szem lyi j vedelemad
Download
Skip this Video
Download Presentation
Személyi jövedelemadó

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Személyi jövedelemadó - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Személyi jövedelemadó. 2006. Szeptember 1. 2007 január 1. 2006. Szeptember 1. A kamatjövedelem után adót kell fizetni . Az adó a kamat 20%-a, (nyeremény betét esetén 25%-a)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Személyi jövedelemadó' - stephanie-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szem lyi j vedelemad

Személyi jövedelemadó

2006. Szeptember 1.

2007 január 1.

2006 szeptember 1
2006. Szeptember 1.
 • A kamatjövedelem után adót kell fizetni.
  • Az adó a kamat 20%-a,

(nyeremény betét esetén 25%-a)

Kamatjövedelem: A különböző bankbetétekre, takarékbetétre, nyereménybetétre fizetett kamat és egyéb hozadék, a nyeremény betétkönyv tárgynyereménye, a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és egyes biztosításokból származó jövedelem.

kamatj vedelem
Kamatjövedelem:
 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok alkalmazásával kell megállapítani  a kamatbevételből levonható a megszerzésre fordított értékben lévő kamat (elsőként megszerzett értékpapír kamata esetén)

Nem minősül kamatnak az egyéni vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírt kamat.

ad mentes
Adómentes:
 • Lakás-takarékpénztár által és a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt kamat,
 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a befektetés hozamaként jóváírt összeg
kamatad megfizet se
Kamatadó megfizetése:
 • A kifizető levonással állapítja meg, ha a levonás megtörtént a magánszemélynek nem kell bevallania.
 • Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik az adót a magánszemély a megszerzés időpontjának negyedévét követő hó 12-éig állapítja és fizeti meg és az adóévről szóló adóbevallásában a bevallásra előírt határidőig vallja be.
tmeneti szab lyok
Átmeneti szabályok
 • A különböző bankbetétekre, takarékbetétekre, nyereménybetétre fizetett kamat esetében a 2006. augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra jóváírt tőkésített kamat adózik elsőként.
 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet akkor terheli adókötelezettség, ha az értékpapír megszerzése 2006. augusztus 31-ét követően történt.
 • Az élet és nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó maradékjogból és lejárati szolgáltatásból származó kamatjövedelemnek minősülő jövedelmet adókötelezettség akkor terheli, ha a biztosítási szerződést 2006. 08.31. után kötötték.
t zsdei gyletek j vedelme
Tőzsdei ügyletek jövedelme:
 • Az adó mértéke: 20%
 • Adóalap = nyereség – veszteség különbsége
 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy befektetési jegy tőzsdei átruházása esetén 25% adót kell fizetni.
 • Tőzsdei ügyletből származó jövedelem→ tőkepiacról szóló tv. szerinti, valamint az EU és az OECD tagállamaiban működő tőzsdén 2006. augusztus 31-ét követően átruházott értékpapír árfolyamnyeresége, illetve az összetett v. származtatott ügylet elszámolt nyeresége.

(Amennyiben a magánszemély 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő értékpapírt ruház át, az értékpapír megszerzésére fordított érték tekintetében választhatja a 2006. augusztus utolsó tőzsdei napjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát is.)

slide8
Bevallás

A tőzsdei ügyletből származó adóalap utáni adót a bevételt szerző magánszemélynek az éves adóbevallásában kell megállapítania és megfizetnie.

(Veszteség szerepeltetése a bevallásban!)

 • Adatszolgáltatás

Befektetési szolgáltató január 31-ig az APEH-nak

az általa kiállított bizonylatok tartalmáról,

a nevet, adóazonosítót is közli.

term szetbeni juttat sokat rint v ltoz sok
Természetbeni juttatásokat érintő változások
 • Adó mértéke: 44%-ról  54 %-ra nő.
 • A reprezentáció és az üzleti ajándék

az 54%-os adómértéket 2006. szept. 1-ét követő üzleti év esetében kell alkalmazni

az adómentes feletti részre(bevétel 1%-a , max.25 millióFt)

Naptári év szerinti adóalanyoknak először 2007-ben.

slide10
Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a helyi, a távolsági és a mobil telefon szolgáltatás magáncélú használata!

-Az adót a magánszemély által meg nem térített rész után kell megfizetni a juttatónak

A kifizető választhat:

- tételesen kimutatott magáncélú használat

- vagy a számlaérték 20%-a(bruttó Áfás érték)után fizeti

(Amennyiben a számlaérték 20%-át átterheli a dolgozóra nem kell term.

Szja-t fizetnie.

Amennyiben a számlaérték 20%nál kevesebb után akar adózni a cég, ahhoz a

magáncélú használat tételes kigyűjtése kell.)

Híváslista kell!

ad hat s gi ad meg llap t s adam
Adóhatósági adómegállapítás (ADAM)
 • Azok a magánszemélyek kérhetnek akiknek az adóévbenkizárólagmunkáltatóktól származott a jövedelmük, illetve azok a társas vállalkozás tagjai, akiknek bevétele kizárólaga társasvállalkozástól származik.
 • Valamennyi munkáltató adószámainak feltűntetése a feltétel.
 • Kérhet adóhatósági adó-megállapítást az a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, aki a mezőgazdasági tevékenységéről egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz.

(Bevétel < 4 millió és rendelkezik legalább 20%-át

elérő költség számlával)

 • Az Szja tv. 12.§.-a felsorolja, hogy ki nem kérhet.
nyugd j el takar koss gi sz ml val kapcsolatos v ltoz sok
Nyugdíj előtakarékossági számlával kapcsolatos változások
 • Nyugdíj előtakarékossági nyilatkozatot csak az a számla tulajdonos tehet, akinek NYESZ-R jelöléssel ellátott számlája van.
 • Az APEH csak ilyen számlára utalhatja ki a jóváírást, a tőkésített hozam csak ezen a számlán adómentesek, és csak az a nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizetnek ki.
 • Több NYESZ-R jelű számla esetén a legkorábban ilyen jelzéssel ellátottra utalunk.
 • Azonos keltezésű nyitás  nem elfogadható egyik sem.
 • Ha a magánszemély nem nyugdíj szolgáltatást vesz fel a számlájáról (nem jogosult nyugdíjra, illetve a számla nyitástól még nem telt el 3 év)

az adózatlan rész egyéb jövedelemnek minősül, az adót meg kell fizetni, ebben az évben nem jogosult rendelkezésről nyilatkozni és a korábban átutalt kedvezmények összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetni.

v gkiel g t s ad el lege
Végkielégítés adóelőlege
 • 18% mértékű adóelőleg levonás csak akkor alkalmazható, ha a végkielégítést az évek között meg kell osztani.
 • Egyéb esetben az általános szabályok szerint kell az adóelőleget levonni.
megsz n s talakul ad kedvezm nyek
Megszűnő és átalakuló adókedvezmények
 • Megszűnő kedvezmények:

szellemi tevékenység kedvezménye,

felnőttképzéshez,

számítógép beszerzéséhez,

lakáshitelhez nyújtott kedvezmények.

 • Átmeneti szabály:-felnőttképzés halasztott érvényesítése

-lakáshitel törlesztést megkezdték 2006. dec. 31-ig

2006. évi szabály szerint érvényes

slide16
Átalakuló kedvezmények:

-tandíjkedvezmény nemcsak az alapképzéshez, hanem minden felsőfokú képzés és doktorandusz képzésre jár

csak 1 személy veheti igénybe (nem osztható meg)

(összeg változatlan befizetett összeg 30%-a , max 60e Ft.)

slide17
Jövedelemkorlát változás:

6 millió forinthoz kötött, és max. 100000 Ft-ban meghatározott

3.400.000 Ft-ra csökken

(3.400 e Ft – 3.900 e Ft között jövedelemhatár

csökkentett mérték)

Ide tartozik: Tb és magánnyugdíjp. befiz,

tandíj,

közcélú adomány,

élet és nyugdíjb.

slide18
Nyugdíj adókötelezettségével kapcsolatos változás

Nyugdíj és a baleseti járadék adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és a nyugdíj elő-takarékossági számláról teljesített nyugdíjszolgáltatás adómentes lesz.

 • Önkéntes pénztárakba történő befizetés

Munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára fizetett hozzájárulás havi összege a minimálbér 50%-áig adómentes (korábban 100%)

Önkéntes egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba befizetett összegből a minimálbér 20%-áig lesz adómentes.

Korábban összesen 130%-ig lehetett összesen adómentes, most 70%.

Nem változott: a felette lévő rész munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.

term szetbeni juttat sokkal kapcsolatos v ltoz sok
Természetbeni juttatásokkal kapcsolatos változások
 • Az üdülési csekk juttatása csak akkor adómentes, ha azt a munkáltató vagy a szakszervezet a tv-ben meghatározott körbe tartozóknak juttat.

↓(adóév 1. napján érvényes minimálbér összegéig)

 • munkavállaló, vele közös háztartásban élő hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt, nyugdíjas és a vele közös háztartásban élő
 • További feltétel: hogy kizárólag belföldi üdülés során igénybe vett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatásra vehető igénybe.
slide20
Csekély értékű ajándék

Csak a munkáltató és a szakszervezet ajándéka adómentes a tv-ben meghatározott körnek.

Mérték változatlan:

adóév 1 napján érvényes havi minimálbér 10%-a

 • Adóköteles béren kívüli juttatás 71. §

44%  54%-ra nő az adó

nem év végén kell megállapítani az adót

amikor a 400e Ft-os adómentes kereten felül ad a keretbe tartozó béren kívüli juttatást a munkáltató.

egy ni v llalkoz elv rt j vedelme
Egyéni vállalkozó elvárt jövedelme

Vállalkozói szja-t fizető egyéni vállalkozó adóalapja:

az árubeszerzés értékével csökkentett bevétel 2%-a,

ha az egyébként számított adóalapja ennél kisebb.

Az így megállapított adóalap után 10, illetve 16% az adó.

Nem vonatkozik:

- a vállalkozás kezdésének és a következő évre (kivéve, ha előtte 3 éven belül volt vállalkozó)

- piac vesztést elszenvedett vállalkozó bevétele nem éri el az előző évi bevétel 75%-át.

- aki az adóévben vagy a megelőző évben elemi kárt szenvedett.

2006 vi v ltoz sok
2006. évi változások
 • Október 1-től az EVA alap utáni adómérték 15%

25%-ra nő

  • Emiatt évközben is ki lehetett lépni az EVÁ-ból  szept. 15.

06102/E jelű nyomtatványon lehetett bejelenteni

(vissza is lehetett vonni eddig a

határidőig)

  • A határidő jogvesztő volt

A megszűnést követő 30 napon belül tehát október 30-ig 0643-as bevallást kell benyújtani  egyéni vállalkozó a váll. jövedelem szerint adózhat. Nem lehet átalányadózó

slide24
Ha marad EVA alany, akkor 2 módszer közül választhat:
  • I.-III. negyedévre a 2006. január 1-én hatályos szabály szerint 15%-os mértékkel az addigi adóalap után, október 1-től 25%-os mértékkel
  • A teljes adóévben megszerzett bevételre 15% és az éves adóalap ¼-e után + 10% adót kell fizetni.

A döntést a bevalláskor kell meghozni a bevételek ismeretében.

 • Feltöltési kötelezettség december 20-ig.
  • Várható éves adóalap utáni adót az I. – III. negyedévre megállapított előleg figyelembevételével az adóévi várható adó 100%-ára ki kell egészíteni
2007 vi v ltoz sok
2007. évi változások
 • Nem szűnik meg az EVA adóalanyisága annak az evásnak aki azért nem ér el bevételt, mert szünetelteti tevékenységét

(ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó vagy azért mert GYES-ben, GYED-ben részesül) (adóévet megelőző 2 év)

 • Elhunyt egyéni vállalkozó adózó tevékenységét özvegye v. örököse folytathatja, ha ezt a szándékát 3 hónapon belül bejelenti az adóhatóságnak
 • Bev. nyilvántartást vezető EVA adóalany esetén bevétel csökkentő tétel a jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetetttámogatás összege
 • EVA-s adóalanyként lezárt adóévet adóévként kell figyelembevenni a bevételcsökkentő és adókedvezmény összefüggésben amit az SZJA tv. szerint igénybe vett az adóalany.
slide27
Az ellenőrzési tevékenységet az Art. szabályozza.

E szerint :

február 20-ig az APEH Elnöke által

közzétett irányelv alapján történik

Az Irányelv tartalmazza:

ellenőrzési típusok tervezett arányszámait, különös tekintettel avagyongyarapodások vizsgálatára.

 • Ha az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelem együttes összege, az adó alapját az adóhatóság becsléssel állapítja meg.
 • A feltárt adóalapot annak az évnek a jövedelméhez számítjuk hozzá, amelyre nézve a jövedelem eltitkolást megállapítjuk
slide28
Vagyongyarapodás forrása
 • Új: Ha az adózó nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülését megelőzően szerezte meg, ennek igazolásáraközhiteles nyilvántartás, jogerős bírósági v. hatósági határozat, egyéb közokirat, benyújtott adóbevallások adatai, bankszámlakivonat, értékpapírszámla kivonat adataival igazolhatja.
 • Az adóhatóság elévülési időn túl ezeknek az adatoknak az ellenőrzését elvégezheti.
 • Tv. Megmondja, hogy mi minősül közhiteles nyilvántartásnak.
 • Bizonyítási teher megfordul
 • Új: ha az adózó vagyongyarapodását más adózót is érintő szerződéses kapcsolattal indokoljabevallása nem támasztja alá haladéktalanul kapcsolódó vizsgálatot kell elrendelni a másik adózónál becslés
slide29
Vagyonosodási vizsg. területei, kezdésük, ellenőrzésre kiválasztás:
  • tagi kölcsön, tőkebetét (veszt. váll.) más ellen. kapcsán saját v. társigazg.
  • közérdekű bejelentés- egyre gyakoribb
  • ingatlan értékesítés K44 adás-vétel
  • adóalanyi hierarchia térkép
  • rendőrségi jelzés
  • bevallások adatai, kontroll inform.
 • Becslés ha sem a bevételekről sem a kiadásokról adat, irat, más bizonyíték nem áll rendelkezésreösszehasonlító becslés

magánszemély adózó esetében a munkaviszony keretében hasonló tevékenység, hasonló körülmények között végzők kereseti-jövedelmi viszonyait figyelembe kell venni.

kedvezm nyes nellen rz s
Kedvezményes önellenőrzés
 • Új előírás:

a kihirdetés utáni 15. naptól az önellenőrzés benyújtására kizárólag a 2006. június 9-ét megelőzően már benyújtott bevallások tekintetében van lehetőség 2006. dec. 31.-ig.

 • Csak az adókülönbözetet kell megfizetni, az önellenőrzési pótlékot nem.
 • Külön kérelem nélkül lehet részletekben fizetni minden hónap 20-ig
slide31
Külön számlára kell fizetni:

APEH Önkéntesen feltárt adókülönbözet

bevételi számla

10032000-01076095

 • Ha nem fizet egy összegben esedékessé válik az önellenőrzési pótlékkal együtt