Łódź, 02.12. 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation

D 02 12 2009 r
Download
1 / 47

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

eTWINNING W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Łódź, 02.12. 2009 r. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Odznaka jakości eTwinning za realizację projektu „Sąsiedzi-przyjaciele”. Realizowane projekty. Sąsiedzi-przyjaciele Ich und Internet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Łódź, 02.12. 2009 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D 02 12 2009 r

eTWINNING W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Łódź, 02.12. 2009 r.


Gimnazjum nr 1 w koluszkach

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Odznaka jakości eTwinning za realizację projektu „Sąsiedzi-przyjaciele”


Realizowane projekty

Realizowane projekty

 • Sąsiedzi-przyjaciele

 • Ich und Internet

 • In the news

 • Feiertage in Polen und Tschechien

 • Ptaki –nasi przyjaciele


S siedzi przyjaciele die freunde die nachbarn

Sąsiedzi – przyjacieleDie Freunde - die Nachbarn


Szko y partnerskie

Szkoły partnerskie

 • ZS Palackeho tr. 14ProstejovCzechy

 • Gimnazjum nr 1im. Jana Kochanowskiegow KoluszkachPolska


Cele projektu

Cele projektu

1. Uczeń potrafi praktycznie wykorzystywać komputer i Internet. 2. Uczeń pogłębia wiedzę o kraju sąsiednim.3. Uczeń jest zmotywowany do nauki języka niemieckiego, ponieważ dostrzega jego rolę, jako międzynarodowego narzędzia komunikacji.4. Uczeń potrafi pracować w grupie i wspólnie odpowiedzialnie wykonuje zadania.5. Uczeń kształtuje postawę tolerancji i otwartości. 6. Uczeń obala stereotypy dotyczące Polaków i Czechów.


Przyk adowe formy pracy w projekcie programu etwinning

Przykładowe formy pracy w projekcie programu eTwinning


D 02 12 2009 r

Prezentacja „Partnership Neighbours-friends” Prezentacja w języku angielskim przedstawiająca ogólne informacje o projekcie, zdjęcia ukazujące uczestników projektu, informacje o międzynarodowych spotkaniach.


About partnership

About partnership…

 • The language for the communication for this project is German. Students get to know each other through email exchange.The letters are about interests,family,a town,habits.

Hallo Karol!

Ich grüsse dich.Heute schreibe ich Dir etwas uber Prostějov.

Prostějov hat 49 477 Einwohner.Die Fläche is 4659 ha.

Ist 225 meter über Meer.Hier sind viele Geschafte, Museum,

Theater, Kino, Schwimmhale. Ich habe hier viele Freunde


Przyk adowe listy elektroniczne m odzie y uczestnicz cej w projekcie

Przykładowe listy elektroniczne młodzieży uczestniczącej w projekcie


Polen ist eine reise wert przewodnik turystyczny przygotowany przez polskich uczestnik w projektu

„Polen ist eine Reise wert”-przewodnik turystyczny przygotowany przez polskich uczestników projektu


Mini quiz was weisst du schon ber polen quiz przygotowany przez polskich uczestnik w projektu

Mini-quiz „Was weisst Du schon über Polen?“Quiz przygotowany przez polskich uczestników projektu.


Polen mini quiz

Polen-mini Quiz

Was weisst Ihr schon… ?


Frage 1

FRAGE 1

WIE IST POLNISCHE FLAGGE?

A) WEISS & ROT

B) ROT & WEISS

C)ROT & GRUEN


Tschechien die nachbarn und die freunde czasopismo przygotowane przez czeskich uczestnik w projektu

”Tschechien-die Nachbarn und die Freunde”- czasopismo przygotowane przez czeskich uczestników projektu.


Ich und internet

ICH UND INTERNET

SAFER INTERNET DAY 2007

POLEN

MALTA


Szko y partnerskie1

SAFER INTERNET DAY 2007

Szkoły partnerskie

Gimnazjum nr 1im. Jana Kochanowskiegow KoluszkachPolska

Maria Regina GJL

College 5

Blata I-Bajda

Malta


D 02 12 2009 r

CELE PROJEKTU

 • Dostarczenie uczniom, rzetelnej wiedzy o zagrożeniach korzystania z Internetu, ich przyczynach i skutkach oraz sposobach zapobiegania.

 • Kształtowanie prawdziwych przekonań m.in. o Internecie, obalanie stereotypów.

 • Uwrażliwienie uczniów na społeczny problem pedofilii w Internecie, uzależnienia się od Internetu (webholizm) oraz agresji i przemocy w grach komputerowych.

 • Zapoznanie uczniów z ofertą programów służących do zabezpieczania prywatności w sieci, do ochrony własnego profilu użytkownika.


D 02 12 2009 r

ANKIETA „BEZPIECZNY INTERNET”

Ankieta składała się z 23 pytań dotyczących korzystania z Internetu, komunikatorów, chatu, programów antywirusowych i firewall. Większość ankietowanych (82%) przyznała, że spędza w domu codziennie kilka godzin przed komputerem.

Czy rodzice w jakikolwiek sposób limitują Ci czas spędzony przed komputerem?


D 02 12 2009 r

Czy zdarzyło Ci się wysłać komuś poznanemu w Internecie swój numer telefonu?


Nagrodzone plakaty w regionalnym konkursie graficznym z okazji dbi 2007

Nagrodzone plakaty w regionalnym konkursie graficznym z okazji DBI 2007


Certyfikat internet safer day

Certyfikat Internet Safer Day


In the news

In the news


Tematyka projektu

Tematyka projektu:

 • Dialog międzykulturowy

 • Historia i tradycje

 • Media i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych


Szko y bior ce udzia w projekcie

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Chesham Park Community College (Wielka Brytania, okolice Londynu); szkoła ogólnokształcąca

 • Gimnazija Jesenice Slovenia

 • Gymnasiale Oberstufe für Gesamtschulen Brema, Niemcy

 • Gimnazjum nr 1 w Koluszkach


Podejmowane dzia ania

Podejmowane działania:

 • Wykorzystywanie portalu e-Twinning do bieżących kontaktów, wymiany informacji wyboru tematów; ustalenie regularnego, cyklicznego terminu pory tych spotkań. Tematami mogą być, ale nie muszą, bieżące wydarzenia, muszą one jednak dotyczyć tematów o szerokim zasięgu.

 • Przygotowywanie podcastów dla zaprezentowania szkół partnerskich, ważnych wydarzeń lokalnych czy życia szkoły.

 • Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji, oraz nagranie jej przebiegu a następnie przesłanie też transmisja internetowa (Skype, wideokonferencja) do szkół partnerskich.


Efekty wsp pracy w ramach projektu

Efekty współpracy w ramach projektu:

 • Uczniowie lepiej zrozumieją podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy ich własną kulturą a kulturą krajów szkół partnerskich.

 • Uczestnicy projektu będą potrafili rzeczowo debatować, formować i wyrażać swoje opinie w konstruktywny sposób na tematy, które są równie ważne i interesujące dla wszystkich członków projektu bieżące tematy polityczne i ich podłoże (historyczne, kulturalne, społeczne).

 • Poprzez walkę ze stereotypami i uprzedzeniami uczniowie będą mieli możliwość kształtowania postawy otwartości i wrażliwości wobec innych ludzi. Uczniowie będą mieli okazję zaobserwować i porównać, jak te same wydarzenia opisywane i komentowane są w różnych krajach


Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

 • Gimnazjum nr 1im. Jana Kochanowskiegoul. Zagajnikowa 1295-040 Koluszki

  tel. 0-44 714 58 77

  fax. 0-44 714 58 66

  e-mail: gimkol1@poczta.onet.plhttp://www.gimkol1.e9.pl

 • Ambasador akcji eTwinning:

  Urszula Chachulska-Tomaszczake-mail: Ulla.tom@interia.pl


Birds our friends ptaki nasi przyjaciele open borders for birds otwarte granice dla ptak w

Birds our friends – Ptaki nasi przyjacieleOpen borders for birds – Otwarte granice dla ptaków

Jest to interdyscyplinarny projekt badawczy łączący wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, fizyki i języka angielskiego. Dotyczy on w głównej mierze ptaków, ich budowy, wędrówek oraz przystosowań.


Realizowany jest we wsp pracy z czterema szko ami

Realizowany jest we współpracy z czterema szkołami:

1.Elemore Hall School z Anglii (secondary school – szkoła średnia),

2.Veendam Westerschool z Holandii (basisschool – szkoła podstawowa),

3.Scuola Media Aligieri z Włoch (media, szkoła średnia I stopnia)

4.1st Epal of Trikala z Grecji (gymnasio – szkoła średnia I stopnia)


Kraje bior ce udzia w projekcie

Kraje biorące udział w projekcie


Cele projektu1

Cele projektu:

Podczas tego projektu nasi uczniowie:       1. Wymieniają przez Internet informacje o ptakach, trasach przelotu oraz ich populacji (z zastosowaniem Skype’a, prezentacji multimedialnych, informacji e-mail),

           2. Tworzą broszury i prezentacje multimedialne o najbardziej popularnych i zagrożonych gatunkach oraz ich warunkach życia,      3. Poznają budowę fizyczną i anatomicznej ptaków, sposób przystosowania się ptaków do lotu – te działania odbywają się w korelacji z fizyką (raporty, słownik, zajęcia praktyczne, warsztaty),

      4. Budują karmniki i budki lęgowe, wymienią się obserwacjami i wynikami badań terenowych (raport  końcowy, prezentacje multimedialne)


Etap i projektu

Etap I projektu

Podczas tego projektu, w jego wstępnej fazie, uczniowie wymieniali przez Internet informacje o szkołach, poznawali się, wysyłali maile, czatowali, odwiedzali strony internetowe szkół partnerskich.

scuola media


Wiadomo od koleg w z w och the subjects we like

Wiadomość od kolegów z WłochThe Subjects we like


Etap ii projektu

Etap II projektu

Planowanie -polegał na: ustaleniu celów projektu, zasad pracy, terminów realizacji kolejnych zadań. W procesie tym uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele, koordynatorzy.

Hello!

We are very happy to write to you this letter, where we want to tell you how we are building our nest box and to show you our method to take care of the birds.

Here is what we should do!

We should use plywood because it is easier to cut, we should use galvanised nails because they last longer, we should seal with sealant because the box will be windproof and waterproof, we should put a drainage hole to let waste and rainwater drain away.

Tell us your ideas and your advice.

Looking forward to hearing from you soon!!!

By students of 2^E of “Dante Alighieri” school.


Etap iii projektu

Etap III Projektu

Na tym etapie uczniowie przesyłali wiadomości o ptakach typowych dla danego kraju, ich trasach przelotu, tworzyli prezentacje multimedialne, zdobywali wiedzę na temat najbardziej popularnych i zagrożonych gatunków.

Pod tym adresem można zobaczyć i ściągnąć prezentacje uczniów naszej szkoły dotyczące ptaków:

http://www.awangardarzeczywista.pl/birds/index_pliki/page0002.htm


Etap iv projektu

Etap IV projektu

W tej części projektu uczniowie zajęli się budową karmników i budek lęgowych, następnie zawiesili budki w dogodnych dla ptaków warunkach i obserwowali wylęg oraz zbierali dokumentację.


Etap v projektu

Etap V projektu

Tu uczniowie wymieniali się informacjami dotyczącymi budowy fizycznej i anatomicznej ptaków, poznali sposób przystosowania płatków do lotu, stworzyli praktyczny słownik pojęć ornitologicznych w języku polskim, angielskim, włoskim, greckim i niemieckim. Efektem tych wspólnych działań było stworzenie strony internetowej projektu, forum oraz blogu.


Prezentacje uczni w dotycz ce budowy ptak w

Prezentacje uczniów dotyczące budowy ptaków


Warsztaty

Warsztaty

Uczniowie mieli też okazję odbyć zajęcia terenowe i spotkać się z leśniczym p. Pawłem Grabczykiem z Nadleśnictwa Brzeziny, który udzieli wielu fachowych porad nie tylko dotyczących budowy budek lęgowych, ale także zaprezentował problemy ekologiczne naszego regionu.


Galeria obraz w

Galeria obrazów


D 02 12 2009 r

Projekt został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości przez Narodowe Biuro Projektu e-Twinning.


D 02 12 2009 r

Dziękujemy za uwagę


 • Login