100 filosofi psykologi och 200 religion
Download
1 / 39

100 Filosofi & psykologi och 200 Religion - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

100 Filosofi & psykologi och 200 Religion. Introduktion. Mål. Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200 Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 100-299

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

100 Filosofi & psykologi och 200 Religion

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


100 filosofi psykologi och 200 religion

100 Filosofi & psykologi och200 Religion

Introduktion


100 filosofi psykologi och 200 religion

Mål

Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200

Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 100-299

Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanmärkningar och/eller tilläggstabeller under 100-299


100 filosofi psykologi och 200 religion

100


Struktur 100 1

Struktur 100 (1)

100 Filosofi (standardindelningar)

110 Metafysik (t.ex. ontologi, kosmologi)

120 Kunskapsteori (t.ex. kausalitet, jaget, mänskligheten)

130 Parapsykologi & ockultism (t.ex. drömmar, grafologi, frenologi)


Struktur 100 2

Struktur 100 (2)

140 Särskilda filosofiska skolor (t.ex. idealism, humanism, panteism)

150 Psykologi (t.ex. sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, drifter; mentala processer, intelligens; undermedvetna, förändrade medvetandetillstånd; utvecklingspsykologi, differentiell, jämförande och tillämpad psykologi)

160 Logik (t.ex. deduktion, felslut, syllogismer, hypoteser, analogi)


Struktur 100 3

Struktur 100 (3)

170 Etik (t.ex. inom politik, yrken, sexualitet och reproduktion, konsumtion)

180 Antik, medeltida och österländsk filosofi (indelad geografiskt, kronologiskt)

190 Modern västerländsk filosofi (indelad geografiskt)


100 filosofi psykologi 2011

100 Filosofi & psykologi - 2011


Filosofi exempel 1

Filosofi – exempel 1

 • Representational mind : a study of Kant's theory of knowledge 121.092121Kunskapsteori (epistemologi)092T1 – BiografiKlassificera kritik av enskilda filosofers tankar inom ettsärskilt ämne med ämnet plus notation —092 från tabell 1, t.ex. kritik av Kants teori av kunskap 121.092.

Ämnesord och genrebeteckningar

Kant, Immanuel, 1724-1804

Kunskapsteori historia 1700-talet


Filosofi exempel 2

Filosofi – exempel 2

 • Kant and the early moderns193190 Modern västerländsk och övrig icke-österländsk filosofi193 *Tysklands och Österrikes filosofiStandardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken. *Använd ej notation —09 från tabell 1Inget tillägg för person

Innehåll: Introduction / Daniel Garber and Béatrice Longuenesse -- Kant's "I think" versus Descartes' "I am a thing that thinks" / Béatrice Longuenesse -- Descartes' "I am a thing that thinks" versus Kant's "I think" / Jean-Marie Beyssade -- Kant's critique of the Leibnizian philosophy : contra the Leibnizians, but pro Leibniz / Anja Jauernig -- What Leibniz really said? / Daniel Garber -- Kant's transcendental idealism and the limits of knowledge : Kant's alternative to Locke's physiology / Paul Guyer -- The "sensible object" and the "uncertain philosophical cause" / Lisa Downing -- Kant's critique of Berkeley's concept of objectivity / Dina Emundts -- Berkeley and Kant / Kenneth P. Winkler -- Kant's Humean solution to Hume's problem / Wayne Waxman -- Should Hume have been a transcendental idealist? / Don Garrett.


Filosofi exempel 3

Filosofi – exempel 3

 • Habermas : introduction and analysis193

 • On the logic of the social sciences / Jürgen Habermas 300.1Filosofi och teori om ett särskilt ämne klassificeras under respektive ämne ofta med tillägg från T1, t.ex. 01


150 psykologi

150 Psykologi

150Psykologi

152 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter

153 Medvetna mentala processer och intelligens

154 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer

155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi

156 Jämförande psykologi

158 Tillämpad psykologi

[151] och [159]


Psykologi p andra st llen n 150 1

Psykologi på andra ställen än 150 (1)

T1—019 Psykologiska principer

Används endast för tillämpning av individuell psykologi, ej för tillämpning av socialpsykologi

Omfattar psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen

Klassificera socialpsykologi under 302

Klassificera psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen inom primärutbildning under 372.3-372.8

Klassificera tvärvetenskapliga verk om psykologi under 150


Psykologi p andra st llen n 150 2

Psykologi på andra ställen än 150 (2)

Exempel

401.9Språkpsykologi

4(00)Språkvetenskap

 • Psykologiska principer

  Standardindelningen 019 är ofta modifierad, t.ex.

  801.92 Litteraturpsykologi


302 social interaktion

302 Social interaktion

Klassificera här psykologiska principer för sociologi, mellanmänskliga relationer, socialpsykologi

Klassificera socialpsykologi för en särskild omständighet med omständigheten, t.ex. socialpsykologi för etniska grupper 305.8

Se även 155.92 för den sociala miljöns effekt på enskilda;

Se även 158.2 för individuella aspekter av mellanmänskliga relationer.


Prioritetstabell f r 150

Prioritetstabell för 150

Anlagstest153.94

Jämförandepsykologi156

Undermedvetnaochförändrademedvetandetillståndoch processer154

Differentiellpsykologiochutvecklingspsykologi155

Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter152

Mentala processer ochintelligens153 (utom153.94)

Tillämpadpsykologi158


155 differentiell psykologi och utvecklingspsykologi

155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi

155.2 Personlighetspsykologi

155.3 Könspsykologi och könens psykologi

155.4-155.6 Särskilda åldrars psykologi

155.7 Evolutionär psykologi

155.8 Etnopsykologi och kulturpsykologi

155.9 Miljöpsykologi


Prioritetstabell f r 155

Prioritetstabell för 155

Särskilda situationers påverkan155.93

Särskilda åldrars psykologi 155.4-155.6

Etnopsykologi och kulturpsykologi 155.8

Evolutionär psykologi 155.7

Miljöpsykologi 155.9 (utom 155.93)

Könspsykologi, psykologi om personer utifrån genus, kön, sexuell läggning155.3

Personlighetspsykologi 155.2


Till ggstabell under 155 utdrag

Tilläggstabell under 155 (utdrag)

2Sensorisk perception, rörelse, känslor, fysiologiska drifter

3Medvetna mentala processer och intelligens

8Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi

82Personlighetspsykologi

89Miljöpsykologi

8904Speciella ämnen inom miljöpsykologi

89042Stress

891-896Speciella ämnen inom miljöpsykologi

9Tillämpad psykologi


Exempel grupp mne 1

Exempel Grupp + ämne (1)

Malhotra, Ashok

Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra

Ämnesord:

 • Narcissism

 • Emotional maturity in men

 • Mahābhārata -- Characters -- Psychology


Exempel grupp mne 11

Exempel Grupp + ämne (1)

Malhotra, Ashok

Child man : the self-less narcissist / AshokMalhotra

155.33224

155.332Män – psykologi

2Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter(från tilläggstabell under 155)

4 Känslor (från 152.4 enligt anvisning i tilläggstabellen)


100 filosofi psykologi och 200 religion

200


200 1

200 (1)

201–209 Särskilda aspekter på religion (t.ex. doktriner, tillbedjan, religiös utbildning)

210 Religionsfilosofi och religionsteori (t.ex. existens, Guds attribut; skapelse; naturvetenskap & religion; mänsklighet)

220 Bibeln (omfattar apokryfer och pseudepigrafer)


200 2

200 (2)

230 Kristendom(t.ex. frälsning, eskatologi, trosbekännelser)

240 Kristen moralisk och uppbyggande teologi (t.ex. kristen etik, uppbyggelselitteratur, bruk av konst, familjeliv)

250 Lokala kristna kyrkan och kristna religiösa ordnar (t.ex. predikan, kyrkoadministration, själavård)

260 Kristen socialteologi och kyrkoteologi (t.ex. offentlig tillbedjan, sakramenten, mission)


200 3

200 (3)

270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendomen(t.ex. kristendomens historia, kyrkohistoria, kyrkofäder)

280 Samfund och sekter i kristna kyrkan

290 Övriga religioner

Notationsstrukturen gynnar kristendom

Alternativ 200 utgiven 2012: Kronologisk/regional struktur för 200 baserad på de översta nivåerna i UDK:s indelning för religion.


200 religion

200 Religion


Struktur 200

Struktur 200

 • Allmänna verk om kristendom230

 • Allmänna verk om hinduism 294.5

  Men specifika koder går att bygga även för religionerna i 290:

 • Hinduiska begravningsceremonier294.5388

 • Kristna begravningsceremonier265.85


Prioritetstabell exempel

Prioritetstabell - exempel

230–280 Kristendom

Särskilda ämnen 220-260

Förföljelser i allmän kyrkohistoria272

Doktrinära strider och heresier i allmän kyrkohistoria273

Religiösa sammanslutningar och ordnar i kyrkohistoria271

Samfund och sekter i den kristna kyrkan280

Indelning av kristendom och den kristna kyrkan efter

världsdel, land, ort274-279

Historia, geografisk aspekt, biografi gällande kristendom270

(utom 271-279)


Kristendom exempel 1 1

Kristendom – exempel 1 (1)

Anglican theology 230.3

SAO: Church of EnglandTeologi – historia - Storbritannien

Indexingångar:

Church of England283.42Church of England—teologi 230.3Teologi—kristendom230


Kristendom exempel 1 2

Kristendom – exempel 1 (2)

Anglican theology 230.3

230Kristendom (Klassificera här teologi)

3Anglikanska kyrkan (från 284.3 enligt anvisning under

230.1-230.9 Doktriner (lärosatser) inom särskilda samfund och sekter)


Kristendom exempel 2 1

Kristendom – exempel 2 (1)

Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922

SAO: Herdaminnen – Svenska kyrkan – Lunds stift

Indexingångar:

Lutherska kyrkor284.1Präster—kristna—biografi270.092Präster—kristna—särskilda samfund—biografi280SamlingsbiografierT1—0922Skåne länT2—4861Blekinge länT2—4862


Kristendom exempel 2 2

Kristendom – exempel 2 (2)

Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922

284.1Lutherska kyrkor

4861Skåne län (från tabell 2 enligt anvisning under 284.14-284.19; först av två-regeln)

0922Samlingsbiografi (från tabell 1)


Kristendom exempel 3 1

Kristendom – exempel 3 (1)

Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082

Indexingångar:

Kyrkohistoria270Kyrkohistoria—särskilda samfund280SverigeT2--485


Kristendom exempel 3 2

Kristendom – exempel 3 (2)

Sveriges kyrkohistoria. Band 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Under andra hälften av 1800-talet kritiserades kyrkan av den nyevangeliska väckelsen, som ställde kyrkans dop, nattvard och prästämbete under debatt. Samtidigt mötte både kyrkan och frikyrkorna motstånd från den socialistiska arbetarrörelsen och andra idérörelser, som menade att den kristna religionens tid var ute. Läsaren får följa utvecklingen i den baptistiska rörelsen och i den nyevangeliska väckelse som tog form i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet, liksom den romersk-katolska kyrkans nyetablering i vårt land. Den sociala nöden i samhället var stor, och kyrkans sociala omsorgsarbete, diakonin…


Kristendom exempel 3 3

Kristendom – exempel 3 (3)

Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082

27Kyrkohistoria

485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under 274-279)

0821900-talet (från 270.82 enligt anvisning under 274-279)


Vriga religioner 1

Övriga religioner (1)

294.5 Hinduism

296 Judendom

297.1-297.8 Islam

 • Har i regel utbyggnader som är specifika för varje religion

 • Finns färdiga i schemat

 • Exempel:

  294.5436 Yoga 296.41 Sabbath297.54 Zakat (allmosegivning)


Vriga religioner 2

Övriga religioner (2)

 • Nummer för särskilda företeelser i andra religioner byggs ofta med hjälp av 201-209 Särskilda aspekter på religion

201 Religiös mytologi, allmänna klasser för religion, interreligiösa relationer och attityder, socialteologi

202 Doktriner (lärosatser)

203 Offentlig tillbedjan och annan religionsutövning

204 Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning

205 Religiös etik

206 Ledare och organisation

207 Mission och religiös undervisning

208 Källor

209 Sekter och reformrörelser


Vriga religioner exempel 1

Övriga religioner – exempel (1)

Introduction to Buddhist meditationBuddhism294.34Meditation204.35


Vriga religioner exempel 2

Övriga religioner – exempel (2)

Introduction to Buddhist meditation 294.34435Buddhism294.3Meditation204.35

294.34 Buddhism – Doktriner och religionsutövningar435Meditation (från 204.35 enligt anvisningar under 294.343-294.344)


Sammanfattning

Sammanfattning

 • Övergripande om innehåll:

 • 100-140 Filosofi

 • 150 Psykologi

 • 160-190Filosofi

 • 200-210Allmänt om religion

 • 220-280Kristendom

 • 290 Övriga religioner


ad
 • Login