Thnh
Download
1 / 26

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân. 1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày, Không nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, đáng đau thương!. Thật vô hy vọng, tăm tối, thê lương, Trông tiền đồ u ám như đêm dài,. Cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ThnhCa 350

Vn c Sanh Linh Ngy Ngy Trm Lun


1. Hng mun linh hn ta thy mi ngy, Khng nhn Christ, sa bn m a y, M mt i, ng au thng!


Tht v hy vng, tm ti, th lng, Trng tin u m nh m di,


Cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


2. By chin y cu xin c Thnh Linh, Cho y tnh yu, c tin, tm thnh,


Mi vt chu bu, kim ngn, Ti chn Jsus em ht knh dng, Lin hip mt nh mn yu nhim mu,


Nhn gng ngi xa lu du, Bc theo Hi Thnh ban u.


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


3. i qun linh cu mau tip ha ngn, Kinh nghim quyn nng danh Jsus cn, Cm cht s thng trong tay.


Nh linh nng i Tng ch huy nay, Ta hin cn c thng vinh v ngn,


Tht nay cn ng c thng, Phi, nay c thng mun phn.


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


4. Cn khng bao lu Chn Cha lai hi, Ka, ngy Ngi hin n nay gn ri, tht thin quc xa u!


L khi Tin Lnh ging khp nm chu, Nhin hu ngy vinh hin s thc hin.


H, i truyn rao ph bin, Phc m nguyn kp rao truyn.


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


ThnhCa 350

Vn c Sanh Linh Ngy Ngy Trm Lun


5. Nguyn Jsus Christ mau kp ti lai, cho cuc i au kh qua i Ngi, i vi chn lm sanh linh.


Ti nhn mun nghn tri ni linh inh, Tuy Ngi ax lu huyt thay h ri.


M nay h ang hp hi, Ting ku su thm, thng i!


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


6. H ang tri git trn bin t vong, Mun triu ngi trm lun, i, au lng! Ngoi Christ, en ti v song.


Ri y ni ta ca ng Ch cng, Mi ngi c chuc p sao sau ny?


Hn oan h ku gh by, Mu oan h ta y!


H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


ad
  • Login