nacionalizam
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nacionalizam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Nacionalizam - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Dr. sc. Anđelko Milardović. Nacionalizam. Hrvatski studiji Suvremene političke ideje i ideologije 9. siječnja 2007. Struktura predavanja. Pojmovi i određenje…………………………………. 3 - 5 Evolucija nacionalizma……………………………….... 6 Teorije nacionalizma…………………………………… 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nacionalizam' - stuart-nicholson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nacionalizam

Dr.sc. Anđelko Milardović

Nacionalizam

Hrvatski studiji

Suvremene političke ideje i ideologije

9. siječnja 2007.

struktura predavanja
Struktura predavanja
 • Pojmovi i određenje………………………………….3 - 5
 • Evolucija nacionalizma………………………………....6
 • Teorije nacionalizma……………………………………7
 • Tipovi nacionalizma…………………………………….8
 • Nacionalizam u doba globalizacije……………………9

2

pojmovi i odre enje
Pojmovi i određenje

Prema K. W. Deutschu

 • Narod - grupa ljudi s komplementarnim navikama komunikacije
 • Nacija - narod koji je preuzeo nadzor na nekim institucijama državne prisile, što na kraju može dovesti do stvaranja potpuno razvijene nacionalne države
 • Nacionalizam - preferiranje natjecateljskih interesa nacije i njenih članova nad interesima drugih nacija

3

pojmovi i odre enje1
Pojmovi i određenje
 • U 19. i 20. stoljeću – s polazištem u Europi – pojmovi nacija, nacionalna država i nacionalizam postaju središnjim pojmovima političke integracije
 • Moderne su nacije nastale:
   • Kao revolucionarna nasljeđa starijih velikih država
   • Od nekadašnjih kolonija koje su se same oslobodile
   • Kao posljedica dogovora vođenog “odozgo”
   • Kao projekt sekularizacije i modernizacije skupine intelektualaca, vojske ili političara
   • Kao rezultat građanskih ratova vođenih uz pomoć ili bez pomoći vanjskih sila

4

pojmovi i odre enje2

Prema teoriji nacionalizma kao fundamentalne vrijednosti ističu se:

  • Očuvanje obilježja identiteta (suživot, jezik, kultura, povijest, tradicija) – dodatno učvršćeno vjerom u zajedničko podrijetlo
  • Nezavisnost, blagostanje i veličanje vlastite nacije

Tu se isprepliću

međusobno jedva

odvojivi objektivni

i subjektivni čimbenici,

mitovi i manipulacije

Pojmovi i određenje

5

evolucija nacionalizma
Evolucija nacionalizma
 • Nacija-država je rođena u Europi s Westphalskim ugovorom 1648.
 • Tek tijekom 19. st. dolazi do širenja nacija (borba između nacionalističkih pokreta i starih autokratskih režima)
 • I. svj. rat obilježio je konačni raspad mnogih multinacionalnih država (Otomansko carstvo, Austro-Ugarsko carstvo…)
 • U 20. st. je došlo do uspona nacionalizama u cijelom svijetu s raspadom kolonijalnih carstava, Sovjetskog Saveza i drugih multinacionalnih država
 • S druge strane, krajem 20. st. dolazi do suprotnih trendova (tzv. anti-nacionalističkih) – npr. Europska unija

6

teorije nacionalizma
Teorije nacionalizma
 • Svi se slažu u tome da je nacionalizam moderan pokret i ideologija
 • Rane teorije nacionalizma smatraju da su postojanje i granice nacije prirodna posljedica etniciteta i zemljopisnog smještaja
 • Krajem 20. st., u okviru postmodernističke paradigme, teoretičari počinju promatrati koncept nacija kao društveno konstruirani fenomen
 • B. Anderson: nacija – zamišljena zajednica
 • E. Gellner: nacionalizam nije buđenje samosvijesti nacije, već nacionalizam stvara naciju tamo gdje ne postoji
  • I Anderson i Gellner smatraju pojavu tiskarstva i kapitalizma nužnim faktorima za nastanak nacionalizma
 • A. Smith: daje sintezu postmodernističke i tradicionalne teorije; po njemu su preduvjeti za formiranje nacije:
   • Trajna domovina (trenutna ili povijesna)
   • Visok stupanj autonomije
   • Neprijateljsko okruženje
   • Zajednička sjećanja o bitkama
   • Sveta mjesta
   • Jezik i pismo
   • Posebni običaji
   • Povijesni zapisi i sjećanje

7

tipovi nacionalizma
Tipovi nacionalizma
 • Nacionalizam se može manifestirati kao dio službene državne ideologije

ili kao populistički pokret

 • S obzirom na oblik izražavanja može biti:
 • Građanski nacionalizam –država izvodi politički legitimitet od aktivne participacije građanstva (“volja naroda”) – J. J. Rousseau
 • Etnički nacionalizam – država izvodi politički legitimitet iz povijesnih, kulturnih ili tradicionalnih skupina, etniciteta (Herder)
 • Romantični nacionalizam (ili organski) – oblik etničkog nac.; država izvodi legitimitet kao prirodni (organski) produžetak zajedničke rase
 • Kulturni nacionalizam – kultura kao glavni element konstitucije nacije
 • Državni nacionalizam – oblik građanskog nac.; nacionalni osjećaji imaju prioritet pred univerzalnim pravima i slobodama; u konfliktu s principima demokratskog društva
 • Religijski nacionalizam – država izvodi legitimitet iz zajedničke religije
 • Tzv. “banalni nacionalizam” – koncept uveo M. Billig – postojanje svakodnevnih teže uočljivih elemenata nacionalizma koji utječu na oblikovanje načina mišljenja nacije

8

nacionalizam u doba globalizacije
Nacionalizam u doba globalizacije
 • Slabljenje nacionalizma pred globalnim silama koje prelaze granice nacionalnih država?
 • Budućnost nacionalne države u međunarodnom (globalnom) sustavu?
 • Globalizacijski poticaji na političkom, gospodarskom i društveno-kulturološkom planu; razvoj makroregija (EU)
 • Stvaranje transnacionalnih tvorevina, sve više neovisnih o nacionalnim državama
 • Slabljenje suvereniteta nacionalne država
 • Međutim, nacionalizam i dalje postoji kao odgovor na te trendove; kod mnogih ljudi je i dalje snažan osjećaj identiteta i pripadnosti naciji

9