Zesp szk og lnokszta c cych nr 6 w kielcach
Download
1 / 17

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH. Skuteczne działanie = jasny i czytelny system wartości. Pragniemy przede wszystkim zapewnić uczniom bezpieczną i przyjazną szkołę poprzez wpajanie najważniejszych wartości moralno-etycznych, takich jak: wszechstronny rozwój ucznia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH


Skuteczne działanie = jasny i czytelny system wartości

Pragniemy przede wszystkim zapewnić uczniom bezpieczną i przyjazną szkołę poprzez wpajanie najważniejszych wartości moralno-etycznych, takich jak:

 • wszechstronny rozwój ucznia,

 • dociekliwość poznawcaą ucznia, ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno,

 • edukacja, uczenie się,

 • samodzielność,

 • wolność, ale w połączeniu z odpowiedzialnością,

 • cel życia i rzetelna praca, która do niego prowadzi,

 • wspólnota, w tym państwo, ojczyzna,

  społeczność lokalna, rodzina, szkoła,

 • doskonalenie się,

 • tolerancja, umiejętność dialogu.


Obszary zagrożeń w ZSO nr 6 „Szkoła jest życiem, z całym jego bólem i szczęściem”

 • brak dyscypliny,

 • problemy związane z nadmierną troską o swój wygląd (bulimia, anoreksja, nadmierna rywalizacja o strój),

 • brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • brak zainteresowania nauką i wagary,

 • zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeń – uczeń, uczeń – osoba dorosła,

 • zachowania agresywne, wulgaryzmy, brak kultury osobistej,

 • palenie papierosów, uzależnienia od komputera, Internetu, gier,

 • eksperymentowanie z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi.

  „Wiedzieć, żeby przewidziećPrzewidzieć, żeby działać”


Szkolny system rozwiązywania problemów (działania podejmowane przez placówkę)

Bezpieczna Szkoła

Ramowy program przeciwdziałania przemocy oraz materiały edukacyjne

„BEZPIECZNA SZKOŁA” - placówka posiada własny program, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie grupy biorące udział w życiu szkolnym: uczniów, rodziców i nauczycieli oraz społeczność lokalną. Składa się z bloków tematycznych, jego główne cele to eliminacja agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej, ograniczenie zjawisk patologicznych (narkomania, papierosy, alkohol).


SZKOLNA GRUPA POMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Grupa mediatorów, która za zadanie ma organizowanie pomocy koleżeńskiej dla ofiar przemocy, rozstrzyganie konfliktów w środowisku uczniowskim, analizowanie poszczególnych przypadków stosowania przemocy wobec uczniów (na podstawie zgłoszeń do skrzynki zaufania), współuczestniczenie w organizowaniu imprez szkolnych w ramach programu przeciwdziałania przemocy, w jej strukturach działa SĄD KOLEŻEŃSKI


WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

Systematyczne kontakty z podinspektor Bożeną Bielaszką (Komenda Wojewódzka) oraz funkcjonariuszami Komisariatu nr 4, wizyty w szkole, pomoc przy organizacji imprez szkolnych, spotkania z młodzieżą, rodzicami i radą pedagogiczną, udział w debatach, prelekcje, spotkania robocze


WSPÓŁPRACA Z KLUBEM „SŁONECZKO” i KOALICJĄ „BEZPIECZNE SANDOMIERSKIE”

Pracownicy klubu i koalicji ściśle współpracują od kilkunastu już lat z placówką, w klubie organizowane są imprezy integracyjne, dyskoteki dla uczniów i festyny osiedlowe. We wspólne przedsięwzięcia angażowana jest młodzież sprawiająca problemy i wywiązuje się z tych zadań znakomicie.


WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

W ramach wzajemnych ustaleń i kontaktów prowadzone są dyżury dla rodziców w Dniach Otwartej Szkoły oraz spotkania warsztatowe z uczniami w różnych grupach wiekowych, min. integracyjne dla klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, „Lubię moja klasę”, „Gimnazjalista – to brzmi dumnie”, ”Ja w roli ucznia” dla klas IV, „Veto wobec przemocy” dla klas V, VI szk. podstawowej i kl. I gimnazjum, „Narkotykom – stop” dla całego gimnazjum.


CYKLICZNE SPOTKANIA KIELECKICH GIMNAZJALISTÓW

W ramach realizacji szkolnego programu „Bezpieczna szkoła”, w celu wymiany doświadczeń między placówkami organizujemy spotkania kieleckich gimnazjalistów:

 • I - 21.11.2007 r. I MIĘDZYGIMNAZJALNA DEBATA POD HASŁEM „BEZPIECZNA SZKOŁA”,

 • II - 20 . 11. 2008 r. DEBATA OKSFORDZKA POD HASŁEM „KIELECKIE SZKOŁY SĄ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE UCZNIOM”)

 • III spotkanie odbędzie się pod hasłem „W DEMOKRATYCZNEJ SZKOLE KONFLIKTY ROZWIĄZYWANE SĄ BEZ UŻYCIA PRZEMOCY” 19. 11. br.

 • Wszystkie spotkania odbywają się w ramach Tygodnia Życzliwości organizowanego rokrocznie w placówce.


SYMPOZJUM „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”

Młodzież została zaproszona do Szkoły Policji w Katowicach, w spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele KWP z Łodzi, Szkoły Policji w Pile i Słupsku. Uczniowie przedstawili własne działania , w tym Szkolną Grupę Rówieśniczą, opowiedzieli o odbytych debatach, działalności Sądu Koleżeńskiego


V FORUM DYREKTORÓW TARGI EDUKACYJNE KIELCE 2008

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu pod hasłem „Kryzysy w szkole” oraz konferencji „Dobry Samorząd – chlubą szkoły”.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Atmosfera pracy samorządowej procentuje dobrym samopoczuciem uczniów w szkole, przejmowaniem odpowiedzialności za wiele szkolnych spraw, świetną współpracą ze środowiskiem, w którym działa nasza szkoła

Najbardziej prężna organizacja w szkole, stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, działalność samorządu jest autentyczna i użyteczna, Szkolna Grupa Pomocy, Sąd Koleżeński są sekcjami Samorządu.


SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Podczas Targów Edukacji – Kielce 2009 - młodzież uczestniczyła w spotkaniu na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, poznała problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych.


REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

Młodzież wspólnie z wychowawcami realizuje własne projekty oraz włącza się w projekty zainicjowane przez inne instytucje, zrealizowano Cudze chwalicie – poznajcie swoje, Bezpieczne przejście, Wynalazcy i ich wynalazki, Akademia Przedsiębiorczego Człowieka, e-Szkoła szansą dla każdego ucznia


SZKOLNE KAMPANIE

Systematycznie według kalendarza opracowanego przez młodzież – uczniowie przygotowują szkolne kampanie, np. Stop uzależnieniom, Bezpieczny Internet, Wyjść naprzeciw, Zawsze sobą chcemy być, Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wpisz w swoją filozofię życia


Refleksje

 • Skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, przemocy i konfliktom na terenie szkoły ma miejsce, jeśli placówka opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości

 • Niezbędne jest stałe poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania agresji, czynników ryzyka powstania agresji oraz metod przeciwdziałania przemocy w szkole

 • Konieczne jest systematyczne diagnozowanie środowiska szkolnego, wyniki tych badań pozwalają na planowanie i koordynowanie wspólnych działań nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa

 • Dobre efekty daje włączanie uczniów i ich rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i środowiska lokalnego

 • Wymierne rezultaty daje wspieranie rodziców w skutecznym wypełnianiu roli pierwszego - najważniejszego wychowawcy dziecka (informacje dotyczące rozwiązywania sytuacji trudnych – pedagogizacja )

 • Niezwykle ważne jest trafne rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów , planowanie oddziaływań indywidualnych,


ad
 • Login