Brukerm te byggesak
Download
1 / 21

Brukermøte Byggesak - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Brukermøte Byggesak. 16. Februar 2011. Program. 14.00 Velkommen 14.05 Nytt og nyttig i Bærum 14.20 PBL 2008 14.40 Avviksmeldinger 14.45 Tilsyn i Bærum pause 15.10 Dialog/spørsmål/kommentarer. Felles mål. God og varig kvalitet i bygg og omgivelser Rask avklaring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Brukermøte Byggesak' - stella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Brukerm te byggesak

Brukermøte Byggesak

16. Februar 2011


Program
Program

 • 14.00 Velkommen

 • 14.05 Nytt og nyttig i Bærum

 • 14.20 PBL 2008

 • 14.40 Avviksmeldinger

 • 14.45 Tilsyn i Bærum

  pause

 • 15.10 Dialog/spørsmål/kommentarer


Felles m l
Felles mål

 • God og varig kvalitet i bygg og omgivelser

 • Rask avklaring

 • Forsvarlig prosjektering og gjennomføring


Ny kommuneplan
Ny kommuneplan

 • 450 boliger i året

  Plankrav:

 • Uregulerte områder

 • 800 og 1200 kvm tomtestørrelse

 • Deling av eiendom > 3200 kvm

 • All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus

 • Eget krav om ”harmonisert tilpasning”


Ny kommuneplan1
Ny kommuneplan

Unntak plankrav:

 • Villamessig (ene- og tomannsboliger)

 • Inntil 4 boenheter

 • Påbygg, tilbygg, garasje mv

 • Midlertidig bruksendre (fam.b.hage, hjemmekontor)

 • Bruksendre + Utvide næringsbygg 200 kvm


Ny kommuneplan2
Ny kommuneplan

Materielle krav:

 • Flom: 2,5 meter over høyvann

 • MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser

 • Støykrav (T-1442)

 • Parkering 18 kvm (BYA)

 • U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 (tidl. 1975)

 • Eget kap: avklaring ift eksisterende planer

 • %BYA = 10% uregulerte områder RPR

 • Eksist boliger i LNF-område 200 kvm BRA


Skaper plunder og heft
Skaper plunder og heft

 • Dårlige søknader

 • At søknaden ikke tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav:

  - Vei/vann/avløp og slokkevann

  - vei/bane-støy

  -


Gir usikkerhet
Gir usikkerhet

 • Fylkesmannen

 • Andre myndigheter

 • Markaloven

 • Naboskap

 • Politisk nivå

 • Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2)

 • Dispensasjoner


Hjemmesider
Hjemmesider

www.baerum.kommune.no/byggesak

 • Blanketter fritt tilgjengelig

 • Byggesaksinfo mv

 • Navning av filer ved e-post

 • [email protected]

 • [email protected]


HUSK

IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST !

IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL-ADRESSE

…OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN


Ny pbl
Ny PBL

Overgangsregler

 • Dispensasjon, ny bestemmelse fra 1.7.2009

 • Søknad sendt før 01.07.2010

 • Endringssøknad: fortsetter etter system for opprinnelig søknad

 • TEK10: valgfrihet til 01.07.2011, bortsett fra avfallsplan og grunnlag for FDV-dok.

 • TEK10: også mulighet etter 01.07.2011, dersom prosjektering påbegynt før 01.07.2010


Ny pbl1
Ny PBL

 • Skulle gi bedre oversikt og lesbarhet – ryddejobb

 • Pga justisdept krav om at lovtekst ikke skal gjentas i forskrift så må lov og forskrift nå leses i sammenheng – oppleves lite lesevennlig


Ny pbl2
Ny PBL

VEI – VANN - AVLØP

 • § 18-1

 • § 27-1, 27-2, 27-3 og 27-4, tinglyst dokument

  SØKNADSPLIKT

 • §§ 20-1, 20-2 og 20-3

 • Våtrom (SAK § 2-1)

 • Bruskendring, presisert (SAK § 2-2)

 • Landbruksbygg…..


Ny pbl3
Ny PBL

NABOVARSEL § 21-3

 • før søknad sendes inn

 • ikke gjenpart til kommunen

 • redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”)

 • unnta varsling når eier er ukjent, eller når naboens interesser bare ”i liten grad” berøres

 • foreldet etter 1 år


Ny pbl4
Ny PBL

SLUTTKONTROLL / FERDIGATTEST

 • § 21-10, FDV-dok

 • FA, også ved ”bagatellmessige” mangler

 • SAK § 7-1, 3 uker FA og brukstill

 • § 21-7, kan automatisk tas i bruk 3 uker etter at nødv dok til FA er mottatt i kommunen

 • Kommunen kan forfølge saken og aktørene 5 år etter FA


Ny pbl5
Ny PBL

 • § 21-6 Privatrettslige forhold

 • Kap. 23 – Klargjøring av ansvar

 • KPR/KUT bortfaller, inngår i foretakenes system

 • §§ 22- og 22-3 Sentral og Lokal godkjenning

 • (Uavhengig) kontroll fra 1.7.2011 (??)

 • Kap. 25 – Tilsyn

 • Kap. 32 - Sanksjoner


Ny pbl6
Ny PBL

 • Visuelle kvaliteter, arkitektonsik utforming

 • Universell Utforming

 • Energi

 • Skilt- og reklameinnretninger

 • Midlertidige konstruksjoner og anlegg

 • Tilknytningsplikt fjernvarme


Ny pbl7
Ny PBL

PBL § 23-4 og SAK § 12-2 – Søkers ansvar

 • Gjennomføringsplan !!

 • Identifisere/avklare ansvarsområder

 • Påse avfallsplan, miljøsan.bskr., sluttrapport mv

 • Påse nødv. Sikringstiltak (pbl § 28-2)

 • Påse samordning av foretak

 • Samsvarserklæringer og Ktr.erklæringer skal ikke til kommunen, oppbevares av søker

 • Overlevering av grunnlaget for FDVTidsbegrenset tilsyn
Tidsbegrenset tilsyn

Statlig ”pålegg”, 2 år fra 1.1.2011

 • Avfallsplan

 • Sluttdokumentasjon

  Energi og UU fra 1.1.2013


System med avviksmeldinger
System med avviksmeldinger

 • Kommunen ønsker bedre kvalitet på søknadene, raskere behandling

 • Avviksmelding ved identifiserte avvik

 • Lukkes ved mottatt avviksrapport

 • Ved mottakskontroll, og senere behandling

 • Er tilsyn med søkere

 • Fra 1.3.2011