Thánh
Download
1 / 26

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân. 1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày, Không nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, đáng đau thương!. Thật vô hy vọng, tăm tối, thê lương, Trông tiền đồ u ám như đêm dài,. Cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân ' - strom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ThánhCa 350

Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân


1 h ng mu n linh h n ta th y m i ng y kh ng nh n christ sa b n m a y m m t i ng au th ng
1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày, Không nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, đáng đau thương!


Th t v hy v ng t m t i th l ng tr ng ti n u m nh m d i
Thật vô hy vọng, nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, tăm tối, thê lương, Trông tiền đồ u ám như đêm dài,


C ng nhau tr m lu n m i m i kh n cho ph n ch ng t ng lai
Cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, tương lai.


Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


2 b y chi n y c u xin c th nh linh cho y t nh y u c tin t m th nh
2. Bầy chiên đây cầu xin Đức Thánh Linh, Cho đầy tình yêu, đức tin, tâm thành,


M i v t ch u b u kim ng n t i ch n j sus em h t k nh d ng li n hi p m t nh m n y u nhi m m u
Mọi vật châu báu, kim ngân, Tại chân Jêsus đem hết kính dâng, Liên hiệp một nhà mến yêu nhiệm mầu,


Nh n g ng ng i x a l u d u b c theo h i th nh ban u
Nhìn gương người xưa lưu dấu, hết Bước theo Hội Thánh ban đầu.


Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


3. Đội quân linh cầu mau tiếp hứa ngôn, Kinh nghiệm quyền năng danh Jêsus còn, Cầm chặt sự thắng trong tay.


Nh linh n ng i t ng ch huy nay ta hi n c n c th ng vinh v ng n
Nhờ linh năng Đại Tướng chỉ huy nay, Ta hiện còn được thắng vinh vô ngần,Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


4 c n kh ng bao l u ch n ch a lai h i k a ng y ng i hi n n nay g n r i th t thi n qu c xa u
4. Còn không bao lâu Chân Chúa lai hồi, Kìa, ngày Ngài hiện đến nay gần rồi, Ồ thật thiên quốc xa đâu!


L khi tin l nh gi ng kh p n m ch u nhi n h u ng y vinh hi n s th c hi n
Là khi Tin Lành giảng khắp năm châu, Nhiên hậu ngày vinh hiển sẽ thực hiện.


H i truy n rao ph bi n ph c m nguy n k p rao truy n
Hè, đi truyền rao ngày vinh hiển sẽ thực hiện. phổ biến, Phước âm nguyền kíp rao truyền.


Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


Thánh sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai. Ca 350

Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân


5 nguy n j sus christ mau k p t i lai cho cu c i au kh qua i ng i i v i ch n l m sanh linh
5. Nguyền Jêsus Christ mau kíp tái lai, cho cuộc đời đau khổ qua đi Ngài, Đời vùi chôn lắm sanh linh.M nay h ang h p h i ti ng k u s u th m th ng i
Mà nay đax lưu huyết thay họ rồi. họ đang hấp hối, Tiếng kêu sầu thảm, thương ôi!


Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


6 h ang tr i gi t tr n bi n t vong mu n tri u ng i tr m lu n i au l ng ngo i christ en t i v song
6. Họ đang trôi giạt trên biển tử vong, Muôn triệu người trầm luân, ôi, đau lòng! Ngoài Christ, đen tối vô song.


R i y n i t a c a ng ch c ng m i ng i c chu c p sao sau n y
Rồi đây nơi tòa của Đấng Chí công, triệu người trầm luân, ôi, đau lòng! Ngoài Christ, đen tối vô song. Mọi người được chuộc đáp sao sau nầy?


H n oan h k u gh b y m u oan h ta y
Hồn oan họ triệu người trầm luân, ôi, đau lòng! Ngoài Christ, đen tối vô song. kêu ghê bấy, Máu oan họ đổ ta đây!


Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài, Vạn ức sanh linh ngày ngày cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.


ad