เสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 - PowerPoint PPT Presentation

(1)
Download
1 / 25

  • 59 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

(1) ภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2545 และ (2) ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. เสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546. ความหมายของคะแนน. ระดับคะแนน ความหมาย 1 ความหมาย 2 > 4.5 มากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


29 2546

(1)

2545

(2)

29 2546

2545


29 2546

1 2

> 4.5

3.5 - 4.5

2.5 - 3.5

1.5 - 2.5

< 1.5

3.5

2545


29 2546

1.

2545


29 2546

2545

( 2542)

..46 (.)

20 ..46 ()

6

. .(4-6) = 2,717

. = 2,727

. = 2,589

94.9

2545


29 2546

2544 2545 2546

2,589

67.4 % 70.3 % 71.0%

13.9 % 15.1 % 13.4%

18.7 %14.6 % 15.6%

5

6

6

2545


29 2546

.( 2536-2545)

2545


29 2546

1 - 100 %

2 - 85 %

25432544 2545

94.495.7 93.7

68.872.0 87.9

2545


29 2546

4 - 54-66 %

2543 25442545

62.465.765.2

& - - 60.0

61.950.059.2

53.954.156.4

& 63.9 59.756.0

65.862.153.9

3 - 70-80 %

254325442545

61.871.075.4

87.080.675.4

64.476.272.1

57.465.572.1

63.862.570.0

2545


29 2546

( )

100.0

93.3

84.0

81.8

81.5

79.6

76.9

&75.0

72.4

2545


29 2546

/

%

1,16663.5

52028.3

98 5.3

40 2.2

13 0.7

1,837 100.0

2,589

1,837

(71.0 %)

2545


29 2546

. ( 2539-2545)

2545


29 2546

2545


29 2546

14,072

11,796

9,941

9,899

9,802

&9,712

9,094

9,085

9,016

8,699

6,630

&6,590

5,076

2545


29 2546

3

2545


29 2546

4-6

2545


29 2546

2.

1.

2.

2545


29 2546

25452544

1. 4.094.02

2. 3.833.78

3. 3.813.71

4. 3.753.67

5. 3.693.65

6. 3.683.65

7. 3.653.61

8. 3.553.57

9. 3.553.49

10. 3.393.34

11. 3.373.31

12. 3.012.95

13. (//..)2.001.89

2545


29 2546

1. /63.0

2. 60.0

3. 52.5

4. 52.3

5. 49.8

6. 47.6

7. 46.0

8. 31.7

9. 27.2

2545


29 2546

1. 3.87

2. 3.59

3. 3.46

4. Lab/3.41

5. 3.24

3.81 3.35

3.67 3.48

( 3.70 - 4.03)

4.03 3.73

3.97 3.70

3.55 3.38

3.50 3.44

3.44

.2.80

3.01

3.02

2.91

Hardware Software 3.08

3.08

2545


29 2546

/

( )

3

*

*

*

3

*

*

*

2545


29 2546

( .)

4

*

*

*

* &

3

*

*

*

2545


29 2546

(

..)

4

*

*

*

*

*

2

*

*

2545


29 2546

(

internet ..)

*

3

*

*

*

3

*

*

*

2545


29 2546

LAB/

( .

)

*

3

*

*

*

3

*

*

*

2545


29 2546

THE END


  • Login