C yap s giri k komutlar d ng komutlar
Download
1 / 36

C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları. Yard . Doç.Dr . Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever , F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara . Prentice Hall , Inc . (2000). C++. www. cagataycebi .com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları' - steel-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C yap s giri k komutlar d ng komutlar

C++ YapısıGiriş-Çıkış KomutlarıDöngü Komutları

Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ

Sunu İçeriği Kaynağı:

Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

PrenticeHall,Inc.(2000). C++.

www.cagataycebi.com


C dilinin geli imi
C++ Dilinin Gelişimi

 • BellLab.

 • 1979, BjarneStroustrup

 • 1980, “C withclasses”

 • 1985, “C++”

 • Nesne yönelimli


C program geli tirme evresi

Program editörde oluşturulur ve disk içerisinde depolanır.

Önişlemci program kodlarını işler.

Derleyici nesne kodlarını oluşturur ve disk içerisinde depolar.

Compiler

Linker nesne kodlarını kütüphaneler ile bağlantılar ve disk üzerinde depolar.

Birincil Hafıza

Loader

Yükleyici programı hafızadan ortaya çıkarır.

Birincil Hafıza

CPU her bir talimatı alır, yürütür ve muhtemel yeni veri değerlerini programı yürüterek depolar.

Preprocessor

Linker

Editor

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

CPU

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

C++ Program Geliştirme Çevresi

 • C++ programlarının aşamaları:

  • Edit

  • Preprocess

  • Compile

  • Link

  • Load

  • Execute

Kaynak: PrenticeHall,Inc. 2000


C temel zellikleri
C++ Temel Özellikleri depolanır.

 • Nesne yönelimli

 • C programlama dilinin özellikleri

 • Program yazımı bloklar halinde

 • Bloklarda { } parantezlerinin kullanımı

 • Komutların aynı ya da alt satırlara yazılması

 • Komut satırlarının ; ile bitirilmesi (blok başlatan komutlar dışında)

 • Tüm değişkenlerin ve veri tiplerinin bildirilmesi

 • Kullanılacak komutların bulunduğu kütüphanelerin çağrılması


Program ba l
Program Başlığı depolanır.

Program ile ilgili başlığı ya da açıklamaları içeren ifadelerdir.

/* açıklama ya da başlık */[birden fazla satır]

// açıklama ya da başlık [tek satır]


Tan mlama ve bildirimler
Tanımlama ve Bildirimler depolanır.

 • Önişlemci komutları, değişken ve veri yapıları bildirimleri


Include
include depolanır.

Kütüphane dosyalarının bildirilmesi

 • Kullanım şekli;

  #include < kütüphane_adi>


Define ve undef
define depolanır.veundef

define; ifadelerin ve sabitlerin, sembolik bir isme aktarılmasını sağlayan önişlemci komutudur.

#define sembolik_isim eşdeğer_ifade

undef; define ile tanımlanmış ifade ve sabitleri iptal eden önişlemci komutudur.

#undefsembolik_isim


Typedef
typedef depolanır.

Temel veri tipleri cinsinden özel veri tiplerini tanımlamak için kullanılır.

typedef temel_veri_tipindeki_eşdeğer özel_veri_tipi_adi;


Struct
struct depolanır.

Veri/kayıt alanı oluşturmak için kullanılır.

structveri_alani_adi {

veri_tipi_1 veri_alt_alani_1;

veri_tipi_2 veri_alt_alani_2;

…………………………….

veri_tipi_n veri_alt_alani_n;

} veri_alani_degiskenleri;


enum depolanır.

Belli aralıktaki veya belirli değerleri alabilen sıralama tiplerini tanımlamak için kullanılır.

enumsiralama_tipi_adi {degerler}degiskenler;


Const
const depolanır.

Sabitleri tanımlamak için kullanılır.

Başlangıç değer ataması yapılabilir.

const veri_tipi sabit_adi;

constveri_tipi sabit_adi=degeri;


De i ken tipi
Değişken tipi depolanır.

Tüm değişkenler kullanılacakları yere göre genel veya yerel olarak bildirilmelidirler.

veri_tipi degisken_adi;


Alt program b l m
Alt Program Bölümü depolanır.

Bazı fonksiyonların bulunduğu alt program kısmıdır.

fonksiyon_veri_tipi fonksiyon_adi (parametreler)

{

yerel_tanimlamalar_ve_bildirimler;

…………………………………………………….;

…………………………………………………….;

…………………………………………………….;

}


Ana program b l m
Ana Program Bölümü depolanır.

Temel işlem ve kontrollerinin bulunduğu ana program kısmıdır.

veri_tipimain()

{

……………………………………….. ;

……………………………………….. ;

……………………………………….. ;

}


Operat rler
Operatörler depolanır.


Giri komutlar cin
Giriş Komutları depolanır.cin

 • Temel giriş komutudur.

  • cin >> degisken;

  • cin >> degisken1 >> degisken2 >>degiskenN;

  • cin.bicim_ayari;


Giri komutlar get ve getline
Giriş Komutları depolanır.getvegetline

 • get; klavyeden tek karakter okuyarak ilgili değişkene aktarır.

  • cin.get (degisken);

 • getline; klavyeden belirtilen uzunluğa kadar karakter dizisi okur.

  • cin.getline(degisken, uzunluk);


 • K komutlar cout
  Çıkış Komutları depolanır.cout

  • Temel çıkış komutudur.

   • cout <<degisken;

   • cout << “ifade”;

   • cout << bicimleyici<< degisken ;

    Sonlandırıcı biçimleyicileri


  K komutlar cout1
  Çıkış Komutları depolanır.cout

  Hizalama biçimleyicileri

  Çıkış alanı biçimleyicileri


  K komutlar cout2
  Çıkış Komutları depolanır.cout

  Gösterim biçimleyicileri


  K komutlar cout3
  Çıkış Komutları depolanır.cout

  Sayısal taban biçimleyicileri

  Kayan nokta biçimleyicileri


  K komutlar cout4
  Çıkış Komutları depolanır.cout

  C’de yer alıp C++’da da kullanılabilen çıkış biçimleyicileri
  Giri k komutu rnek 3 cin ve cout
  Giriş – Çıkış Komutu depolanır.(Örnek 3)cin ve cout
  D ng komutlar
  Döngü Komutları depolanır.

  • Tekrarlı ya da ardışıl işlemlerin yapılmasını sağlarlar.

  • Üç grupta değerlendirilebilirler;

   • Sayıcılı döngü: Döngü işlemi bir sayaca bağlı

   • Ön koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara bağlı (öncesinde kontrol)

   • Son koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara bağlı (sonunda kontrol)


  D ng komutlar for
  Döngü Komutları depolanır.for

  for ( tip baslangic_degeri; kosul;artim)

  {

  …………………

  …………………

  }

  Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

  yoktur

  Koşul sağlandığı sürece döngü


  D ng komutlar rnek 4 for
  Döngü depolanır.Komutları (Örnek 4)for


  D ng komutlar while
  Döngü Komutları depolanır.while

  while (kosul)

  {

  …………………

  …………………

  }

  Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

  yoktur

  Koşul sağlandığı sürece döngü


  D ng komutlar rnek 5 while
  Döngü depolanır.Komutları (Örnek 5)while


  D ng komutlar do while
  Döngü Komutları depolanır.do - while

  do {

  …………………

  …………………

  }while (kosul);

  Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

  yoktur

  Koşul sağlandığı sürece döngü

  işlemler en az bir kere gerçekleşir…


  D ng komutlar rnek 6 do while
  Döngü depolanır.Komutları (Örnek 6)do -while  ad