İNTERNET - PowerPoint PPT Presentation

 İNTERNET
Download
1 / 28

 • 410 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İNTERNET. Neler Öğreneceğiz?. İnternet Nedir? İnternetin Tarihi? İnternetin Avantajları İnternetin Dezavantajları Yaygın İnternet Terimleri. İnternet Nedir?. İnternet Nedir?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İNTERNET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nternet

İNTERNET


Neler renece iz

Neler Öğreneceğiz?

 • İnternet Nedir?

 • İnternetin Tarihi?

 • İnternetin Avantajları

 • İnternetin Dezavantajları

 • Yaygın İnternet Terimleri


Nternet

İnternet Nedir?


Nternet nedir

İnternet Nedir?

 • İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. 


Nternet

İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Günümüzde bankacılık sektörü, ulaşım sektörü(bilet alım-satım), online alışveriş siteleri vb. bu teknolojiyi kullananlara örnek verebiliriz.


Nternetin tarihsel geli imi

İnternetin Tarihsel Gelişimi

 • 1960'ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaşımında büyük potansiyel değer olduğunu gören bir grup insanın düşüncesinin bir sonucudur.


Nternet

MIT'den Leonard Kleinrock  internet bağlantısının temelini biçimlendirmek için paket anahtarlar teorisini geliştirdi. MIT'den Lavrence Roberts 1965  yılında çevirmeli ağ , Roberts 1966 yılında DARPA'ya katıldı ve ARPANET için kendi planını hazırladı.


Nternet

1969 yılında ARPA kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı. ARPA başlangıçta 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindeydi. Birkaç yıl içinde çok sayıda kurum aşamalı olarak ARPA'ya bağlandı.


Nternet

İnternet, başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve kütüphaneciler tarafından kullanıldı. Bu anlamda, ilk internet bugün kullanılan gibi kolay kullanım olanağı olan kullanıcı dostu değildi.


Arpanet ilk yay m nda 4 adet niversite ve enstit lerde yer almaktayd

Arpanet ilk yayımında 4 adet Üniversite ve Enstitülerde yer almaktaydı

 • UCLA

 • Standford Araştırma Enstitüsü

 • Kaliforniya Üniversitesi

 • Utah Üniversitesi


Nternet

İnternet Kullanımının Avantajları


Nternet kullan m n n avantajlar

İnternet Kullanımının Avantajları

 • İnternet devasa bir kütüphanedir: Akla gelen her konuda araştırma yapabilir, kaynaklar, kitaplar, makaleler, yorumlar bulunabilir.


Nternet

İnternet bir iletişim aracıdır: Dünyanın diğer ucundakilerle bile görüntülü, yazılı veya sesli iletişim kurulabilir.


Nternet

İnternet bir medya aracıdır: Gazeteler, dergiler, yazarlar, internet haber siteleri, son dakika haberleri elinizin altındadır.


Nternet

İnternet bir paylaşım aracıdır: Kendi kişisel sitenizi oluşturabilir, yazı, resim, dosya gibi paylaşmak istediğiniz herşeyi dünya çapında yayınlayabilirsiniz.


Nternet

İnternet Kullanımının Dezavantajları


Nternetin dezavantajlar

İnternetin Dezavantajları

 • Sanal kumarhaneler


Nternet

Uyuşturucu madde temin edip bunları kullanabilir.


Nternet

Uzun süre bilgisayar başında kalarak sosyalleşme yönünde sorun yaşar.

Uzun süre bilgisayar başında kalarak beden hareketsiz kalır  Fiziksel sağlık sorunları yaşayabilir.


Nternette kullan lan baz terimler

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : Asimetrik Sayısal Abone Hattıdır. Var olan telefon hatları üzerinden yüksek bant genişliğinde sayısal verilerin iletilmesini sağlayan teknolojidir. Çevirmeli telefon servislerinden farklı olarak sürekli bir bağlantı sağlar. ADSL, aynı hat üzerinden analog (ses) bilgilerin iletilmesine de izin verir.

 • Bandwidth (Bant Genişliği): Bant genişliğidir. Bir ağ kablosunun taşıyabileceği maksimum veri miktarı, bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

 • Bit rate : Bit hızıdır. Sayısal iletişimde, bir iletişim ağının belirli bir noktasından saniyede geçen bit sayısını gösterir. Veri transfer hızı da denir.


Nternette kullan lan baz terimler1

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • Bluetooth : Mobil telefonların, bilgisayarların ve diğer mobil cihazların birbirleriyle, ev ve iş yerlerindeki kısa dalga kablosuz bağlantıları kullanan telefon ve bilgisayarlarla kolaylıkla bağlantı kurabilmelerini sağlayan donanımdır.

 • Browser (Tarayıcı): Web'de yayınlanan bilgiyi aramak için kullanılan bir yazılımdır. En çok kullanılanları; MS Internet Explorer, Google Chrome, Moz

 • Cable modem : Kablo modemdir. PC'nizi yerel kablolu TV hattına bağlamanızı ve veriyi 1,5 Mbps hızında almanızı sağlayan cihazdır. illa Firefox, Yandex, Netscape, Opera vb.’dir.


Nternette kullan lan baz terimler2

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : Asimetrik Sayısal Abone Hattıdır. Var olan telefon hatları üzerinden yüksek bant genişliğinde sayısal verilerin iletilmesini sağlayan teknolojidir. Çevirmeli telefon servislerinden farklı olarak sürekli bir bağlantı sağlar. ADSL, aynı hat üzerinden analog (ses) bilgilerin iletilmesine de izin verir.

 • Bandwidth (Bant Genişliği): Bant genişliğidir. Bir ağ kablosunun taşıyabileceği maksimum veri miktarı, bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

 • Bit rate : Bit hızıdır. Sayısal iletişimde, bir iletişim ağının belirli bir noktasından saniyede geçen bit sayısını gösterir. Veri transfer hızı da denir.


Nternette kullan lan baz terimler3

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • Client/server : İstemci/sunucu. İki bilgisayar programı arasındaki ilişkiyi tanımlıyor. Programlardan biri (istemci), talebini yerine getirecek olan programdan (sunucu), bir servis talebinde bulunur. Bir ağ üzerinde istemci/sunucu modeli, farklı yerlere dağıtılmış programlar arasında

 • COM port : İletişim yuvası. Bilgisayarlarda dışardan modem gibi cihazların takıld

 • Download : İndirme. Bir dosyanın bir bilgisayardan diğerine iletilmesi. İnternette bir kullanıcının bir Web sitesinde bulunan bir dosyayı kendi bilgisayarına almasıdır. ığı yuvadır. uygun bir iletişim yolu sağlar.


Nternette kullan lan baz terimler4

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • DSL (Digital Subscribe Line) : Normal telefon hatları üzerinden verilerin yüksek bant genişliklerinde iletilmesini sağlayan teknolojidir.

 • e-mail : e-posta. İletişim kanalları kullanılarak bilgisayar üzerinden mesaj alışverişi. E-posta mesajları genel olarak metin formatındadır. Ancak grafik veya başka veri tiplerini mesajınıza iliştirip gönderebilirsiniz.

 • Ethernet : En çok kullanılan yerel alan ağı teknolojisidir.

 • Firewall : Özel ağ kaynaklarını diğer ağ kullanıcılarından korumak için, bir geçit sunucusuna yerleştirilen uygulama.

 • FTP (File Transfer Protocol) : İnternet üzerinde dosya alışverişini basitleştiren standart bir İnternet protokolüdür.


Nternette kullan lan baz terimler5

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • HTML (HyperText Markup Language) : Web sayfası yaparken kullanılan İnternet yazımlım dili tipidir.

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol) : İnternet üzerinde dosya (metin, grafik görüntüler, ses, video veya diğer mültimedya dosyaları) alışverişi için kurallar dizisi. TCP/IP protokol setine göre HTTP bir uygulama protokolüdür.

 • IP (Internet Protocol): İnternet'e bağlanan bilgisayarlar için bir standart. İnternet erişimine sahip olan bütün bilgisayarlara, noktalarla birbirinden ayrılan dört rakam grubundan oluşmuş tek bir adres verilir.

 • IP adress: TCP/IP protokolü kullanan bilgisayarlara verilen 32 bit adres.

 • MAC adress: Bir ağa bağlı her bir port veya cihaza verilen adres. Ağdaki diğer cihazlar, yönlendirme tablolarını ve veri yapılarını yenilemek için bu adresleri kullanır.


Nternette kullan lan baz terimler6

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • Modem (modulator-demodulator): Bir bilgisayardan başka bir bilgisayar veya sayısal cihaza gidecek olan sayısal işaretleri telefon kablosundan gidecek şekilde analog işaret haline getiren, gelen analog işaretleri de sayısal işarete çeviren cihazdır.

 • Network Interface Card (NIC): A ğ arabirim kartı. Ağa bağlanması için bilgisayara takılan bir karttır.

 • Server: Sunucu. 1) Aynı veya farklı bilgisayarlarda bulunan uygulamalara servis sunan bir bilgisayar programı. 2) Sunucu programının çalıştığı bilgisayar. 3) İstemci/sunucu yapıda, istemci PC'lere dosya erişimi, baskı kuyruğu veya uzaktan uygulama çalıştırma gibi servisler sunan bir ağ noktası.


Nternette kullan lan baz terimler7

İnternette Kullanılan Bazı Terimler

 • URL (Universal Resource Locator): İnternet üzerinden ulaşılabilecek bir dosyanın adresi. Bu adres bir Web sayfasını, bir görüntü dosyasını, CGI uygulaması veya Java applet'i gibi bir programı ve HTTP tarafından desteklenen herhangi bir dosyayı gösterebilir.

 • Wireless: Kablosuz. Bir işareti kablo yerine atmosfer ortamını kullanarak taşıyan elektromanyetik dalgalarla yapılan iletişimdir.

 • World Wide Web (WWW): Bir browser gibi istemci uygulamaları kullanılarak bağlanılan ve çeşitli servisler sunan, internet sunucularının oluşturduğu büyük ağdır.


Neler rendik

Neler Öğrendik

 • İnternet Nedir?

 • İnternetin Tarihi?

 • İnternetin Avantajları

 • İnternetin Dezavantajları

 • Yaygın İnternet Terimleri


 • Login