Тема
Download
1 / 14

: : , - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Тема : Финансирање система пензијског и инвалидског осигурања Аутор : ДРАГАНА КАЛИНОВИЋ, директор Фонда. Делатност Фонда. Обавезно пензијско и инвалидско осигурање Засновано на начелима међугенерацијске солидарности и узајамности Систем текућег финансирања ( Pay-As-You-Go)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ': : , ' - stew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Тема: Финансирање система пензијског и

инвалидског осигурања

Аутор: ДРАГАНА КАЛИНОВИЋ, директор Фонда


Slide2 l.jpg

Делатност Фонда

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Засновано на начелима међугенерацијске солидарности и узајамности

Систем текућег финансирања (Pay-As-You-Go)

Три категорије осигураника (запослени, самосталне делатности и пољопривредници)


Slide3 l.jpg

Квантитативни показатељи

-Око 4,5 милиона осигураника, пензионера и послодаваца користи услуге Фонда

- Пет пута месечно исплаћују се пензије и накнаде за 1,65 милиона пензионера

- Око 38 милијарди динара се месечно издваја за пензије и накнаде у бруто износу

- Преко 100.000 нових пензионера добијамо сваке године

- Око милион решења, уверења и потврда изађе годишње из Фонда

- Годишње се створи око 25 милиона нових докумената који се трајно чувају и користе у 170 организационих делова


Slide4 l.jpg

Одраз окружења на пензијски систем

Демографска кретања

Висока незапосленост

Економска ситуација (санкције, светска криза)

Недовољни приходи од доприноса и све веће дотације из буџета за финансирање пензија

Реформе пензијског система почев од 2002. године до данас


1995 2011 l.jpg

Финансирање система ПИОод 1995. до 2011.

Стопа доприноса се често мења, а појединих година више пута

Изворни приходи се смањују, а дотације из буџета повећавају

Законским изменама уводе се додатни извори прихода

Однос запослених и пензионера има негативну тенденцију


Slide6 l.jpg

1995.

Изворни приходи од доприноса смањени на 85,6%

Стопа доприноса повећана на 22%, односно 25%

Изменама и допунама Закона о ПИО од августа 1995. Фонд обавља послове контроле уплате доприноса, а Републичка управа прихода врши наплату доприноса

Дотације из буџета 13,88%

Однос запослених и пензионера 1,71:1


Slide7 l.jpg

1996.

Стопа доприноса повећана на 29,4%, односно 24,6%

Изворни приходи Фонда 84,79%

Дотације из буџета 14,63%

Однос запослених и пензионера 1,62:1

Дуг привреде по основу доприноса преко 230 милиона динара


Slide8 l.jpg

1999.

Драстичан пад прихода од доприноса

Стопа доприноса повећана на 32%

Изменама Закона прописана најнижа основица за обрачун и уплату доприноса

Уводе се додатни приходи кроз таксеи акцизе

Изворни приходи 80,59%

Однос запослених и пензионера 1,54:1


Slide9 l.jpg

2002.

Стопа доприноса 19,6%

Изворни приходи од доприноса 54,88%

Дотације из буџета 42,08%

Однос запослених и пензионера 1,47:1

Крајем године почиње исплатајавног дуга


Slide10 l.jpg

2003.

Стопа доприноса повећана на 20,6%

Платни промет прелази на Управу за јавна плаћања

Од априла ступа на снагу нови Закон о ПИО, који проширује основ за плаћање доприноса

Контролу уплате доприноса преузима Пореска управа

Изворни приходи од доприноса 53,7%

Однос запослених и пензионера 1,43:1


Slide11 l.jpg

2010.

Стопа доприноса 22%

Изворни приходи од доприноса 52,93%

Додатни приходи од доприноса кроз повезивање стажа 6,38%

Дотације из буџета 39,84%

Однос запослених и пензионера 1,24:1


Slide12 l.jpg

Финансирање пензијског система предузетника и пољопривредника

До консолидације фондова 1.1.2008. ова два фонда су функционисали самостално

Фонд самосталних делатности обезбеђује средства из изворних прихода и пласмана, има повољан однос запослених и пензионера

Фонд пољопривредника карактерише једноцифрено учешће доприноса у приходима и изједначен однос осигураника и пензионера


Slide13 l.jpg

Узроци дефицита предузетника и пољопривредника

- Демографска кретања (проблем типичан за све системе текућег финансирања Pay-As-You-Go)

Незапосленост и “сива економија”

Недовољна фискална дисциплина и степен наплате доприноса

Одлагање и репрограмирање дуга за доприносе

Могућност остваривања права из ПИО која у целини нису реално покривена доприносима


Slide14 l.jpg

Закључак предузетника и пољопривредника

Развој пензијског система могућ уз темељне промене у привредном систему и стварање подстицајног пословног и социјалног амбијента

Просечно учешће укупних расхода система ПИО у БДП 13,5%

Просечно учешће нето пензија у БДП 11,2%

Дефицит финансирања пензијског система у последњој деценији осцилира од 2,9 до 7,0%

Циљ: учешће пензија у БДП 10%


ad