Successen kansen en mogelijkhe den voor de fiets in gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid
Download
1 / 37

Successen,kansen en mogelijkhe-den voor de Fiets in gemeentelijk Verkeer- en vervoerbeleid - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Successen,kansen en mogelijkhe-den voor de Fiets in gemeentelijk Verkeer- en vervoerbeleid. Saxion minor Mobiliteit en verkeer Basisvak MV2: Mobiliteit, milieu en alternatieven. Kader en doelen mv2. Mobiliteit: Problemen en opgaven Oorzaak effectketen  Aangrijpingspunten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Successen,kansen en mogelijkhe-den voor de Fiets in gemeentelijk Verkeer- en vervoerbeleid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Successen,kansen en mogelijkhe-den voor de Fiets in gemeentelijk Verkeer- en vervoerbeleid

Saxion minor Mobiliteit en verkeer

Basisvak MV2:

Mobiliteit, milieu en alternatieven


Kader en doelen mv2

 • Mobiliteit: Problemen en opgaven

  Oorzaak effectketen  Aangrijpingspunten

 • mogelijkheden fiets bij vervoerswijzekeuze

 • Mét

 • Vr 3 april 9.45 fietsstalling Zwolle excursie

 • MV2 opd4= Geef alle soorten maatregelen (met concrete voorbeelden) in Zwolle, leid af wat de succesfactoren zijn en wat elders (bijv jouw woonplaats) kan gedaan worden eet?


Hoofdonderwerpen fiets

 • Situatie; rol van de fiets in verplaatsingen

 • waarom meer fietsbeleid

 • Ontwikkelingen en successen fietsbeleid

 • wat kan n gemeente aan fietsbeleid doen?

 • instrumenten voor fietsbeleid

 • wat zijn de voorwaarden voor succes?


Rol van de fiets -1

in het landelijk vervoerssysteem tov auto en ov

 • ruim 20 miljoen fietsen in Nederland

 • 25% van de verplaatsingen per fiets

 • 33-45 % van de verplaatsingen < 7,5 km (= 30 min.)

  Conclusie;

 • grote rol

 • kansen voor de groei

 • 6% van de autoritten kan ook nog met de fiets !


Rol van de fiets -2

bij ketenmobiliteit (i.c.m. openbaar vervoer)

- 1/3 van de treinreizigers gaat per fiets naar het station

- stijging fietsgebruik naar station: in afgelopen vijf jaar + 50%


Rol van de fiets -3

Tav bereikbaarheid

 • fiets neemt weinig ruimte in: 20 á 30 keer minder dan een auto

 • fietsverkeerslicht: 6 keer zoveel fietsers verwerken dan auto’s

 • in de stad is de fiets sneller dan de auto

 • fietspaden zijn minder grote barrières voor voetgangers


Hoofdonderwerpen fiets

 • Situatie; rol van de fiets in verplaatsingen

 • waarom meer fietsbeleid

 • Ontwikkelingen en successen fietsbeleid

 • wat kan n gemeente aan fietsbeleid doen?

 • instrumenten voor fietsbeleid

 • wat zijn de voorwaarden voor succes?


waarom meer fietsbeleid

 • Fietsen is tot 7 km een goed alternatief voor reiziger qua tijd, gemak, etc

 • Schadelijke emissies nihil; elke vervangen autorit helpt

 • Fietsen maakt compacte stad mogelijk

 • Investeringen in fietsinfrastructuur zijn relatief goedkoop

 • Fietsen is gezond


Effectiviteit fietsinfra voor VF

onderzoek bij 25 woon-werk relaties:

- reistijd (vf-waarde): fiets+ov tov auto: 1,25

- reistijd: lopen of bus+ ov t.o.v. auto: 1,43

 • fiets bij voortransport: 15% betere VF

  Betere VF  meer fietsgebruik


Hoofdonderwerpen fiets

 • Situatie; rol van de fiets in verplaatsingen

 • Waarom meer fietsbeleid?

 • Ontwikkelingen en successen fietsbeleid

  Analyse met methode DESTEP (.)

  4) Wat kan n gemeente aan fietsbeleid doen?

  5) Instrumenten voor fietsbeleid

  6) Wat zijn de voorwaarden voor succes?


ontwikkelingen 1 , Economische

Tav bestedingen in winkels

 • fietsers en voetganger besteden 50 % t.o.v. van automobilisten

 • bezoeken winkelcentra wel vaker

  Bijv Assen: aandeel fiets bij winkelbezoek is 30%; omzet aandeel: 26%. Auto: 46% en omzetaandeel: 56%


ontw 2 = Sociaal–culturele ontwikkelingen

a) t.a.v maatschappelijke participatie:

De fiets

 • bevordert zelfstandigheid ouderen en kinderen

 • geeft niet–autogebruikers meer vrijheid

 • Zorgt voor bereikbaarheid van voorzieningen

 • Is goedkoop (in aanschaf en gebruik)


Ontw2= sociaal–culturele Ontwikkelingen

b) t.a.v interactie tussen mensen

 • ”fietsers letten op elkaar

 • Tussen fietsers minder agressie

 • Meer onderlinge verdraagzaamheid”

  fietsen is onderdeel Nederlandse cultuur


Ontw2= sociaal–culturele Ontwikkelingen

C) Persoonlijke waardering

 • mensen willen gezien worden op een fiets

 • fietsen wordt geassocieerd met vreugde, geluk, vrijheid en altijd op tijd,

  - 85% Nederlanders vindt dat er meer geld voor de fiets moet worden uitgetrokken

   Er is draagvlak voor fietsinvesteringen


Ontw2= sociaal–culturele ontwikkelingen

d) marketing

- fiets is een goed marketing instrument

 • Bijv bij hotels met een fiets-aanbod

 • fiets als promotie-product

 • OV-fiets

 • rol van de fiets in films: Zwartboek (Carice van Houten), Evelien (Kim van Kooten) en soap series


Ontw3 Technologisch ontwikkelingen

- Fietsen in alle soorten en maten

 • Voor heel veel doelgroepen (www.gazelle.nl)

 • Lekvrije banden

 • Remmen die ook bij regen werken (schijven)

 • Licht dat werkt zonder dynamo

 • Informatiesystemen wachttijd bij stoplichten

 • Etc

 • Etc


Ontw3 Technologisch ontwikkelingen samen met regels+ gedrag

fiets en verkeersveiligheid- 1980: 400 fietsdoden- 2005: 150 fietsdoden

sterke toename auto- en fietsgebruik in 25 jaar - verwachting: meer fietsdoden- praktijk: minder fietsdoden!

 • hoog fietsgebruik  minder fietsongevallen!


Ontw3 Ecologisch ontwikkelingen

qua gezondheid

 • 30 minuten fietsen= 30 min bewegen

 • vermindert de kans op een hartinfarct, op diabetes, stress, sommige kankersoorten

 • mensen die regelmatig bewegen leven 1,5 jaar langer

 • goed voor mobiliteit en welbevinden ouderen


ontw5 Politiek/bestuurlijke ontwikkelingen

a) Landelijke én Europese erkenning voor

 • Werking slimme 3-stapsstrategie (voorkomen > alternatieven > milieutechniek)

 • Bestemmingen clusteren op fietsafstand dwz ruimtelijke ordening binnen 7,5 km helpt

 • goede fietsvoorzieningen bijv fietsparkeren, directe routes en veilige tunnels bijv (Groningen, Houten, Zwolle) helpen


ontw5 Politiek/bestuurlijke ontwikkelingen

b) Landelijke én Europese erkenning voor

- kennis van kosten maatregelen (fietsmaatregelen zijn relatief goedkoop in vergelijking met auto- en ov investeringen

 • infrastruktuur auto: ”10 keer duurder dan fiets

 • autoparkeren: 15 á 20 keer duurder dan voor fiets”

   Goede verhouding: kosten/opbrengsten fietsinv.


ontw5 Politiek/bestuurlijke ontwikkelingen

c) steeds meer samenwerking op diverse fronten

 • inspanning op gebied ruimtelijke ordening

 • infrastructuur (routes, wegdek

 • fietsparkeren

 • goede informatievoorziening

 • tevreden fietsers

 • meer mensen op de fiets

 • hoe meer fietsers  hoe meer investeringen en fietsvriendelijke beleidskeuzes


Conclusies DESTEP ontwikkelingen

Hoog fietsgebruik voorbeeldgemeenten hangt samen met fietsbeleid RO en infra

Fietsgebruik < 0,4  veel kansen voor fiets

 • kosteneffectieve maatregelen op gebied RO, infra en parkeren

 • Veel instrumenten


H4: succesfactoren = = wat werkt goed

 • goed netwerk van fietsroutes:- veilig- direct- weinig oponthoud- goede en voldoende stallingsmogelijkheden

 • ..


fietsbeleid Instrument 1= Politieke keuzes

 • meer ruimte voor de fiets en minder voor auto

 • bevorderen ketenverplaatsingen (bus + fiets) ipv uitbreiding auto-infrastruktuur

 • benutting bestaande infrastruktuur:- autoluw maken van bepaalde routes- aanpassing verkeerslichten- aanleg fietsstroken op bestaand wegprofiel

 • stringent (auto) parkeerbeleid


fietsbeleid Instrument 2 = maatregelen

 • Maatregelen blokkadevrije directe routes

 • Maatregelen infrastructuur incl parkeren wegdek

 • Maatregelen duurzaam veilig + - eigen fietssinfra of juist gemengd (afh van ..)

  - fietsers voorrang van rechts- bromfietsen op de rijbaan- dode hoek spiegel


fietsbeleid Instrument 3 = op woon-werk

 • Speciaal voor woon-werk verkeer tot 7,5 km: fietsaandeel: 45% mogelijk !- directe snelle routes - campagnes: “fiets naar je werk!”- fiets-privé plan- douches + kleedruimtes- goede stalling- reiskostenvergoeding fiets

 • Via vergunning, kvk , maats verantwoordelijkheid, campagnes


fietsbeleid Instrument 4 special winkelbezoek

 • stimuleren winkelbezoek binnenstad per fiets:- fietsenstallingen (gratis)- fietsparkeren dicht bij winkels- bezorgdienst boodschappen- transportfietsen- internet


fietsbeleid Instrument 5: voor schoolverkeer

- jong geleerd, oud gedaan- stimuleren zelfstandigheid- gezond- 14% wordt met de auto gebracht- Houten: 6%, Amsterdam: 60% lopen- gem. landelijk: 40%


waarom met de auto naar school?

 • Verkeersveiligheid

 • combineren met naar het werk gaan

 • school is te ver weg

 • 14% is laag, maar iedere dag op hetzelfde moment! (14% van 500  70 kinderen in 50 auto’s om 8.30 uur in een woonstraat!)


Brede aanpak schoolverkeer

 • Én gedrag én infrastructuur én communicatie

 • CROW-brochure “Samen werken aan een Duurzaam Veilige schoolomgeving”

 • infrastructuur, handhaving, educatie, communicatie met ouders

 • fietsenstalling bij school


Samenwerken voor gezond schoolverkeer

- (verkeers)ouders- schoolleiding- gemeente- politie- omwonenden- leerkrachten- kinderen


Campagnemateriaal voor gezond schoolverkeer

- KANS (Kinderen Anders Naar School)- verkeersslang- kindlint- ANWB Streetwise- verkeersveiligheidslabel- boekjes: “spitsuur rond school”, “de schoolspits” (www.rov-utrecht.nl)


fietsbeleid Instrument 6 ketenmobiliteit

 • uitbreiding stallingsvoorzieningen(Prorail: “ruimte voor de fiets”)

 • verschuiving van bewaakt naar onbewaakt

 • aanpak weesfietsen (15%!!)

 • Fietskluizen

 • Vouwfiets

 • OV-Fiets (www.ov-fiets.nl)

 • Parijs: “witte fietsen-plan” (www.velib.fr)


fietsbeleid Instrument 6 ketenmobiliteit

nieuwe ontwikkelingen- vouwfiets mee in de bus (Qliners + streekbussen in Groningen en Drenthe)- Park & Bike- fiets mee in de metro- Q-park: huurfietsen in parkeergarages- OV-fiets niet alleen bij stations - handhaven veerponten (www.voetveren.nl)


fietsbeleid Instrument 7 voor recreatief fietsen

 • fietsen met een recreatiedoel(zwembad, recreatieplas)

 • fietsen als doel (zondagmiddag bewegen, wielrennen

 • fietsvakanties

 • fietsvoorzieningen bij voetveren, fietspaden en stallingen bij bushaltes

 • (bewaakte) stallingen bij het strand

 • Knooppuntroutes, bewegwijzering en paddestoelen

 • Horeca

 • arrangementen


Zie ook

www.fietsberaad.nlwww.fietsersbond.nlwww.verkeerskunde.nlwww.crow.nl


voorwaarden voor succes fietsbeleid:

fietsbeleid is het meest effectief en efficiënt als het een integraal onderdeel is van:- ruimtelijke ordening- verkeersbeleid- consequent politiek beleid- economisch beleid- onderwijs- binnenstadsbeleid- milieubeleid- gezondheidsbeleid


ad
 • Login