Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem
Download
1 / 77

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ. Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU. 1. GİRİŞ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

AVRUPA BRL SRECNDE ARATIRMANIN NEM

Prof. Dr. Adil TRKOLU


1 g r

1. GR

 • nsann yaad tm alarda bilgi hep n planda yer almtr. nsann bilgi edinme uras; ilk zamanlar evreyi tanmak, kendisini korumak iin olmutur. nsan srekli bilgi elde etmeye alm, kesici aletler yapm, daha sonralar barutun icad ve demirin ara olarak kullanlmasyla eitli silahlar yapabilme kabiliyetini gelitirmi ve kendi varln korumak azmi ile kt aratrma yolunda, tabiatn kurallarn da renmeye balam, sonra ona hkmetme noktasna ulamtr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Ancak, insann elde etmi olduu bilgi hi bir zaman amzdaki kadar hayati neme sahip olmamtr. nsann bilgi edinme yolunda ulat bilgi toplumu, yetimi, daha nitelikli ve verimli bir insan gc ister olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Toplumlarn gelime srecinde ilkel toplumdan tarm toplumuna, tarmdan sanayiye, bilgi toplumuna geiine tank olduk, yaadk yayoruz.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bu gelime evrelerinde insanolu dnd, gzlem yapt. Neden sonu ilikilerini kefetti. Sanayi ve bilgi toplumunun olumasnda kefetme ve aratrma en nemli etken oldu.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • nsanolu tarm toplumundan sanayi toplumuna 2 bin yl akn bir zamanda geti. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna gei 100150 ylda gerekleti. Bu ksa sre bilimin ve bilimsel aratrmalarn artmasyla gerekleti.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilim tarihinin rettii gerek; alar boyunca insanlarn yenilik istei ve deiik evler bulma arzulan sonucu bilim-aratrma-gelitirme yapma ihtiyacn ortaya karmtr. Aratrma-gelitirme ise; bir sistem ierisinde srekli gelimeyi salayan bilim temeline dayal faaliyetler olmutur. Bilim, olgularla nedenler arasndaki ilginin aratrlmasndan domutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilimsel dnceyi zmseyip bir hayat tarz olarak yaayamayan toplumlar; retimde, ticarette, hizmetlerin kalitesinde ve fertlerinin refah seviyesinin artrlmasnda rekabet stnln elde edememektedirler.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Aratrma-gelitirme faaliyetlerine nem verdike doann srlarn renme, doadan faydalanma ve insann ihtiyalar iin problemlerine zm bulma daha da kolaylamtr. Aratrma-gelitirme faaliyetlerinin artan oranda yaplr ve yeni bulularn insan emrine verilir olmas insanlarn daha ok doann glklerini yener, hayat standartlarn ykseltir olmasna sebep olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bu gelimelerden en ok yararlanan, temel bilimler konusunda aratrma yapan lkeler olmutur. Bilimsel gelime srecinde her yeni bilgi, yeni bir bilginin retilmesine vesile olmu ve bu yeni bilgi retim srecinin ba dndrc bir hzla artmasna sebep olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Aratrma-gelitirmeye daha fazla nem verme ihtiyacn duyan lkeler, daha fazla aratrma-gelitirme faaliyetinde bulunarak gelimeyi srekli hale getirmilerdir. Dier tarafta, bilimin kazandrm olduu nimetlerden daha az yararlanan milletler bilimin nemini yeterince kavrayamad iin aratrma- gelitirmeye daha az nem verdiklerinden bilimsel dncenin lkelerinde gelimesine imkan hazrlayamamlardr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilime yeterince nem vermeyen lkeler 21.yzyln balarnda iletiim aralarnn da dnyay kltmesi nedeniyle bunun acsn fazlasyla hissedeceklerdir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Gelime yolunda olan lkelerin eitilmi insangc, geri kalmln acsn en fazla duyan ve en iyi anlayan insanlarn iinde yer almaktadrlar. Gnmz dnyasnda, baz lkeler bilgi toplumu oluturma abas ierisinde olurken, baz lkeler sanayilemeyi, bazlar da tarm toplumundan sanayi toplumuna gei dnemini yaamaktadrlar.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • lkelerin teknolojik bilgi seviyeleri; aratrma-gelitirme faaliyetlerine ayrdklar kaynaklar, uluslararas bilimsel dergilerde yaynlanan yaynlar ve alnan patentlerin says ile llmeye allmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bir lkenin gelimi lkeler snfnda yer alp almadna karar vermek iin yukarda belirtilen gstergelere baklmaktadr. Dnyaca kabul gren bilim-teknoloji gstergelerinden aratrma- gelitirmeye ayrlan paylarn eik deerleri;

 • 1-Gayrisafi Milli Hasladan (GSMH) aratrma-gelitirmeye ayrlan yzde l'lik pay,

 • 2-10.000 iktisaden faal nfusa den 15 tam zamana edeer aratrmac personel says o lkenin aratrma-gelitirme yapabilme ve teknoloji retebilme kabiliyetinin eik deeri olarak kabul edilmektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Gelimi lkelerde bu oranlar; 10.000 iktisaden faal nfusa den tam zamana edeer 40'n zerinde aratrmac ve GSMHdan yzde 2'nin zerinde bir pay ayrlmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Gelimekte olan lkelerde aratrma-gelitirmeye GSMHdan yzde ] 'in altnda bir pay ayrlrken, tam zamana edeer aratrmac personel says 10.000 iktisaden faal nfusa 15 kiinin altnda bulunmaktadr. lkemizin aratrma- gelitirmeye ayrd aratrmac insangc ve GSMH'dan ayrlan finansman dnyaca kabul edilen eik deerin ok altnda bulunmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Lkeler

LKELER

 • FNLANDYA

 • Milli geliim ve eitim sistemi retici ve tketicilerin yeni bilgi ve teknolojiyi kullanmay, eitim, aratrma ve gelitirme, ticaret ve endstride bymeyi amalamaktadr. Bilgi reticileri niversiteleri, politeknikleri, aratrma merkezlerini ve ticari kurumlar kapsamaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilim, teknoloji ve yenilik politikasnn temel grevi yeniliki sistemin gelitirilmesi ve kurumlar aras ibirliinin glendirilmesidir. Finlandiyann stratejik amac srdrlebilir, dengeli bir toplumsal ve ekonomik geliim salamaktr. Bu amalar yksek retim, uluslararas rekabet ve igc orannda art da iermektedir. Bilim ve teknoloji konseyi bilim, teknoloji ve ksmen eitim politikas ile bu amalara ulamay hedeflemekle ykmldr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Ekonominin ve teknolojinin globallemesi, ticari modellerde, endstriyel yaplardaki deiiklikler, uluslararas deiimde arta, igc talebinde rekabet ve toplumun tamamnda deiikliklere yol amaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bu nedenle etkili bir ulusal innovasyon sistemi ekonomik byme ve toplumsal refah iin her zamankinden ok daha nemlidir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • 2007 ylnda aratrma ve gelitirmeye ayrlan bte tm yerli retimin %3,5 orann kadardr, bu da Finlandiyay OECDnin ileri lkeleri arasna yerletirmitir. Finlandiya aratrma- gelitirme gideri 6,2 milyar eurodur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • zel sektrn yatrm %67, kamu harcamalar % 26 iken Fin aratrma-gelitirme harcamalarna ayrlan yabanc fonu % 7 olarak kalmtr. Ticari yatrmn yars kadar elektronik endstriden gelmektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Son on ylda aratrma gelitirme personeli 40000 den yaklak 80000e kmtr. Bu da toplam igcnn % 2den fazlasna denk gelmektedir ve bu oran OECD lkelerinin en yksek rakamn oluturmaktadr. Doktora yapanlarn oran da ayn ekilde son on ylda ikiye katlanmtr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilim politikas Fin aratrmasnn uluslararas ve toplumsal fizibilitesini, toplumun etki, kapsam ve dzeyini arttrmay hedeflemektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Finlandiyada aratrma ve gelitirme faaliyetlerine yaplan yatrm 6,8 milyar euro olmutur. 2008 ylna oranla bu harcamann toplam orannda 85 milyonluk d olmutur fakat 2010 ylnda 140 milyonluk bir art beklemektedir. Ticari yatrmda bir nceki yla oranla 250 milyonluk bir d olmakla birlikte kamu kesiminde ve yksek retimdeki harcamalarda art olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Fransa

FRANSA

 • Fransada aratrmaya verilen nem Fransann glabal aratrma evresinde yerini glendirme temellidir. Aratrmann deien dnyaya adapte olmak iin radikal bir deiimden gemeye, global lider olmaya, Avrupal olmaya, ak ve esnek bir yapya sahip olmaya yardmc olaca temel alnr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Ulusal Bilimsel Aratrma Merkezi amalarn bilimde ilerlemeye ve dolaysyla lkenin ekonomik, sosyal ve kltrel gelimesine katkda bulunabilecek her trl aratrmay deerlendirme, yrtme ve yaplandrma olarak tanmlamlardr. Ulusal Bilimsel Aratrma Merkezi 1945 ylnda bu amala kurulmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Fransa da 476 bin birey aktif olarak aratrmaya katlmaktadr. 388300 kii tam zamanldr. 388300 bireyin 166400 kamuda 221900 zel sektrdedir. 290 doktora veren merkezde her yl 11400 doktora diplomas verilmektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Fransann ok sayda ve farkl yasal formda aratrma yaps vardr. Yksek retim ve Aratrma Bakanl kamusal denei salar. Fransaa iki temel sistem vardr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • *Aratrma Merkezleri, Bilimsel ve Teknik Kurulular dahil (EPST) ve CNRS (Fransz Milli Bilimsel Aratrma Merkezi), INRA (Bilimsel Tarm Enstits) ve CEA (Atom Enerjisi Komisyonu) gibi Endrstriyel ve Ticari Kurulular (EPIC) mevcuttur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • * Yksek retim Kurumlar: Collge de France gibi Bilimsel, Kltrel ve Profesyonel Kamu Kurulular (EPCSCP),

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Fransa 2006-450 sayl (MinistredesAffairestrangres / FrenchMinistry of ForeignAffairs, 2006 Law 2006-450 of 18 April 2006) Aratrma Pakt olarak da bilinen Fransz aratrma statsn gelitirme, dnya apnda rekabetle baakma ve ulusal aratrma ve yenilik sistemini gelitirmek iin aadaki alt amac gelitirmitir.

  • Stratejik rehberlik salamak,

  • Birleik, tutarl ve effaf aratrma deerlendirme sistemi oluturmak,

  • Aratrmaclar arasnda ibirlii salamak,

  • ekici terfi ve bilimsel kariyerler sunmak,

  • Kamu ve zel sektr aratrmalar arasnda yakn balant kurmak,

  • Fransz sisteminin Avrupa aratrma toplumuna entegrasyonunu salamak.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Yasa ayn zamanda Bilim ve Teknoloji Yksek Konseyinin de kurulmasn salam ve bu konsey direk olarak Fransz Cumhuriyetinin bakanna bal klnmtr.

 • Aratrma ve yksek eitime 2004te ayrlan 18,9 milyar Euro olmutur. Aratrma pakt ile bu bte % 26 art ile 2010 ylnda 24 milyar Euroya ykseltilmitir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Almanya

ALMANYA

 • Federal hkmetin2008 stratejik amac bilimi uluslararas duruma getirmek, baarl yaplanma ve uluslararas dzeyde ilemeyi gerekletirmektir. Drt ncelikli ama aadaki gibidir:

 • * Aratrma ibirlii salamak,

 • * Uluslararas yenilik potansiyeli salamak,

 • * Gelimekte olan lkelerle eitim aratrma ve gelime konusunda uzun dnem ibirlii salamak,

 • * Uluslararas sorumluluk almak ve global sorunlarn zerinden gelmek

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Dnyada 1953 ylnda global nfus 2.7 milyarken bugn 6.7 milyardr. 2050 ylnda ise 9.2 milyar insan olmas beklenmektedir. En byk nfus art ise az gelimi blgelerde beklenmektedir. Bu nedenle yiyecek kaynaklarnn artrlmas en nemli gerekliliktir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Global enerji tketimi, global snma gibi sorunlarn zm ancak yeni fikirler, yeni icatlar ve bunlarn baarl uygulamas ile mmkndr. Dnyada aratrma ve yenilik sistemleri bymekte ve aratrma ve gelitirmeye evrensel nem verilmektedir. 1997 ylndan beri 5.7 milyondan fazla insan aratrma ve gelitirme blmnde almaktadr, bu oran 1995 ylna oranla drt milyon kiilik bir art gstermitir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Almanya, nde gelen endstriyel bir toplum olarak aratrma-gelitirme etkinliklerine zellikle yeni ve srdrlebilir geliim adna nem vermi ve aratrma-gelimenin bymesini lkenin byme politikasna yakn tutmutur. Bu amalarla eitime, yeniliklere ve aratrmaya ncelik vermitir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Federal Alman Eitim ve Aratrma Bakanlnn (BMBF) hesaplarna gre 2008 ylnda aratrma-gelitirmeye ayrlan bte 2.64e ykselmitir. 2005 ve 2007 yllar arasnda toplam harcama 55,7 milyar eurodan 61,5 milyar euroya ykselmitir. 2008 65 milyon euroya ulamas beklenmektedir. Bu da yaklak %10luk bir arta denk gelmektedir. 2010 ylnda bu oran 12,7 milyar eurodur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • 2008 ylnda aratrmac, laboratuar teknisyeni ve mhendis alm 333,000 olmutur. 2005 ylna oranla bu sayda 30.000 kiilik bir art vardr.

 • Aratrma destekleme organizasyonlar olduka fazladr. Alman Aratrma Kurumu (DGF) Alman Akademik Deiim Servisinin (DAAD) dnda eitli aratrma destek merkezleri de vardr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • rnein; Alexander von Humboldt Vakf (AvH)(Humbolt Vakf, doktorasn tamamlam stn vasfl yabanc uyruklu bilim adamlarn destekliyor. Aratrma burslar dnya apnda yaplan bir bavuru sonucunda yaplan deerlendirmeye gre veriliyor) Alman Aratrma Cemiyeti (DFG) (Almanya'da bilimsel aratrmalar tevik eden merkezi kurumdur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Ana grevi niversiteler ve aratrma enstitlerindeki bilim insanlarnn yrtt aratrma projelerinin finansmandr. Bilim alannda uluslararas i birlii, zellikle de Avrupada bilim alanndaki ortak oluumlar destekliyor.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Ng ltere

NGLTERE

 • Aratrma-gelitirme almalarnn amac mkemmeliyetiliktir. Aratrmada mkemmel kalite beklenir. Global aratrma uluslararas ibirliini, en iyi olanaklara ve alt yaplara ulam ve yetenekli aratrmaclar bulup gelitirmeyi amalar. Bilgi ve yetenekli insanlarn katksyla sosyal ve ekonomik kalknma salanmas hedeflenir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Stratejik ama lar

Stratejik amalar:

 • renme ve retme iin mkemmeliyet salamak

 • Katlm ve ulam salamak

 • veren katlm ve beceri gelitirmek

 • Aratrmada mkemmeliyet gelitirmek

 • Yksekretimin ekonomi ve topluma katlmn salamak

 • Yksek retim sektrnde yksek kalite salamak

 • Mkemmeliyet oluturmak.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Ara t rma b t esi ngiltere de ara t rmaya ayr lan b t e ifte destek sistemiyle sa lan r

Aratrma Btesi; ngilterede aratrmaya ayrlan bte ifte destek sistemiyle salanr.

 • HEFCE (Yksek retimde Aratrma ve Gelitirme)

 • Bu sistemde aratrma alt yaps iin ve enstitlerin kendi misyonlarn gerekletirmeleri iin gerekli aratrma alt zeminine destek verilir.

 • RCUK (Aratrma Konseyi)

 • Hayr, kurumlar, Avrupa Birlii ve hkmet zel aratrma projelerine ve programlara destek salar.

 • HEFCE aratrmaya ayrlan bte 2011-12

 • 2011-12de akademik ylnda HEFCE 6,507 milyon denek ayrmtr. 4.339 milyon retim iin, 1.558 milyon aratrmalar iin, 150 milyon euro bilgi deiimi iin, 30 milyon euro zdenetim iin ayrlmtr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • RCUK (Aratrma Konseyi)

 • Her yl Aratrma konseyi tptan biyoloji bilimine, astoromiye, fizik, kimya ve mhendislie, sosyal bilimlere, ekonomiye, evre bilimine, sanat ve dier alanlarn da kapsayan aratrmaya 3 milyar euro yatrmaktadr. Aratrma konseyinin aratrmaya verdii destein amac retken bir ekonomi, salkl bir toplum ve srdrlebilir bir dnyaya katk salamaktr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


T rk ye

TRKYE

 • Trkiye bilimsel yayn says bakmndan 1990larda 41. srada iken, 2007de 18. sraya ulamtr.

 • Aratrmaya harcanan para 1990larda 1 275 680den 2009larda 8 087 452 600lara ulamtr.

 • Aratrmalarda alan personel says 1990larda 31.374den 2009da 114.436ya kmtr (%264 art).

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Oysa, Trkiye'nin bulunduu corafi blgedeki bykl, nfusu, nfusun yaps, eitim durumu, ya gruplar ve tarihi derinlii asndan konuya bakldnda, lkenin u anda bulunduu teknoloji seviyesi ile olmas gereken seviye arasnda uyumlu bir yapnn olmad grlmektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Birok lkenin 21. yzyln banda, bilgiyi elde etme, bilgiye sahip olma ve kullanma seviyesi, uluslararas pazar paylarnn azl veya okluu ile ilgili olarak karmza kmakta ve bu lkelerin pazar paylar sahip olduklar bilgi seviyesi kadar olmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Uluslararas rekabette ucuz iilik ve tabii kaynaklarn geleneksel metodlarla retimine talep giderek azalmaktadr. Onun yerine bilgiye dayal yeni endstriler ikame olmaktadr. Pazarlarda ucuz, kaliteli, standart ve pazar ihtiyalarna gre esnek davranabilen esnek retim-esnek otomasyon ve robot teknolojileri geleneksel retimin yerini almaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilgi teknolojisinin retim faaliyetlerinde kullanlmasndan bu tarafa, rnlerin ekonomik mr dolmadan teknolojik mr dolmaya balamtr. Bu nedenle, aratrma-gelitirme-tasarm-retime hazrlama gibi retim srelerinin ok byk bir hzla tamamlanmas zarureti hasl olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Firmalarn bu yeni yara ayak uydurabilmeleri retim srecine yeni bir dnce ekli getiren, bilgisayar ortamnda retim, bilgisayar destekli mhendislik, tasarm, imalat gibi modern yntemleri benimsemesini ve uygulamasn gerekli klmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Gnmz iletiim aralarnn salad byk imkanlarla klen dnya ekonomisinde rekabet gc, yeni teknolojiler retmek ve bu yeni teknolojileri hzla retime dntrebilme yeteneine dayanmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Teknoloji yeteneini, teknoloji transferi yoluyla gelitirmek bir noktaya kadar mmkn olabilmektedir. Ancak, teknoloji an kapatma konusunda btn dier artlar eit olsa bile teknoloji transferi yapanlar teknoloji retenler karsnda daha batan rekabet yarn kaybetmektedirler.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Byle bir durumda; teknoloji retip ihra edenler asndan, dnya pazarlarnda mutlak bir rekabet stnl elde edilmektedir. Bunun iin karar vericilerin, sanayicilerin ve ekonomistlerin ekonomik karar alrken bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir. Belki belli bir sre daha teknoloji ithalat yaparak kapal bir ekonomide rn pazarlamas yaplabilir. Ancak, bu tr lkelerin gnmz bilgi ana ulam bir dnyada varlklarn fazlaca srdrebilme anslar grlmemektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Trk ekonomisinin geliim srecine bakldnda; son yllara kadar, korumac, kapal bir ekonomi sistemi ierisinde gelimeye alt ve sanayi retim faaliyetlerini teknoloji transferi politikalar erevesinde srdrd grlmektedir. Bu geliim sanayinin kendisini teknoloji retecek fazlaca bir zorlama iinde bulmadn gstermektedir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Kapal ekonomide pazar kaygs olmayan sanayicinin rnlerini yenileme ihtiyacn duyarak aratrma-gelitirme faaliyetinde bulunma ihtiyac duymas mmkn olmayaca gibi bu ihtiya olmadan ondan da aratrma-gelitirme faaliyeti beklemek eyann tabiatna aykrdr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Trkiye'de kapal bir ekonomiden ak ekonomiye geiin politika kararlarnn alnp uygulamaya konulmas hem retici hem de tketici dncesinde deime meydana getirmitir. Tketicinin talep eiliminin de bu srece bal olarak hzla deitii grlm, tketici daha kaliteli, daha deiik rnler talep eder olmutur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Tketicideki talep deimesi reticiyi yavata olsa bir araya, bir yenilemeye ynelie sevk etmektedir. Dier taraftan sanayicinin da almas ile sanayicinin dnce sisteminde, sanayi anlaynda deime balamtr. Sz konusu politika deiiklii, sanayici tarafnda, tketicinin talebi dorultusunda piyasaya rn arz edemeyen sanayicinin artk ayakta kalamayaca eklinde bir anlay gelitirmitir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • an yakalanabilmesi iin teknolojik gelime ortamnn salanmas ve teknoloji retebilir hale gelinmesinde devletin elinde bulunan aralar kararl bir ekilde kullanmas gerekmektedir. Bilim ortamnn oluturulmas iin lke kamuoyunda aratrma-gelitirme yapmaya, bilim retmeye, lkenin hava kadar, su kadar ihtiyac olduu herkese bilinir, alglanr olmas gerekir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Byle bir kamuoyunun hazrlanmasndan sonra sanayinin ihtiyac olan aratrma-gelitirme faaliyetinde ciddi teviklerin salanmas yannda, niversite-sanayi ibirliinin maksimum seviyeye karlmas yollar aratrlabilir. niversitelerdeki aratrma- gelitirme faaliyetlerinden temel bilimlerin ve uygulamal bilimlerin gelimesi iin destek salanabilir ve ksa vadeli zmler iin gelimi niversiteler aratrmada cazibe merkezi haline getirilebilir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Uzun vadeli bilimin gelimesi iin tm niversitelerin ve dier aratrma birimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Aratrma-gelitirmeye yaplacak teviklerin boyutlar retilecek teknolojik bilginin prototip retimine kadar yanstlmaldr. Yeni teknolojik rnn hayata geirilmesinde risk sermayesinin boyutlar geniletilmelidir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilime yaplan yatrm, lkenin gelecei asndan en deerli yatrm haline gelmitir. amzda bilimin bu zelliini ve nemini kavrayan lkeler ok byk gelimeler kaydetmilerdir. Bu gelimeler sonrasnda bilim ve teknolojiye ok byk yatrm yapmadan, uluslararas piyasalarda rekabet stnl elde edip refah seviyesini artrmak bir yana bilime yatrm yapan lkelerle eit hale gelmek mmkn olmad gibi, 21. yzylda alglanan hr toplumlar olma zelliini de korumak kolay olmayacaktr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • 21. yzyla yaklarken hz kazanan teknolojik yenilikler; ekonomik, endstriyel, politik, askeri alanlarda ok yeni uygulamalar getirmekte ve bu yeni teknolojiye sahip olan lkelere byk stnlk salamaktadr. leri teknolojiler, verimlilik, hayat standard, haberleme ve ulamn alt yapsn oluturmaktadr. Bu teknolojik gelimeler insan tabiatnda gizli olan yeni ihtiyalar ortaya karmakta, retim-tketim-sermaye ekseninin verimliliini artrmaktadr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Trk ekonomik geliim ve deiim sreci yalnzca sanayileme yolunda hzla ilerlemek deil bunun da tesinde bilgi toplumu oluturma hedefi dorultusunda eitimiyle, bilimsel dncesiyle ve yar sanayilemi grnmn en ksa zamanda aacak tedbirleri almak biiminde olmaldr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bunun iin toplumda bilimsel dnceyi bir hayat tarz haline getirecek ve retimde tm sektrlerin ana eksenini bilim-teknoloji retecek ekilde ele alarak hi bir fedakarlktan kanmadan atlma gemelidir. Bu yeni atlm, mevcudu iyiletirmek deil zoru baarmak eklinde kendini gstermelidir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • 1933 niversite reformuna dein bilimsel aratrma alannda yeterli bir kltr birikimimiz yoktu. Aratrmaya ynelik bir kltr birikimi 1940larda olumaya balad. kinci dnya savandan sonra alman hocalarn, byk yatrmlara girien ABDye gitmeleri lkedeki ekonomik zorluklarn ve enflasyonun retim yelerine geim skntsna sokmas aratrma yaamn durma noktasna getirmitir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilimsel aratrmay kavramak, dnyay kavramaya edeerdir. Toplumumuzun ve zellikle eitim sistemimizin gelimesinin lkemizdeki bilimsel aratrmalarn gelimesiyle ve artmasyla gerekleecei unutulmamaldr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • lkemizde bilimin gstericiliine olan susamln, bilinli bir dzeye kartlmas gerekmektedir. zmlerin szel dzeyden ileri uygulamalara, aratrmalara gre bulunmas adalamann vazgeilmez bir zorunluluudur.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • ada uygarln en belirgin zellii bilimselliin, bilimsel tutum ve davranlarn, gnlk yaamn ayrlmaz bir paras yaplm olmasdr.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Bilimsel alt yap bakmndan en nemli gelime TBTAKn kurulmas oldu, Tam adyla, Trkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumunun kurucular, birinci ve ikinci kuaktan bilim insanlar idiler. Yllarca niversitelerde alm, hem parlak, hem snk dnemler yaam olduklar iin brokratik engelleri aarak aratrma etkinliklerinin yolunu aacak bir tasary Cahit Arf'n bakanlnda hazrlayabildiler.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Dnemin arka arkaya gelen iki iktidar, Milli Birlik hkmeti ile CHP-AP koalisyonu da byk bir anlay ve uzak grllk gstererek bu tasary hi deitirmeden Meclisten geirdi ve TBTAK 1963'te kuruldu.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • Aratrmann kendisi gibi bir aratrma kuruluu da ancak zamanla yararlarn ortaya koyabiliyor. Geen krk yl iinde TBTAK, rencilere, gen aratrclara verdii burslarla, niversitelerde destekledii aratrma projeleriyle, dzenledii, katk yapt ulusal ve uluslararas sempozyumlarla, toplantlarla, byk gdml aratrmalarla, yaymlad bilimsel ve popler kitap ve dergilerle Trkiye de aratrma yaamna srekli bir canllk getirdi.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • rnein, 1980'lerde lkeyi saran anari havasnn aratrma yaamna getirdii duraklamay, bu defa dardan yardm almadan kendi abamzla aabildik, nc ve drdnc Cumhuriyet kuaklarnda aratrmaya ynelme eilimi artmaya devam etti. Trkiyeden kaynaklanan aratrma makaleleri dnyada 25. sraya ykseldi.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Avrupa b rl s rec nde ara tirmanin nem

 • 2007de ise 18. sraya ykseldi. Bugn TBTAKa yeterli para ayrlmaktadr. Ama istenilen yeterli aratrmann yaplmasdr. Aratrmaclar baz brokratik engellerden ikyetidirler. Engeller kaldrlr, kaynak aktarm artrlrsa baar da gelecektir.

4 Temmuz 2011-Pazartesi


Kaynaklar

KAYNAKLAR

 • Finlandiya Bilim ve Teknoloji statistikleri (Statistics Finland, Science and Technology Statistics

 • http://www.research.fi/en

 • http://www.recherche.gouv.fr/

 • Devlet Yksekretim ve Aratrma - 2010 bask

 • http://www.bmbf.de/pub/bufi_2010_en.pdf

 • http://www.research-in-germany.de/research-funding/59962/e2-research-funding-system.html

 • http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2009/09_21/#fw

 • http://www.rcuk.ac.uk/framework/Pages/home.aspx

 • nn, E. (199) Fikirler ve Eylemler, Bke Yaynlar, stanbul.

 • nn, E. (2005). Cumhuriyet Dneminde Bilim Tarihinin nemi ve Anlam- Cumhuriyet ve Bilim, niversite ve Toplum Dergisi, Ocak 2005, Cilt 5, Say 1, Online: http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=219 (10.06 2011 tarihinde indirilmitir).

 • Trkolu, Adil (1998) Karlatrmal Eitim Dnya lkelerinden rneklerle, Adana: Baki Kitapevi.

 • Trkolu, A. (2005). Avrupa Birlii Srecinde Eitimi Etkileyen Faktrler Milli Eitim Dergisi-zel say:166,

4 Temmuz 2011-Pazartesi


ad
 • Login