Profesionālās pilnveides izglītības
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Profesionālās pilnveides izglītības programma „ Panākumu Universitāte ” PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Profesionālās pilnveides izglītības programma «Panākumu Universitāte» Sadarbībā ar biznesa augstskolu «Turība ». Profesionālās pilnveides izglītības programma „ Panākumu Universitāte ”. Veiksmīgi darbojas jau ceturto gadu! licen c ēta - 2010. gada 26. maijā

Download Presentation

Profesionālās pilnveides izglītības programma „ Panākumu Universitāte ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Profesionālās pilnveides izglītības programma«Panākumu Universitāte»Sadarbībā ar biznesa augstskolu «Turība»


Profesionālās pilnveides izglītības programma „PanākumuUniversitāte”

Veiksmīgi darbojas jau ceturto gadu!

 • licencēta - 2010. gada 26. maijā

 • akreditēta – 2012.gada 3.maijā

 • kopumā piedalījušies vairāk nekā 650 jaunieši no visas Latvijas

  (no 7. līdz12.klasei)


Programmas mērķis:

izglītības procesa rezultātā sekmēt un attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci un veicināt zināšanu, prasmju attīstīšanu, gūstot pieredzi praktiskā darbībā.

Aktualizēt motivētu attieksmju un vērtību veidošanu konkurētspējīgas personības izaugsmē.


Programmas mērķis:

Programma tiek realizēta atbilstoši mācību plānam,

kas ir izstrādāts 2 gadiem 160 stundu apjomā.

Divu gadu programmā ietilpst sekojošu mācību

priekšmetu apguve:

 • Ievads uzņēmējdarbības pamatos

  (48 stundu apjomā)

 • Psiholoģijas pamati

  (112 stundu apjomā)


Programma tiek realizēta sekojošās aktivitātēs:

 • lekcijas – diskusijas un Online video lekcijas

 • Panākumu sesija

 • lekcija – konkurss

 • Izlaidums

  Aktivitāšunorisesvieta – Biznesaaugstskola "Turība“,

  Grauduiela 68, Rīgā, LV-1058


Lekcijas - diskusijas

 • Iespēja uzzināt par biznesa pasaules daudzveidību, diskusijās ar dažādu jomu profesionāļiem un veiksmīgiem uzņēmējiem

 • Pieredzes gūšana praktiskos uzdevumos un situācijās

 • Sadarbības spēju attīstīšana, veicot uzdevumus kopā ar citiem jauniešiem no dažādām Latvijas skolām

 • Savas konkurētspējas paaugstināšana!


Online video lekcijas

Mājas lapā visiem jauniešiem, kuri ir aizpildījuši iesniegumus par uzņemšanu programmā, ir iespējams lekcijas skatīties arī video formātā. Tādā veidā, aizpildot testu, ir iespējams aizvietot kādu no lekcijām uz kuru nav tikts klātienē.


Lekcijas – diskusijas


Lekcija - konkurss

 • Iespēja pārbaudīt savas iepriekš iegūtās zināšanas

 • Pieredzes gūšana publiskās uzstāšanās un prezentācijas mākslā

 • Dabas dotību, talantu atklāšana un attīstīšana

 • Pašapziņas un pozitīva pašvērtējuma veicināšana

 • Iztēles un radošās domāšanas veicināšana u.c.

 • Iespēja iegūt balvas par savām zināšanām un cīnīties par budžeta vietām BA «Turība»!


Lekcija - konkurss


«Panākumu Sesija» sadarbībā ar Virtuāla Prakse.lv

 • Veiksmīgu un konkurētspējīgu Latvijas uzņēmumu apmeklēšana, lai klātienē gūtu pieredzi biznesa uzsākšanā un tā veiksmīgā darbībā

 • Tikšanās ar augsta līmeņa profesionāliem lektoriem un nozares speciālistiem

 • Iespēja satikt citus jauniešus no visas Latvijas, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās


Panākumu Sesija


Jaunietis pats var izlemt:

 • apmeklēt visas programmas aktivitātes divus gadus pēc kārtas un saņemt valstiski atzītu pilno apliecību par profesionālās pilnveides izglītību;

 • apmeklēt tikai tās aktivitātes, kas saista un saņemt izglītības iestādes izdotu apliecību katra mācību gada noslēgumā.


Apliecība

Lai iegūtuapliecību par profesionālāspilnveidesizglītību, jāapgūstpilnaaktivitāšuprogramma(2 gadugarumā)

Pilnāapliecībasiegūšananodrošinaiespējuturpinātstudijassadarbībasaugstākāsizglītībasiestādēsarīpašāmatlaidēm


Aktivitāšu izcenojums

Ja izvēlies tikai kādu sev saistošu aktivitāti:

 • Lekcija - diskusija 3 EURO

 • Lekcija - konkurss 5 EURO

 • Panākumu sesija 4 EURO


Dalības maksa

Jauniešiem, kuri vēlas iegūt apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmu “Panākumu Universitāte” apmeklēšanu,

katra gada sākumā ir jāsamaksā programmas

(lekcijas, Panākumu sesija, konkurss)

pilna cena – 30 EURO.


Dalības maksa

 • Aktivitāšu plāns jauniešiem un pedagogiemvisam gadam ir pieejams mājas lapā www.panakumuuniversitate.lv

 • Aizpildot iesniegumu, jaunietis ik mēnesi tiek informēts personiski par gaidāmajām aktivitātēm, saņemot informāciju uz e-pastu.


Kā pieteikties programmai?

Uz atsevišķām aktivitātēm var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.panakumuuniversitate.lv


Pedagogu lekcijas

4 lekciju cikls, kura noslēgumā pedagogi saņem

apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi (36 stundu apjomā)


Online lekcijas pedagogiem

Mājas lapā visiem sadarbības skolu pedagogiem, kuri ir noslēguši līgumu par dalību programmā, ir iespējams online video lekcijas (arī iepriekšējo gadu lekcijas jauniešiem un pedagogiem) skatīties video formātā. Tādā veidā ir iespējams noskatīties kādu no lekcijām uz kurām nav tikts klātienē un izmantot tās savās klases audzināšanas stundās.


«Panākumu Universitātes» absolventi


Turpini studijas augstākās izglītības iestādēs, saņemot atlaidi...

Vairāk info: www.panakumuuniversitate.lv


Paldies par uzmanību!

Laura Kalniņa +371 26060323  

www.panakumuuniversitate.lv

[email protected]


 • Login