Akci er kanserinde evreleme
Download
1 / 36

Akciğer Kanserinde Evreleme - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

Akciğer Kanserinde Evreleme. Intratorasik Evrelemede T Faktörü Doç. Dr. Ufuk Yılmaz TTD, 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan,2006. T faktörü belirlemede kriterler. Tümör çapı, Lokal invazyonu, Bronkoskopik yerleşimi Plevra/perikard sıvı sitolojileri Diğerleri. TNM staging of lung cancer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akciğer Kanserinde Evreleme' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akci er kanserinde evreleme

Akciğer Kanserinde Evreleme

Intratorasik Evrelemede T Faktörü

Doç. Dr. Ufuk Yılmaz

TTD, 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan,2006


T fakt r belirlemede kriterler
T faktörü belirlemede kriterler

 • Tümör çapı,

 • Lokal invazyonu,

 • Bronkoskopik yerleşimi

 • Plevra/perikard sıvı sitolojileri

 • Diğerleri


TNM staging of lung cancer

Silvestri, G. A. et al. Chest 2003;123:147S-156ST primer t m r
T (Primer tümör)

 • Tx : Primer tümörün değerlendirilmemiş olması veya balgam ya da bronş lavajında malign hücrelerin tespit edilip görüntüleme teknikleri ya da bronkoskopi ile tümörün gösterilememesi.

 • T0 : Primer tümör kanıtı yok.

 • Tis: Karsinoma in situ.


T1 primer t m r
T1 primer tümör

 • T1 : En geniş çapı  3 cm, akciğer veya visseral plevra ile çevrili, bronkoskopik olarak lob bronşundan daha proksimale (ana bronşa) invazyon göstermeyen tümör (örneğin: ana bronşda olmayan).

 • Ana bronşun proksimaline uzanan, bronşiyal duvara sınırlı invazyon gösteren herhangi bir büyüklükteki nadir yüzeyel tümör


T2 primer t m r
T2 primer tümör

Tümörün şu özelliklerden en az birine sahip olması:

- En geniş çapı > 3 cm,

- Ana bronş invaze ancak ana karinaya uzaklık  2 cm,

- Visseral plevra invazyonu,

- Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da obstrüktif pnömoni.


T3 primer t m r
T3 primer tümör

 • Tümörün herhangi bir büyüklükte olup göğüs duvarı (süperior sulkus tümörleri dahil), diyafragma, mediastinal plevra, pariyetal perikard gibi yapılardan herhangi birine direkt invazyon göstermesi;

 • Karinaya 2 cm’den daha yakın ancak karinayı tutmayan ana bronştaki tümör;

 • Bütün bir akciğeri kapsayan atelektazi veya obstrüktif pnömoni ile birlikte olan tümör.


T4 primer t m r
T4 primer tümör

 • Tümörün herhangi bir büyüklükte olup mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, özofagus, vertebral kolon, karina gibi yapılardan herhangi birini invaze etmesi veya

 • Malign plevral veya perikardiyal sıvı ile birlikte olan tümör; veya

 • Tümörle aynı lob içinde satellit tümör nodül ve nodülleri.


B y k damarlar t4
Büyük damarlar (T4)*

 • Vena kava superior,

 • Vena kava inferior,

 • Ana pulmoner arter, sağ ve sol pulmoner arter köklerinin intraperikardial kısmı,

 • Superior ve inferior sağ ve sol pulmoner venlerin intraperikardial kısmı

  *Aort’dan çıkan dalların tutulumu T4


Plevral s v
Plevral sıvı

 • Akciğer kanseri ile birlikte olan plevral sıvıların çoğu tümöre bağlıdır.

 • Bazen, plevral sıvıda malign sitoloji saptanamaz.

 • Kanlı ve eksuda özelliğinde değildir.

 • VATS ve plevral biyopsi ile değerlendirilebilir.

 • Klinik değerlendirme, sıvının tümör ile ilişkisiz olduğunu işaret ediyorsa, sıvı evrelemede dikkate alınmamalı ve hasta T1, T2 veya T3 olarak değerlendirilmelidir.

 • Perikardiyal sıvı da aynı kurallara göre değerlendirilmelidir.


T1 veya t2 t m r naruke t tsuchiya r ann thorac surg 2001 71 1759
T1 veya T2 tümörNaruke T, Tsuchiya R. Ann Thorac Surg 2001;71:1759

 • Tümör boyutu önemli

 • 3 cm ölçüsü tartışmalı


T3 veya t 4 t m r deslaurers j gregoire j chest 2000 117 96s

Tümör , akciğer parenkim alanının dışına taşmış ancak , hala rezeke edilebilecek durumda ise; T3 olarak isimlendirilir.

Tümör, genellikle küratif veya tam rezeksiyonu engelleyecek şekilde ekstrapulmoner yapılara aşırı invazyon gösteriyor ise ;T4 olarak isimlendirilir.

T3 veya T 4 tümör Deslaurers J, Gregoire J. Chest 2000;117:96S


Diyafragma invazyonu
Diyafragma invazyonu

 • Diyafragma invazyonu T3

 • Diyafragma altındaki periton, karaciğer,dalak, omentum,kolon, mide, ince barsak gibi organların invazyonu T4


Vertebra korpus invazyonu t4
Vertebra korpus invazyonu (T4)

 • Vertebra cisim invazyonu T4

 • Kostatransvers foramen tutulumu T4

 • Tümörün spinal kanal uzanımı T4

 • Tümör vertebraya komşu , ancak erozyonun radyolojik invazyonu yok; plevra, prevertebral fasya, periost tutulumu T3


Frenik sinir
Frenik sinir

 • Diyafragma paralizisi yapar

 • Komşu tümörün invazyonu sonucu gelişir.

 • Kolaylıkla rezeke edilebeleceği için;

  başkaca faktör yok ise T3


Vagus ve rek ren larengial sinir
Vagus ve reküren larengial sinir

 • RLS’in AP lenf nodu nedeniyle invazyonu T4

 • Vagus invazyonları başkaca bir faktör yok ise T3

 • Ancak, RLS ayrılma hizası üstünde olmadıkça vagus sinir tutulumu asemptomatiktir.


T1 t m r
T1 tümör

 • Skuamöz hücreli karsinomEvrelemeyi ne zaman yapmal
Evrelemeyi ne zaman yapmalı?

 • 71 y. Erkek, Skuamöz hücreli karsinom

 • Pnömoni tablosu

 • Antibiyotik tedavisi sonrası (Tümör+pnömoni+parapnömonik effüzyon)Ctnm lob atalektazisi
cTNM (Lob atalektazisi)

 • Sol üst lobda santral kitle [T2 (3?)], atelektazi (T2)

 • LLL6 kitle [T2(3?)], atelektazi (T2)Ma bac ptnm t4n2mx
MA, BAC, pTNM; T4N2Mx

 • Mediastinal yağlı doku, aorta üzerinde mediastinal plevra, göğüs duvarı sıkı yapışıklık,aorta salim

 • IPV intraperikardial tutulum (T4)

 • 4L,5,7,8,10 malign lenf nod

M y 48y e skuam z h creli ca
M.Y. 48y ,E, Skuamöz hücreli Ca

Göğüs duvarı invazyonu nedeniyle T3

Farklı lobda nodül nedeniyle T4


G s duvar invazyonu t3
Göğüs duvarı invazyonu T3

 • İster sadece paryetal plevrayı tutsun isterse cilt altına kadar derin invazyon olsun hepsi aynı T3 grubu içinde değerlendirilir.H d 559y e skuam z h creli ca
H.D. 559y, E, Skuamöz hücreli ca

 • Eylül-2005 orta lobda kitle ve lob atelektazisi, efüzyon

 • Ocak-2006, intermedier bronş tam tıkalı(T3) , orta ve alt lob atelektazisi(T2) ;

 • Arka mediasten invazyonu(T4)


H t 68y e khdak
H.T., 68y, E, KHDAK

 • Mediasten-VCS-arkus aorta(?) invazyonu nedeniyle ; T4


CT scan (top left, A) showing tumor contact with the aorta approximately 5 cm in length and no detectable aortic wall structure

Schroder, C. et al. Chest 2005;127:438-442


ad