slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése A saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzététele a pályázati kiírás alapján. Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs BMTK – TÁMOP 3.2.2. Regisztrált jó gyakorlatok. 120. 100. 160. 160. 140.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs' - stefanie-stephanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseA saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzétételea pályázati kiírás alapján

Krauszné Simon Nóra

Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs

BMTK – TÁMOP 3.2.2

slide2

Regisztrált jó gyakorlatok

120

100

160

160

140

240

140

j gyakorlatok szolg ltat si szerz d se aj nl s javaslat minta
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseAJÁNLÁS, JAVASLAT, MINTA

www.bmtk.hu

 • Szolgáltatási szerződés „Jó gyakorlat”
 • nyújtásáról
 • 1. sz. melléklet
 • 2. sz. melléklet
j gyakorlatok szolg ltat si szerz d s tartalma

Szerződést kötő felek

 • Előzmények
 • Szerződés tárgya, időtartama
 • - megrendelő az alábbi szolgáltatás elvégzésével bízza meg a szolgáltatót:
 • - A jó gyakorlat átadásának határideje
 • 4. A felek jogai és kötelezettségei
 • 5. Teljesítés igazolása
 • 6. Díjazás
 • 7. A szerződés hatálya és megszűnése
 • 8. Záró rendelkezések
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződés tartalma
j gyakorlatok szolg ltat si szerz d se

Számú melléklet:

 • - Jó gyakorlat megnevezése (költségek mindösszesen)
 • - Szolgáltatás elemei:
 • ● hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés (x óra)
 • ● tevékenységek leírás
 • Jó gyakorlat ára, tervezett hospitálási időpontok
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése

2. Számú melléklet

- a megadott tevékenységeken résztvevők:

● név, szakok, e-mail, telefonszám

Jelenléti ív

az innov ci fogalma
Az innováció fogalma

EU-s megfogalmazás:

 • „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”
slide8

AZ INNOVÁCIÓ EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA

Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése.

 • „Az innováció egy kreatívötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, tehát a.”

kreativitás innovatív produktummá válik

innov ci s strat gia
Innovációs stratégia

Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (olykor a legfontosabb) eleme, a versenyképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, majd megvalósítása.

Az innovációval piaci előnyök teremthetők.

pedag giai innov ci
Pedagógiai innováció
 • A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy
 • 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az intézmény pedagógusai képezik;
 • 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos tv.-iszabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést;
 • 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások.

(Trencsényi László)

int zm nyi saj t innov ci a t mop 3 1 4 ben
Intézményi saját innováció a TÁMOP 3.1.4-ben
 • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációja: a helyi igényekhez igazodva
  • egyéni fejlesztésre,
  • a nevelés, oktatás eredményességének fokozására,
  • az esélyegyenlőség kiteljesítésére
 • hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása. Pl.:
  • oktatási projektek,
  • fejlesztő programok,
  • átvezetés-tervek,
  • korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása,
  • önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása
a saj t innov ci publik l si k telezetts ge
A saját innováció publikálási kötelezettsége
 • Pályázati útmutató C1.1.1. (5. bekezdés)

„A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb.) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.”

mi legyen a saj t int zm nyi innov ci
Mi legyen a saját intézményi innováció?

XIX. SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁMOP-3.1.4./08/2. PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ

SZAKMAI SEGÉDLET ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK TERVEZÉSÉHEZ

szakmai ir nymutat sok az n ll int zm nyi innov ci tematik j hoz illetve megval s t s hoz
Szakmai iránymutatások az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Óvoda

Például:

 • A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek
 • A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP- hoz igazodva
 • Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére kidolgozott projektek, tervek
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények
iskola
Iskola

Például:

 • Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések
 • A pedagógiai program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek
 • Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését segítő program
 • Életpálya-építési programok, fejlesztések
 • Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok
 • Korszerű info-kommunikációs technológiai eszközök használata
koll gium
Kollégium

Például:

 • Az iskola–kollégium együttműködések a tanulói fejlesztések érdekében
 • Tanulói felzárkóztató programok tervezése, bevezetése
 • Esélyegyenlőségi programok bevezetése a hátrányok csökkentése céljából
 • Múzeumpedagógiai programok megszervezése
 • Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok
 • A család és az iskola-kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek
az innov ci elsz molhat s ga
Az innováció elszámolhatósága
 • Munkaidő-nyilvántartás/munkanapló vezetése

(a ráfordított órák nyomon követhetősége)

 • Közzététel az interneten
  • Saját weblap
  • Educatio (A véglegesített adattartalom kinyomtatott és aláírt adatlapját az innováció tulajdonosa megőrzi.)
 • A honorárium 10 e FT+járulék/óra (intézménytípustól ill. tanulócsoportok számától függően differenciált)
az innov ci elsz molhat s ga1
Az innováció elszámolhatósága

Költségvetési specifikáció 3. II. c pontja szerint

Többletmunka feladatellátási helyenként:

 • Óvoda esetében: legfeljebb 40 óra
 • Iskola 8 tanulócsoportig (kollégium, AMI): 60 óra
 • Iskola 9 tanulócsoporttól: max. 120 óra

Honoráriumban csak a fejlesztésben érintett pedagógus részesülhet!

● határozott időre szóló megbízási szerződés alapján

● célfeladat kitűzésével (feladat meghatározás)

ltal nos inform ci k a felt lt sr l
Általános információk a feltöltésről
 • Adatbázis funkciói:
  • A szolgáltatói kosár közzétételi felületet biztosít az intézményi saját innovációknak.
  • Az érdeklődő intézmények számára keresési lehetőséget biztosít saját fejlesztések tervezéséhez.
   • területi,
   • intézménytípus,
   • tematikus
 • A Szolgáltatói kosár felületén megjelenő saját innovációkat az Educatio Kft. ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül teszi közzé.
az innov ci s fel let formai elemei az educatio honlapj n
Az innovációs felület formai elemei az Educatio honlapján
 • Fenntartó adatai
 • Intézményi adatok
 • A kapcsolattartó elérhetősége
 • Innováció jellemzői
 • Információk az innovációt hasznosítók számára
az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n i
Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján I.
 • Innováció jellemzői:
  • Az innováció címe
  • Az innováció tömör tartalmi leírása
  • Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették
  • Az innováció újdonságértéke az intézmény életében (max. 500 karakter)
  • A humánerőforrás (max. 500 karakter)
  • A fejlesztés alapdokumentumainak feltöltése: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.
  • Az innováció egyéb dokumentumainak feltöltési lehetősége
   • Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi.
   • Max. 2 MB/állomány
az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n ii
Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján II.
 • Információk az innovációt hasznosítók számára
  • Az innováció típusa
  • Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható
  • Az innováció megvalósításához szükséges időkeret
  • Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező, max. 500 karakter)
slide25

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.”

(Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009)

slide26

Köszönöm

a megtisztelő figyelmet!

Krauszné Simon Nóra

[email protected]

06-20-230-468

ad