Kliiniliste ravimiuuringute marlaud l hike sissevaade
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade. Erki Must Ravimitootjate Liidu juhataja 16.06.2009. Ettekande ülesehitus. Ravimiuuringud Eestis AD 2009 Millised on peamised uuringutega seonduvad kitsaskohad? Ravimitootjate mured seoses uuringutega

Download Presentation

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaud Lühike sissevaade

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kliiniliste ravimiuuringute marlaud l hike sissevaade

Kliiniliste ravimiuuringute ümarlaudLühike sissevaade

Erki Must

Ravimitootjate Liidu juhataja

16.06.2009


Ettekande lesehitus

Ettekande ülesehitus

 • Ravimiuuringud Eestis AD 2009

 • Millised on peamised uuringutega seonduvad kitsaskohad?

 • Ravimitootjate mured seoses uuringutega

 • Ravimiuuringute ümarlaua eesmärk ja võimalik roll lahenduste leidmisel


Kes teevad eestis enim uuringuid

Kes teevad Eestis enim uuringuid?


Uuringute temaatika l htekoht

Uuringute temaatika lähtekoht

 • Ravimiuuringud loovad Eestis ca 300 töökohta ning toovad riiki ca 350 miljonit krooni

 • Uuringute tulemusena on tuhanded Eesti patsiendid saanud kvaliteetset ja uudset ravi

 • Eesti arstkond on tihedalt lõimitud rahvusvahelise teadusuuringute kogukonnaga


Uuringute j tkusuutlikkus

Uuringute jätkusuutlikkus

 • Eestis registreeritud ravimiuuringute arv on langenud

 • Sellise suundumuse põhjustena saab välja tuua:

  • Uuringuid tehakse riikides, kus on võimalik lõpptulemusena valminud ravimit ka patsientideni viia

  • Osade Eesti naaberriikide uuringukeskkonna paranemine

  • Administratiivsed väljakutsed uuringute läbiviimisel raviasutustes

 • Arvestades uute registreeritud molekulide arvu sihikindlat vähenemist, muutub konkurents ravimiuuringute läbiviimise osas lähiaastatel teravamaks


Ravimiuuringute t usjad ja langejad

Ravimiuuringute tõusjad ja langejad


Gsk uuringute geograafia 2007

GSK uuringute geograafia 2007


Gsk uuringute geograafia 2009

GSK uuringute geograafia 2009


Uue molekuli v ljat tamise hind

Uue molekuli väljatöötamise hind


Uuringute tellijate ootused tegevuskeskkonnale

Uuringute tellijate ootused tegevuskeskkonnale

 • Ravimiuuringute tellijad ootavad avalikult sektorilt ja partneritelt raviasutustes korrektset ning läbipaistvat asjaajamist.

 • Konkreetsete ootustena saame välja tuua:

  • Kiire asjajamine uuringute registreerimisel ja lubade taotlemisel.

  • Kindlad reeglid uuringu maksumuse määratlemisel.

  • Kliiniliste uuringute läbiviimisel järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet

  • Eesti mõlema eetikakomitee otsused kehtivad üleriigiliselt


Uuringukeskkonna v ljakutsed

Uuringukeskkonna väljakutsed

 • Kuidas tagada Eesti kui uuringukeskkonna konkurentsivõime pikemas perspektiivis?

 • Kuidas laiendada uuringute sihtrühmi? Näiteks lastel kasutatavate ravimite uuringute võimalused Eestis

 • Kuidas ühtlustada raviasutustes kasutatavaid uuringutealaseid lähenemisi?


Marlaua eesm rk

Ümarlaua eesmärk

 • Kliiniliste uuringute ümarlaua kokku kutsumise tingis:

  • 2008. aastal toimunud uuringute konverentsi positiivne kogemus ning tõstatatud probleemid;

  • Vajadus ühtlustada vaatenurki uuringute temaatika käsitlemisel Eestis

  • Tagada Eesti konkurentsivõime säilimine uuringikeskkonnana

 • Ravimitootajte Liit ootab ümarlaualt avatud arutelu tõstatatud probleemide osas ning koostöö keskkonna kujunemist, mis aitab kaasa uuringute jätkusuutlikkusele Eestis


 • Login