Kar mlar ayr labilir mi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Karışımlar Ayrılabilir Mi ? PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Karışımlar Ayrılabilir Mi ?. Karışımları ayırmada kullanılan altı temel yöntem vardır. Bunlar; 1-)Süzme 2-)Mıknatısla ayırma 3-)Buharlaştırma 4-)Eleme 5-)Yüzdürme 6-)Dinlendirme 7)Damıtma.

Download Presentation

Karışımlar Ayrılabilir Mi ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kar mlar ayr labilir mi

Karışımlar Ayrılabilir Mi ?


Kar mlar ayr labilir mi

Karışımları ayırmada kullanılan altı temel yöntem vardır. Bunlar;1-)Süzme2-)Mıknatısla ayırma3-)Buharlaştırma4-)Eleme5-)Yüzdürme 6-)Dinlendirme

7)Damıtma


1 s zme

  • * Suda çözünmeyen katı maddelerin suyla oluşturduğu karışımlar süzme yöntemiyle ayrılabilir.* Bulanık sıvılar içindeki katı tanecikler bir süzgeçten ya da kum tabakasından geçirilerek ayrıştırılır.

1) SÜZME


2 miknatisla ayirma

* Mıknatıs tarafından çekilebilen demir,nikel,kobalt gibi maddelerle yapılan karışımları ayırmada mıknatıs kullanılabilir. * Demir tozu ile kumu, nikel ile tuz…gibi karışımları bu yöntemle ayırabiliriz.

2) MIKNATISLA AYIRMA


3 buharla tirma

  • * Suyla, tuz, kum, demir tozu gibi maddelerin oluşturduğu karışımları buharlaştırma yöntemiyle ayırabiliriz.

3) BUHARLAŞTIRMA


4 eleme

  • * Elek ya da süzgeç adı verilen alet yardımıyla farklı boyutlardaki katı taneleri birbirlerinden ayrılabilir.* Kum ile çakılı, unun içindeki kepeği, kuru çayın içindeki tozu eleyerek birbirlerinden ayırabiliriz.

4) ELEME


5 y zd rme

  • * Odun talaşı ve mercimek karışımı su dolu kaba boşaltıldığında , odun talaşı su yüzeyine çıkarken mercimek su dibine batar. Böylelikle odun talaşı ile mercimek ayrışırlar.

5) YÜZDÜRME


6 d nlend rme

  • * Katı-sıvı karışımları dinlendirildiğinde yani bir süre bekletildiğinde, katıların sıvı dibine çökmesi sağlanabilir. * Bir miktar kum-su karışımını dinlendirirsek su içindeki kum tanecikleri dibe çöker. Sirke dinlendirildiğinde ise dibinde tortu oluşur

6) DİNLENDİRME


7 damitma

  • Birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır. Farklı kaynama noktasına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı daha buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaştırılır. Böylece iki sıvı ayrılmış olur.

7) DAMITMA


  • Login