Uwierzytelnianie i autoryzacja system u ytkownik w wirtualnych
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Uwierzytelnianie i autoryzacja System Użytkowników Wirtualnych PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uwierzytelnianie i autoryzacja System Użytkowników Wirtualnych. Michał Jankowski Paweł Wolniewicz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe jankowsk@man.poznan.pl pawelw@man.poznan.pl. Spis treści. Podstawowe pojęcia Uwierzytelnianie w Globusie Autoryzacja w Globusie

Download Presentation

Uwierzytelnianie i autoryzacja System Użytkowników Wirtualnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uwierzytelnianie i autoryzacja system u ytkownik w wirtualnych

Uwierzytelnianie i autoryzacjaSystem Użytkowników Wirtualnych

Michał Jankowski

Paweł Wolniewicz

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

jankowsk@man.poznan.pl

pawelw@man.poznan.pl


Spis tre ci

Spis treści

 • Podstawowe pojęcia

 • Uwierzytelnianie w Globusie

 • Autoryzacja w Globusie

 • System Użytkowników Wirtualnych

 • Informacje praktyczne


Uwierzytelnianie authentication

Uwierzytelnianie (Authentication)

 • Udowodnienie tożsamości

  • Skąd komputer ma wiedzieć, że łączy się z nim Kowalski

  • Skąd Kowalski ma wiedzieć, że łączy się z tym komputerem z którym chciał (np. z serwisem bankowym)


Autoryzacja authorisation

Autoryzacja (authorisation)

 • Sprawdzenie prawa do przeprowadzenia określonej operacji

  Przykłady operacji:

  • Logowanie na maszynę

  • Zlecenie zadania

  • Dostęp do plików


Certyfikat

Certyfikat

 • Plik zawierający dane identyfikujące użytkownika (lub komputer, lub usługę) podpisany cyfrowo przez kogoś komu ufamy.

 • Analogia – certyfikat jest pewnego rodzaju dowodem osobistym pozwalającym ustalić tożsamość właściciela.


Centrum certyfikacji certificate authority

Centrum certyfikacji (Certificate authority)

 • Organizacja (lub osoba) wystawiająca certyfikaty.

 • Obowiązuje zasada zaufania – uznajemy, że dane centrum certyfikacji jest wiarygodne w ramach danej grupy, organizacji lub projektu

 • Analogia – urząd miasta wystawiający dowody osobiste


A cuch certyfikat w

Łańcuch certyfikatów

Przykład:

 • Certyfikat Kowalskiego może być podpisany certyfikatem Nowaka, który ma certyfikat podpisany przez PCSS, który ma certyfikat podpisany przez VERISIGN.

 • Plik z certyfikatem Kowalskiego zawiera certyfikat Nowaka i PCSS

 • Klucz publiczny VERISIGN jest na liście domyślnie akceptowanych certyfikatów (np. w Netscape i MSIE)

 • Kowalski jest uwierzytelniony


Certyfikat proxy

Certyfikat proxy

 • Certyfikat jest standardowo chroniony hasłem

 • Użycie zwykłego certyfikatu do komunikacji wymagałoby podawania hasła przy przesyłaniu każdej wiadomości lub zlecaniu każdego zadania

 • Certyfikat proxy jest certyfikatem podpisanym przez użytkownika, nie wymagającym hasła, za to o krótkim terminie ważności.


Uwierzytelnianie w globusie

Uwierzytelnianie w Globusie

 • Każde połączenie sieciowe w Globusie wykorzystuje certyfikat użytkownika i serwera (lub usługi)

 • Administrator serwera definiuje listę akceptowanych CA w zależności od potrzeb (umieszcza klucze publiczne CA w katalogu /etc/grid-security/certificates)


Uwaga

UWAGA!!!!!

 • Akceptowanie certyfikatów CA nie oznacza zezwolenia na dostęp do zasobów.

 • Sprawdzenie i akceptacja certyfikatu gwarantuje jedynie tożsamość osoby łączącej się przez sieć.

 • Administrator zasobów nadaje prawa dostępu do zasobów.


Autoryzacja w globusie

Autoryzacja w Globusie

 • Aby uruchamiać zadania w gridzie TRZEBA być wpisanym do pliku grid-mapfile na każdym klastrze w gridzie.

 • Jest to mało praktyczne, dlatego powstał System Użytkowników Wirtualnych (VUS)


Vus jak to dzia a

2. Czy Kowalska należy do Clusterix?

1. Uruchom zadanie

6. Wyniki

3. TAK

VUS -jak to działa?

7. Jeśli konto nie jest używane, można na nie zalogować innego użytkownika

Kowalska

VOIS

4. Zaloguj użytkownika na jedno z kont Clusterix (zawsze 1 użytkownik na 1 konto w danej chwili)

5. Wykonaj zadanie


Vus charakterystyka

VUS -charakterystyka

 • Użytkownik zamiast ubiegać się o założenie konta w każdym ośrodku, ubiega się o 1 wpis do serwisu VOIS

 • W danej chwili tylko 1 użytkownik korzysta z konta

 • Konta nie są przypisane na stałe, nie można na nich przechowywać własnych danych lub programów


Jak uzyska certyfikat polish grid ca

Jak uzyskać certyfikat?Polish Grid CA

 • http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca

 • Certyfikat może dostać każda osoba z Polski związana niekomercyjnie z Gridem.

 • Należy utworzyć „certificate request” i wysłać go do RA lub plgrid-ca@man.poznan.pl

  • W Globusie polecenie grid-cert-request

 • Niezbędny jest kontakt osobisty z osobą współpracującą z CA “Registration Authority” - RA dla potwierdzenia tożsamości .

  • Takie osoby są zdefiniowane w kilku miastach Polski


 • Jak uzyska dost p do clusterixa

  Jak uzyskać dostęp do Clusterixa?

  • Skontaktować się z administratorem w najbliższym ośrodku w celu założenia konta.

  • Uzyskać certyfikat podpisany przez Polish Grid CA.

  • Uzyskać wpis do serwisu VOIS – za pośrednictwem administratora w ośrodku.


  Pytania

  Pytania?

  http://vus.psnc.pl

  http://www.clusterix.pl

  vus@man.poznan.pl


  Szyfrowanie

  Szyfrowanie

  • Algorytm z kluczem symetrycznym

   • Ten sam klucz jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania.

 • Algorytm z kluczami asymetrycznymi

  • Wiadomość zaszyfrowaną przy pomocy jednego klucza można odszyfrować WYŁĄCZNIE przy użyciu drugiego klucza

  • Duża złożoność obliczeniowa


 • Klucze

  Klucze

  • Klucz prywatny – używany tylko przez właściciela – należy go chronić i nikomu nie udostępniać

   • Dla bezpieczeństwa klucz prywatny może być chroniony hasłem

  • Klucz publiczny – dostępny dla wszystkich


  Szyfrowanie danych

  Szyfrowanie danych

  A wysyła wiadomość do B

  A musi znać klucz publiczny B

  Klucz publiczny

  ... lub czasopisma.

  ... lub czasopisma.

  0Hgdasy6h9h1jqP

  Klucz prywatny

  Szyfrowanie

  Przesyłanie

  Odszyfrowanie


  Podpis cyfrowy

  Podpis cyfrowy

  A wysyła wiadomość do B

  B musi znać klucz publiczny A

  Klucz publiczny

  Kupuj akcje.

  Podpis-OK

  Kupuj akcje. 082C67A78D

  Klucz prywatny

  Weryfikacja

  Podpisanie

  Przesyłanie


  Certyfikat x509

  Certyfikat X509

  • Tekst zawierający:

   • Unikalną nazwę użytkownika (maszyny, serwisu)

   • Datę ważności (najczęściej 1 rok)

   • Klucz publiczny

  • Powyższy tekst jest podpisany kluczem prywatnym CA


  Certyfikat1

  Klucz publiczny A

  Kupuj akcje. 082C67A78D

  Certyfikat

  A wysyła wiadomość do B z kluczem publicznym w certyfikacie

  B musi ufać (znać klucz publiczny) wystawcy certyfikatu

  Kupuj akcje.

  Certyfikat-OK

  Klucz prywatny + (hasło)

  Weryfikacja

  Podpisanie

  Przesyłanie


  Uwierzytelnianie i autoryzacja system u ytkownik w wirtualnych

  CA

  • Jest to certyfikat podpisany samym sobą (Subject=Issuer)

  • Tylko od użytkownika/administratora zależy zaufanie dla danego CA

   • Ufamy, że CA prawidłowo wystawia certyfikaty i tylko dla osób o potwierdzonej tożsamości

 • Każdy może utworzyć CA


 • Login