มิติ ประสิทธิผล - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 1

  • 44 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ. การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์. จัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

มิติ ประสิทธิผล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6435180

/

2552-2556 :

e-Learning

/


  • Login