Vorming voor multidisciplinaire teams
Download
1 / 78

Vorming voor multidisciplinaire teams - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Vorming voor multidisciplinaire teams. Oefensessie – aan de slag met het A-document. Verloop oefensessie. Kennismaking invulprincipes Wegwijs door INSISTO Aan de slag in INSISTO met eigen casus. Het A-document. Kennismaking invulprincipes. Invulprincipes A-document.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vorming voor multidisciplinaire teams ' - stone-kelley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vorming voor multidisciplinaire teams

Vorming voor multidisciplinaire teams

Oefensessie – aan de slag met het A-document


Verloop oefensessie
Verloop oefensessie

 • Kennismaking invulprincipes

 • Wegwijs door INSISTO

 • Aan de slag in INSISTO met eigen casus


Het a document

Het A-document

Kennismaking invulprincipes


Invulprincipes a document
Invulprincipes A-document

 • Handelingsgerichte diagnostiek

 • Interactioneel en holistisch

 • In samenspraak

 • Multi-perspectief

 • Een onderbouwde werkwijze


Invulprincipe handelingsgerichte diagnostiek 1
Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)

 • In A-document vraag naar NRTJ:

  • Onderkennen/classificeren (vereiste in geval van handicap): “Wat is er aan de hand?”

  • Verklaren/factoren van invloed: “Welke factoren invloed op problematiek?”

  • Adviseren: “Hoe komen we waar we liever willen zijn?”

   • Via opvoeding

   • Via onderwijs

   • Via interventies/begeleiding/ondersteuning

    • Professioneel

    • Vanuit netwerk (informele zorg)


Invulprincipe handelingsgerichte diagnostiek 11
Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)

5 handige vragen als leidraad voor het handelingsgericht invullen van het A-document:

 • Wat willen de betrokkenen veranderen? (veranderwens)

 • Wat moet er veranderen? (veiligheid)

 • Wat kan er veranderen? (haalbaarheid)

 • Wat heeft de jongere nodig? (behoeften)

 • Wat heeft de omgeving nodig? (ondersteuningsbehoeften)


Invulprincipe handelingsgerichte diagnostiek 12
Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)

 • Aandacht verschuift van problemen en stoornissen naar passend hulpaanbod

 • Geeft perspectief en handvatten voor het indiceren van NRTJ!

  • Die aansluit bij noden cliëntsysteem (minderjarige + context!)

  • Die aansluit bij krachten en mogelijkheden cliëntsysteem (minderjarige + context!)


Invulprincipes interactioneel holistisch 2
Invulprincipes – interactioneel & holistisch (2)

 • Schetsen factoren die invloed hebben op problematiek

  • Helpend of hinderend

  • Verschillende contexten

   • Op kindniveau

   • Op gezinsniveau

   • Op omgevingsniveau

  • Modellen/instrumenten als leidraad

   • Risico- en protectieve factoren

   • Goodness-of-fit/poorness-of-fit

   • Veerkracht

   • Diathese stressmodel


Invulprincipes in samenspraak 3
Invulprincipes – in samenspraak (3)

 • A-document komt tot stand in samenwerking met andere partners

  • Cliënt(systeem)

  • Collega’s intern

  • Collega’s extern


Invulprincipes multi perspectief 4
Invulprincipes – multi-perspectief (4)

 • Samenspraak impliceert de stem van de verschillende betrokkenen.

 • Volgens hun beleving en bewoording! Geen eigen interpretatie!!!


Invulprincipes onderbouwde werkwijze 5
Invulprincipes – onderbouwde werkwijze (5)

 • Op basis van kennis en expertise

  • Recent

  • Gevalideerd

 • Documenteren van je werkwijze(overzicht van instrumenten, betrokken deskundigen, …)

  • Cf. diagnostische protocollen VAPH


Wegwijs door insisto

Wegwijs door INSISTO

Stap voor stap het A-document invullen


Insisto
INSISTO

 • InformatieSysteem InterSectorale Toegangspoort

 • Vanaf 1 maart 2014: www.insisto.vlaanderen.be

 • Vandaag oefenen we in een acceptatieomgeving (soort testomgeving): wwwacc.insisto.vlaanderen.be • Meld aan via e-HealthStap 2 welkom in insisto
Stap 2: welkom in tijdens oefensessie nog niet beschikbaar)iNSISTO


 • Lijst met dossiers tijdens oefensessie nog niet beschikbaar)

  • Volgens aantal sorteerprincipes

   • Status: in ontwerp (=in opmaak), ingediend (bij ITP), afgerond (jeugdhulp opgestart), …

   • Aanmelder

   • Dossierbeheerder (persoon binnen ITP)

 • Nieuwe aanvraag
 • Over wie identificeer je gegevens
  Over wie identificeer je gegevens? invulbladen

  • Jezelf als aanmelder

  • Aangemelde minderjarige

  • Gezin

  • Relevante betrokkenen (toe te voegen indien relevant in functie van je NRTJ-vraag)

   • Gezinsleden (inwonend en niet-inwonend)

   • Andere relevante betrokkenen (tante, leerkracht, onthaalouder, lief, …)

   • Relevante hulpverlener(s)


  Identificatie aanmelder
  Identificatie aanmelder invulbladen

  • Selecteer “aanmelder” uit rechterkolom

  • Reeks contactgegevens zijn al automatisch ingevuld

  • Vul de resterende gegevens in


  Identificatie minderjarige
  Identificatie minderjarige invulbladen

  • Manueel invullen van aantal gegevens

  • OF via rijksregisternr zoeken  laadt automatisch aantal gegevens in (adres, geboortedatum, naam, …)


  Identificatie gezin
  Identificatie gezin invulbladen

  • Gezinsvorm: meerdere opties tegelijk zijn mogelijk

  • Genogram: opladen uit eigen bestanden  Identificatie gezinsbetrokkene inwonend en niet inwonend
  Identificatie gezinsbetrokkene (inwonend en niet-inwonend) invulbladen

  • Ouders zéker toevoegen

  • Onderdelen om extra aandacht aan te besteden:

   • Relatie

   • Wettelijke vertegenwoordiging

   • Ontvangen van documenten (bv. indicatiestellingsverslag)  Geef per betrokkene (als relevant voor NRTJ-vraag) overzicht van:

  • Formele zorg, binnen én buiten Integrale Jeugdhulp

  • Informele zorg: ondersteuning vanuit netwerk, inzet krachtgerichte methodieken (eigen krachtconferenties, netwerktafels, …), mantelzorg, …  Vraagverheldering rapportagevereiste
  Vraagverheldering – rapportagevereiste van:

  • Verwoord vanuit beleving betrokkenen (géén rapportage of interpretatie over de persoon!!)

   • NIET: “draagkracht moeder is uitgeput. Moeder geeft signalen dat de situatie onhoudbaar is.”

   • WEL: “Ik ben op, fysiek en mentaal. Het is zover gekomen dat ik mijn zoon ben gaan haten. Iemand moet ons helpen. Want ik ga kopje onder. Ik durf dan niet te denken aan de gevolgen voor mijn zoon.”

  • Aanmelder: jouw kijk/interpretatie op de situatie via je eigen rapportageblad  Stap 5 diagnostiek
  Stap 5: diagnostiek indicatiestellingsteam  Diagnostiek input arts
  Diagnostiek – input arts aanleiding geeft tot NRTJ-vraag

  • Arts die A-document mee invult kan hier aanduiden dat het gaat om medische gegevens

  • Bij aanvinken “medische informatie” worden de gerapporteerde gegevens versleuteld  vanaf dan zal alleen een arts de informatie kunnen lezen


  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage volgens levensdomeinen
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage volgens levensdomeinen

  • (relevante, in functie van NRTJ-vraag!) diagnostische gegevens per levensdomein noteren

  • Voor alle geïdentificeerde betrokkenen (indien relevant!)  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage bevinding
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage bevinding

  • Feiten/objectieve vaststelling

   • Documenteren en staven met feiten/vaststellingen

   • NIET: “bij Jens werd een matige mentale handicap vastgesteld, gecombineerd met autisme”

   • WEL: “bij Jens werd een matige mentale handicap (TIQ: 49; VIQ: 48; PIQ: 46) vastgesteld. Deze gaat gepaard met autisme die zich uitgesproken manifesteert op vlak van communicatie, sociale relaties en verbeelding.”

   • NIET: “het gezin kampt met een opvoedingsproblematiek”

   • WEL: “(…) kampt met een opvoedingsproblematiek. Dat blijkt uit onvermogen ouders om in te staan voor de basiszorg voor hun zoon (hygiëne, voeding, kleding) en een ontwikkelingsstimulerend klimaat aan te bieden (zoon zit ganse dag in buggy).”


  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage levensdomein handicap
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage levensdomein handicap

  • In geval van NRTJ in functie van een handicap, aantal minimale invulvereisten:

   • Selecteren handicapcode

   • Selecteren stoorniscode
  Diagnostiek handicap stoorniscode selecteren
  Diagnostiek handicap - Stoorniscode selecteren levensdomein handicap

  • Opzoekbaar met behulp van de categorielijsten


  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage proces
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage proces levensdomein handicap

  • Welke voorziening heeft mee input geleverd voor deze vaststelling

  • Module

   • Typemodule IJH

   • Vrije bewoording (bv. indien geen aanbod uit IJH

    • Diagnostiek privé groepspraktijk

    • Opname kinderpsychiatrie

    • …)


  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage ingezette instrumenten
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette instrumenten

  • Benutte gestandaardiseerde instrumenten voor je vaststellingen, bv.:

   • NOSI

   • ADOS

   • PI-dictee

   • CBCL

  • Benutte niet-gestandaardiseerde instrumenten

   • Huisbezoek

   • (Therapeutische) gesprekken

   • Spelobservatie

   • Schoolobservatie

  • Geef eveneens beknopt resultaat van de ingezette instrumenten


  Diagnostiek problematisch functioneren rapportage ingezette kwalificatie
  Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette kwalificatie

  • Discipline/kwalificatie toevoegen van al diegenen die hebben bijgedragen aan de bevinding, bv.:

   • Psycholoog

   • Kinesist

   • Neuroloog

   • KNO-arts

   • Criminoloog

   • Sociaal assistent


  Diagnostiek positieve krachten
  Diagnostiek - positieve krachten ingezette kwalificatie

  • Rapportage over wat goed loopt essentieel om jeugdhulp te kunnen indiceren die aansluit bij de krachten, mogelijkheden en talenten van het cliëntsysteem.


  Diagnostiek positieve krachten1
  Diagnostiek – positieve krachten ingezette kwalificatie

  Rapportage die zich – per (relevant) levensdomein – beperkt tot het neerpennen van de bevindingen.


  Stap 6 bijkomende informatie
  Stap 6: bijkomende informatie ingezette kwalificatie


  Bijkomende informatie bijlagen opladen
  Bijkomende informatie - Bijlagen opladen ingezette kwalificatie

  • Mogelijkheid tot opladen van 4 soorten bijlagen:

   • PAB inschalingsverslag

   • IMB adviesrapport

   • Medisch attest spoedprocedure PAB

   • Vragenlijst wettelijke subrogatie

    Géén andere rapporten, bijlagen, verslagen…!!


  Stap 7 indicatiestelling
  Stap 7: indicatiestelling ingezette kwalificatie


  Indicatiestelling synthese
  Indicatiestelling - synthese ingezette kwalificatie


  Indicatiestelling urgentie
  Indicatiestelling - urgentie ingezette kwalificatie

  • Essentieel om goed te documenteren/motiveren indien je aanspraak wil maken op prior.

  • Inhoudelijke criteria die ITP zal beoordelen:

   • Aan-/afwezigheid eigen kracht en netwerk minderjarige/gezin

   • Gevaar integriteit

   • Doorlopen zorgtraject

   • Effect huidige hulpverlening

  • Feitelijke criteria prior:

   • Migratievraag: vraag naar zelfde of minder intensieve hulpverleningsvorm bij andere voorziening, door jongere die al gebruik maakt NRTJ

   • Broer/zus: gelijkaardige hulpvraag in zelfde zorgvorm


  Indicatiestelling zorgzwaarte
  Indicatiestelling - zorgzwaarte ingezette kwalificatie

  • Zorgzwaarte verplicht in te schalen door MDT’s

  • Gestandaardiseerde, intersectorale instrumenten (nog in ontwikkeling):

   • > 6 jaar: IZIKA (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen & adolescenten)

   • 0-6-jarigen: IZIIK (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit van infants en kleuters)  Indicatiestelling indicatievoorstelling selecteren typemodule s
  Indicatiestelling – indicatievoorstelling – selecteren typemodule(s)

  • Uit lijst die dat oplevert 1 of meer typemodules selecteren en naar grijze kader “gewenste hulp” slepen

  • Typemodule selecteren

   • RTJ EN/OF NRTJ

   • Via functie EN/OF probleemgebied


  Indicatiestelling regievoorwaarden
  Indicatiestelling – regievoorwaarden typemodule(s)

  • Bepaalde voorwaarden via sleepfunctie bijkomend suggereren aan jeugdhulpregie (voor toewijzing van NRTJ)
  Checken voorwaarden voor verzending naar de toegangspoort
  Checken voorwaarden voor verzending naar de toegangspoort typemodule(s)

  • Alle verplichte velden ingevuld;

   • INSISTO controleert automatisch bij klik op knop “BEWAREN”;

   • rode aanduiding = welke verplichte velden nog niet ingevuld.


  Voorwaarden voor verzending naar toegangspoort
  Voorwaarden voor verzending naar toegangspoort typemodule(s)

  • Akkoord cliënt

   Print ingevulde document af en laat ondertekenen door cliënten. Verantwoordelijkheid MDT dat cliënt zijn akkoord schriftelijk heeft gegeven.  Bericht van succesvol verzenden
  Bericht van succesvol verzenden typemodule(s)

  • Er kan NIETS meer gewijzigd worden aan de inhoud van het A-document!
  Vist en second opinion
  VIST en Second opinion bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt.


  Vist versnelde indicatiestelling en toewijzing
  VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt.


  Second opinion
  Second opinion bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt.

  • Wanneer cliënt niet akkoord met inhoud indicatiestellingsverslag van de toegangspoort, mogelijkheid tot second opinion bij een 2de toegangspoort (pas vanaf 1 maart 2014)


  Tot slot nog handige weetjes
  Tot slot nog handige weetjes bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt.


  • : Sta hier op met je PC-muis, en je krijgt meer informatie over wat daar gevraagd wordt

  • Opslaan van gegevens:

   • Navigeren van ene tabblad naar andere: ingevulde gegevens automatisch bewaard

   • Idem bij knop “bewaren”

   • Let op, bij navigeren van ene tabblad naar andere met : risico dat ingevulde gegevens niet bewaard worden

  • kruisje: informatie/dossier verwijderen

   penseel: informatie bewerken/aanvullen

  • Maak gebruik van handige gebruiksfuncties, bijvoorbeeld:


  Browser
  Browser informatie over wat daar gevraagd wordt

  • Werk niet met Mozilla Firefox (INSISTO blokkeert erop)

  • Werk met Internet Explorer (versie 9)

  • Indien geen versie 9, installeer dan Google Chrome (gratis browser)


  Handleidingen
  Handleidingen informatie over wat daar gevraagd wordt

  • Inhoudelijke aanknopingspunten voor opstellen A-document: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a-doc_handleiding.pdf

  • Technische handleiding INSISTO: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a-doc_tips.pdf


  Aan de slag in insisto met eigen casus

  Aan de slag in INSISTO met eigen casus informatie over wat daar gevraagd wordt

  Vragen? Hulp nodig?

  Zit je vast?

  Trek aan onze mouw, en we komen helpen!

  Loopt je dossier even vast: druk op f5


  Technische vragen problemen vanaf 1 maart 2014 insisto@jongerenwelzijn be
  Technische vragen/problemen vanaf 1 maart 2014: informatie over wat daar gevraagd [email protected]


  ad