Ye il bayrak
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

(Yeşil Bayrak) PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EKO OKULLAR PROGRAMI. (Yeşil Bayrak). EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?. Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Download Presentation

(Yeşil Bayrak)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ye il bayrak

EKO OKULLAR PROGRAMI

(Yeşil Bayrak)


Eko okullar programi ned r

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

 • Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

 • Katılımcılar hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, toplumu çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.


Ye il bayrak

 • Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul çalışanlarının ilgisine bağlıdır.

 • Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken iseöğrenci katılımıdır.


Ye il bayrak

 • Eko-Okullar Programı, okullara program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile bir ödül planı olma özelliği de taşır.


Ye il bayrak

 • Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

 • Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir.


Ye il bayrak

PROGRAMIN GELİŞİMİ

 • 27 Avrupa ülkesi,Güney Afrika, Kenya ve Şili'de olmak üzere toplam 40 ülkede yaklaşık 20.000'den fazla okulda uygulanan Eko-Okullar Programı’nın uluslararası koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı yürütmektedir.

 • Vakfımız, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi olarak, bu programı 1995 yılında başlatmıştır.

 • 2006-2007 eğitim öğretim yılı sonunda, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Rize, Sakarya, Samsun ve Van illerimizden toplam 98'ü Yeşil Bayraklı, 155 okul programda yer almaktadır.


Ye il bayrak

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

- sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,

- karar verme yeteneği gelişir,

- tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

 • doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

  Bunların yanında programın OKULAfaydaları şöyledir;

  - temizlik ve düzenini sürekli kılar,

  - su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

  - okul öğrencilerce sahiplenilir,

  - yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,


Ye il bayrak

PROGRAMIN UYGULANMASI:

PROGRAM AŞAMALARI

 • AŞAMA: Kayıt olma

  2. AŞAMA : Programı yürütme

  3. AŞAMA : Ödül için başvuruda bulunma

  4. AŞAMA : Ödül yenileme


Ye il bayrak

Programı Yürütme

 • Eko Okullar Komitesi: 2 ayrı komite kurulur. Öğrenciler ve koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim, programın yürütücüsüdür. Okul yönetimi koordinatör öğretmen, Eko-tim’i temsil eden bir öğrenci, ilgili öğretmenler, ilgili velilerden oluşan oluşan 2. komite programın devamlılığını sağlar.

 • Çevresel İnceleme: mevcut durumun değerlendirilmesi, gerçekçi hedeflerin tespiti ve okul için uygun olan çalışma konusunun belirlenmesidir. “ÇÖP VE ATIK”

 • Eylem Planı: Programın temelidir. Planda yıl içinde işlenecek konulara ilişkin hedefler takvimlendirilip, ders konularıyla ilişkilendirilir.

 • Gözlem ve Değerlendirme: Çalışmalarda elde edilensonuçlar değerlendirilip, sergilenir.

 • Müfredat Çalışması: Programda ele alınan çevre sorunlarının ve çözümlerinin derslerde vurgulanmasıdır.

 • Bilgilendirme ve Katılım: Bütün okulun ve okulun bulunduğu çevrenin bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması.

 • Eko İlke: Okulun çevre içerikli çalışmalarındaki sorumluluğunu gösteren amaçların bir cümlede ifadesidir. İlke, harakete geçirici nitelikte olmalıdır. “Atıklarımızı geri dönüşüm kutularına ayrıştırarak atalım.” gibi.


Ye il bayrak

Eko Okullar Panosu

 • Duyuru Panosu, tüm okulun çalışmaları konusundaa bilgilendirilmesi için bir araçtır.

 • Konumu, okulun ana girişinde öğrenci ve ziyaretçilerin görebileceği bir yerde olmalıdır.

 • Panomuzun adı, programımızın adını içermelidir.

 • Pano büyüklüğü, 120cm x 90cm ya da 150cm x 100 olmalıdır.

 • İçeriği konuya uygun resim, yazı, şiiir, gazate kesitleri, etlinlikler ve duyurular.

 • Programımızın tanımı, panonun sol üst köşesinde sabit olarak bulunması gereken, programın 7 temel adımını anlatan broşür, program hakkında kısa bilgiler.


Ye il bayrak

TEŞEKKÜRLER...

Aysu ÇOPUR

Elmas YAVUZ

Tuba YEŞİLAY

Esra PULCUOĞLU


 • Login