Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade - PowerPoint PPT Presentation

Kliiniliste ravimiuuringute marlaud l hike sissevaade
Download
1 / 12

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade. Erki Must Ravimitootjate Liidu juhataja 16.06.2009. Ettekande ülesehitus. Ravimiuuringud Eestis AD 2009 Millised on peamised uuringutega seonduvad kitsaskohad? Ravimitootjate mured seoses uuringutega

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kliiniliste ravimiuuringute marlaud l hike sissevaade

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaudLühike sissevaade

Erki Must

Ravimitootjate Liidu juhataja

16.06.2009


Ettekande lesehitus

Ettekande ülesehitus

 • Ravimiuuringud Eestis AD 2009

 • Millised on peamised uuringutega seonduvad kitsaskohad?

 • Ravimitootjate mured seoses uuringutega

 • Ravimiuuringute ümarlaua eesmärk ja võimalik roll lahenduste leidmisel


Kes teevad eestis enim uuringuid

Kes teevad Eestis enim uuringuid?


Uuringute temaatika l htekoht

Uuringute temaatika lähtekoht

 • Ravimiuuringud loovad Eestis ca 300 töökohta ning toovad riiki ca 350 miljonit krooni

 • Uuringute tulemusena on tuhanded Eesti patsiendid saanud kvaliteetset ja uudset ravi

 • Eesti arstkond on tihedalt lõimitud rahvusvahelise teadusuuringute kogukonnaga


Uuringute j tkusuutlikkus

Uuringute jätkusuutlikkus

 • Eestis registreeritud ravimiuuringute arv on langenud

 • Sellise suundumuse põhjustena saab välja tuua:

  • Uuringuid tehakse riikides, kus on võimalik lõpptulemusena valminud ravimit ka patsientideni viia

  • Osade Eesti naaberriikide uuringukeskkonna paranemine

  • Administratiivsed väljakutsed uuringute läbiviimisel raviasutustes

 • Arvestades uute registreeritud molekulide arvu sihikindlat vähenemist, muutub konkurents ravimiuuringute läbiviimise osas lähiaastatel teravamaks


Ravimiuuringute t usjad ja langejad

Ravimiuuringute tõusjad ja langejad


Gsk uuringute geograafia 2007

GSK uuringute geograafia 2007


Gsk uuringute geograafia 2009

GSK uuringute geograafia 2009


Uue molekuli v ljat tamise hind

Uue molekuli väljatöötamise hind


Uuringute tellijate ootused tegevuskeskkonnale

Uuringute tellijate ootused tegevuskeskkonnale

 • Ravimiuuringute tellijad ootavad avalikult sektorilt ja partneritelt raviasutustes korrektset ning läbipaistvat asjaajamist.

 • Konkreetsete ootustena saame välja tuua:

  • Kiire asjajamine uuringute registreerimisel ja lubade taotlemisel.

  • Kindlad reeglid uuringu maksumuse määratlemisel.

  • Kliiniliste uuringute läbiviimisel järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet

  • Eesti mõlema eetikakomitee otsused kehtivad üleriigiliselt


Uuringukeskkonna v ljakutsed

Uuringukeskkonna väljakutsed

 • Kuidas tagada Eesti kui uuringukeskkonna konkurentsivõime pikemas perspektiivis?

 • Kuidas laiendada uuringute sihtrühmi? Näiteks lastel kasutatavate ravimite uuringute võimalused Eestis

 • Kuidas ühtlustada raviasutustes kasutatavaid uuringutealaseid lähenemisi?


Marlaua eesm rk

Ümarlaua eesmärk

 • Kliiniliste uuringute ümarlaua kokku kutsumise tingis:

  • 2008. aastal toimunud uuringute konverentsi positiivne kogemus ning tõstatatud probleemid;

  • Vajadus ühtlustada vaatenurki uuringute temaatika käsitlemisel Eestis

  • Tagada Eesti konkurentsivõime säilimine uuringikeskkonnana

 • Ravimitootajte Liit ootab ümarlaualt avatud arutelu tõstatatud probleemide osas ning koostöö keskkonna kujunemist, mis aitab kaasa uuringute jätkusuutlikkusele Eestis


 • Login