senkop
Download
Skip this Video
Download Presentation
SENKOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SENKOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

SENKOP. Prof. Dr. Rasim Enar İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı. Nörokardiyojenik Senkop. Nörokardiyojenik Senkop. Senkop - Tanım. Senkop; geçici bilinç kaybının yol açtığı genellikle postüral tonus kaybı-düşme ile sonuçlanan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SENKOP ' - stasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
senkop

SENKOP

Prof. Dr. Rasim Enar

İstanbul Üniversitesi CTF

Kardiyoloji Anabilim Dalı

slide3

Nörokardiyojenik Senkop

Senkop - Tanım

 • Senkop; geçici bilinç kaybının yol açtığı
 • genellikle postüral tonus kaybı-düşme ile sonuçlanan
 • ve kendiliğinden düzelen bir klinik durumdur
 • Senkopun ortaya çıkışı genellikle ani olup, takiben
 • birden ve bütünüyle bir klinik düzelme gözlenir
 • Senkopun oluşumunda sorumlu mekanizma;
 • ani / kısa sürede gelişen serebral hipoperfüzonyondur
slide4

Nörokardiyojenik Senkop

Sıklık

 • Hastane yatışlarının %1-6’sı
 • Acil Ünitesine Başvuraların %3’ü

Prognoz – 1 yıllık Ölüm Riski

 • Kardiyak Senkop : %24
 • Non-Kardyak Senkp : % 4
slide5

Nörokardiyojenik Senkop

Etyoloji – Kardiyak Nedenler

slide6

Nörokardiyojenik Senkop

“Başlangıç Değerlendirmesi”

 • Senkopun oluşma şekli, başlangıcı ve sonlanışı
 • hakkında hasta veya olayı gören kişilerden detaylı
 • bilgi alınması etyoloji hakkında bilgi verebilir
 • Ortostatik kan basıncı ölçümleri ve kalp / karotis
 • üfürümlerinin değerlendirildiği dikkatli bir fizik
 • muayene yapılmalıdır
 • Standart EKG
slide7

Nörokardiyojenik Senkop

Senkop Sınıflaması

 • Nörokardiyojenik sendromlar
 • örn. vasovagal, karotid sinus hipersensitivitesi, situational
 • Ortostatik
 • Primer neden kardiyak aritmi – ileti bozukluğu
 • Örn. Bradikardi, Taşikardi, AV-Blok, vs
 • Yapısal kardiyak veya kardiopulmoner hastalıklar
 • örn. akut miyokard infarktüsü, aort disseksiyonu,
 • akut pulmoner emboli, vs
slide8

Neuro- Cardiogenic Syncope

Non-senkopal atak sınıflaması

 • Bilinç kaybı veya bozulmanın eşlik ettiği, senkop
 • benzeri durumlar
 • örn epileptik atak, transiyel iskemik atak, vs
 • Bilincin açık olduğu senkop benzeri durumlar;
 • e.g. psikojenik “senkop” (somatizasyon bozuklukları), vs
slide9

Neuro- Cardiogenic Syncope

Non-senkopal atak düşündüren klinik özellikler

 • Atak sonrası > 5dk süren konfüzyon (epileptik nöbet)
 • Atak başlangıcında başlayan uzun süreli (>15 sn)
 • tonik-klonik kasılmalar (epileptik nöbet)
 • Organik kalp hastalığın olmadığı, sık somatik yakınmaların olması (psikojenik)
 • Vertigo, dizartri, diplopia (Transient İskemik Atak)
slide10

Nörokardiyojenik Senkop

Diyagnostik Kriterler – Kesin (I)

Vasovagal senkop; Tipik prodromal semptomları ile birlikte

korku, şiddetli ağrı, emosyonel stres, kateter uygulamaları, veya

uzun süreli ayakta durma sonrası ortaya çıkan senkop

Situational senkop; Diürez, sık öksürük, defakasyon veya

yutma gibi vagal uyarıların hemen sonrasında ortaya çıkan

senkop

Ortostatik senkop;Senkop veya presenkop ile ilişkili olarak

ortostatik hipotansiyonun dökümantasyonu

(SBP > 20 mmHg veya < 90 mmHg altında kan basıncında düşme)

slide11

Nörokardiyojenik Senkop

Diyagnostik Kriterler – Kesin (II)

 • Kardiyak iskemiye sekonder senkop;
 • EKG’de iskemi veya akut Mİ bulgularının bulunması
 • Kardiyak aritmiye sekonder senkop ; EKG’de
 • Sinüs bradikardisi (< 40 vuru/dk veya tekrarlayan sinoatrial blok veya sinus duraklaması (> 3 saniye)
 • Atrioventriküler blok (2. derece Mobitz Tip II veya 3. derece atrioventriküler blok)
 • Alterne eden LBBB veya RBBB
 • Hızlı paroxismal supraventriküler taşikardi veya ventriküler taşikardi
 • Kardiyak pause’nin eşlik ettiği pace-maker disfonksiyonu
slide12

Nörokardiyojenik Senkop

Diyagnostik Kriterler - Olası

 • KARDİYAK NEDEN düşündüren durumlar;
 • Supine
 • Egzersiz sonrası
 • Çarpıntı sonrası
 • Bilinen ciddi kalp hastalığı varlığı
 • EKG bozuklukları
 • - geniş QRS kompleksi (>0.12 saniye)
 • - AV ileti bozukulukları
 • - Yemekten 1 saat sonra
 • - Egzersizi takiben
 • - Yeni bir ilaca başlama veya doz değişikliği yapılmısı
 • dönemine rastlayan

June 2004

slide14

Nörokardiyojenik Senkop

Hangi Hastalar Hastaneye Yatırılmalı

 • Kardiyak nedene bağlı olduğu düşünülen senkop
 • Ciddi yaralanmaya sebep olan senkop
 • Sık tekrarlayan senkoplar
slide15

Nörokardiyojenik Senkop

Diyagnostik Testler

 • Karotid Sinus Masajı
 • Tilt Testi
 • Holter monitorörizasyonu
 • Ekokardiyografi
 • Egzersiz Testi
 • External or Internal Loop Recorders
 • Electro-Fizyolojik Çalışma (EPS)
 • Kalp Katheterizasyonu and Anjiografi
 • Nörolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme
slide16

Nörokardiyojenik Senkop

SENKOP (bilinmeyen etyoloji)

Anamnez, Fizik Muayene., EKG

Olası

Tanı (10%)

Tanımlanamayan

Senkop (60%)

Kesin

Tanı (10%)

Spesifik testler

Ekokardiyografi

Spesifik tedavi & Takip

Yapısal Kalp Hastalığı / Aritmi ?

Vazovagal senkop ?

EPS

Tilt Testi

Tanı (+)

Diagnosis (-)

Tanı (-)

Diagnosis (+)

Spesifik tx & Takip

Holter / Tilt Testi

Spesifik tx & Takip

Holter / Tilt Testi