Byvandring i Ås 26 juli 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Byvandring i Ås
Download
1 / 14

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Byvandring i Ås 26 juli 2006. ÅS 1571-2004. ?. ÄLVSBORGS LÖSEN i Åhs by. 1571. Viktmått för silver:   1 lod (13,28 g) =  4 quintiner  Viktmått för koppar:   1 lispund (8,5 kg) =  20 mark = 640 lod Mynt:   1 mark = 8 öre, 1 öre  =  24 penningar . ÄLVSBORGS LÖSEN i Åhs by. 1614.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Byvandring i Ås 26 juli 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Byvandring i s 26 juli 2006

Byvandring i Ås

26 juli 2006


Byvandring i s 26 juli 2006

ÅS 1571-2004

?


Byvandring i s 26 juli 2006

ÄLVSBORGS LÖSEN i Åhs by

1571

Viktmått för silver:   1 lod (13,28 g) =  4 quintiner 

Viktmått för koppar:   1 lispund (8,5 kg) =  20 mark =640 lod

Mynt:   1 mark = 8 öre, 1 öre  =  24 penningar 


Byvandring i s 26 juli 2006

ÄLVSBORGS LÖSEN i Åhs by

1614

ÄGAREDALER

ÅsEric Mattsson, 1 dreng, 1 piga 3½

ÅsHustru Marit, enkia 1 dreng, 1 piga 2½

ÅsMatz Olsson, 1 dreng, 2 pigor 4

1617 5:e terminen

ÄGARE DALER

ÅsErik Mattsson, 2 pigor 4½

ÅsPeer Ingewalsson 3

ÅsBength Matzon, 1 piga 15


Byvandring i s 26 juli 2006

Åhs 1631

Mantals- och roteringsrulla 3/11 1631

ÅÅS:Eric Matsson

Bengt Matsson

Pär Ingewaldsson

(upptagen bland ”gamble och förlamader”)


Byvandring i s 26 juli 2006

BOSKAPSLÄNGD 1641

Ås by, Österfärnebo

Nedanstående anteckningar hämtade ur

Boskapslängden för Ås by i Österfärnebo år 1641

visar att fastigheten Ås 4 var en stor gård redan på tidigt 1600-tal.

Avskriften gjord av Pontus Möller, själv med anor från

Erik Mattssons och Märit Pärsdotters son Pähr –

broder till den Mats Ersson som övertog gården Ås 4 1740

BOSKAPSLÄNGD 1641

Ås by, Österfärnebo

Anteckningarna visar att fastigheten Ås 4 var en stor gård redan på tidigt 1600-tal.

Avskriften gjord av Pontus Möller, själv med anor från Erik Mattssons och Märit Pärsdotters

son Pähr - broder till den Mats Ersson som övertog gården Ås 4 år 1740

i hushålletheststokorkvigor tjur stut

Matts Erichsson 1 112125 1

Mats Bengtsson 1 1 1 2142

Per Ingewaldsson 1 1 1 3242

fårgettersvinutsäde

g ug ug u

Mats E(richsson)2 32 31 13 Tunnor

Mats B(engtsson)1 12 11 2½ span

Pär I(ngewaldsson)1 12 11 2½ span


Byvandring i s 26 juli 2006

SKIFTESKARTA

skogsdelning i Åhs by den 19 April 1734


Byvandring i s 26 juli 2006

1734

NOTARIO EXPLICATO

Skogsdelningen i Ås sker på begäran av Ryttmästaren Wälborne Herr Per Hierta och sker mellan Ryttmästaren Hiertas tvenne Frälsehemman Ås 1 och 2

samt

Pehr Mattssons Skattehemman Ås 3

och

Matts Erssons Skattehemman Ås 4


Byvandring i s 26 juli 2006

Åhs 1774

Charta öfwer Skogsdelningen

på Gagnön och en del af Mattön,

belägne uti Gefleborgs Län,

Gästrikland och Fernebo Sockn,

mellan Grannarne uti Åhs By förrättad

år 1774 af August von Lehausen


Byvandring i s 26 juli 2006

Åhs 1774

Skogsdelning 1774 i Åhs

Delningsgrund

Nr 1 o 2 = Kongl Secreteraren Herr Anders Schönbergs frälse12 öresland

Nr 3= Skatte Matts Perssons hemman4 öresland

Nr 4= Skatte Matts Erssons hemman4 öresland

1= Dr(äng) Anders Mattssons (Nordanåker)1.5/4 öresland


Byvandring i s 26 juli 2006

JONASES


Byvandring i s 26 juli 2006

Jonases 1956

Jonases 2004


Byvandring i s 26 juli 2006

SLÄKTGÅRDSDIPLOMET FÖR ÅS 4

Matts Olssonägare år1604-1608

Erik Mattssonägare år1609-1628

Britaägare år1635-1639

Matts Erssonägare år1640-1662

Kerstinägare år1668-1670

Erik Mattssonlevde1675-1748

Ingebor Jönsdotter1675-1743

Erik Mattsson1704-1783

Kerstin Hindricsdotter1705-1741

Matts Ersson1735-1790

Kerstin Johansdotter1735-1807

Erik Mattsson1761-1818

Karin Jonsdotter1760-1833

Brita Ersdotter1792-1829

Jon Jonsson1781-1840

Jonas Jonsson1821-1898

Anna Persdotter1822-1902

Jonas Jonsson1848-1926

Anna Jonsdotter1849-1913

Per Johan Jonsson1876-

Hulda Emanuelsson Sandgren1890-


Byvandring i s 26 juli 2006

ÅSBYVALLEN


  • Login