K y enst t ler
Download
1 / 57

K Y ENSTIT LERI - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bir millet egitim ordusuna sahip olmadika savas meydanlarinda ne kadar parlak zaferle elde ederse etsin,o zaferin sonular vermesi ancak egitim ordusuyla mmkndr. Atatrk. A) KY ENSTITLERIN KURULUSUB) KY ENSITLERININ EGITIM ZELLIK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

K Y ENSTIT LERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KY ENSTTLER

TESLME PARTG

070645008


Bir millet eitim ordusuna sahip olmadka sava meydanlarnda ne kadar parlak zaferle elde ederse etsin,o zaferin sonular vermesi ancak eitim ordusuyla mmkndr.

Atatrk


 • A) KY ENSTTLERN KURULUU

 • B) KY ENSTLERNN ETM ZELLKLER

 • C) KY ENSTTLERNN KAPATILMASI


A)KY ENSTTLERNN KURULUU

Ky muallim mekteplerinin kapanmasndan sonra inkilaplar kye gtrebilecek,kyn kalknmasnn salayabilecek,eitli konular bilen,kyde kalabilen bir retmen tipi zerindeki model aray devam etmitir.


 • Bu arada ilkokul retmenlerinin saysnda giderek azalma olmutur.1931-1932 ders ylnda 16.973 olan ilkokul retmen says,1935-1936 ylnda 14.949a inmitir.

 • Mevcut retmen okullar her yl 650-700 retmen mezun etmesine ramen ok sayda emeklilik,lm ve istifa gibi meslekten ayrlmalar yznden bu say 300-500ye dmekte ve ak bymekteydi.


 • 1935 ylna gelinceye kadar yaplan iyiletirmelere ve youn almalara karn Atatrkn amalad ilkretim dzeyine ulalmas olanakl klnamamtr.

 • Yeni Trk harfleriin kabul, ve millet mekteplerinin almasndan sonra eitli ynleriyle ky sorunlarnn zlmesi gerekiyordu.


 • Gerektende byk paralar harcanarak alm olan ky yatl okullarna retmen bulunamyor,oraya giden retmenlerde ky artlarna uyum gsteremedikleri iin ksa zamanda kentlere kayordu.Her bakmdan geri durumdaki ky evresi retmenin elini kolunu balyor,ky okullar da bu nedenle l bir yatrm olmaktan ileri gidemiyordu.


 • 1935 lerde nufsun %8O i kylyd ve bu kitle ihmal edilmitiAtatrk n bu konuya eilmesiyle sorumlulara ii kkten ve ciddi olarak ele aldlar.

 • Komisyonlar kurularak anadolu ky gerei yerinde grld,incelendi.


 • Bu incelemeler deerlendirelerek ne yaplmas gerektiine stne sonular karld.

 • Ky eitimi alannda daha nce yaplan iler, hazrlanan raporlarda gzden geirildi.


 • Batdan kopya edilen yntem ve kurumlarn bizim gereklerimizi deitiremeyecei gereide bu arada kabul edildi. Bu yzden kendimize zg kurumlar yaratmak iin giriimler balatld.

 • Atatrk n nerisiyle Saffet Arkan 13 Haziran 1935 de i bana getirilmitir.


 • Saffet Arkan ayn yl smail Hakk Tonguu 1940 ylna kadar ilkretim genel mdrln vekaleten yrtmek zere atamtr.


 • Zamann Milli Eitim Bakan Saffet Arkana gre ;

  35 bin retmensiz kye Cumhuriyet ancak 100 yl sonra retmen gnderebilecektir.


 • lk olarak cumhuriyet in kurulu yllarnda uzmanlarca hazrlanm raporlar(bata John Dewey) raflardan indirilir, incelenir.

 • Tongu ilkretim sorununu zmeye yaklam olan baka lkelerde incelemeler yapmak zere geziye kar ve kylerde yapt incelemeleri bir raporla bakanla sunar.


 • Tonguun nerisi udur:

  Sorunu salt bir ky okulu ura olarak almayarak ky canlandrma sorunu olarak kurumlatrmay ve bunu belli yllarda gerekletirmeyi salayacak planlar yasalatrmak kouluyla kyde eitimi salam dayanaklar zerine oturtmak bizim iin bir yaam sorunudur.


 • te acil retmen ihtiyacn karlamak maksadyla 1937 ylnda 3238 sayl Ky Eitmenleri Kanunukarlm ve bu kanunla askerde baarl olan avular Maarif vekaleti ile Ziraat Vekaleti tarafndan mterek organize edilen 6-8 aylk Eitmen Kursunatabi tutularak yetitirilmilerdir.


 • 10 lira maala acil ihtiya bulunan kylere gnderilmilerdir. Ky eitmenleri tecrbesi zamanla gelierek ky enstitlerinin kurulmasna basamak olmutur.


 • nceki bakan Saffet Arkan zamannda zmir ve Eskiehirde alan Ky retmen okullar bu kanunla Ky enstitlerine dnm,mezunlarna 20 yl kyde grev yapma mecburiyeti getirilmitir.


 • 1939 ylnda toplanan I.milli eitim urasnda yapt konumada dnemin Milli eitim Bakan Hasan Ali Ycel:

  Ky retmeni kyde domu,bym ky artlarn yaayarak bilen genler arasndan seilip yine ky okullarna uygun olarak kurulan retmen okullarnda yetitirilerek kye gnderilmesini ilke olarak kabul edildiini ,bu retmenlerin kyde kalknma hareketlerinin nderleri olacan aklamtr.


 • 31 Ocak 1940 da Tongu vekaleten srdrd lkretim Genel Mdrlne asaleten atanr.

 • 17 Nisan 1940 ylnda 3803 sayl kanunla Ky Enstitleri resmen kurulmutur.


 • Yasann gerekesinde daha nce alm olan 4 retmen ky okulundan baka 8 yerde hemen Ky Enstits alabilmesi iin

  1939-40 yllarnda hazrlk yapm olduu da yazmt.

  (Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Trabzon, Samsun, Seyhan ve Isparta )

 • Tasar yasalar yasalamaz Kzlullu,ifteler Glky ve Trakya Ky retmen okullarnn ad Ky Enstitsne evrildi.


 • retmen, koruyucu salk hizmeti, tarm teknisyeni ulamam hibir kyn kalmayaca gl bir Trkiye'nin hedeflendii 1940 ylnda alacak enstitlere okur-yazar ky ocuu bulmak byk bir sorundu.


Enstit says 1945'te 20'ye, 1948'de 21'e karld. Enstitler, blge esasna gre kurulmutu. Her enstitnn sorumlu olduu 3-4 il vard. Enstitler, bu illerin kylerinde eitmenlerin yetitirdii rencilerden seerek renci alyordu.


 • Ky Enstitlerine genellikle en yaknndaki kyn ad veriliyordu. Bunun en yerli,en ulusal ve halka en saygl adlandrma yntemi olaca dnlmt.


 • 1942 ylnda karlan 4272 sayl Ky okullar ve Enstitleri Tekilat Kanunu ile enstitleri daha kapsaml bir yapya kavuturulmutur.

 • Bu kanuna gre ;

  Kydeki retmene

  a) Okul ve kurslarla ilgili iler

  b) Ky halkn yetitirmekle ilgili grevler verilmektedir.


 • Ky Enstits mezunlarndan bu okullar ve blge okullar iin retmen ve mfetti yetitirmek ve Enstitlere rehberlik yapmak ky incelemelerine merkez tekil etmek zere Hasanolan Ky Enstits bnyesinde Yksek Ky Enstits adyla 3 yl sreli bir okul daha almtr.

 • Ocak 1945ten sonra ,3 ayda bir ky enstits Dergisini karmtr.


B)KY ENSTTLERNDE ETMN ZELLKLER

 • Enstitlerin ilk resmi retim program 1943 tarihlidir.


 • 1953 ylna kadar Ky Enstitlerinin retim sresi ilkokul zerine 5 yld. rencilere yazlar en fazla 45 gn izin veriliyordu.

 • 1946'ya kadar uygulanan enstit programlarnda retmenlik blmnn haftalk ders yk 44 saatti. Bunun yars genel kltr ve meslek derslerine, 4'te biri i, dier 4'te biri de tarm etkinliklerine ayrlyordu.


 • Bir haftalk sre bakmndan derslerin dalm syledir:

 • Kltr dersleri : her snfta 22 saat

 • Ziraat dersleri ve almalar: her snfta 11 saat

 • Teknik dersler ve almalar: her snfta 11 saat


 • Enstitlerde tarm ve i derslerinin ierii, o yrede geerli tarm tr ve zanaatlara gre, ilgili enstit retmenler kurulunca belirleniyordu.

 • Bu ders ve etkinlikler mevsimlere gre dzenleniyor, enstitnn tm ileri retmen ve usta reticilerin rehberliinde, renciler tarafndan yaplyordu.


 • Yeni kurulan enstitlere, nce kurulanlar tarafndan "yardm ekipleri" gnderiliyor, bylece dayanma, kltrel etkileim, gezi-gzlem gibi olanaklar salanyordu.

 • Tm etkinliklerde ky yaamyla balant kurulup, kyde modern yaamn kurulmasnda ie yarayacak bilgi ve beceriler kazandrlyordu.


 • Her Enstitl'nn retmenlik diplomasnda bir i, bir de tarm ek bran olarak belirtiliyordu


Kltr dersleri

 • Trke

 • Tarih,Corafya,Yurttalk bilgisi

 • Matematik,Fizik,Kimya

 • Tabiat ve okul sal

 • Yabanc dil

 • El yazs

 • Beden eitimi,Mzik,Beden Eitimi ve Ulusal oyunlar

 • Askerlik

 • Ev idaresi ve ocuk bakm


 • retmenlik bilgisi

  a)Toplumbilim

  b) eitimi

  c)ocuk ve i ruh bilimi

  d)retim metodu ve Tat.

 • Zirai letmeler Ekonomisi ve Kooperatifilik


 • Ziraat Dersleri ve almalar:

 • Tarla Ziraat

 • Bahe Ziraat

  a)Fidanclk

  b)Meyvaclk

  c)Baclk

  d)Sebzecilik

 • Sanayi bitkileri Ziraat

 • Kmes hayvanlar Bilgisi

 • Arclk ve ipek bc.

 • Balklk ve Su r.

 • Ziraat Sanatlar


 • Teknik dersler ve almalar:

 • Ky demircilii

  a)Nalbantlk

  b)Motrclk

 • Ky dlgerlii

  a)Marangozluk

 • Ky yapcl

  a)Tula ve kiremitilik

  b)Talk

  c)Kireilik

  d)uvarclk,svaclk

  e)Betonculuk


 • Ky enstitlerine,ilkokulu bitiren ky ocuklar snavla alnyordu.

 • Kz rencilerle kark bir retim uygulanyordu.Ancak 1950den sonra,kzlar Kzlullu ve Beikdznde toplanp karma eitim kaldrlmtr.

 • Okul binalarn genelde renciler yapmlardr.


Eskiehir ifteler Ky Enstits Ana Bina Yapmndan Bir Grnt


 • Ky Enstits program, ok ynl eitimi benimsemiti. Genel kltr ve beceriler yannda edebiyat, resim, mzik ve spor gibi etkinlikler, her rencinin doal hakk saylyordu.

 • Eitim yaamnn tmne sanat, hareket ve yaratclk egemendi. Her rencinin bir mzik aleti (genellikle mandolin) almas zorunlu idi. Halk kltrnn tm malzemesi enstitlere tanp ileniyordu.


 • Enstitlerde her hafta bir elenti dzenleniyordu. Ynetici ve retmenlerin de katld bu elenti programlar piyes, mzik, gsteri, halk oyunu, orta oyunu vb. etkinliklerden oluuyordu. Bu etkinlikleri, evredeki kyller ve renci velilerinden konuk olanlar da izliyordu.


 • Ky Enstitlerinde uygulanan eitim ve retim yntemi, "renciyi merkeze" koymu ve onun etkin klnmasn temel almt.

 • Ekip almalar ve bireysel etkinlikler, renci kiiliinin gelitirilmesi asndan vazgeilmez kouldu.


 • Tongu'un gelitirdii ve Ky Enstits Sistemi'nde benimsenen " Okulu" anlay, el becerileri ile snrl bir yaklam olmayp, renciyi etkin ve yaratc klacak tm etkinlikleri kapsyordu. Serbest okuma, mzik, beden eitimi vb. almalar da i okulunun unsurlaryd. Bu sistem, kuramsal bilgi ile uygulamay i ie yrtyordu. Enstitlerde, bulunabilen teknolojinin youn olarak kullanlmas esast.


 • Ky Enstitlerinde yaam, dnemin retmen ve rencilerinin anlatm ile tam "birliktelik, katlm, yetki" ve "sorumluluk" eksenlerine oturtulmutur. Enstitlerde kararlar ynetici-retici-renci lsnn katk ve onayyla alnr. Okul yneticileri ile renciler her konuyu tartabilirler. Enstitlerinin kuruluunda Atatrk politikas uygulanr, tarma elverili arazilerin seilmesine zellikle zen gsterilir. Eitim anlay asndan Ky Enstitleriyle dier okullar arasnda ok nemli nitelik fark bulunmaktadr.


 • Ky Enstitlerine eitim anlamnda yklenen sorumluluk ar ve anlamldr.

  Ky Enstitlerindeki anlay o dnemde "Eitim, retim iindedir" iardr. Hep beraber lkeyi kalkndrmak iin retmek ve hayata birlikte bakmaktr.


 • Eitim ve retim sorun zmeye ynelikti. zellikle Trkiye gibi halen ky kkenli ve tarma dayal yaplarda modelin nemi ok sonradan daha iyi anlalmtr. nk ky ocuklar bu modelde hem eitiliyor hem de geleceklerini hazrlyorlard. Kck ocuk kynden geldii gibi retimin ierisine giriyor, kendi okulunu kendisi yapyor, koyun gdyor, mzik yapyor, klasik eserler okuyordu.


 • smet nn Hasanolanda yol kenarnda koyun gden ocuklarn azklarnda ekmek parasnn yannda klasikler grnce aradn bulduunu ve gelecekten umutlu olduunu belirtir.

 • Duvar ren, tarm yapan, marangozluk, demircilik yapan, ayn zamanda dnya klasiklerini okuyan ve mzik yaparak ruhunu gzelletiren mutlu insanlar yetitiriyordu.


 • lkenin her tarafna yaylan eitmenler bir taraftan okuma yazma retir, dier taraftan dorudan kyllerin retim artna ynelik pratik ilere giriirler. Ksa srede bu eitmenlerin gittii kylerde sosyal faaliyet artar. Kylerde tiyatro bile kurulur, ky kahvelerinde okuma odalar alr.


C) KY ENSTTLERNN KAPATILMASI

 • Ky enstits programlar 1947de biraz deitirilmitir.

 • Kltr derslerine genel bilgi dersleri denmi ve bunlara tekilerden daha fazla saat ayrlmtr.

 • Teknik derslere sanat dersleri ve atlye almalar ,denmibunlarn retimi her yl fakat 1/3 retim yl ile snrlandrlmtr.

 • 1947 deiiklii ky enstits felsefesinden ilk uzaklama diye yorumlanr.


Ky Enstitleri aldnda zamann Amerikan hkmetinin hazrlad istihbarat raporunda "Dikkatli olun Trkler byk bir eitim atlmyla geliyor" denilmektedir.


 • Bilinli bireyler yaratan ve eitime en cra yerlerde bile gerekletirmeye alan insanlarn "komnist" olarak nitelendirilmesi, Ky Enstitlerinin kapanmasnda en nemli etken oldu.

 • Gerek d sulamalar yneltildi. Orada eitim gren genlerin kendi lkelerine sahip kma uuru, devlet rejimini ykma tehdidi olarak algland.

 • Dier neden ise, karma eitime, kylnn bilinlenmesine kar olan zihniyet ve enstitlerde verilen i eitiminin bilimsel eitimle badatrlamamas dncesiydi.


 • Ky Enstitlerinin temel espirisi, bu eitim modeli kiinin kendi farkna varlabilirliini kazandrmasyd. Anlyor, dnyor, sorguluyor ve retiyor. Yapt iin verdii mutluluk ile yaamna anlam katabiliyordu. Maalesef lkemiz o gn bu kazanm koruyamad. nk o dnemde toplumun eitim dzeyi, demokrasiyi sindirme bilinci, batnn basks sonucu bu proje ortadan kaldrld.


 • DP iktidar srasnda Talim ve Terbiye Dairesi Ky Enstitlerinin kapatlmasna gidite son admlardan biri saylan program deiikleri yapmtr.Gereke ise:

 • Uygulama, hem retmen hem de ziraat veya sanatkar yetitirmenin mmkn olamayacan ve retmenin almasnn bu ekilde blmenin okulun zararna olduunu gsterdi.Bylece retici ve sanatkar yani Devlete fazla mali yk getirmeyecek retmen yetitirme isteinin gereklemedii grld ve vazgeildi.


 • Ve hazrlklar 1935'te balatlp 17 Nisan 1940'ta yasallaan Ky Enstitleri sistemi, 1953 ylnda bu gerekelerle kapatld.

 • ubat 1954 de yaynlanan 6234 sayl kanunla Ky Enstitleri tmyle geleneksel lkretmen okullaryla birletirilmitir.


 • 1940-45 YILLARI ARASINDA 3 MLYONU NAAT GDER OLMAK ZERE TOPLAM 25 MLYON LRA HARCANDI VE KY ENSTTLER YAKLAIK 20.000 RETMEN ADAYI OKUDU.


KAYNAKLAR:

 • Akyz, Yahya. Trk Eitim Tarihi (Balangtan 1993e). 5. Bask, Kltr Koleji Yaynlar 4, stanbul, 1994.

 • Aar,Mahir. Kuruluunun 64. ylnda Ky Enstitleri.letim Gazetesi,stanbul niversitesi(letiim Fakltesi)Nisan,Say 87,2004

 • Dilaver,Hasan Hseyin.Trkiyede retmen yetitirme ve stihdam artlar.MEB,stanbul,1994

 • Kaya,Yaln .Bozkrdan Doan Uygarlk Ky Enstitleri,Tiglat Matbaclk,

  Cilt 1-2,stanbul,2001

 • Orta, brahim. (2005). lkemizin kard en byk eitim projesi: Ky enstitleri PiVOLKA, 4(17), 3-5(ukurova niversitesi)

 • ztrk, Cemil. AtatrkDevri retmen Yetitirme Politikas, Trk Tarih Kurumu, Ankara, 1996.

 • http://www.egitimsen.org.tr

 • http://elyadal.org

 • http://www.hasanoglan.com

 • http://www.istanbul.edu.tr

 • http://www.milliyet.com.tr


ad
 • Login