Csík-hágó Iskola
Download
1 / 32

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem 2011-2012-es tanév 12. óra - PowerPoint PPT Presentation


  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem 2011-2012-es tanév 12. óra A 18. század végétől a reformkoron és az 1848-49-es szabadságharcon át a 20. század elejéig (1790-1910) tanár: Németh Károly. Felhasznált anyag:. http://hu.wikipedia.org/wiki/Reformkor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem 2011-2012-es tanév 12. óra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Csík-hágó Iskola

Magyar Történelem

2011-2012-es tanév

12. óra

A 18. század végétől a reformkoron és az 1848-49-es szabadságharcon át a

20. század elejéig

(1790-1910)

tanár: Németh Károly


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Felhasznált anyag:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Reformkor

http://hu.wikipedia.org/wiki/1848-49-es_forradalom_és_szabadságharc

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyezés

http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztrák-Magyar_Monarchia


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

II. József (a “kalapos király”, 1780-1790)

1765-től már társuralkodó anyja, Mária Terézia mellett.

A felvilágosodás (enlightment) szellemében próbált

Uralkodni.

Nem koronáztatta magát magyar királlyá, így

kötöttségek nélkül tudott nagy államot átszervező

Változtatásokat létrehozni.

Az egyházakat korlátozta, társadalmilag hasznos

Tevékenységre, pl közoktatásban való részvételre

Kötelezte őket.

Lehetővé tette a szabad vallásgyakorlást a nem

katolikus (protestáns, ortodox és zsidó) felekezetek

számára is.

Jobbágyság telekhez való jogát, botozástól való

mentesítését, stb köszönhette neki.

A németet tette hivatalos nyelvvé az iskolákban.

A törökök ellen viselt külföldi háborúk óriási adóterheket

róttak a magyarokra.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

II. József teljes nagycímere


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

II. Lipót (1790-1792)

II. József öccse


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

I. Ferenc (1792-1835)

Napóleonnal hadakozott. Még egyik lányát is

Hozzáadta.

A háborúkban meggyengült, végül

engedményeket adott a magyaroknak.

A magyar nyelv oktatását kötelezővé tette

Magyarországon.

A magyarság letelepedhetett a Bánátban is,

És bárhol, ahol addig csak német vagy szerb

telepeseket engedtek letelepedni.

Erdéllyel való szorosabb egységet

engedélyezett.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

A “reformkor”: 1825-1848.

Magyar Tudományos Akadémia

Nemzeti Bank

Lánchíd

Vasútépítés, gőzhajózás, Duna hajózhatóvá tétele,

gépesítés, oktatásügy, egészségügy korszerűsítése.

Széchenyi István (1791-1860).

“A legnagyobb magyar”.

Sárvár (Vas megye, Dunántúl) vidékéről

Származó gazdag nemesi család.

Magyarország egyik legnagyobb megújítója.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

A Magyar Tudományos Akadémia épülete Budapesten.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Arany János

(1817-1882).

A Magyar Tudományos Akadémia

Első elnöke, költő és író.

Nagyszalontai (Bihar megye) szármázású.

A magyar nyelv mindenkori legnagyobb

művelője.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Széchenyi Lánchíd

(átadása 1849 november 20).


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Bólyai János (1802-1860)

Bólyai János és Benkő Zsuzsanna fia.

Kolozsváron született, apja oktatta

először matematikára, majd Bécsben

hadmérnöknek tanult. A hadmérnökség

mellett szenvedélyesen szerette és

művelte a geometriát. 18 és 21 éves

korában egy teljesen új, úgynevezett

nem-Euklidészi geometria alapjait

fektette le, ennek nagy jelentősége van

például az általános relativitáselméletben,

A fizika egyik legbonyolultabb részében.

Többek között folyékonyan beszélt kínaiul

és tibetiül is.

Bólyai Farkas (1775-1856)

Magyar matematikus, az erdélyi Bolya faluban

született, Nagyszebenhez közel.

A Kolozsvári Református Kollégiumban tanult,

majd német egyetemeken tanult matematikát

Jénában és Göttingenben. Közvetlen jó barátja volt

Karl Friedrich Gaussnak, akit a matematika

fejedelmének is szoktak nevezni.

Fő művének címe: Tentamen. Ebben

a geometria alapjait próbálja egységes

rendszerbe szervezni. Több jelentős matematikai

felfedezése is volt, pl. sorozatok határértékének

A számításával kapcsolatban.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Körösi Csoma Sándor

(1774-1842)

Csomakörösön született, Erdélyben, a Székelyföldön.

Először a Nagyenyedi Református Kollégiumban

Tanult, majd Göttingenben, Németországban.

Régi vágya volt a magyar őshaza felkutatása és az

ott maradt magyarok megtalálása.

Hosszú vándorút után Tibetben öregedett meg,

Úgy sejtve, hogy a közeli Ujguria lehetett a magyar

Őshaza.

Ő volt az első tibeti-angol szótár megalkotója,

Tibet angol kormányzójának egyik legjobb barátja és

Tanácsadója. Buddhista szerzetesként halt meg.

Máig tisztelik a világ buddhistái is.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

V. Ferdinánd

(1835-1848 (december 2))

Engedékeny uralkodó volt,

helyette valójában a magyarokat

gyűlölő Metternich kancellár

kormányzott.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

I. Ferenc József

(1848 december 2 – 1916 november 21)


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Erzsébet királynő (“Sisi”) a magyarok

támogatója. Jelentős szerepe volt az 1867-es

osztrák-magyar kiegyezés létrejöttében és

Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásában.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

1848 márcusában forradalmak törnek ki

Egész Európában, a polgárság és a

jobbágyság több beleszólást követel a

politikába, több jogot és részt a hatalomból.

Párizsban február 22-én, Bécsben március

13-án, Magyarországon Budán március

15-én tört ki a forradalom.

Petőfi Sándor ezen a napon szavalta el

a Nemzeti Dal című költeményét

a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, nagy tömeg

elött.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete Budapesten.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Az első független magyar kormány 1848 március 17-én alakult meg, az európaszerte kitört

forradalmak hatására, a császár és király beleegyezésével.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Gábor Áron,


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Gábor Áron “rézágyúja”. 93 ágyút készített a mester, aki katonakorában a bécsi

ágyúgyárban dolgozott és a bécsi egyetemen mérnöki tudományokat tanult. Később

gépészként dolgozott katonaévei után.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

A magyar hadsereg zászlója 1848-ból,

úgynevezett “farkasfogas” zászló.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Magyar és osztrák csapatok harca, Than Mór egykorú festményén.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Görgei Artur, a szabadságharc egyik legkiválóbb hadvezére. Eredetileg kémikusnak készült.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

1849 augusztus 13-án az orosz cár hadserege előtt Világosnál (Aradhoz közel) leteszi

a fegyvert a magyar hadsereg. Az osztrákok csak orosz segítséggel tudtak győzni.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Az aradi 13 vértanú: a szabadságharc 13 tábornokát kötél általi halálra ítélték az osztrákok.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Deák Ferenc

(1803-1876)

“A haza bölcse”. Zala megyei származású

nemes.

Az ő politikája nagyban hozzájárult a

“kiegyezéshez” az osztrákok és a magyarok

Között. Ennek nyomán Ferenc József

Az 1848-as forradalom követelései közül

sokat teljesít. A kiegyezés 1867-ben jött létre

1869-ben pedig a Habsburg birodalom átalakult

Osztrák-Magyar Monarchiává.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Magyarország nemzetiségi megoszlása 1869-ben: a lakosság 40%-a volt magyar.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Osztrák-Magyar Monarchia (1869-1918)


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Magyarország nemzetiségi megoszlása 1910-ben: a lakosság 54%-a volt magyar.

A színek a helyileg többséget alkotó nemzetiséget jelölik, közöttük mindenhol más

nemzetiségek is éltek.


Cs k h g iskola magyar t rt nelem 2011 2012 es tan v 12 ra

Hazádnak rendületlenűl

Légy híve, oh magyar;

Bölcsőd az s majdan sírod is,

Mely ápol s eltakar.

(Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836))


ad
  • Login