Αλέξανδρος Οικονομόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος , Πολυτεχνείο Κρήτης - PowerPoint PPT Presentation

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /
Download
1 / 32

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΕΔΚΝΑ / ΠΟΕ ΟΤΑ Ημερίδα 2 Μαρτίου 2011. ΠΕΣΔΑ Προβλήματα & Ορθολογική Λύση. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος , Πολυτεχνείο Κρήτης. Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις. Ορθολογικός Σχεδιασμός Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Αλέξανδρος Οικονομόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος , Πολυτεχνείο Κρήτης

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4963173

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΕΔΚΝΑ / ΠΟΕ ΟΤΑ

Ημερίδα 2 Μαρτίου 2011

ΠΕΣΔΑ

Προβλήματα & Ορθολογική Λύση

Αλέξανδρος Οικονομόπουλος

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προηγμένη Μεθοδολογία Εντοπισμού ΟΕΔΑ

23 θέσεις

13 θέσεις

4 θέσεις

3 θέσεις

1 θέση

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προτεινόμενη Επεξεργασία

ΑΣΑ

Αερόβια ΜΒΕ

Εδαφο-βελτιωτικό

Κουζίνας

Αερόβια

Βιοσταθεροποίηση

Χαρτί

Οργανικά

Πλαστικό

Ανακυκλώσιμα

Διαχωρισμός

Υλικών

Αδρανή

ΧΥΤΥ

Μέταλλα

Γυαλί

Ανακυκλώσιμα

Άλλα

ΑΣΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προτεινόμενη Επεξεργασία

ΑΣΑ

Αερόβια ΜΒΕ

Εδαφο-βελτιωτικό

Κουζίνας

Αερόβια

Βιοσταθεροποίηση

Χαρτί

Ρεύμα

Ανακυκλώσιμων

Οργανικά

Πλαστικό

Ανακυκλώσιμα

Διαχωρισμός

Υλικών

Αδρανή

ΧΥΤΥ

Μέταλλα

Γυαλί

Ανακυκλώσιμα

Άλλα

ΑΣΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Πλεονεκτήματα

 • Συμβατότητα με γράμμα & πνεύμα Οδηγιών ΕΕ

 • Χαμηλό κόστος

 • Επεξεργασία δίχως αέριες εκπομπές & υγρά απόβλητα / Μόνο αδρανή σε ΧΥΤΥ

 • > 6500 θέσεις εργασίας

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προωθούμενες Μονάδες

ΑΣΑ

Κουζίνας

Χαρτί

Πλαστικό

?

Ανακυκλώσιμα

Μέταλλα

SRF

Γυαλί

950.000 t/y

Αδρανή

Βιολογική

Ξήρανση

Άλλα

Μέταλλα

ΧΥΤΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΣΑ

ΑΣΑ


4963173

Υγρά

Απόβλητα

Αναερόβια ΜΒΕ

Υλικό

κάλυψης

ΧΥΤΑ

ΑΣΑ

Βιοσταθ/ση

Οργανικά

400.000 t/y

Κουζίνας

Μηχανικός

Διαχ/σμός

Αδρανή

Χαρτί

RDF

Πλαστικό

?

Ανακυκλώσιμα

Μέταλλα

SRF

Γυαλί

950.000 t/y

Αδρανή

Βιολογική

Ξήρανση

Άλλα

Μέταλλα

ΧΥΤΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΣΑ


4963173

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Υγρά

Απόβλητα

Αναερόβια ΜΒΕ

Υλικό

κάλυψης

ΧΥΤΑ

ΑΣΑ

Αναερόβια

Βιοσταθ/ση

Οργανικά

400.000 t/y

Κουζίνας

Μηχανικός

Διαχ/σμός

Αδρανή

Χαρτί

Τοξικές

Εκπομπές

RDF

Τοξικά

κατάλοιπα

Πλαστικό

ΧΥΤ

Τοξικών

Καύση

Ανακυκλώσιμα

Μέταλλα

Ενέργεια

SRF

Γυαλί

950.000 t/y

Αδρανή

Βιολογική

Ξήρανση

Άλλα

Μέταλλα

550.000 t/y

ΧΥΤΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΣΑ


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Απαιτήσεις Οδηγίας 2008/98

Ιεραρχία στη διαχείριση:

 • Πρόληψη

 • Επαναχρησιμοποίηση

 • Ανακύκλωση

 • Άλλου είδους ανάκτηση

  • Καύση με υψηλή ενεργειακή απόδοση(R1 Παρ. II)

   • Αδυναμία επίτευξης ορίου δίχως τηλεθέρμανση

 • Διάθεση

  • Βιολογική ξήρανση και διάθεση SRF σε ΧΥΤΑ(D8 Παρ. I)

  • Βιολογική ξήρανση και καύση SRF (δίχως τηλεθέρμανση)

  • Καύση (δίχως τηλεθέρμανση)

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Ενεργειακή Απόδοση Μονάδων Καύσης για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οδηγία 2008/98:

Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

BREF:

EU (2006). Reference Document on the Best Available Techniques

for Waste Incineration.

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

BREF Ενότητα 3.5.4.1

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

…………………………

BREF Ενότητα 3.5.4

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Λάθος ο παραπάνω υπολογισμός του συντελεστή ενεργειακής απόδοσης

(Η επεξεργασία των απορριμμάτων δεν ξεκινάει από την καύση του SRF

Περιλαμβάνει και τη βιολογική ξήρανση των ΑΣΑ)

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Ορθός υπολογισμός τουσυντελεστή ενεργειακής απόδοσης

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Συμπεράσματα

Η καύση ΑΣΑ και η

παραγωγή & καύση SRF ή RDF

δίχως τηλεθέρμανση

θεωρείται ως διάθεση από την Οδηγία 2008/98 και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη

(Μέγιστος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης

0,42 & 0,38 << 0,65)

Άκυρα τα ΠΕΣΔΑ που οδηγούν σε «Θερμική Αξιοποίηση»

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Κόστος Επεξεργασίας

Δίχως όφελος

από αξία προϊόντων

και επιδοτήσεις

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Οικονομική Ανάλυση Εθνικών Σχεδίων

Απαιτούμενες Επενδύσεις (έως 2020)

1,2 δισ. €

5,6 δισ.€

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Καθαρό Ετήσιο Κόστος

Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Διάθεσης

88 €/t ΑΣΑ

206 €/t ΑΣΑ

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις

 • Ορθολογικός Σχεδιασμός

  • Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

  • Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις

  • Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας

 • ΠΕΣΔΑ

  • Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ

  • Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας

   • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

   • Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης

  • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Σύγκριση με Διεθνή Πρακτική

Μονάδες με Επιλεγμένη Τεχνολογία στην Ελλάδα (2008)

(Επιλογή βιολογικής ξήρανσης : ~100% των περιπτώσεων)

Μονάδες καύσης SRF σε Θεσσαλονίκη, Θήβα, Κρήτη

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Υφιστάμενες Μονάδες Βιολογικής Ξήρανσης Διεθνώς (2009)

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Συμπέρασμα

“Ή στραβός είν’ ο γιαλός

ή στραβά αρμενίζουμε”

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Καύση SRF & RDF

 • Παραγωγή SRF & RDF 1,4 – 2,5 εκατ. τ/έτος

 • Αιτήσεις για μονάδες καύσης SRF 700 MW

  • Καύση SRF5.000.000 τ/έτος (από ΑΣΑ 20.000.000 κατ.)

 • Έγκριση μονάδας καύσης SRF 100 MW στο Βόλο

  • Θεώρηση SRF ως «καθαρής ΒΙΟΜΑΖΑΣ»

  • Εισαγωγή 700.000 τ/έτος SRF από Ιταλία (από ΑΣΑ 3.000.000 κατοίκων)

  • Καθαρισμός SRF από πλαστικά σε ΝΑΒΙΠΕ Αστακού!!

  • Καύση δίχως έλεγχο τοξικώναερίων & στερεών (ΜΠΕ)

  • Παραβίαση Οδηγίας 2008/98

  • Επιδότηση ως ΑΠΕ από ΔΕΗ

 • Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Έλεγχος Απαερίων

Εργοστασίου Καύσης Βόλου

(Βάσει ΜΠΕ)

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης


4963173

Τι Πρέπει να Γίνει

 • Κατάργηση ΠΕΣΔΑ

  • Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98

  • Υπέρμετρο Κόστος

  • Περιβαλλοντικά Προβλήματα

  • Έλλειψη κοινωνικής αποδοχής

 • Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

 • Ορθή Χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές Λύσεις

  • Υφιστάμενες μεγάλες ΟΕΔΑ (Α. Λιοσίων , Χανίων κτλ.)

  • Νέες κεντρικές ΟΕΔΑ

   • Κρήτης (Ρεθύμνου / Ηρακλείου / Λασιθίου)

   • Λιγνιτωρυχείων Μεγαλόπολης & Πτολεμαΐδας

   • Αναζήτηση 3-4 νέων θέσεων για Ηπειρωτική Ελλάδα

 • Δημιουργία ΣΜΑ & Μονάδων Αερόβιας ΜΒΕ


 • Login