolupráci

Osvobození o celních poplatků, DPH a dalších plateb


Program rozvojov spolupr ce moldavsko 2011 2017

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/programove_zeme/moldavsko/index.html


 • Login